1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Ramana Maharshi | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Ramanamaharshi Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ரமணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
॥ ஶ்ரீ: ॥

॥ ஶ்ரீரமணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரப்ராரம்ப:⁴ ॥

தே³வ்யுவாச ।
ப⁴க³வந்ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²பரிஜ்ஞாநவதாம் வர ।
அருணேஶஸ்ய மாஹாத்ம்யம் த்வத்தோ விஸ்தரஶ: ஶ்ருதம் ॥ 1 ॥

தந்நாம்நாமபி ஸாஹஸ்ரம் ஸர்வபாபஹரம் ந்ருʼணாம் ।
அருணேஶாவதாரஸ்ய ரமணஸ்ய மஹாத்மந: ॥ 2 ॥

இதா³நீம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தஸ்ய நாமஸஹஸ்ரகம் ।
யஸ்ய ஸங்கீர்தநாந்மர்த்யோ விமுக்திம் விந்த³தே த்⁴ருவம் ॥ 3 ॥

த்வந்து ஸர்வம் விஜாநாஸி நாந்யஸ்த்வத்தோঽஸ்ய வேதி³தா ।
தஸ்மாத்காருண்யதோ மஹ்யம் ப⁴க்திமத்யை விஶேஷத: ॥ 4 ॥

நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தி³வ்யாநாம் ரமணஸ்ய முநீஶிது: ।
ரஹஸ்யமபி வக்தவ்யம் த்வயா கௌ³தம ஸுவ்ரத ॥ 5 ॥

கௌ³தம உவாச ।
ஸாது⁴ ஸாது⁴ மஹாபா⁴கே³ ப்ரஶ்ந ஏஷ ஜக³த்³தி⁴த: ।
வக்ஷ்யே தச்ச்²ரத்³த⁴யோபேதா ஸாவதா⁴நமநா: ஶ்ருʼணு ॥ 6 ॥

ஜ்ஞாநம் வேதா³ந்தஸஞ்ஜாதம் ஸாக்ஷாந்மோக்ஷஸ்ய ஸாத⁴நம் ।
கர்மோபாஸ்த்யாதி³ தத்³பி⁴ந்நம் ஜ்ஞாநத்³வாரைவ முக்தித³ம் ॥ 7 ॥

நிஷ்காமகர்மஶுத்³தா⁴நாம் விவேகாதி³மதாம் ந்ருʼணாம் ।
ஜாயதே தச்ச விஜ்ஞாநம் ப்ரஸாதா³தே³வ ஸத்³கு³ரோ: ॥ 8 ॥

ஜ்ஞாநஸாத⁴நநிஷ்ட²த்வம் ஜ்ஞாநாப்⁴யாஸம் விது³ர்பு³தா:⁴ ।
தாரதம்யேந பி⁴த்³யந்தே ஜ்ஞாநாப்⁴யாஸாதி⁴காரிண: ॥ 9 ॥

விசாரமாத்ரநிஷ்ட²ஸ்ய முக்²யா ஜ்ஞாநாதி⁴காரிதா ।
விசாரீ து³ர்லபோ⁴ லோகே விசாரோ து³ஷ்கரோ யத: ॥ 10 ॥

மமுக்ஷவோ நராஸ்ஸர்வே ஜ்ஞாநாப்⁴யாஸேঽதி⁴காரிண: ।
ஸ்த்ரீஶூத்³ராணாம் ததா²ந்யேஷாம் நாதி⁴காரோவிக³ர்ஹித: ॥ 11 ॥

தே³ஶபா⁴ஷாந்தரேணாபி தேஷாம் ஸோப்யுபகாரக: ।
ஜ்ஞாநஸ்ய ச விசாரோঽயம் ஸந்நிக்ருʼஷ்டம் ஹி ஸாத⁴நம் ॥ 12 ॥

விசாரபி⁴ந்நமார்க³ஶ்ச ந ஸாக்ஷாஜ்ஜ்ஞாநஸித்³த⁴யே ।
விசாரஜநநத்³வாரேத்யாஹுர்வேதா³ந்தவேதி³ந: ॥ 13 ॥

யோகோ³பாஸ்த்யாத³யோப்யந்யே ஸந்தி விஜ்ஞாநஹேதவ: ।
ததா³லம்போ³ ப⁴வத்யேவ விசாராநதி⁴காரிணாம் ॥ 14 ॥

யோகோ³பாஸ்த்யாத்³யஶக்தாநாம் ஜபஸ்த்யுத்யாதி³கீர்தநம் ।
ஜ்ஞாநோபாயோப⁴வத்யேவ ஜிஜ்ஞாஸாநுஷ்டி²தம் யதி³ ॥ 15 ॥

தஸ்மாத³யத்நதோஜ்ஞாநம் ஸர்வேஷாம் யேந ஹேதுநா ।
தாத்³ருʼஶம் நாமஸாஹஸ்ரம் ரமணஸ்ய மஹாத்மந: ॥ 16 ॥

த்வய ப்ரீத்யைவ வக்ஷ்யாமி ஹிதாய ஜக³தாம் ஶ்ருʼணு ।
நாப⁴க்தாய ப்ரதா³தவ்யமித³ம் மோக்ஷஸுக²ப்ரத³ம் ॥ 17 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீரமணதி³வ்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ।
கௌ³தமோ ருʼஷி: । அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । ஶ்ரீரமணபரமாத்மாதே³வதா ।
ஐம் பீ³ஜம் । ஹ்ரீம் ஶக்தி: । ஶ்ரீம் கீலகம் ।
“ஶ்ரீ ரமணாய நம:” இதி மந்த்ரப்ரத்யேகவர்ணேந ஹ்ருʼத³யாதி³ ந்யாஸ: ।
ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வரோமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ।
த்⁴யாநம் ।
த்⁴யாயேச்சா²ரத³சந்த்³ரஸுந்த³ரமுக²ம் தாம்ராரவிந்தே³க்ஷணம்
ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டவராப⁴யப்ரத³கரம் கௌபீநமாத்ரோஜ்ஜ்வலம் ।
ஸ்வாத்மாநந்த³ரஸாநுபூ⁴திவிவஶம் ஸர்வாநவத்³யாங்க³கம்
ஶ்ரீமந்தம் ரமணேஶ்வரம் கு³ருவரம் யோகா³ஸநாத்⁴யாஸிதம் ॥

அருணஜலஜநேத்ரம் முக்³த⁴மந்த³ஸ்மிதாஸ்யம்
தருணதபநபா⁴ஸம் பூர்ணபோ³த⁴ப்ரஸாத³ம் ।
அருணஶிக²ரிஸாநுப்ராங்க³ணே ஸஞ்சரந்தம்
ரமணமருணமூர்திம் சிந்தயேதி³ஷ்டஸித்³த்⁴யை ॥

॥ ௐ ॥

அருணேஶமஹாஶக்திநிபாதப்ரதிபோ³தி⁴த: ।
அசிந்த்யபரநிர்வாணஸ்தி²திரவ்யக்தஶக்திக: ॥ 1 ॥

அநப்⁴யாஸஶ்ரமாவாப்தஸமஸ்தநிக³மாக³ம: ।
அருணாசலநாதீ²யபஞ்சரத்நப்ரகாஶக: ॥ 2 ॥

அநாஹதாந்யஹ்ருʼத³யஸ்தா²நபோ³த⁴நபண்டி³த: ।
அகாராதி³க்ஷகாராந்தமாத்ருʼகாமந்த்ரமாலிக: ॥ 3 ॥

அந்தர்க³தமஹாஶக்திரணிமாதி³கு³ணாந்வித: ।
அப்⁴யாஸாதிஶயஜ்ஞாத அத்யாஶ்சர்யசரித்ரக: ॥ 4 ॥

அதிவர்ணாஶ்ரமாசாரோঽசிந்த்யஶக்திரமோக⁴த்³ருʼக் ।
அங்கா³வந்த்யாதி³தே³ஶீயமுமுக்ஷுஜநதாஶ்ரய: ॥ 5 ॥

அந்தர்முகோ²ঽந்தராராம அந்தர்யாம்யஹமர்த²த்³ருʼக் ।
அஹமர்தை²கலக்ஷ்யார்த² அருணாத்³ரிமயோঽருண: ॥ 6 ॥

அபீதாம்பா³ங்க³நிர்மால்யபய:பாநைகஜீவித: ।
அத்⁴யாத்மயோக³நிலய அதீ³நாத்மாঽக⁴மர்ஷண: ॥ 7 ॥

அகாயோ ப⁴க்தாகாயஸ்த:² காலசக்ரப்ரவர்தக: ।
அக்ஷிபேயாம்ருʼதாம்போ⁴தி⁴ராஹூயைஶ்வர்யதா³யக: ॥ 8 ॥

ஆஜாநுபா³ஹுரக்ஷோப்⁴ய ஆத்மவாநநஸூயக: ।
ஆவர்தக்ஷேத்ரஸஞ்ஜாத ஆர்தரக்ஷணதத்பர: ॥ 9 ॥

இதிஹாஸபுராணஜ்ஞ இஷ்டாபூர்தப²லப்ரத:³ ।
இடா³பிங்க³லிகாமத்⁴ய-ஸுஷும்நாக்³ரந்தி²பே⁴த³க: ॥ 10 ॥

இடா³பிங்க³லிகாமத்⁴ய-ஸுஷும்நாமத்⁴யபா⁴ஸுர: ।
இஷ்டார்த²தா³நநிபுண இந்த்³ரபோ⁴க³விரக்ததீ:⁴ ॥ 11 ॥

ஈஶாந ஈஷணாஹீந: ஈதிபா³தா⁴ப⁴யாபஹ: ।
உபாஸ்யமூர்திருத்ஸாஹஸம்பந்ந உருவிக்ரம: ॥ 12 ॥

உதா³ஸீநவதா³ஸீந உத்தமஜ்ஞாநதே³ஶிக: । நாம 50
ஊர்த்⁴வரேதா ஊர்த்⁴வக³தி ருடஜஸ்த² உதா³ரதீ:⁴ ॥ 13 ॥

ருʼஷீருʼஷிக³ணஸ்துத்யோ ருʼஜுபு³த்³தீ⁴ ருʼஜுப்ரிய: ।
ருʼதம்ப⁴ர ருʼதப்ரஜ்ஞோ ருʼஜுமார்க³ப்ரத³ர்ஶக: ॥ 14 ॥

ஏவமித்யவிநிர்ணேய: ஏந:கூடவிநாஶந: ।
ஐஶ்வர்யதா³நநிபுண ஔதா³ர்யகு³ணமண்டி³த: ॥ 15 ॥

ஓங்காரபத³லக்ஷ்யார்த² ஔபம்யபரிவர்ஜித: ।
கடாக்ஷஸ்யந்தி³கருண: கடிப³த்³தா⁴லமல்லக: ॥ 16 ॥

கமநீயசரித்ராட்⁴ய: கர்மவித்கவிபுங்க³வ: ।
கர்மாகர்மவிபா⁴க³ஜ்ஞ: கர்மலேபவிவர்ஜித: ॥ 17 ॥

கலிதோ³ஷஹர: கம்ர: கர்மயோக³ப்ரவர்தக: ।
கர்மந்தி³ப்ரவர: கல்ய: கல்யாணகு³ணமண்டி³த: ॥ 18 ॥

காந்திபத்தநஸந்த்³ருʼஷ்டாருணஜ்யோதி:ப்ரஹர்ஷித: ।
காமஹந்தாகாந்தமூர்தி: காலாத்மாகாலஸூத்ரஹ்ருʼத் ॥ 19 ॥

காங்க்ஷாஹீந: காலகாங்க்ஷீ காஶீவாஸப²லப்ரத:³ ।
காஶ்மீரதே³ஶ்யஸேவ்யாங்க்⁴ரிர்நேபாலீயஸமர்சித: ॥ 20 ॥

காமகாரநிராகர்தா க்ருʼதக்ருʼத்யத்வகாரக: ।
காவ்யகண்ட²ஸுதீ⁴த்³ருʼஷ்டகார்திகேயஸ்வரூபத்⁴ருʼக் ॥ 21 ॥

கிங்கரீக்ருʼதபூ⁴பால: கீர்திமாந்கீர்திவர்த்³த⁴ந: ।
குமார: குதலாமோத:³ குகுடும்பீ³ குலோத்³க³த: ॥ 22 ॥ நாம 100
குஷ்டா²பஸ்மாரரோக³க்⁴ந: குஸுமாராமநிஷ்டி²த: ।
க்ருʼபாலு: க்ருʼபணாலம்ப:³ க்ருʼஶாநுஸத்³ருʼஶ: க்ருʼஶ: ॥ 23 ॥

கேரலாந்த்⁴ராதி³பா⁴ஷாஜ்ஞ: கேரலாந்த்⁴ரஜநேடி³த: ।
கைவல்யபத³நிஶ்ஶ்ரேணி: கைவல்யஸுக²தா³யக: ॥ 24 ॥

கோঽஹம் நாஹம் ஸோঽஹமிதி ஸ்வாத்மாந்வேஷணமார்க³த்³ருʼக் ।
கோঽஹம்விமர்ஶப்³ரஹ்மாஸ்த்ர-நாஶிதாஶேஷவிப்⁴ரம: ॥ 25 ॥

கோஶாலயப்ரதிஷ்டா²தா கோஶவாந்கோஶவீக்ஷிதா ।
க்ஷமாவாந்க்ஷிப்ரஸந்துஷ்ட: க்ஷபிதாஶேஷகல்மஷ: ॥ 26 ॥

க்ஷதகர்மா க்ஷதாவித்³ய: க்ஷீணப⁴க்தஜநாவந: ।
க்ஷாமநாஶீ க்ஷுதா⁴ஹீந: க்ஷுத்³ரக்⁴ந: க்ஷிதிமண்ட³நம் ॥ 27 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞ: க்ஷேமத:³ க்ஷேம: க்ஷேமார்தி²ஜநவந்தி³த: ।
க்ஷேத்ராடநபரிஶ்ராந்தப⁴க்தக்ஷிப்ரப்ரஸாத³ந: ॥ 28 ॥

க்ஷ்ம்ரௌம்மந்த்ரபீ³ஜதத்த்வஜ்ஞ: க்ஷேத்ராஜீவப²லப்ரத:³ ।
க³ம்பீ⁴ரோ க³ர்விதோக³ர்வவிஹீநோ க³ர்வநாஶந: ॥ 29 ॥

க³த்³யபத்³யப்ரியோக³ம்யோ கா³யத்ரீமந்த்ரபோ³தி⁴த: ।
கி³ரிஶோ கீ³ஷ்பதிர்கு³ண்யோ கு³ணாதீதோ கு³ணாகர: ॥ 30 ॥

க்³ருʼஹீக்³ருʼஹவிநிர்முக்தோ க்³ரஹாதிக்³ரஹஸஞ்ஜயீ ।
கீ³தோபதே³ஶஸாராதி³க்³ரந்த²க்ருʼத்³ க்³ரந்தி²பே⁴த³க: ॥ 31 ॥ நாம 150
கு³ருமூர்ததபோநிஷ்ட:² நைஸர்கி³கஸுஹ்ருʼத்³வர: ।
க்³ருʼஹிமுக்த்யதி⁴காரித்வ வ்யவஸ்தா²பநதத்பர: ॥ 32 ॥

கோ³விந்தோ³ கோ³குலத்ராதா கோ³ஷ்டீ²வாந்கோ³த⁴நாந்வித: ।
சராசரஹிதஶ்சக்ஷுருத்ஸவஶ்சதுரஶ்சல: ॥ 33 ॥

சதுர்வர்க³சதுர்ப⁴த்³ரப்ரத³ஶ்சரமதே³ஹப்⁴ருʼத் ।
சாண்டா³லசடகஶ்வாঽஹி-கிடிகீஶஹிதங்கர: ॥ 34 ॥

சித்தாநுவர்தீ சிந்முத்³ரீ சிந்மயஶ்சித்தநாஶக: ।
சிரந்தநஶ்சிதா³காஶஶ்சிந்தாஹீநஶ்சிதூ³ர்ஜித: ॥ 35 ॥

சோரஹா சோரத்³ருʼக் சோரசபேடாகா⁴தநந்தி³த: ।
ச²லச்ச²த்³மவசோஹீநஶ்ஶத்ருஜிச்ச²த்ருதாபந: ॥ 36 ॥

ச²ந்நாகாரஶ்சா²ந்த³ஸேட்³யஞ்சி²ந்நகர்மாதி³ ப³ந்த⁴ந: ।
சி²ந்நத்³வைத⁴ஶ்சி²ந்நமோஹஶ்சி²ந்நஹ்ருʼச்சி²ந்நகல்மஷ: ॥ 37 ॥

ஜக³த்³கு³ருர்ஜக³த்ப்ராணோ ஜக³தீ³ஶோ ஜக³த்ப்ரிய: ।
ஜயந்தீஜோஜந்மஹீநோ ஜயதோ³ ஜநமோஹந: ॥ 38 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நஸுஷுப்த்யாதி³ஸாக்ஷீ ஜாட்³யவிநாஶக: ।
ஜாதிவர்ணபி⁴தா³ஶூந்யோ ஜிதாத்மா ஜிதபூ⁴தக: ॥ 39 ॥

ஜிதேந்த்³ரியோ ஜிதப்ராணோ ஜிதாந்தஶ்ஶத்ருஸஞ்சய: । நாம 200
ஜீவப்³ரஹ்மைக்யவிஜ்ஜீவந்முக்தோ ஜீவத்வநாஶக: ॥ 40 ॥

ஜ்யோதிர்லிங்க³மயஜ்யோதிஸ்ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சந: ।
ஜேதா ஜ்யாயாஜ்ஜ்ஞாநமூர்திர்ஜ்ஞாநீ ஜ்ஞாநமஹாநிதி:⁴ ॥ 41 ॥

ஜ்ஞாநஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞேயரூபத்ரிபுடீபா⁴வநோஜ்ஜி²த: ।
ஜ்ஞாதஸர்வாக³மோ ஜ்ஞாநக³ம்யோ ஜ்ஞாதேயஸந்நுத: ॥ 42 ॥

ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநத்ருʼப்தாத்மா ஜ்ஞாநஸஞ்சி²ந்நஸம்ஶய: ।
ஜ்ஞாநாக்³நித³க்³த⁴கர்மா ச ஜ்ஞாநோபாயப்ரத³ர்ஶக: ॥ 43 ॥

ஜ்ஞாநயஜ்ஞவிதி⁴ப்ரீதோ ஜ்ஞாநாவஸ்தி²தமாநஸ: ।
ஜ்ஞாதாঽஜ்ஞாதாந்யசிந்மாத்ரோ ஜ்ஞாநவ்ருʼத்³தோ⁴பலாலித: ॥ 44 ॥

தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்த்வவிந்நேதா தத்த்வமஸ்யாதி³லக்ஷித: ।
தத்த்வபா⁴ஷணஸந்துஷ்டஸ்தத்த்வபோ³த⁴கதே³ஶிக: ॥ 45 ॥

தத்பதா³ர்தை²கஸம்லீநஸ்தத்த்வாந்வேஷண தத்பர: ।
தபநஸ்தபநீயாங்க³ஸ்தமஸ்ஸந்தாபசந்த்³ரமா: ॥ 46 ॥

தபஸ்வீ தாபஸாராத்⁴யஸ்தப: க்லிஷ்டதநூத்³வஹ: ।
தபஸ்தத்த்வார்த²ஸாரஜ்ஞஸ்தபோமூர்திஸ்தபோமய: ॥ 47 ॥

தபோப³லஸமாக்ருʼஷ்டப⁴க்தஸங்க⁴ஸமாவ்ருʼத: ।
தாபத்ரயாக்³நிஸந்தப்தஜநஸஞ்ஜீவநாம்ருʼதம் ॥ 48 ॥

தாதாதே³ஶாப்தஶோணாத்³ரிஸ்தாதாருணமஹேஶ்வர: ।
தாதாந்திகஸமாக³ந்தா தாதாந்வேஷணதத்பர: ॥ 49 ॥

திதிக்ஷுஸ்தீர்த²வித்தீர்த²ம் துரீயஸ்துஷ்டமாநஸ: । நாம 250
துல்யநிந்தா³ஸ்துதிஸ்தூஷ்ணீம்ஶீலஸ்த்ருʼஷ்ணாவிவர்ஜித: ॥ 50 ॥

தேஜஸ்வீத்யக்தவிஷயஸ்த்ரயீபா⁴வார்த²கோவித:³ ।
த்ரிதி³வேஶமுகோ²பாஸ்யஸ்த்ரிவர்க³ஸ்த்ரிகு³ணாத்மக: ॥ 51 ॥

த்ரைலோக்யபு³த⁴ஸம்பூஜ்யஸ்த்ரைலோக்யக்³ராஸப்³ருʼம்ஹித: ।
த்ரைலோக்யஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திக்ருʼத் த்ரைகு³ண்யவிஷயோஜ்ஜி²த: ॥ 52 ॥

த்ரைகு³ண்யவிஷவேக³க்⁴நோ த³க்ஷோ த³க்³த⁴வபுர்த⁴ர: ।
த³ர்ஶநீயோ த³யாமூர்திர்த³க்ஷிணாஸ்யோ த³மாந்வித: ॥ 53 ॥

த³ண்ட³த்⁴ருʼக் த³ண்ட³நீதிஸ்தோ² த³க்ஷிணோ த³ம்ப⁴வர்ஜித: ।
த³ஹராகாஶமத்⁴யஸ்த² சிதா³காஶப்ரதிஷ்டி²த: ॥ 54 ॥

த³ஶதி³க்பாலஸம்பூஜ்யோ த³ஶதி³க்³வ்யாபிஸத்³யஶா: ।
த³க்ஷிணத்³வீபவிக்²யாதோ தா³க்ஷிணாத்யகலாகவி: ॥ 55 ॥

தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸகோ தா³ந்தோ தா³ரிதக்லேஶஸந்ததி: ।
தா³ஸீதா³ஸப⁴ரோ தி³வ்யோ தி³ஷ்ட்யாபு³த்³தோ⁴ தி³க³ம்ப³ர: ॥ 56 ॥

தீ³ர்க⁴த³ர்ஶீ தீ³ப்யமாநோ தீ³நப³ந்து⁴ர்த்³ருʼகா³த்மக: ।
து³ர்விகா³ஹ்யோ து³ராத⁴ர்ஷோ து³ராசாரநிவர்தக: ॥ 57 ॥

த்³ருʼக்³த்³ருʼஶ்யபே⁴த³தீ⁴ஶூந்யோ த³ர்ஶநம் த்³ருʼப்தக²ண்ட³க: ।
தே³வவந்த்³யோ தே³வதேஶோ தோ³ஷஜ்ஞோ தோ³ஷநாஶந: ॥ 58 ॥ நாம 300
த்³வாத³ஶார்ணமநுத்⁴யேயோ த்³வாத³ஶாந்தஸ்த²லஸ்தி²த: ।
தை³விகோ த்³ராவிடோ³ த்³வீபாந்தரவிக்²யாதவைப⁴வ: ॥ 59 ॥

த்³விதீயாதிதி²ஸம்பூ⁴தோ த்³வைதபா⁴வவிமுக்ததீ:⁴ ।
த்³வைதாத்³வைதமதாதீதோ த்³வைதஸந்தமஸாபஹ: ॥ 60 ॥

த⁴நதோ³ த⁴ர்மஸூக்ஷ்மஜ்ஞோ த⁴ர்மராட் தா⁴ர்மிகப்ரிய: ।
தா⁴தா தா⁴த்ருʼஸமஶ்ரீகோ தா⁴துஶுத்³தி⁴விதா⁴யக: ॥ 61 ॥

தா⁴ரணாஶக்திமாந்தீ⁴ரோ து⁴ரீணோ த்⁴ருʼதிவர்த்³த⁴ந: ।
தீ⁴ரோதா³த்தகு³ணோபேதோ த்⁴யாநநிஷ்டோ² த்⁴ருவஸ்ம்ருʼதி: ॥ 62 ॥

நமஜ்ஜநோத்³தா⁴ரணக்ருʼந்நரவாஹநஸந்நிப:⁴ ।
நவநீதஸமஸ்வாந்தோ நதஸாது⁴ஜநாஶ்ரய: ॥ 63 ॥

நரநாரீக³ணோபேதோ நக³ஸாநுக்ருʼதாஶ்ரம: ।
நமமேத்யவ்யயயுதோ நவீநோ நஷ்டமாநஸ: ॥ 64 ॥

நயநாநந்த³தோ³ நம்யோ நாமோச்சாரணமுக்தித:³ ।
நாக³ஸ்வாம்யநுஜோ நாக³ஸுந்த³ரஜ்யேஷ்ட²தாம் க³த: ॥ 65 ॥

நாத³பி³ந்து³கலாபி⁴ஜ்ஞோ நாத³ப்³ரஹ்மப்ரதிஷ்டி²த: ।
நாத³ப்ரியோ நாரதா³தி³பூஜ்யோ நாமவிவர்ஜித: ॥ 66 ॥

நாமீ நாமஜபப்ரீதோ நாஸ்திகத்வவிகா⁴தக்ருʼத் ।
நாஸாக்³ரண்யஸ்தத்³ருʼங் நாமப்³ரஹ்மாதீதோ நிரஞ்ஜந: ॥ 67 ॥

நிரஞ்ஜநாஶ்ரயோ நித்யத்ருʼப்தோ நிஶ்ஶ்ரேயஸப்ரத:³ । நாம 350
நிர்யத்நஸித்³த⁴நித்ய ஶ்ரீர்நித்யஸித்³த⁴ஸ்வரூபத்³ருʼக் ॥ 68 ॥

நிர்மமோ நிரஹங்காரோ நிரவத்³யோ நிராஶ்ரய: ।
நித்யாநந்தோ³ நிராதங்கோ நிஷ்ப்ரபஞ்சோ நிராமய: ॥ 69 ॥

நிர்மலோ நிஶ்சலோ நித்யோ நிர்மோஹோ நிருபாதி⁴க: ।
நிஸ்ஸங்கோ³ நிக³மஸ்துத்யோ நிரீஹோ நிருபப்லவ: ॥ 70 ॥

நித்யஶுத்³தோ⁴ நித்யபு³த்³தோ⁴ நித்யமுக்தோ நிரந்தர: ।
நிர்விகாரோ நிர்கு³ணாத்மா நிஷ்பாபோ நிஷ்பரிக்³ரஹ: ॥ 71 ॥

நிர்ப⁴வோ நிஸ்துலோ நிக்⁴நோ நிஜாநந்தை³கநிர்ப⁴ர: ।
நிக்³ரஹாநுக்³ரஹஸமோ நிக்ருʼதிஜ்ஞோ நிதா³நவித் ॥ 72 ॥

நிர்க்³ரந்தோ² நிர்நமஸ்காரோ நிஸ்துலிர்நிரயாபஹ: ।
நிர்வாஸநோ நிர்வ்யஸநோ நிர்யோக³க்ஷேமசிந்தந: ॥ 73 ॥

நிர்பீ³ஜத்⁴யாநஸம்வேத்³யோ நிர்வாதோ³ நிஶ்ஶிரோருஹ: ।
பஞ்சாக்ஷரமநுத்⁴யேய: பஞ்சபாதகநாஶந: ॥ 74 ॥

பஞ்சஸ்கந்தீ⁴மதாபி⁴ஜ்ஞ: பஞ்சகோஶவிலக்ஷண: ।
பஞ்சாக்³நிவித்³யாமார்க³ஜ்ஞ: பஞ்சக்ருʼத்யபராயண: ॥ 75 ॥ நாம 400
பஞ்சவக்த்ர: பஞ்சதபா: பஞ்சதாகாரணோத்³த⁴ர: ।
பஞ்சோபசாரஸம்பூஜ்ய: பஞ்சபூ⁴தவிமர்த³ந: ॥ 76 ॥

பஞ்சவிம்ஶதிதத்த்வாத்மா மஹாபஞ்சத³ஶாக்ஷர: ।
பராஶரகுலோத்³பூ⁴த: பண்டி³த: பண்டி³தப்ரிய: ॥ 77 ॥

பரமேஷ்டீ² பரேஶாந: பரிபூர்ண: பராத்பர: ।
பரஞ்ஜ்யோதி: பரந்தா⁴ம பரமாத்மா பராயணம் ॥ 78 ॥

பதிவ்ரதாபீ⁴ஷ்டதா³யீ பர்யங்கஸ்த:² பரார்த²வித் ।
பவித்ரபாத:³ பாபாரி: பரார்தை²கப்ரயோஜந: ॥ 79 ॥

பாலீதீர்த²தடோல்லாஸீ பாஶ்சாத்யத்³வீபவிஶ்ருத: ।
பிதா பித்ருʼஹித: பித்தநாஶக: பித்ருʼமோசக: ॥ 80 ॥

பித்ருʼவ்யாந்வேஷித பீந: பாதாலேஶாலயஸ்தி²த: ।
புநர்வஸூதி³த: புண்ய: புண்யக்ருʼத்புருஷோத்தம: ॥ 81 ॥

புந்நாக³தருவத்க்ஷேத்ரீ புண்யாபுண்யவிவர்ஜித: ॥।

பூதாத்மா ப்ருʼது²கப்ரீத: ப்ருʼது²த³ஶ்ச புரோஹித: ॥ 82 ॥

ப்ரதிமாக்ருʼதஸாந்நித்⁴ய: ப்ரதிக்³ரஹபராங்முக:² ।
ப்ரமாதி³வத்ஸரோத்³பூ⁴த: ப்ரக்ருʼதிஸ்த:² ப்ரமாணவித் ॥ 83 ॥

ப்ரதீகோபாஸ்திவிஷய: ப்ரத்யுத்தரவிசக்ஷண: । நாம 450
ப்ரத்யக் ப்ரஶாந்த: ப்ரத்யக்ஷ: ப்ரஶ்ரித: ப்ரதிபா⁴நவாந் ॥ 84 ॥

ப்ரத³க்ஷிணாப்ரீதமநா: ப்ரவாலாத்³ரிஸமாஶ்ரய: ।
ப்ராச்யப்ரதீச்யதே³ஶீய விபு³தா⁴க்³ரண்யவந்தி³த: ॥ 85 ॥

ப்ரஸ்தா²நபே⁴த³ஸம்போ³த்³த்⁴ய: ப்ராம்ஶு: ப்ராணநிரோத⁴க: ।
ப்ரஸூதிதி³நவ்ருʼத்³த⁴ஸ்த்ரீ த³ர்ஶிதஜ்யோதிராக்ருʼதி: ॥ 86 ॥

ப்ரார்தி²தார்த²ப்ரத:³ ப்ராஜ்ஞ: ப்ராவாரகநிகூ³ஹித: ।
ப்ராதஸ்ஸ்மர்தவ்யசாரித்ர: ப்ராப்தப்ராப்தவ்யநிர்வ்ருʼத: ॥ 87 ॥

ப்ரயாணஸ்ம்ருʼதிஸம்ப்ராப்ய: ப்ரியஹீந: ப்ரியம்வத:³ ।
ப்ரேக்ஷாவாந்ப்ரேஷ்யரஹித: ப²லபூ⁴த: ப²லப்ரத:³ ॥ 88 ॥

ப³ஹுஶ்ருதோ ப³ஹுமதோ ப³ஹுபாகீ ப³ஹுப்ரத:³ ।
ப³லவாந்ப³ந்து⁴மாந்பா³லரூபோ பா³ல்யவிசேஷ்டித: ॥ 89 ॥

பா³லபா⁴நுப்ரதீகாஶோ பா³லஸந்ந்யாஸிஶப்³தி³த: ।
ப்³ரஹ்மசர்யதபோயோக³ஶ்ருதப்ரஜ்ஞாஸமந்வித: ॥ 90 ॥

ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மஸாயுஜ்யதா³யக: ।
ப்³ரஹ்மார்பிதமநோபு³த்³தி⁴ர்ப்³ராஹ்மணஸ்வாமிநாமக: ॥ 91 ॥

ப்³ரஹ்மாஸநஸ்தி²தோ ப்³ரஹ்மஸூத்ரவித்³ப⁴க³வாந்ப⁴வ: ।
ப⁴யக்ருʼத்³ப⁴யஸம்ஹர்தா ப⁴வாதோ³ ப⁴க்தபா⁴வித: ॥ 92 ॥ நாம 500
பா⁴ரூபோ பா⁴வநாக்³ராஹ்யோ பா⁴வஜ்ஞோ பா⁴க்³யவர்த்³த⁴ந: ।
பா⁴ரதீயமஹாபா⁴க்³யம் பா⁴ரதக்²யாதிபோஷக: ॥ 93 ॥

பா⁴ரதோத்³யத்³ஜ்ஞாநதீ³போ பா⁴வநாபே⁴த³க்ருʼந்தந: ।
பி⁴தா³ஶூந்யோ பி⁴தா³த்⁴வம்ஸீ பா⁴வுகோ பி⁴க்ஷுகேஶ்வர: ॥ 94 ॥

பூ⁴திதோ³ பூ⁴திக்ருʼத்³பூ⁴மி நாத²பூர்ணாம்ஶஸம்ப⁴வ: ।
பௌ⁴மப்³ரஹ்ம ப்⁴ரமத்⁴வம்ஸீ பூ⁴ஹ்ருʼத்க்ஷேத்ரலக்ஷித: ॥ 95 ॥

பூ⁴திபூ⁴ஷிதஸர்வாங்கோ³ மங்க³ளோ மங்க³ளப்ரத:³ ।
மநோபு³த்³தி⁴ரஹங்கார: ப்ரக்ருʼதிஶ்ச பர: புமாந் ॥ 96 ॥

மஹாஶக்திர்மஹாஸித்³தி⁴ர்மஹோதா³ரோ மஹாத்³யுதி: ।
மஹாகர்தா மஹாபோ⁴க்தா மஹாயோகீ³ மஹாமதி: ॥ 97 ॥

மஹாமாந்யோ மஹாபா⁴கோ³ மஹாஸேநமஹோம்ஶஜ: ।
மர்யாதா³க்ருʼந்மஹாதே³வோ மஹாரூபீ மஹாயஶா: ॥ 98 ॥

மஹோத்³யமோ மஹோத்ஸாஹோ மமதாக்³ரஹபீட³ந: ।
மஹாமந்த்ரோ மஹாயந்த்ரோ மஹாவாக்யோபதே³ஶக: ॥ 99 ॥

மஹாவாக்யார்த²தத்த்வஜ்ஞோ மஹாமோஹநிவாரக: ।
மாயாவீ மாநதோ³ மாநீ மாத்ருʼமுக்திவிதா⁴யக: ॥ 100 ॥ நாம 550
மாநாவமாநஸாம்யாத்மா மாலூராத⁴ஸ்தபஸ்ஸ்தி²த: ।
மதூ⁴கத்³ருதலஸ்தா²யீ மாத்ருʼமாந்மாத்ருʼப⁴க்திமாந் ॥ 101 ॥

மாத்ராலயப்ரதிஷ்டா²தா மார்கி³தோ மார்க³பா³ந்த⁴வ: ।
மார்க³ணீயோ மார்க³த³ர்ஶீ மார்க³ஶீர்ஷக்ருʼதோத³ய: ॥ 102 ॥

மார்கி³தாத்மா மார்க³ஶூந்யோ மிதபு⁴ங்மிதஸஞ்சர: ।
மிதஸ்வப்நாவபோ³த⁴ஶ்ச மித்²யாபா³ஹ்யநிரீக்ஷக: ॥ 103 ॥

முநிர்முக்தோ முக்திதா³யீ மேதா⁴வீ மேத்⁴யபோ⁴ஜந: ।
மௌநவ்யாக்²யாநக்ருʼந்மௌநீ மௌநபா⁴ஷாவிஶாரத:³ ॥ 104 ॥

மௌநாமௌநத்³வயாதீதோ மௌநதோ³ மௌநிஷு ப்ரிய: ।
யஜ்ஞக்ருʼத்³யஜ்ஞபு⁴க்³யஜ்ஞோ யஜமாநோ யதா²ர்த²வித் ॥ 105 ॥

யதாத்மா யதிஸம்பூஜ்யோ யதிப்ராப்யோ யஶஸ்கர: ।
யமாத்³யஷ்டாங்க³யோக³ஜ்ஞோ யஜுஶ்ஶாகீ² யதீஶ்வர: ॥ 106 ॥

யவநாநுக்³ரஹகரோ யக்ஷோ யமநிஷூத³ந: ।
யாத்ராவிரஹிதோ யாநாঽநாரூடோ⁴ யாஜ்ஞிகப்ரிய: ॥ 107 ॥

யாதநாநாஶநோ யாஞ்சஹீநோ யாசிததா³யக: । நாம 600
யுக்தக்ருʼத்³யுக்தபு⁴க்³யுக்த ஸ்வப்நபோ³தோ⁴ யுகா³தி³க்ருʼத் ॥ 108 ॥

யோகீ³ஶோ யோக³புருஷோ யோக³தத்த்வவிவேசக: ।
யோகா³ஸநோ யோக³பூ⁴மி ஸமாரோஹணஸாத⁴க: ॥ 109 ॥

யோகி³க³ம்யோ யோக³ப²லம் யோக³ப்⁴ரஷ்டஶுப⁴ப்ரத:³ ।
யோக³ப்ரஶம்ஸீ யோக³ஸ்தோ² யோக³க்ஷேமது⁴ரந்த⁴ர: ॥ 110 ॥

ரக்ஷகோ ரமணோ ரம்யோ ரமணீயாங்க³ஸம்ஹதி: ।
ரமேஶக்லேஶஸந்த்³ருʼஷ்டஜ்யோதிரக்லேஶத³ர்ஶந: ॥ 111 ॥

ரஜோபஹோ ரஜோமூர்தீ ரஸிகோ ரஸஶேவதி:⁴ ।
ரஹஸ்யோ ரஞ்ஜநோ ரஸ்யோ ரத்நக³ர்போ⁴ ரஸோத³ய: ॥ 112 ॥

ராஜவித்³யாகு³ரூ ராஜ வித்³யாவித்³ராஜமாநித: ।
ராஜஸாஹாரநிர்முக்தோ ராஜஸஜ்ஞாநதூ³ரக:³ ॥ 113 ॥

ராக³த்³வேஷவிநிர்முக்தோ ரஸாலாஶ்ரமகோகில: ।
ராமாபி⁴ராமோ ராஜஶ்ரீ: ராஜா ராஜ்யஹிதங்கர: ॥ 114 ॥

ராஜபோ⁴க³ப்ரதோ³ ராஷ்ட்ரபா⁴ஷாவித்³ராஜவல்லப:⁴ ।
ருதி³தத்³வேஷணோ ருத்³ரோ லக்ஷ்மீவாந்லக்ஷ்மிவர்த்³த⁴ந: ॥ 115 ॥

லஜ்ஜாலுர்லலிதோ லப்³த⁴லப்³த⁴வ்யோ லகு⁴ஸித்³தி⁴த:³ । நாம 650
லயவில்லப்³த⁴காமௌகோ⁴ லாபா⁴லாப⁴ஸமாஶய: ॥ 116 ॥

லயாதி⁴ஷ்டா²நதத்த்வஜ்ஞோ லயபூர்வஸமாதி⁴மாந் ।
லாஸ்யப்ரியோ லிங்க³ரூபீ லிங்கோ³த்தோ² லிங்க³வர்ஜித: ॥ 117 ॥

லிபிலேக²சணோ லோகஶிக்ஷகோ லோகரக்ஷக: ।
லோகாயதமதாபி⁴ஜ்ஞோ லோகவார்தாவிவர்ஜித: ॥ 118 ॥

லோகோதா³ஸீநபா⁴வஸ்தோ² லோகோத்தரகு³ணோத்தர: ।
லோகாத்⁴யக்ஷோ லோகபூஜ்யோ லோகாஸாரத்வபோ³த⁴க: ॥ 119 ॥

லோகாகர்ஷணஶக்தாத்மஶக்திமத்காந்தபர்வத: ।
லோகாநுத்ஸாத³கோ லோகப்ரமாணம் லோகஸங்க்³ரஹீ ॥ 120 ॥

லோகபோ³த⁴ப்ரகாஶார்த² ஶோணோத்³யஜ்ஜ்ஞாநபா⁴ஸ்கர: ।
வரிஷ்டோ² வரதோ³ வக்தா வங்க³தே³ஶ்யஜநாஶ்ரய: ॥ 121 ॥

வந்தா³ருஜநமந்தா³ரோ வர்தமாநைககாலவித் ।
வநவாஸரஸாபி⁴ஜ்ஞோ வலித்ரயவிபூ⁴ஷித: ॥ 122 ॥

வஸுமாந்வஸ்துதத்த்வஜ்ஞோ வந்த்³யோ வத்ஸதரீப்ரிய: ।
வர்ணாஶ்ரமபரித்ராதா வர்ணாஶ்ரமமதாதிக:³ ॥ 123 ॥

வாக்யஜ்ஞோ வாக்யகுஶலோ வாங்மநோபு³த்³த்⁴யகோ³சர: ।
வாத்³யகீ³தப்ரியோ வாஜஶ்ரவா வாபீப்ரதிஷ்ட²க: ॥ 124 ॥

வாஹநாகா³ரநிஷ்டா²வாந்வாஜிமேத⁴ப²லப்ரத:³ ।
வக்ஷோத³க்ஷிணபா⁴க³ஸ்த² ஹ்ருʼத³யஸ்தா²நத³ர்ஶக: ॥ 125 ॥ நாம 700
வசத்³பூ⁴மந்த்ரஸம்ஸேவ்யோ விசாரைகோபதே³ஶக்ருʼத் ।
விசாரமாத்ரநிரதோ விவேகிஜநதாத்³ருʼத: ॥ 126 ॥

விதி³தாத்மா விதே⁴யாத்மா விஸ்மிதேஶாதி³வீக்ஷித: ।
விரூபாக்ஷகு³ஹாவாஸீ விஶ்வாத்மா விஶ்வபு⁴க்³விபு:⁴ ॥ 127 ॥

விவிக்தஸேவீ விக்⁴நேஶசைத்யப்ராகாரஸம்ஸ்தி²த: ।
வித்⁴யத்³ருʼஷ்டமஹோத³ர்ஶீ விஜ்ஞாநாநந்த³ஸுந்த³ர: ॥ 128 ॥

விக⁴ஸாஶீ விஶுத்³தா⁴த்மா விபர்யாஸநிராஸக: ।
விபூ⁴திஸிதபா²லாட்⁴யோ விரோதோ⁴க்திவிநாக்ருʼத: ॥ 129 ॥

விஶ்வம்ப⁴ரோ விஶ்வவைத்³யோ விஶ்வாஸ்யோ விஸ்மயாந்வித: ।
வீணாகே³யோ வீதமாயோ வீர்யவாந்வீதஸம்ஶய: ॥ 130 ॥

வ்ருʼத்³தி⁴ஹ்ராஸவிநாபூ⁴தோ வ்ருʼத்³தோ⁴ வ்ருʼத்திநிரோத⁴க: ।
வ்ருʼத்திதோ³ வ்ருʼத்திபோ³தே⁴த்³தோ⁴ வேணுவாத்³யவஶம்வத:³ ॥ 131 ॥

வேத³வேதா³ந்ததத்த்வஜ்ஞோ வேஷதோ³ஷப்ரகாஶக: ।
வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபஜ்ஞோ வ்யங்க்³யவாக்யப்ரயோக³வித் ॥ 132 ॥

வ்யாப்தாகி²லோ வ்யவஸ்தா²க்ருʼத்³வ்யவஸாயவிபோ³த⁴க: ।
வைஜ்ஞாநிகாக்³ரணீர்வைஶ்வாநரோ வ்யாக்⁴ராஜிநஸ்தி²த: ॥ 133 ॥

ஶரண்யஶ்ஶர்மத³ஶ்ஶக்தி பாதபு³த்³த⁴ஶ்ஶமாந்வித: ।
ஶரீரிவத்³பா⁴ஸமாநஶ்ஶர்மண்யஜநவந்தி³த: ॥ 134 ॥ நாம 750
ஶாஸ்த்ரஜாலமஹாரண்ய வ்ருʼதா²டநநிஷேத⁴க: ।
ஶாஸ்த்ராப்⁴யாஸப²லீபூ⁴த ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநதத்பர: ॥ 135 ॥

ஶாஸ்த்ரோல்லங்க⁴நவித்³வேஷீ ஶாஸ்த்ரமார்கா³விலங்க⁴ந: ।
ஶாந்தாத்மா ஶாந்தித³ஶ்ஶாந்தித⁴நஶ்ஶாந்தோபதே³ஶக: ॥ 136 ॥

ஶாண்டி³ல்யோபாஸ்திலக்ஷ்யார்த²ஶ்ஶாஸ்த்ரயோநி: ப்ரஜாபதி: ।
ஶிவங்கரஶ்ஶிவதமஶ்ஶிஷ்டேஷ்டஶ்ஶிஷ்டபூஜித: ॥ 137 ॥

ஶிவப்ரகாஶஸந்துஷ்டஶ்ஶிவாத்³வைதப்ரதிஷ்டி²த: ।
ஶிவக³ங்கா³தடா³கஸ்த²ஶ்ஶிவஜ்ஞாநப்ரதா³யக: ॥ 138 ॥

ஶீதாசலப்ராந்த்யபூஜ்யஶ்ஶீப்ராதீரஜநாஶ்ரய: ।
ஶுபா⁴ஶுப⁴பரித்யாகீ³ ஶுபா⁴ஶுப⁴விமத்ஸர: ॥ 139 ॥

ஶுக்லக்ருʼஷ்ணக³திஜ்ஞாநீ ஶுப⁴ம்யுஶ்ஶிஶிராத்மக: ।
ஶுகவஜ்ஜந்மஸம்ஸித்³த⁴ஶ்ஶேஷாத்³ரிஸ்வாமிவத்ஸல: ॥ 140 ॥

ஶைவவைஷ்ணவஶாக்தாதி³ விரோத⁴ப்ரதிரோத⁴க: ।
ஶ்ருʼங்கா³ராதி³ரஸாலம்போ³ ஶ்ருʼங்கா³ரரஸவிப்ரிய: ॥ 141 ॥

ஶ்ரவணாத்⁴யர்த²தத்த்வஜ்ஞஶ்ஶ்ரவணாநந்த³பா⁴ஷித: ।
ஶோணேஶாலயஸஞ்சாரீ ஶோணேஶ: ஶோணதீர்த²வித் ॥ 142 ॥

ஶோகமோஹாத்³யஸம்ஸ்ப்ருʼஷ்டஶ்ஶோணக்ஷேத்ராதி⁴தை³வதம் ।
ஶ்ரீத:³ ஶ்ரீஶ: ஶ்ரீநிவாஸ: ஶ்ரீகண்ட²மததத்த்வவித் ॥ 143 ॥

ஶ்ரீவித்³யாமந்த்ரதத்த்வஜ்ஞ: ஶ்ரீவைஷ்ணவமதப்ரிய: ।
ஶ்ருதிதாத்பர்யநிர்வக்தா ஶ்ருதமாத்ராவதா⁴ரண: ॥ 144 ॥

ஶ்ருதஶ்ரோதவ்யஸந்துஷ்ட: ஶ்ரௌதமார்க³ஸமர்த²க: ।
ஷட³த்⁴வத்⁴வாந்தவித்⁴வம்ஸீ ஷடூ³ர்மிப⁴யப⁴ஞ்ஜந: ॥ 145 ॥ நாம 800
ஷட்க்³ரந்தி²பே⁴த³சதுரஷ்ஷட்கு³ணீ ஷட்ப்ரமாணவாந் ।
ஷட்கோணமத்⁴யநிலயஷ்ஷட³ரிக்⁴நஷ்ஷடா³ஶ்ரய: ॥ 146 ॥

ஷண்ட³த்வக்⁴நஷ்ஷடா³தா⁴ரநிர்த்⁴யாதஷ்ஷட³நாதி³வித் ।
ஸர்வஜ்ஞஸ்ஸர்வவித்ஸர்வஸ்ஸார்வஸ்ஸர்வமநஸ்ஸ்தி²த: ॥ 147 ॥

ஸத³ஸந்நிர்ணயஜ்ஞாநீ ஸர்வபூ⁴தஸமாஶய: ।
ஸர்வஶ்ருதிஸ்ஸர்வசக்ஷுஸ்ஸர்வாநநகராதி³மாந் ॥ 148 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியகு³ணாபா⁴ஸஸ்ஸர்வஸம்ப³ந்த⁴வர்ஜித: ।
ஸர்வப்⁴ருʼத்ஸர்வக்ருʼத்ஸர்வஹரஸ்ஸர்வஹிதேரத: ॥ 149 ॥

ஸர்வாரம்ப⁴பரித்யாகீ³ ஸகு³ணத்⁴யாயிதாரக: ।
ஸர்வபூ⁴தநிஶாபு³த்³த⁴ஸ்ஸர்வஜாக³ரநித்³ரித: ॥ 150 ॥

ஸர்வாஶ்சர்யமஸ்ஸப்⁴யஸ்ஸங்கல்பக்⁴நஸ்ஸதா³தந: ।
ஸர்கா³தி³மத்⁴யநித⁴நஸ்ஸக்ருʼத்ஸ்ம்ருʼதிவிமுக்தித:³ ॥ 151 ॥

ஸம்யமீ ஸத்யஸந்த⁴ஶ்ச ஸம்ஸ்காரபரிவர்ஜித: ।
ஸமஸ்ஸமவிப⁴க்தாங்க³ஸ்ஸமத்³ருʼக் ஸமஸம்ஸ்தி²த: ॥ 152 ॥

ஸமர்த²ஸ்ஸமரத்³வேஷீ ஸமர்யாத³ஸ்ஸமாஹித: ।
ஸமயஜ்ஞஸ்ஸதா³நந்த³ஸ்ஸமாஹ்ருʼதநிஜேந்த்³ரிய: ॥ 153 ॥

ஸத்தாஸம்விந்மயஜ்யோதிஸ்ஸம்ப்ரதா³யப்ரவர்தக: । நாம 850
ஸமஸ்தவ்ருʼத்திமூலாஹம் வ்ருʼத்திநாஶோபதே³ஶக: ॥ 154 ॥

ஸம்ராட் ஸம்ருʼத்³த⁴ஸ்ஸம்பு³த்³த⁴ஸ்ஸர்வஶ்ருதிமநோஹர: ।
ஸரலஸ்ஸரஸஸ்ஸர்வரஸஸ்ஸர்வாநுபூ⁴தியுக் ॥ 155 ॥

ஸர்வேஶ்வரஸ்ஸர்வநிதி⁴ஸ்ஸர்வாத்மா ஸர்வஸாத⁴க: ।
ஸஹஜப்ராப்தகர்மாநுஷ்டா²நத்யாக³நிஷேத⁴க: ॥ 156 ॥

ஸஹிஷ்ணுஸ்ஸாத்த்விகாஹாரஸ்ஸாத்த்விகஜ்ஞாநிவீக்ஷித: ।
ஸத்த்வாதி⁴கமநோபு³த்³தி⁴ஸுக²தை⁴ர்யவிவர்த⁴க: ॥ 157 ॥

ஸாத்த்விகத்யாக³யோக³ஜ்ஞஸ்ஸாத்த்விகாராத்⁴யவைப⁴வ: ।
ஸார்த⁴ஷோட³ஶவர்ஷாப்தபாரிவ்ராஜ்யோ விரக்ததீ:⁴ ॥ 158 ॥

ஸாமகா³நப்ரியஸ்ஸாம்யவைஷம்யமதிக்ருʼந்தந: ।
ஸாதி⁴தாகி²லஸித்³தீ⁴ஶஸ்ஸாமவித்ஸாமகா³யந: ॥ 159 ॥

ஸித்³தா⁴ர்த²ஸ்ஸித்³த⁴ஸங்கல்பஸ்ஸித்³தி⁴த³ஸ்ஸித்³த⁴ஸாத⁴ந: ।
ஸித்³த்⁴யஸித்³தி⁴ஸமஸ்ஸித்³த⁴ஸ்ஸித்³த⁴ஸங்க⁴ஸமர்சித: ॥ 160 ॥

ஸிஸாத⁴யிஷுலோகேட்³யஸ்ஸஹாயாம்பா³ஸஹாயவாந் ।
ஸுந்த³ரஸ்ஸுந்த³ரக்ஷேத்ர வித்³யாப்⁴யாஸவிலாஸப்⁴ருʼத் ॥ 161 ॥

ஸுந்த³ரேஶ்வரலீலாக்ருʼத் ஸுந்த³ராநந்த³வர்த்³த⁴ந: ।
ஸுரர்ஷிஸந்நுதஸ்ஸூக்ஷ்மஸ்ஸூரித்³ருʼஶ்யபத³ஸ்தி²த: ॥ 162 ॥

ஸுத³ர்ஶநஸ்ஸுஹ்ருʼத்ஸூரிஸ்ஸூந்ருʼதோக்திவதா³வத:³ ।
ஸூத்ரவித்ஸூத்ரக்ருʼத்ஸூத்ரம் ஸ்ருʼஷ்டிவைதத்²யபோ³த⁴க: ॥ 163 ॥ நாம 900
ஸ்ருʼஷ்டிவாக்யமஹாவாக்யைக்யகண்ட்²யப்ரதிபாத³க: ।
ஸ்ருʼஷ்டிஹேதுமநோநாஶீ ஸ்ருʼஷ்ட்யதி⁴ஷ்டா²நநிஷ்டி²த: ॥ 164 ॥

ஸ்ரக்சந்த³நாதி³விஷயவிராகீ³ ஸ்வஜநப்ரிய: ।
ஸேவாநம்ரஸ்வப⁴க்தௌக⁴ ஸத்³யோமுக்திப்ரதா³யக: ॥ 165 ॥

ஸோமஸூர்யாக்³ந்யப்ரகாஶ்ய ஸ்வப்ரகாஶஸ்வரூபத்³ருʼக் ।
ஸௌந்த³ர்யாம்பா³தபஸ்ஸம்பத்பரீபாகப²லாயித: ॥ 166 ॥

ஸௌஹித்யவிமுக²ஸ்ஸ்கந்தா³ஶ்ரமவாஸகுதூஹலீ ।
ஸ்கந்தா³லயதபோநிஷ்ட²ஸ்ஸ்தவ்யஸ்தாவகவர்ஜித: ॥ 167 ॥

ஸஹஸ்ரஸ்தம்ப⁴ஸம்யுக்த மண்ட³பாந்தரமாஶ்ரித: ।
ஸ்தைந்யஸ்தேநஸ்ஸ்தோத்ரஶாஸ்த்ர கே³யஸ்ஸ்ம்ருʼதிகரஸ்ஸ்ம்ருʼதி: ॥ 168 ॥

ஸாமரஸ்யவிதா⁴நஜ்ஞஸ்ஸங்க⁴ஸௌப்⁴ராத்ரபோ³த⁴க: ।
ஸ்வபா⁴வப⁴த்³ரோ மத்⁴யஸ்த²ஸ்ஸ்த்ரீஸந்ந்யாஸவிதா⁴யக: ॥ 169 ॥

ஸ்திமிதோத³தி⁴வஜ்ஜ்ஞாநஶக்திபூரிதவிக்³ரஹ: ।
ஸ்வாத்மதத்த்வஸுக²ஸ்பூ²ர்திதுந்தி³லஸ்வஸ்வரூபக: ॥ 170 ॥

ஸ்வஸ்வத⁴ர்மரதஶ்லாகீ⁴ ஸ்வபூ⁴ஸ்ஸ்வச்ச²ந்த³சேஷ்டித: ।
ஸ்வஸ்வரூபபரிஜ்ஞாந பராம்ருʼதபத³ஸ்தி²த: ॥ 171 ॥

ஸ்வாத்⁴யாயஜ்ஞாநயஜ்ஞேஜ்யஸ்வதஸ்ஸித்³த⁴ஸ்வரூபத்³ருʼக் ।
ஸ்வஸ்திக்ருʼத்ஸ்வஸ்திபு⁴க்ஸ்வாமீ ஸ்வாபஜாக்³ரத்³விவர்ஜித: ॥ 172 ॥

ஹந்த்ருʼஹந்தவ்யதாஶூந்ய ஶுத்³த⁴ஸ்வாத்மோபதே³ஶக: ।
ஹஸ்தபாதா³த்³யஸங்க்³ராஹ்யநிர்லிப்தபரமார்த²த்³ருʼக் ॥ 173 ॥

ஹத்யாதி³பாபஶமநோ ஹாநிவ்ருʼத்³தி⁴விவர்ஜித: ।
ஹிதக்ருʼத்³தூ⁴ணதே³ஶீய ஜநவர்ணிதவைப⁴வ: ॥ 174 ॥

ஹ்ருʼத³யப்³ரஹ்மதத்த்வஜ்ஞோ ஹ்ருʼத³யாந்வேஷதே³ஶந: ।
ஹ்ருʼத³யஸ்தோ² ஹ்ருʼத³யாகாஶஸ்வரூபீ ஹ்ருʼத்³கு³ஹாஶய: ॥ 175 ॥

ஹார்தா³காஶாந்தரக³த பா³ஹ்யாகாஶாதி³வஸ்துத்³ருʼக் ।
ஹ்ருʼத³யஸ்தா²நதத்த்வஜ்ஞோ ஹ்ருʼத³ஹந்நாஶபண்டி³த: ॥ 176 ॥ நாம 950
ஹேயோபாதே³யரஹிதோ ஹேமந்தர்துக்ருʼதோத³ய: ।
ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரது³ஷ்ப்ராபஸ்வாராஜ்யோர்ஜிதஶாஸந: ॥ 177 ॥

ஹதாஸுரப்ரக்ருʼதிகோ ஹம்ஸோ ஹ்ருʼத்³யோ ஹிரண்மய: ।
ஹார்த³வித்³யாப²லீபூ⁴தோ ஹார்த³ஸந்தமஸாபஹ: ॥ 178 ॥

ஸேதுஸ்ஸீமா ஸமுத்³ரஶ்ச ஸமாப்⁴யதி⁴கவர்ஜித: ।
புராண: புருஷ: பூர்ணோঽநந்தரூபஸ்ஸநாதந: ॥ 179 ॥

ஜ்யோதி: ப்ரகாஶ: ப்ரதி²தஸ்ஸ்வயம்பா⁴ந: ஸ்வயம்ப்ரபு:⁴ ।
ஸத்யம் ஜ்ஞாநம் ஸுக²ம் ஸ்வஸ்த²ஸ்ஸ்வாநுபூ:⁴ பரதை³வதம் ॥ 180 ॥

மஹர்ஷிஶ்ச மஹாக்³ராஸோ மஹாத்மா ப⁴க³வாந்வஶீ ।
அஹமர்தோ²ঽப்ரமேயாத்மா தத்த்வம் நிர்வாணமுத்தமம் ॥ 181 ॥

அநாக்²யவஸ்து முக்தாத்மா ப³ந்த⁴முக்திவிவர்ஜித: ।
அத்³ருʼஶ்யோ த்³ருʼஶ்யநேதா ச மூலாசார்யஸ்ஸுகா²ஸந: ॥ 182 ॥

அந்தர்யாமீ பாரஶூந்யோ பூ⁴மா போ⁴ஜயிதா ரஸ: । நாம 1000

உபஸம்ஹார: ।
கோঽஹம் மார்க³ த⁴நுஷ்பாணிர்நாஹம் தத்த்வஸுத³ர்ஶந: ।
ஸோঽஹம் போ³த⁴ மஹாஶங்கோ² ப⁴க³வாந் ரமணோঽவது ॥ 1 ॥

இதி த்ரிவாரம்
இதி தே நாமஸஹஸ்ரம் ரமணஸ்ய மஹாத்மந: ।
கதி²தம் க்ருʼபயா தே³வி கோ³ப்யாத்³கோ³ப்யதரம் மயா ॥ 2 ॥

ய இத³ம் நாமஸாஹஸ்ரம் ப⁴க்த்யா பட²தி மாநவ: ।
தஸ்ய முக்திரயத்நேந ஸித்³த்⁴யத்யேவ ந ஸம்ஶய: ॥ 3 ॥

வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் விவாஹார்தீ² க்³ருʼஹீ ப⁴வேத் ।
வைராக்³யகாமோ லப⁴தே வைராக்³யம் ப⁴வதாரகம் ॥ 4 ॥

யேந யேந ச யோ யோঽர்தீ² ஸ ஸ தம் தம் ஸமஶ்நுதே ।
ஸர்வ பாபவிநிர்முக்த: பரம் நிர்வாணமாப்நுயாத் ॥ 5 ॥

து³ர்தே³ஶகாலோத்த²து³ராமயார்தா:
தௌ³ர்பா⁴க்³யதாபத்ரயஸந்நிருத்³தா:⁴ ।
நரா: பட²ந்தோ ரமணஸ்ய நாம-
ஸாஹஸ்ரமீயுஸ்ஸுக²மஸ்தது:³க²ம் ॥ 6 ॥

இதி ஶ்ரீகௌ³தமமஹர்ஷிப்ரோக்தம் ஶ்ரீரமணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।
॥ ஶுப⁴மஸ்து ॥

Also Read 1000 Names of Shri Ramanamaharshi:

1000 Names of Sri Ramana Maharshi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment