1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 3 Lyrics in Tamil

Shri Rama Sahasranamavali 3 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமாவளி: 3 ॥
(அகாராதி³ஜ்ஞகாராந்த)
॥ஶ்ரீ: ॥

ஸங்கல்ப: –
யஜமாந:, ஆசம்ய, ப்ராணாநாயம்ய, ஹஸ்தே ஜலாঽக்ஷதபுஷ்பத்³ரவ்யாண்யாதா³ய,
அத்³யேத்யாதி³-மாஸ-பக்ஷாத்³யுச்சார்ய ஏவம் ஸங்கல்பம் குர்யாத் ।
ஶுப⁴புண்யதிதௌ² அமுகப்ரவரஸ்ய அமுககோ³த்ரஸ்ய அமுகநாம்நோ மம
யஜமாநஸ்ய ஸகுடும்ப³ஸ்ய ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணோக்தப²லப்ராப்த்யர்த²ம்
த்ரிவித⁴தாபோபஶமநார்த²ம் ஸகலமநோரத²ஸித்³த்⁴யர்த²ம்
ஶ்ரீஸீதாராமசந்த்³ரப்ரீத்யர்த²ம் ச ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமாவளி: பாட²ம்
கரிஷ்யே । அத²வா கௌஶல்யாநந்த³வர்த்³த⁴நஸ்ய
ஶ்ரீப⁴ரதலக்ஷ்மணாக்³ரஜஸ்ய ஸ்வமதாபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴த³ஸ்ய ஶ்ரீஸீதாஸஹிதஸ்ய
மர்யாதா³புருஷோத்தமஶ்ரீராமசந்த்³ரஸ்ய ஸஹஸ்ரநாமபி:⁴ ஶ்ரீராமநாமாங்கித-
துளஸீத³லஸமர்பணஸஹிதம் பூஜநமஹம் கரிஷ்யே । அத²வா ஸஹஸ்ரநமஸ்காராந்
கரிஷ்யே ॥

விநியோக:³ –
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வாந் ஶிவ ருʼஷி:,
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³, ஶ்ரீராமஸீதாலக்ஷ்மணா தே³வதா:,
சதுர்வர்க³ப²லப்ராப்த்யயர்த²ம் பாடே² (துளஸீத³லஸமர்பணே, பூஜாயாம்
நமஸ்காரேஷு வா) விநியோக:³ ॥

கரந்யாஸ: –
ஶ்ரீராமசந்த்³ராய, அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ஶ்ரீஸீதாபதயே, தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ஶ்ரீரகு⁴நாதா²ய, மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ஶ்ரீப⁴ரதாக்³ரஜாய, அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ஶ்ரீத³ஶரதா²த்மஜாய, கநிஷ்டி²காம்யாம் நம: ।
ஶ்ரீஹநுமத்ப்ரப⁴வே, கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

அங்க³ந்யாஸ: –
ஶ்ரீராமசந்த்³ராய, ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ஶ்ரீஸீதாபதயே, ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஶ்ரீரகு⁴நாதா²ய ஶிகா²யை வஷட் ।
ஶ்ரீப⁴ரதாக்³ரஜாய கவசாய ஹும் ।
ஶ்ரீத³ஶரதா²த்மஜாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஶ்ரீஹநுமத்ப்ரப⁴வே, அஸ்த்ராய ப²ட் ॥

த்⁴யாநம் –
த்⁴யாயேதா³ஜாநுபா³ஹும் த்⁴ருʼதஶரத⁴நுஷம் ப³த்³த⁴பத்³மாஸநஸ்த²ம்
பீதம் வாஸோ வஸாநம் நவகமலத³லஸ்பர்தி⁴நேத்ரம் ப்ரஸந்நம் ।
வாமாங்காரூட⁴ஸீதாமுக²கமலமிலல்லோசநம் நீரதா³ப⁴ம்
நாநாலங்காரதீ³ப்தம் த³த⁴தமுருஜடாமண்ட³நம் ராமசந்த்³ரம் ॥ 1॥ var மண்ட³லம்
நமோঽஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய தே³வ்யை ச தஸ்யை ஜநகாத்மஜாயை ।
நமோঽஸ்து ருத்³ரேந்த்³ரயமாநிலேப்⁴யோ நமோঽஸ்து சந்த்³ரார்கமருத்³க³ணேப்⁴ய: ॥ 2॥

மாநஸ-பஞ்சோபசார-பூஜநம்-
1 ௐ லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மநே க³ந்த⁴ம் பரிகல்பயாமி ।
2 ௐ ஹம் ஆகாஶாத்மநே புஷ்பம் பரிகல்பயாமி ।
3 ௐ யம் வாய்வாத்மநே தூ⁴பம் பரிகல்பயாமி ।
4 ௐ ரம் வஹ்ந்யாத்மநே தீ³பம் பரிகல்பயாமி ।
5 ௐ வம் அம்ருʼதாத்மநே நைவேத்³யம் பரிகல்பயாமி ।

ௐ அநாத³யே நம: । அதி⁴வாஸாய । அச்யுதாய । ஆதா⁴ராய ।
ஆத்மப்ரசாலகாய । ஆத³யே । ஆத்மபு⁴ஜே । இச்சா²சாரிணே ।
இப⁴ப³ந்தா⁴ரிணே । இடா³நாடீ³ஶ்வராய । இந்த்³ரியேஶாய । ஈஶ்வராய ।
ஈதிவிநாஶகாய । உமாப்ரியாய । உதா³ரஜ்ஞாய । உமோத்ஸாஹாய ।
உத்ஸாஹாய । உத்கடாய । உத்³யமப்ரியாய । ஊநஸத்த்வப³லப்ரதா³ய நம: ॥ 20 ॥

ௐ ஊதா⁴ப்³தி⁴தா³நகர்த்ரே நம: । ருʼணது:³க²விமோசகாய ।
ருʼணமுக்திகராய । ஏகபத்நயே । ஏகபா³ணத்⁴ருʼஷே । ஐத்³ரஜாலிகாய ।
ஐஶ்வர்யபோ⁴க்த்ரே । ஐஶ்வர்யாய । ஓஷதி⁴ரஸப்ரதா³ய । ஓண்ட்³ரபுஷ்பாபி⁴லாஷிணே ।
ஔத்தாநபாதி³ஸுக²ப்ரியாய । ஔதா³ர்யகு³ணஸம்பந்நாய । ஔத³ராய ।
ஔஷதா⁴ய । அம்ஸிநே । அங்கூரகாய । காகுத்ஸ்தா²ய । கமலாநாதா²ய ।
கோத³ண்டி³நே । காமநாஶநாய நம: ॥ 40 ॥

ௐ கார்முகிநே । காநநஸ்தா²ய । கௌஸல்யாநந்த³வர்த⁴நாய ।
கோத³ண்ட³ப⁴ஞ்ஜநாய । காகத்⁴வம்ஸிநே । கார்முகப⁴ஞ்ஜநாய । காமாரிபூஜகாய ।
கர்த்ரே । கர்பூ³ரகுலநாஶநாய । கப³ந்தா⁴ரயே । க்ரதுத்ராத்ரே । கௌஶிகாஹ்லாத³-
காரகாய । காகபக்ஷத⁴ராய । க்ருʼஷ்ணாய । க்ருʼஷ்ணோத்பலத³லப்ரபா⁴ய ।
கஞ்ஜநேத்ராய । க்ருʼபாமூர்தயே । கும்ப⁴கர்ணவிதா³ரணாய । கபிமித்ராய ।
கபித்ராத்ரே நம: ॥ 60 ॥

ௐ கபிகாலாய நம: । கபீஶ்வராய । க்ருʼதஸத்யாய ।
கலாபோ⁴கி³நே । கலாநாத²முக²ச்ச²வயே । காநநிநே । காமிநீஸங்கி³நே ।
குஶதாதாய । குஶாஸநாய । கைகேயீயஶ:ஸம்ஹர்த்ரே । க்ருʼபாஸிந்த⁴வே ।
க்ருʼபாமயாய । குமாராய । குகுரத்ராத்ரே । கருணாமயவிக்³ரஹாய ।
காருண்யாய । குமதா³நந்தா³ய । கௌஸல்யாக³ர்ப⁴ஸேவநாய ।
கந்த³ர்பநிந்தி³தாங்கா³ய । கோடிசத்³ரநிபா⁴நநாய நம: ॥ 80 ॥

ௐ கமலாபூஜிதாய நம: । காமாய । கமலாபரிஸேவிதாய ।
கௌஸல்யேயாய । க்ருʼபாதா⁴த்ரே । கல்பத்³ருமநிஷேவிதாய । க²ட்³க³ஹஸ்தாய ।
க²ரத்⁴வம்ஸிநே । க²ரஸைந்யவிதா³ரணாய । க²ரபுத்ரப்ராணஹர்த்ரே ।
க²ண்டி³தாஸுரஜீவநாய । க²லாந்தகாய । க²ஸ்த²வராய । ரவண்டி³தேஶத⁴நுஷே ।
கே²தி³நே । கே²த³ஹராய । கே²த³தா³யகாய । கே²த³வாரணாய । கே²த³க்⁴நே ।
க²ரக்⁴நே நம: ॥ 100 ॥

ௐ க²ட்³கி³நே க்ஷிப்ரப்ரஸாத³தா³யகாய நம: ।
கே²லத்க²ஞ்ஜநநேத்ராய । கே²லத்ஸரஸிஜாநநாய ।
க²க³சஞ்சுஸுநாஸாய । க²ஞ்ஜநேஶஸுலோசநாய । க²ஞ்ஜரீடபதயே ।
க²ஞ்ஜரீடவிசஞ்சலாய । கு³ணாகராய । கு³ணாநந்தா³ய ।
க³ஞ்ஜிதேஶத⁴நுஷே । கு³ணஸிந்த⁴வே । க³யாவாஸிநே । க³யாக்ஷேத்ரப்ரகாஶகாய ।
கு³ஹமித்ராய । கு³ஹத்ராத்ரே । கு³ஹபூஜ்யாய । கு³ஹேஶ்வராய ।
கு³ருகௌ³ரவகர்த்ரே । கு³ருகௌ³ரவரக்ஷகாய । கு³ணிநே நம: ॥ 120 ॥

ௐ கு³ணப்ரியாய நம: । கீ³தாய । க³ர்கா³ஶ்ரமநிஷேவகாய ।
க³வேஶாய । க³வயத்ராத்ரே । க³வாக்ஷாமோத³தா³யகாய । க³ந்த⁴மாத³நபூஜ்யாய ।
க³ந்த⁴மாத³நஸேவிதாய । கௌ³ரபா⁴ர்யாய । கு³ருத்ராத்ரே । கு³ருயஜ்ஞாதி⁴பாலகாய ।
கோ³தா³வரீதீரவாஸிநே । க³ங்கா³ஸ்நாயிநே । க³ணாதி⁴பாய । க³ருத்மத்³ரதி²நே ।
கு³ர்விணே । கு³ணாத்மநே । கு³ணேஶ்வராய । க³ருடி³நே । க³ண்ட³கீவாஸிநே நம: ॥ 140 ॥

ௐ க³ண்ட³கீதீரசாரணாய நம: । க³ப⁴ர்வாஸநியந்த்ரே । கு³ருஸேவா-
பராயணாய । கீ³ஷ்பதிஸ்தூயமாநாய । கீ³ர்வாணத்ராணகாரகாய । கௌ³ரீஶ-
பூஜகாய । கௌ³ரீஹ்ருʼத³யாநந்த³வர்த⁴நாய । கீ³தப்ரியாய । கீ³தரதாய ।
கீ³ர்வாணவந்தி³தாய । க⁴நஶ்யாமாய । க⁴நாநந்தா³ய । கோ⁴ரராக்ஷஸகா⁴தகாய ।
க⁴நவிக்⁴நவிநாஶாய । க⁴நநாத³விநாஶகாய । க⁴நாநந்தா³ய । க⁴நாநாதி³நே ।
க⁴நக³ர்ஜிநிவாரணாய । கோ⁴ரகாநநவாஸிநே । கோ⁴ரஶஸ்த்ரவிநாஶகாய நம: ॥ 160 ॥

ௐ கோ⁴ரபா³ணத⁴ராய । கோ⁴ராய । கோ⁴ரத⁴ந்வநே । கோ⁴ரபராக்ரமாய ।
க⁴ர்மபி³ந்து³முக²ஶ்ரீமதே । க⁴ர்மபி³ந்து³விபூ⁴ஷிதாய । கோ⁴ரமாரீசஹந்த்ரே ।
கோ⁴ரவீரவிகா⁴தகாய । சந்த்³ரவக்த்ராய । சஞ்சலாக்ஷாய । சந்த்³ரமூர்தயே ।
சதுஷ்கலாய । சந்த்³ரகாந்தயே । சகோராக்ஷாய । சகோரீநயநப்ரியாய ।
சண்ட³பா³ணாய । சண்ட³த⁴ந்வநே । சகோரீப்ரியத³ர்ஶநாய । சதுராய ।
சாதுரீயுக்தாய நம: ॥ 180 ॥

ௐ சாதுரீசித்தசாரகாய நம: । சலத்க²ட்³கா³ய ।
சலத்³பா³ணாய । சதுரங்க³ப³லாந்விதாய । சாருநேத்ராய । சாருவக்த்ராய ।
சாருஹாஸாய । சாருப்ரியாய । சிந்தாமணிவிபூ⁴ஷாங்கா³ய । சிந்தாமணி-
மநோரதி²நே । சிந்தாமணிமணிப்ரியாய । சித்தஹர்த்ரே । சித்தரூபிணே ।
சலச்சித்தாய । சிதாஞ்சிதாய । சராசரப⁴யத்ராத்ரே ।
சராசரமநோஹராய । சதுர்வேத³மயாய । சிந்த்யாய ।
சிந்தாதூ³ராய நம: ॥ 200 ॥

ௐ சிந்தாஸாக³ரவாரணாய நம: । சண்ட³கோத³ண்ட³தா⁴ரிணே ।
சண்ட³கோத³ட³க²ண்ட³நாய । சண்ட³ப்ரதாபயுக்தாய । சண்டே³ஷவே । சண்ட³விக்ரமாய ।
சதுர்விக்ரமயுக்தாய । சதுரங்க³ப³லாபஹாய । சதுராநநபூஜ்யாய ।
சது:ஸாக³ரஶாஸித்ரே । சமூநாதா²ய । சமூப⁴ர்த்ரே । சமூபூஜ்யாய ।
சமூயுதாய । சமூஹர்த்ரே । சமூப⁴ஞ்ஜிநே । சமூதேஜோவிநாஶகாய ।
சாமரிணே । சாருசரணாய । சரணாருணஶோப⁴நாய நம: ॥ 220 ॥

ௐ சர்மிணே நம: । சர்மப்ரியாய । சாரும்ருʼக³சர்மவிபூ⁴ஷிதாய ।
சித்³ரூபிணே । சிதா³நந்தா³ய । சித்ஸ்வரூபிணே । சராசராய । ச²ந்நரூபிணே ।
ச²த்ரஸங்கி³நே । சா²த்ரக³ணவிபூ⁴ஷிதாய । சா²த்ராய । ச²த்ரப்ரியாய । ச²த்ரிணே ।
ச²த்ரமோஹார்தபாலகாய । ச²த்ரசாமரயுக்தாய । ச²த்ரசாமரமண்டி³தாய ।
ச²த்ரசாமரஹர்த்ரே । ச²த்ரசாமரதா³யகாய । ச²த்ரதா⁴ரிணே ।
ச²த்ரஹர்த்ரே நம: ॥ 240 ॥

ௐ ச²த்ரத்யாகி³நே நம: । ச²த்ரதா³ய । ச²த்ரரூபிணே । ச²லத்யாகி³நே ।
ச²லாத்மநே । ச²லவிக்³ரஹாய । சி²த்³ரஹர்த்ரே । சி²த்³ரரூபிணே ।
சி²த்³ரௌக⁴விநிஷூத³நாய । சி²ந்நஶத்ரவே । சி²ந்நரோகா³ய । சி²ந்நத⁴ந்வநே ।
ச²லாபஹாய । சி²ந்நச்ச²த்ரப்ரதா³ய । சே²த³காரிணே । ச²லாபக்⁴நே ।
ஜநகீஶாய । ஜிதாமித்ராய । ஜாநகீஹ்ருʼத³யப்ரியாய ।
ஜாநகீபாலகாய நம: ॥ 260 ॥

ௐ ஜேத்ரே நம: । ஜிதஶத்ரவே । ஜிதாஸுராய । ஜாநக்யுத்³தா⁴ரகாய ।
ஜிஷ்ணவே । ஜிதஸிந்த⁴வே । ஜயப்ரதா³ய । ஜாநகீஜீவநாநந்தா³ய ।
ஜாநகீப்ராணவல்லபா⁴ய । ஜாநகீப்ராணப⁴ர்த்ரே । ஜாநகீத்³ருʼஷ்டிமோஹநாய ।
ஜாநகீசித்தஹர்த்ரே । ஜாநகீது:³க²ப⁴ஞ்ஜநாய । ஜயதா³ய । ஜயகர்த்ரே ।
ஜக³தீ³ஶாய । ஜநார்த³நாய । ஜநப்ரியாய । ஜநாநந்தா³ய ।
ஜநபாலாய நம: ॥ 280 ॥

ௐ ஜநோத்ஸுகாய நம: । ஜிதேந்த்³ரியாய । ஜிதக்ரோதா⁴ய ।
ஜீவேஶாய । ஜீவநப்ரியாய । ஜடாயுமோக்ஷதா³ய । ஜீவத்ராத்ரே ।
ஜீவநதா³யகாய । ஜயந்தாரயே । ஜாநகீஶாய । ஜநகோத்ஸவதா³யகாய ।
ஜக³த்த்ராத்ரே । ஜக³த்பாத்ரே । ஜக³த்கர்த்ரே । ஜக³த்பதயே । ஜாட்³யக்⁴நே ।
ஜாட்³யஹர்த்ரே । ஜாட்³யேந்த⁴நஹுதாஶநாய । ஜக³ந்மூர்தயே । ஜக³த்கர்த்ரே நம: ॥ 300 ॥

ௐ ஜக³தாம் பாபநாஶநாய நம: । ஜக³ச்சிந்த்யாய । ஜக³த்³வந்த்³யாய ।
ஜக³ஜ்ஜேத்ரே । ஜக³த்ப்ரப⁴வே । ஜநகாரிவிஹர்த்ரே । ஜக³ஜ்ஜாட்³யவிநாஶகாய ।
ஜடிநே । ஜடிலரூபாய । ஜடாதா⁴ரிணே । ஜடாவஹாய । ஜ²ர்ஜ²ரப்ரியவாத்³யாய ।
ஜ²ஞ்ஜா²வாதநிவாரகாய । ஜ²ஞ்ஜா²ரவஸ்வநாய । ஜா²ந்தாய । ஜா²ர்ணாய ।
ஜா²ர்ணவிபூ⁴ஷிதாய । டங்காரயே । டங்கதா³த்ரே ।
டீகாத்³ருʼஷ்டிஸ்வரூபத்⁴ருʼஷே நம: ॥ 320 ॥

ௐ ட²காரவர்ணநியமாய நம: । ட³மருத்⁴வநிகாரகாய ।
ட⁴க்காவாத்³யப்ரியாய । டா⁴ர்ணாய । ட⁴க்காவாத்³யமஹோத்ஸுகாய । தீர்த²ஸேவிநே ।
தீர்த²வாஸிநே । தரவே । தீர்த²தீரநிவாஸகாய । தாலபே⁴த்த்ரே ।
தாலகா⁴திநே । தபோநிஷ்டா²ய । தப:ப்ரப⁴வே । தாபஸாஶ்ரமஸேவிநே ।
தபோத⁴நஸமாஶ்ரயாய । தபோவநஸ்தி²தாய । தபஸே । தாபஸபூஜிதாய ।
தந்வீபா⁴ர்யாய । தநூகர்த்ரே நம: ॥ 340 ॥

ௐ த்ரைலோக்யவஶகாரகாய நம: । த்ரிலோகீஶாய । த்ரிகு³ணகாய ।
த்ரிகு³ண்யாய । த்ரிதி³வேஶ்வராய । த்ரிதி³வேஶாய । த்ரிஸர்கே³ஶாய । த்ரிமூர்தயே ।
த்ரிகு³ணாத்மகாய । தந்த்ரரூபாய । தந்த்ரவிஜ்ஞாய । தந்த்ரவிஜ்ஞாநதா³யகாய ।
தாரேஶவத³நோத்³யோதிநே । தாரேஶமுக²மட³லாய । த்ரிவிக்ரமாய ।
த்ரிபாதூ³ர்த்⁴வாய । த்ரிஸ்வராய । த்ரிப்ரவாஹகாய । த்ரிபுராரிக்ருʼதப⁴க்தயே ।
த்ரிபுராரிப்ரபூஜிதாய நம: ॥ 360 ॥

ௐ த்ரிபுரேஶாய நம: । த்ரிஸர்கா³ய । த்ரிவிதா⁴ய । த்ரிதநவே ।
தூணிநே । தூணீரயுக்தாய । தூணபா³ணத⁴ராய । தாடகாவத⁴கர்த்ரே ।
தாடகாப்ராணகா⁴தகாய । தாடகாப⁴யகர்த்ரே । தாடகாத³ர்பநாஶகாய ।
த²காரவர்ணநியமாய । த²காரப்ரியத³ர்ஶநாய । தீ³நப³ந்த⁴வே । த³யாஸிந்த⁴வே ।
தா³ரித்³ர்யாபத்³விநாஶகாய । த³யாமயாய । த³யாமூர்தயே । த³யாஸாக³ராய ।
தி³வ்யமூர்தயே நம: ॥ 380 ॥

ௐ தீ³ர்க⁴பா³ஹவே நம: । தீ³ர்க⁴நேத்ராய । து³ராஸதா³ய । து³ராத⁴ர்ஷாய ।
து³ராராத்⁴யாய । து³ர்மதா³ய । து³ர்க³நாஶநாய । தை³த்யாரயே । த³நுஜேந்த்³ராரயே ।
தா³நர்வேத்³ரவிநாஶநாய । தூ³ர்வாத³லஶ்யாமமூர்தயே । தூ³ர்வாத³லக⁴நச்ச²வயே ।
தூ³ரத³ர்ஶிநே । தீ³ர்க⁴த³ர்ஶிநே । து³ஷ்டாரிப³லஹாரகாய ।
த³ஶக்³ரீவவதா⁴காங்க்ஷிணே । த³ஶகந்த⁴ரநாஶகாய ।
தூ³ர்வாத³லஶ்யாமகாந்தயே । தூ³ர்வாத³லஸமப்ரபா⁴ய । தா³த்ரே நம: ॥ 400 ॥

ௐ தா³நபராய நம: । தி³வ்யாய । தி³வ்யஸிம்ஹாஸநஸ்தி²தாய ।
தி³வ்யதோ³லாஸமாஸீநாய । தி³வ்யசாமரமண்டி³தாய । தி³வ்யச்ச²த்ர-
ஸமாயுக்தாய । தி³வ்யாலங்காரமண்டி³தாய । தி³வ்யாங்க³நாப்ரமோதா³ய ।
தி³லீபாந்வயஸம்ப⁴வாய । தூ³ஷணாரயே । தி³வ்யரூபிணே । தே³வாய ।
த³ஶரதா²த்மஜாய । தி³வ்யதா³ய । த³தி⁴பு⁴ஜே । தா³த்ரே । து:³க²ஸாக³ரப⁴ஞ்ஜநாய ।
த³ண்டி³நே । த³ண்ட³த⁴ராய । தா³ந்தாய நம: ॥ 420 ॥

ௐ த³ந்துராய நம: । த³நுஜாபஹாய । தை⁴ர்யாய । தீ⁴ராய ।
த⁴ராநாதா²ய । த⁴நேஶாய । த⁴ரணீபதயே । த⁴ந்விநே । த⁴நுஷ்மதே ।
தே⁴(தா⁴)நுஷ்காய । த⁴நுர்ப⁴ங்க்த்ரே । த⁴நாதி⁴பாய । தா⁴ர்மிகாய । த⁴ர்மஶீலாய ।
த⁴ர்மிஷ்டா²ய । த⁴ர்மபாலகாய । த⁴ர்மபாத்ரே । த⁴ர்மயுக்தாய ।
த⁴ர்மநிந்த³கவர்ஜகாய । த⁴ர்மாத்மநே நம: ॥ 440 ॥

ௐ த⁴ரணீத்யாகி³நே । த⁴ர்மயூபாய । த⁴நார்த²தா³ய । த⁴ர்மாரண்யக்ருʼதாவாஸாய ।
த⁴ர்மாரண்யநிஷேவகாய । த⁴ரோத்³த⁴ர்த்ரே । த⁴ராவாஸிநே । தை⁴ர்யவதே ।
த⁴ரணீத⁴ராய । நாராயணாய । நராய । நேத்ரே । நந்தி³கேஶ்வரபூஜிதாய ।
நாயகாய । ந்ருʼபதயே । நேத்ரே । நேயாய । நடாய । நரபதயே ।
நரேஶாய நம: ॥ 460 ॥

ௐ நக³ரத்யாகி³நே நம: । நந்தி³க்³ராமக்ருʼதாஶ்ரயாய । நவீநேந்து³கலாகாந்தயே ।
நௌபதயே । ந்ருʼபதே:பதயே । நீலேஶாய । நீலஸந்தாபிநே । நீலதே³ஹாய ।
நலேஶ்வராய । நீலாங்கா³ய । நீலமேகா⁴பா⁴ய । நீலாஞ்ஜநஸமத்³யுதயே ।
நீலோத்பலத³லப்ரக்²யாய । நீலோத்பலத³லேக்ஷணாய ।
நவீநகேதகீகுந்தா³ய । நூத்நமாலாவ்ருʼந்த³விராஜிதாய । நாரீஶாய ।
நாக³ரீப்ராணாய । நீலபா³ஹவே । நதி³நே நம: ॥ 480 ॥

ௐ நதா³ய நம: । நித்³ராத்யாகி³நே । நித்³ரிதாய । நித்³ராலவே ।
நத³ப³ந்த⁴காய । நாதா³ய । நாத³ஸ்வரூபாய । நாதா³த்மநே । நாத³மண்டி³தாய ।
பூர்ணாநந்தா³ய । பரப்³ரஹ்மணே । பரஸ்மை தேஜஸே । பராத்பராய । பரஸ்மை தா⁴ம்நே ।
பரஸ்மை மூர்தயே । பரஹம்ஸாய । பராவராய । பூர்ணாய । பூர்ணோத³ராய ।
பூர்வாய நம: ॥ 500 ॥

ௐ பூர்ணாரிவிநிஷூத³நாய நம: । ப்ரகாஶாய । ப்ரகடாய । ப்ராப்யாய ।
பத்³மநேத்ராய । பராத்பராய । பூர்ணப்³ரஹ்மணே । பூர்ணமூர்தயே । பூர்ணதேஜஸே ।
பரஸ்மை வபுஷே । பத்³மபா³ஹவே । பத்³மவக்த்ராய । பஞ்சாநநப்ரபூஜிதாய ।
ப்ரபஞ்சாய । பஞ்சபூதாய । பசாம்நாயாய । பரப்ரப⁴வே ।
பராய । பத்³மேஶாய । பத்³மகோஶாய நம: ॥ 520 ॥

ௐ பத்³மாக்ஷாய நம: । பத்³மலோசநாய । பத்³மாபதயே । புராணாய ।
புராணபுருஷாய । ப்ரப⁴வே । பயோதி⁴ஶயநாய । பாலாய । பாலகாய ।
ப்ருʼதி²வீபதயே । பவநாத்மஜவந்த்³யாய । பவநாத்மஜஸேவிதாய । பஞ்சப்ராணாய ।
பஞ்சவாயவே । பஞ்சாங்கா³ய । பஞ்சஸாயகாய । பஞ்சபா³ணாய ।
பூரகாய । ப்ரபஞ்சநாஶகாய । ப்ரியாய நம: ॥ 540 ॥

ௐ பாதாலாய நம: । ப்ரமதா²ய । ப்ரௌடா⁴ய । பாஶிநே । ப்ரார்த்²யாய ।
ப்ரியம்வதா³ய । ப்ரியங்கராய । பண்டி³தாத்மநே । பாபக்⁴நே । பாபநாஶநாய ।
பாண்ட்³யேஶாய । பூர்ணஶீலாய । பத்³மிநே । பத்³மஸமர்சிதாய । ப²ணீஶாய ।
ப²ணிஶாயிநே । ப²ணிபூஜ்யாய । ப²ணாந்விதாய । ப²லமூலப்ரபோ⁴க்த்ரே ।
ப²லதா³த்ரே நம: ॥ 560 ॥

ௐ ப²லேஶ்வராய நம: । ப²ணிரூபாய । ப²ணிப⁴ர்த்ரே । ப²ணிபு⁴க்³வாஹநாய ।
ப²ல்கு³தீர்த²ஸதா³ஸ்நாயிநே । ப²ல்கு³தீர்த²ப்ரகாஶகாய । ப²லாஶிநே ।
ப²லதா³ய । பு²ல்லாய । ப²லகாய । ப²லப⁴க்ஷகாய । பு³தா⁴ய ।
பௌ³த்³த⁴ப்ரியாய । பு³த்³தா⁴ய । பு³த்³தா⁴சாரநிவாரகாய । ப³ஹுதா³ய । ப³லதா³ய ।
ப்³ரஹ்மணே । ப்³ரஹ்மண்யாய । ப்³ரஹ்மதா³யகாய நம: ॥ 580 ॥

ௐ ப⁴ரதேஶாய நம: । பா⁴ரதீஶாய । ப⁴ரத்³வாஜப்ரபூஜிதாய ।
ப⁴ர்த்ரே । ப⁴க³வதே । போ⁴க்த்ரே । பீ⁴திக்⁴நே । ப⁴யநாஶநாய । ப⁴வாய ।
பீ⁴திஹராய । ப⁴வ்யாய । பூ⁴பதயே । பூ⁴பவந்தி³தாய । பூ⁴பாலாய ।
ப⁴வநாய । போ⁴கி³நே । பா⁴வநாய । பு⁴வநப்ரியாய । பா⁴ரதாராய ।
பா⁴ரஹர்த்ரே நம: ॥ 600 ॥

ௐ பா⁴ரப்⁴ருʼதே நம: । ப⁴ரதாக்³ரஜாய । பூ⁴பு⁴ஜே । பு⁴வநப⁴ர்த்ரே ।
பூ⁴நாதா²ய । பூ⁴திஸுந்த³ராய । பே⁴த்³யாய । பே⁴த³கராய । பே⁴த்ரே ।
பூ⁴தாஸுரவிநாஶநாய । பூ⁴மிதா³ய । பூ⁴மிஹர்த்ரே । பூ⁴மிதா³த்ரே । பூ⁴மிபாய ।
பூ⁴தேஶாய । பூ⁴தநாஶாய । பூ⁴தேஶபரிபூஜிதாய । பூ⁴த⁴ராய ।
பூ⁴த⁴ராதீ⁴ஶாய । பூ⁴த⁴ராத்மநே நம: ॥ 620 ॥

ௐ ப⁴யாபஹாய நம: । ப⁴யதா³ய । ப⁴யதா³த்ரே । ப⁴வஹர்த்ரே । ப⁴யாவஹாய ।
ப⁴க்ஷாய । ப⁴க்ஷ்யாய । ப⁴வாநந்தா³ய । ப⁴வமூர்தயே । ப⁴வோத³யாய ।
ப⁴வாப்³த⁴யே । பா⁴ரதீநாதா²ய । ப⁴ரதாய । பூ⁴மயே । பூ⁴த⁴ராய ।
மாரீசாரயே । மருத்த்ராத்ரே । மாத⁴வாய । மது⁴ஸூத³நாய ।
மந்தோ³த³ரீஸ்தூயமாநாய நம: ॥ 640 ॥

ௐ மது⁴க³த்³க³த³பா⁴ஷணாய நம: । மந்தா³ய । மந்த³ராரயே । மந்த்ரிணே ।
மங்க³ளாய । மதிதா³யகாய । மாயிநே । மாரீசஹந்த்ரே । மத³நாய ।
மாத்ருʼபாலகாய । மஹாமாயாய । மஹாகாயாய । மஹாதேஜஸே ।
மஹாப³லாய । மஹாபு³த்³த⁴யே । மஹாஶக்தயே । மஹாத³ர்பாய । மஹாயஶஸே ।
மஹாத்மநே । மாநநீயாய நம: ॥ 660 ॥

ௐ மூர்தாய நம: । மரகதச்ச²வயே । முராரயே । மகராக்ஷாரயே ।
மத்தமாதங்க³விக்ரமாய । மது⁴கைடப⁴ஹந்த்ரே । மாதங்க³வநஸேவிதாய ।
மத³நாரிப்ரப⁴வே । மத்தாய । மார்தண்ட³வம்ஶபூ⁴ஷணாய । மதா³ய । மத³விநாஶிநே ।
மர்த³நாய । முநிபூஜகாய । முக்திதா³ய । மரகதாபா⁴ய । மஹிம்நே ।
மநநாஶ்ரயாய । மர்மஜ்ஞாய । மர்மகா⁴திநே நம: ॥ 680 ॥

ௐ மந்தா³ரகுஸுமப்ரியாய நம: । மந்த³ரஸ்தா²ய । முஹூர்தாத்மநே ।
மங்க³ளாய । மங்க³ளாலகாய । மிஹிராய । மண்ட³லேஶாய । மந்யவே । மந்யாய ।
மஹோத³த⁴யே । மாருதாய । மாருதேயாய । மாருதீஶாய । மருதே । யஶஸ்யாய ।
யஶோராஶயே । யாத³வாய । யது³நந்த³நாய । யஶோதா³ஹ்ருʼத³யாநந்தா³ய ।
யஶோதா³த்ரே நம: ॥ 700 ॥

ௐ யஶோஹராய நம: । யுத்³த⁴தேஜஸே । யுத்³த⁴கர்த்ரே । யோதா⁴ய ।
யுத்³த⁴ஸ்வரூபகாய । யோகா³ய । யோகீ³ஶ்வராய । யோகி³நே । யோகே³ந்த்³ராய ।
யோக³பாவநாய । யோகா³த்மநே । யோக³கர்த்ரே । யோக³ப்⁴ருʼதே । யோக³தா³யகாய ।
யோதா⁴ய । யோத⁴க³ணாஸங்கி³நே । யோக³க்ருʼதே । யோக³பூ⁴ஷணாய । யூநே ।
யுவதீப⁴ர்த்ரே நம: ॥ 720 ॥

ௐ யுவப்⁴ராத்ரே நம: । யுவாஜகாய । ராமப⁴த்³ராய । ராமசந்த்³ராய ।
ராக⁴வாய । ரகு⁴நந்த³நாய । ராமாய । ராவணஹந்த்ரே । ராவணாரயே । ரமாபதயே ।
ரஜநீசரஹந்த்ரே । ராக்ஷஸீப்ராணஹாரகாய । ரக்தாக்ஷாய । ரக்தபத்³மாக்ஷாய ।
ரமணாய । ராக்ஷஸாந்தகாய । ராக⁴வேந்த்³ராய । ரமாப⁴ர்த்ரே । ரமேஶாய ।
ரக்தலோசநாய நம: ॥ 740 ॥

ௐ ரணராமாய நம: । ரணாஸக்தாய । ரணாய । ரக்தாய ।
ரணாத்மகாய । ரங்க³ஸ்தா²ய । ரங்க³பூ⁴மிஸ்தா²ய । ரங்க³ஶாயிநே । ரணார்க³லாய ।
ரேவாஸ்நாயிநே । ரமாநாதா²ய । ரணத³ர்பவிநாஶநாய । ராஜராஜேஶ்வராய ।
ராஶே । ராஜமண்ட³லமண்டி³தாய । ராஜ்யதா³ய । ராஜ்யஹர்த்ரே । ரமணீப்ராண-
வல்லபா⁴ய । ராஜ்யத்யாகி³நே । ராஜ்யபோ⁴கி³நே நம: ॥ 760 ॥

ௐ ரஸிகாய நம: । ரகூ⁴த்³வஹாய । ராஜேந்த்³ராய । ரகு⁴நாதா²ய ।
ரக்ஷோக்⁴நே । ராவணாந்தகாய । லக்ஷ்மீகாந்தாய । லக்ஷ்மீநாதா²ய । லக்ஷ்மீஶாய ।
லக்ஷ்மணாக்³ரஜாய । லக்ஷ்மணத்ராணகர்த்ரே । லக்ஷ்மணப்ரதிபாலகாய ।
லீலாவதாராய । லங்காரயே । கேஶாய । லக்ஷ்மணேஶ்வராய । லக்ஷ்மண-
ப்ராணதா³ய । லக்ஷ்மணப்ரதிபாலகாய । லங்கேஶகா⁴தகாய । லங்கேஶப்ராண-
ஹாரகாய நம: ॥ 780 ॥

ௐ லங்காநாத²வீர்யஹர்த்ரே நம: । லாக்ஷாரஸவிலோசநாய । லவங்க³-
குஸுமாஸக்தாய । லவங்க³குஸுமப்ரியாய । லலநாபாலநாய । லக்ஷாய ।
லிங்க³ரூபிணே । லஸத்தநவே । லாவண்யராமாய । லாவண்யாய । லக்ஷ்மீ-
நாராயணாத்மகாய । லவணாம்பு³தி⁴ப³ந்தா⁴ய । லவணாம்பு³தி⁴ஸேதுக்ருʼதே । லீலா-
மயாய । லவணஜிதே । லீலாய । லவணஜித்ப்ரியாய । வஸுதா⁴பாலகாய ।
விஷ்ணவே । விது³ஷே நம: ॥ 800 ॥

ௐ வித்³வஜ்ஜநப்ரியாய நம: । வஸுதே⁴ஶாய । வாஸுகீஶாய ।
வரிஷ்டா²ய । வரவாஹநாய । வேதா³ய । விஶிஷ்டாய । வக்த்ரே । வதா³ந்யாய ।
வரதா³ய । விப⁴வே । வித⁴யே । விதா⁴த்ரே । வாஸிஷ்டா²ய । வஸிஷ்டா²ய ।
வஸுபாலகாய । வஸவே । வஸுமதீப⁴ர்த்ரே । வஸுமதே । வஸுதா³யகாய நம: ॥ 820 ॥

ௐ வார்தாதா⁴ரிணே நம: । வநஸ்தா²ய । வநவாஸிநே । வநாஶ்ரயாய
விஶ்வப⁴ர்த்ரே । விஶ்வபாத்ரே । விஶ்வநாதா²ய । விபா⁴வஸவே । விப⁴வே ।
விப⁴ஜ்யமாநாய । விப⁴க்தாய । வத⁴ப³ந்த⁴நாய । விவிக்தாய । வரதா³ய ।
வந்த்³யாய । விரக்தாய । வீரத³ர்பக்⁴நே । வீராய । வீரகு³ரவே ।
வீரத³ர்பத்⁴வம்ஸிநே நம: ॥ 840 ॥

ௐ விஶாம்பதயே நம: । வாநராரயே । வாநராத்மநே । வீராய ।
வாநரபாலகாய । வாஹநாய । வாஹநஸ்தா²ய । வநாஶிநே ।
விஶ்வகாரகாய । வரேண்யாய । வரதா³த்ரே । வரதா³ய । வரவஞ்சகாய ।
வஸுதா³ய । வாஸுதே³வாய । வஸவே । வந்த³நாய । வித்³யாத⁴ராய ।
வித்³யாவிந்த்⁴யாய । விந்த்⁴யாசலாஶநாய நம: ॥ 860 ॥

ௐ வித்³யாப்ரியாய நம: । விஶிஷ்டாத்மநே । வாத்³யபா⁴ண்ட³ப்ரியாய ।
வந்த்³யாய । வஸுதே³வாய । வஸுப்ரியாய । வஸுப்ரதா³ய । ஶ்ரீதா³ய । ஶ்ரீஶாய ।
ஶ்ரீநிவாஸாய । ஶ்ரீபதயே । ஶரணாஶ்ரயாய । ஶ்ரீத⁴ராய । ஶ்ரீகராய ।
ஶ்ரீலாய । ஶரண்யாய । ஶரணாத்மகாய । ஶிவார்சிதாய । ஶிவப்ராணாய ।
ஶிவதா³ய நம: ॥ 880 ॥

ௐ ஶிவபூஜகாய நம: । ஶிவகர்த்ரே । ஶிவஹர்த்ரே । ஶிவாத்மநே ।
ஶிவவாஞ்ச²காய । ஶாயகிநே । ஶங்கராத்மநே । ஶங்கரார்சநதத்பராய ।
ஶங்கரேஶாய । ஶிஶவே । ஶௌரயே । ஶாப்³தி³காய । ஶப்³த³ரூபகாய । ஶப்³த³-
பே⁴தி³நே । ஶப்³த³ஹர்த்ரே । ஶாயகாய । ஶரணார்திக்⁴நே । ஶர்வாய ।
ஶர்வப்ரப⁴வே । ஶூலிநே நம: ॥ 900 ॥

ௐ ஶூலபாணிப்ரபூஜிதாய நம: । ஶார்ங்கி³ணே । ஶங்கராத்மநே । ஶிவாய ।
ஶகடப⁴ஞ்ஜநாய । ஶாந்தாய । ஶாந்தயே । ஶாந்திதா³த்ரே । ஶாந்திக்ருʼதே ।
ஶாந்திகாரகாய । ஶாந்திகாய । ஶங்க²தா⁴ரிணே । ஶங்கி²நே ।
ஶங்க²த்⁴வநிப்ரியாய । ஷட்சக்ரபே⁴த³நகராய । ஷட்³கு³ணாய ।
ஷடூ³ர்மிகாய । ஷடி³ந்த்³ரியாய । ஷட³ங்கா³ய । ஷோட³ஶாய நம: ॥ 920 ॥

ௐ ஷோட³ஶாத்மகாய நம: । ஸ்பு²ரத்குண்ட³லஹாராட்⁴யாய । ஸ்பு²ரந்மரகதச்ச²வயே ।
ஸதா³நந்தா³ய । ஸதீப⁴ர்த்ரே । ஸர்வேஶாய । ஸஜ்ஜநப்ரியாய । ஸர்வாத்மநே ।
ஸர்வகர்த்ரே । ஸர்வபாத்ரே । ஸநாதநாய । ஸித்³தா⁴ய । ஸாத்⁴யாய ।
ஸாத⁴கேந்த்³ராய । ஸாத⁴காய । ஸாத⁴கப்ரியாய । ஸித்³தே⁴ஶாய । ஸித்³தி⁴தா³ய ।
ஸாத⁴வே । ஸத்கர்த்ரே நம: ॥ 940 ॥

ௐ ஸதீ³ஶ்வராய நம: । ஸத்³க³தயே । ஸச்சிதா³நந்தா³ய । ஸத்³த்⁴ரஹ்மணே ।
ஸகலாத்மகாய । ஸதீப்ரியாய । ஸதீபா⁴ர்யாய । ஸ்வாத்⁴யாயாய ।
ஸதீபதயே । ஸத்கவயே । ஸகலத்ராத்ரே । ஸர்வபாபப்ரமோசகாய ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரமயாய । ஸர்வாம்நாயநமஸ்க்ருʼதாய । ஸர்வதே³வமயாய ।
ஸர்வயஜ்ஞஸ்வரூபகாய । ஸர்வாய । ஸங்கடஹர்த்ரே । ஸாஹஸிநே ।
ஸகு³ணாத்மகாய நம: ॥ 960 ॥

ௐ ஸுஸ்நிக்³தா⁴ய । ஸுக²தா³த்ரே । ஸத்த்வாய । ஸத்த்வகு³ணாஶ்ரயாய ।
ஸத்யாய । ஸத்யவ்ரதாய । ஸத்யவதே । ஸத்யபாலகாய । ஸத்யாத்மநே ।
ஸுப⁴கா³ய । ஸௌபா⁴க்³யாய । ஸக³ராந்வயாய । ஸீதாபதயே । ஸஸீதாய ।
ஸாத்த்வதாய । ஸாத்த்வதாம்பதயே । ஹரயே । ஹலிநே । ஹலாய ।
ஹரகோத³ண்ட³க²ண்ட³நாய நம: ॥ 980 ॥

ௐ ஹுங்காரத்⁴வநிகர்த்ரே நம: । ஹுங்காரத்⁴வநிபூரணாய ।
ஹுங்காரத்⁴வநிஸம்ப⁴வாய । ஹர்த்ரே । ஹரயே । ஹராத்மநே ।
ஹாரபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாய । ஹரகார்முகப⁴ங்க்த்ரே । ஹரபூஜாபராயணாய ।
க்ஷோணீஶாய । க்ஷிதிபு⁴ஜே । க்ஷமாபராய । க்ஷமாஶீலாய । க்ஷமாயுக்தாய ।
க்ஷோதி³நே । க்ஷோத³விமோசநாய । க்ஷேமங்கராய । க்ஷேமாய ।
க்ஷேமப்ரதா³யகாய । ஜ்ஞாநப்ரதா³ய நம: ॥ 1000 ॥

இதி ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரநாமாவளி: 3 ஸமாப்தா ।

Also Read 1000 Names of Rama Sahasranamavali 3:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamavali 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment