Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Tara Takaradi | Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

Shri Tara Takaradi Sahasranamastotram Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীতারাতকারাদিসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥

অথ শ্রীতারাতকারাদিসহস্রনামস্তোত্রম্ ।

বসিষ্ঠ উবাচ –

নাম্নাং সহস্রন্তারায়া মুখাম্ভোজাদ্বিনির্গতম্ ।
মন্ত্রসিদ্ধিকরম্প্রোক্তন্তন্মে বদ পিতামহ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মোবাচ –

শৃণু বত্স প্রবক্ষ্যামি রহস্যং সর্বসিদ্ধিদম্ ।
য়স্যোপদেশমাত্রেণ তব সিদ্ধির্ব্ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥

মহাপ্রলয়কালাদৌ নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।
মহাকারং সমাকর্ণ্য কৃপয়া সংহৃতন্তনৌ ॥ ৩ ॥

নাম্না তেন মহাতারা খ্যাতা সা ব্রহ্মরূপিণী ।
মহাশূলত্রয়ঙ্কৃত্বা তত্র চৈকাকিনী স্থিতা ॥ ৪ ॥

পুনঃ সৃষ্টেশ্চিকীর্ষাভূদ্দিব্যসাম্রাজ্যসঞ্জ্ঞকম্ ।
নাম্নাং সহস্রমস্যাস্তু তকারাদ্যম্ময়া স্মৃতম্ ॥ ৫ ॥

তত্প্রভাবেণ ব্রহ্মাণ্ডন্নির্ম্মিতং সুদৃঢম্মহত্ ।
আবির্ভূতা বয়ন্তত্র য়ন্ত্রৈস্তস্যাঃ পুরা দ্বিজ ॥ ৬ ॥

স্বস্য কার্যার্ত্থিনস্তত্র ভ্রান্তা ভূম্যায়্যথা বয়ম্ ।
তয়োপদিষ্টাঃ কৃপয়া ভবামস্সৃষ্টিকারকাঃ ॥ ৭ ॥

তস্যাঃ প্রসাদাদ্বিপ্রেন্দ্র ত্ত্রয়ো ব্রহ্মাণ্ডনায়কাঃ ।
অন্যে সুরগণাস্সর্বে তস্যাঃ পাদপ্রসেবকাঃ ॥ ৮ ॥

পঠনাদ্ধারণাত্সৃষ্টেঃ কর্ত্তাহম্পালকো হরিঃ ।
তত্ত্বাক্ষরোপদেশেন সংহর্ত্তা শঙ্করস্স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥

ঋষিচ্ছন্দাদিকধ্যানম্মূলবত্পরিকীর্ত্তিতম্ ।
নিয়োগোমাত্রসিদ্ধৌ চ পুরুষার্ত্থচতুষ্টয়ে ॥ ১০ ॥

তারা তারাদিপঞ্চার্ণা তারান্যাবেদবীর্যজা ।
তারাতারহিতাবর্ণা তারাদ্যা তাররূপিণী ॥ ১১ ॥

তারারাত্রিসমুত্পন্না তারারাত্রিবরোদ্যতা ।
তারারাত্রিজপাসক্তা তারারাত্রিস্বরূপিণী ॥ ১২ ॥

তারারাজ্ঞীস্বসন্তুষ্টা তারারাজ্ঞীবরপ্রদা ।
তারারাজ্ঞীস্বরূপা চ তারারাজ্ঞীপ্রসিদ্ধিদা ॥ ১৩ ॥

তারাহৃত্পঙ্কজাগারা তারাহৃত্পঙ্কজাপরা ।
তারাহৃত্পঙ্কজাধারা তারাহৃত্পঙ্কজা তথা ॥ ১৪ ॥

তারেশ্বরী চ তারাভা তারাগণস্বরূপিণী ।
তারাগণসমাকীর্ণা তারাগণনিষেবিতা ॥ ১৫ ॥

তারা তারান্বিতা তারা রত্নান্বিতবিভূষণা ।
তারাগণরণাসন্না তারাকৃত্যপ্রপূজিতা ॥ ১৬ ॥

তারাগণকৃতাহারা তারাগণকৃতাশ্রয়া ।
তারাগণকৃতাগারা তারাগণনতত্পরা ॥ ১৭ ॥

তারাগুণগণাকীর্ণা তারাগুণগণপ্রদা ।
তারাগুণগণাসক্তা তারাগুণগণালয়া ॥ ১৮ ॥

তারেশ্বরী তারপূজ্যা তারাজপ্যা তু তারণা ।
তারমুখ্যা তু তারাখ্যা তারদক্ষা তু তারিণী ॥ ১৯ ॥

তারাগম্যা তু তারস্থা তারামৃততরঙ্গিণী ।
তারভব্যা তু তারার্ণা তারহব্যা তু তারিণী ॥ ২০ ॥

তারকা তারকান্তস্স্থা তারকারাশিভূষণা ।
তারকাহারশোভাঢ্যা তারকাবেষ্টিতাঙ্গণা ॥ ২১ ॥

তারকাহংসকাকীর্ণা তারকাকৃতভূষণা ।
তারকাঙ্গদশোভাঙ্গী তারকাশ্রিতকঙ্কণা ॥ ২২ ॥

তারকাঞ্চিতকাঞ্চী চ তারকান্বিতভক্ষণা ।
তারকাচিত্রবসনা তারকাসনমণ্ডলা ॥ ২৩ ॥

তারকাকীর্ণমুকুটা তারকাশ্রিতকুণ্ডলা ।
তারকান্বিততাটঙ্কয়ুগ্মগণ্ডস্থলোজ্জ্বলা ॥ ২৪ ॥

তারকাশ্রিতপাদাব্জা তারকাবরদায়িকা ।
তারকাদত্তহৃদয়া তারকাঞ্চিতসায়কা ॥ ২৫ ॥

তারকান্যাসকুশলা তারকান্যাসবিগ্রহা ।
তারকান্যাসসন্তুষ্টা তারকান্যাসসিদ্ধিদা ॥ ২৬ ॥

তারকান্যাসনিলয়া তারকান্যাসপূজিতা ।
তারকান্যাসসংহৃষ্টা তারকান্যাসসিদ্ধিদা ॥ ২৭ ॥

তারকান্যাসসম্ম্মগ্না তারকান্যাসবাসিনী ।
তারকান্যাসসম্পূর্ণমন্ত্রসিদ্ধিবিধায়িনী ॥ ২৮ ॥

তারকোপাসকপ্রাণা তারকোপাসকপ্রিয়া ।
তারকোপাসকাসাধ্যা তারকোপাসকেষ্টদা ॥ ২৯ ॥

তারকোপাসকাসক্তা তারকোপাসকার্ত্থিনী ।
তারকোপাসকারাধ্যা তারকোপাসকাশ্রয়া ॥ ৩০ ॥

তারকাসুরসন্তুষ্টা তারকাসুরপূজিতা ।
তারকাসুরনির্মাণকর্ত্রী তারকবন্দিতা ॥ ৩১ ॥

তারকাসুরসম্মান্যা তারকাসুরমানদা ।
তারকাসুরসংসিদ্ধা তারকাসুরদেবতা ॥ ৩২ ॥

তারকাসুরদেহস্থা তারকাসুরস্বর্গদা ।
তারকাসুরসংসৃষ্টা তারকাসুরগর্বদা ॥ ৩৩ ॥

তারকাসুরসংহন্ত্রী তারকাসুরমর্দ্দিনী ।
তারকাসুরসঙ্গ্রামনর্ত্তকী তারকাপহা ॥ ৩৪ ॥

তারকাসুরসঙ্গ্রামকারিণী তারকারিভৃত্ ।
তারকাসুরসঙ্গ্রামকবন্ধবৃন্দবন্দিতা ॥ ৩৫ ॥

তারকারিপ্রসূতারিকারিমাতা তু কারিকা ।
তারকারীমনোহারীবস্ত্রভূষানুশাসিকা ॥ ৩৬ ॥

তারকারীবিধাত্রী চ তারকারিনিষেবিতা ।
তারকারীবচস্তুষ্টা তারকারীসুশিক্ষিতা ॥ ৩৭ ॥

তারকারীসুসন্তুষ্টা তারকারিবিভূষিতা ।
তারকারিকৃতোত্সঙ্গী তারকারিপ্রহর্ষদা ॥ ৩৮ ॥

তমঃ সম্পূর্ণসর্বাঙ্গী তমোলিপ্তকলেবরা ।
তমোব্যাপ্তস্থলাসঙ্গা তমঃ পটলসন্নিভা ॥ ৩৯ ॥

তমোহন্ত্রী তমঃ কর্ত্রী তমঃসঞ্চারকারিণী ।
তমোগাত্রী তমোদাত্রী তমঃ পাত্রী তমোপহা ॥ ৪০ ॥

তমোরাশিপূর্ণরাশিস্তমোরাশিবিনাশিনী ।
তমোরাশিকৃতধ্বংসী তমোরাশিভয়ঙ্করী ॥ ৪১ ॥

তমোগুণপ্রসন্নাস্যা তমোগুণসুসিদ্ধিদা ।
তমোগুণোক্তমার্গস্থা তমোগুণবিরাজিতা ॥ ৪২ ॥

তমোগুণস্তুতিপরা তমোগুণবিবর্ধিনী ।
তমোগুণাশ্রিতপরা তমোগুণবিনাশিনী ॥ ৪৩ ॥

তমোগুণাক্ষয়করী তমোগুণকলেবরা ।
তমোগুণধ্বংসতুষ্টা তমঃ পারেপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ৪৪ ॥

তমোভবভবপ্রীতা তমোভবভবপ্রিয়া ।
তমোভবভবাশ্রদ্ধা তমোভবভবাশ্রয়া ॥ ৪৫ ॥

তমোভবভবপ্রাণা তমোভবভবার্চিতা ।
তমোভবভবপ্রীত্যালীঢকুম্ভস্থলস্থিতা ॥ ৪৬ ॥

তপস্বিবৃন্দসন্তুষ্টা তপস্বিবৃন্দপুষ্টিদা ।
তপস্বিবৃন্দসংস্তুত্যা তপস্বিবৃন্দবন্দিতা ॥ ৪৭ ॥

তপস্বিবৃন্দসম্পন্না তপস্বিবৃন্দহর্ষদা ।
তপস্বিবৃন্দসম্পূজ্যা তপস্বিবৃন্দভূষিতা ॥ ৪৮ ॥

তপস্বিচিত্ততল্পস্থা তপস্বিচিত্তমধ্যগা ।
তপস্বিচিত্তচিত্তার্হা তপস্বিচিত্তহারিণী ॥ ৪৯ ॥

তপস্বিকল্পবল্ল্যাভা তপস্বিকল্পপাদপী ।
তপস্বিকামধেনুশ্চ তপস্বিকামপূর্ত্তিদা ॥ ৫০ ॥

তপস্বিত্রাণনিরতা তপস্বিগৃহসংস্থিতা ।
তপস্বিগৃহরাজশ্রীস্তপস্বিরাজ্যদায়িকা ॥ ৫১ ॥

তপস্বিমানসারাধ্যা তপস্বিমানদায়িকা ।
তপস্বিতাপসংহর্ত্ত্রী তপস্বিতাপশান্তিকৃত্ ॥ ৫২ ॥

তপস্বিসিদ্ধিবিদ্যা চ তপস্বিমন্ত্রসিদ্ধিকৃত্ ।
তপস্বিমন্ত্রতন্ত্রেশী তপস্বিমন্ত্ররূপিণী ॥ ৫৩ ॥

তপস্বিমন্ত্রনিপুণা তপস্বিকর্মকারিণী ।
তপস্বিকর্মসম্ভূতা তপস্বিকর্মসাক্ষিণী ॥ ৫৪ ॥

তপস্সেব্যা তপোভব্যা তপোভাব্যা তপস্বিনী ।
তপোবশ্যা তপোগম্যা তপোগেহনিবাসিনী ॥ ৫৫ ॥

তপোধন্যা তপোমান্যা তপঃ কন্যা তপোবৃতা ।
তপস্তথ্যা তপোগোপ্যা তপোজপ্যা তপোনৃতা ॥ ৫৬ ॥

তপস্সাধ্যা তপোরাধ্যা তপোবন্দ্যা তপোময়ী ।
তপস্সন্ধ্যা তপোবন্ধ্যা তপস্সান্নিধ্যকারিণী ॥ ৫৭ ॥

তপোধ্যেয়া তপোগেয়া তপস্তপ্তা তপোবলা ।
তপোলেয়া তপোদেয়া তপস্তত্ত্বফলপ্রদা ॥ ৫৮ ॥

তপোবিঘ্নবরঘ্নী চ তপোবিঘ্নবিনাশিনী ।
তপোবিঘ্নচয়ধ্বংসী তপোবিঘ্নভয়ঙ্করী ॥ ৫৯ ॥

তপোভূমিবরপ্রাণা তপোভূমিপতিস্তুতা ।
তপোভূমিপতিধ্যেয়া তপোভূমিপতীষ্টদা ॥ ৬০ ॥

তপোবনকুরঙ্গস্থা তপোবনবিনাশিনী ।
তপোবনগতিপ্রীতা তপোবনবিহারিণী ॥ ৬১ ॥

তপোবনফলাসক্তা তপোবনফলপ্রদা ।
তপোবনসুসাধ্যা চ তপোবনসুসিদ্ধিদা ॥ ৬২ ॥

তপোবনসুসেব্যা চ তপোবননিবাসিনী ।
তপোধনসুসংসেব্যা তপোধনসুসাধিতা ॥ ৬৩ ॥

তপোধনসুসঁল্লীনা তপোধনমনোময়ী ।
তপোধননমস্কারা তপোধনবিমুক্তিদা ॥ ৬৪ ॥

তপোধনধনাসাধ্যা তপোধনধনাত্মিকা ।
তপোধনধনারাধ্যা তপোধনফলপ্রদা ॥ ৬৫ ॥

তপোধনধনাঢ্যা চ তপোধনধনেশ্বরী ।
তপোধনধনপ্রীতা তপোধনধনালয়া ॥ ৬৬ ॥

তপোধনজনাকীর্ণা তপোধনজনাশ্রয়া ।
তপোধনজনারাধ্যা তপোধনজনপ্রসূঃ ॥ ৬৭ ॥

তপোধনজনপ্রাণা তপোধনজনেষ্টদা ।
তপোধনজনাসাধ্যা তপোধনজনেশ্বরী ॥ ৬৮ ॥

তরুণাসৃক্প্রপানার্তা তরুণাসৃক্প্রতর্পিতা ।
তরুণাসৃক্সমুদ্রস্থা তরুণাসৃক্প্রহর্ষদা ॥ ৬৯ ॥

তরুণাসৃক্সুসন্তুষ্টা তরুণাসৃগ্বিলেপিতা ।
তরুণাসৃঙ্নদীপ্রাণা তরুণাসৃগ্বিভূষণা ॥ ৭০ ॥

তরুণৈণবলিপ্রীতা তরুণৈণবলিপ্রিয়া ।
তরুণৈণবলিপ্রাণা তরুণৈণবলীষ্টদা ॥ ৭১ ॥

তরুণাজবলিপ্রীতা তরুণাজবলিপ্রিয়া ।
তরুণাজবলিঘ্রাণা তরুণাজবলিপ্রভুক্ ॥ ৭২ ॥

তরুণাদিত্যসঙ্কাশা তরুণাদিত্যবিগ্রহা ।
তরুণাদিত্যরুচিরা তরুণাদিত্যনির্ম্মলা ॥ ৭৩ ॥

তরুণাদিত্যনিলয়া তরুণাদিত্যমণ্ডলা ।
তরুণাদিত্যললিতা তরুণাদিত্যকুণ্ডলা ॥ ৭৪ ॥

তরুণার্কসমজ্যোত্স্না তরুণার্কসমপ্রভা ।
তরুণার্কপ্রতীকারা তরুণার্কপ্রবর্দ্ধিতা ॥ ৭৫ ॥

তরুণা তরুণানেত্রা চ তরুণা তরুণলোচনা ।
তরুণা তরুণনেত্রা চ তরুণা তরুণভূষণা ॥ ৭৬ ॥

তরুণীদত্তসঙ্কেতা তরুণীদত্তভূষণা ।
তরুণীগণসন্তুষ্টা তরুণীতরুণীমণিঃ ॥ ৭৭ ॥

তরুণীমণিসংসেব্যা তরুণীমণিবন্দিতা ।
তরুণীমণিসন্তুষ্টা তরুণীমণিপূজিতা ॥ ৭৮ ॥

তরুণীবৃন্দসঁবাদ্যা তরুণীবৃন্দবন্দিতা ।
তরুণীবৃন্দসংস্তুত্যা তরুণীবৃন্দমানদা ॥ ৭৯ ॥

তরুণীবৃন্দমধ্যস্থা তরুণীবৃন্দবেষ্টিতা ।
তরুণীবৃন্দসম্প্রীতা তরুণীবৃন্দভূষিতা ॥ ৮০ ॥

তরুণীজপসংসিদ্ধা তরুণীজপমোক্ষদা ।
তরুণীপূজকাসক্তা তরুণীপূজকার্ত্থিনী ॥ ৮১ ॥

তরুণীপূজকশ্রীদা তরুণীপূজকার্ত্তিহা ।
তরুণীপূজকপ্রাণা তরুণীনিন্দকার্ত্তিদা ॥ ৮২ ॥

তরুণীকোটিনিলয়া তরুণীকোটিবিগ্রহা ।
তরুণীকোটিমধ্যস্থা তরুণীকোটিবেষ্টিতা ॥ ৮৩ ॥

তরুণীকোটিদুস্সাধ্যা তরুণীকোটিবিগ্রহা ।
তরুণীকোটিরুচিরা তরুণীতরুণীশ্বরী ॥ ৮৪ ॥

তরুণীমণিহারাঢ্যা তরুণীমণিকুণ্ডলা ।
তরুণীমণিসন্তুষ্টা তরুণীমণিমণ্ডিতা ॥ ৮৫ ॥

তরুণীসরণীপ্রীতা তরুণীসরণীরতা ।
তরুণীসরণীস্থানা তরুণীসরণীরতা ॥ ৮৬ ॥

তরণীমণ্ডলশ্রীদা তরণীমণ্ডলেশ্বরী ।
তরণীমণ্ডলশ্রদ্ধা তরণীমণ্ডলস্থিতা ॥ ৮৭ ॥

তরণীমণ্ডলার্গ্ঘাঢ্যা তরণীমণ্ডলার্চিতা ।
তরণীমণ্ডলধ্যেয়া তরণীভবসাগরা ॥ ৮৮ ॥

তরণীকারণাসক্তা তরণীতক্ষকার্চিতা ।
তরণীতক্ষকশ্রীদা তরণীতক্ষকার্ত্থিনী ॥ ৮৯ ॥

তরণীতরণশীলা চ তরীতরণতারিণী ।
তরীতরণস/ব্বেদ্যা তরীতরণকারিণী ॥ ৯০ ॥

তরুরূপা তরূপস্থা তরুস্তরুলতাময়ী ।
তরুরূপা তরুস্থা চ তরুমধ্যনিবাসিনী ॥ ৯১ ॥

তপ্তকাঞ্চনগেহস্থা তপ্তকাঞ্চনভূমিকা ।
তপ্তকাঞ্চনপ্রাকারা তপ্তকাঞ্চনপাদুকা ॥ ৯২ ॥

তপ্তকাঞ্চনদীপ্তাঙ্গী তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা ।
তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গী তপ্তকাঞ্চনমঞ্চগা ॥ ৯৩ ॥

তপ্তকাঞ্চনবস্ত্রাঢ্যা তপ্তকাঞ্চনরূপিণী ।
তপ্তকাঞ্চনমধ্যস্থা তপ্তকাঞ্চনকারিণী ॥ ৯৪ ॥

তপ্তকাঞ্চনমাসার্চ্চ্যা তপ্তকাঞ্চনপাত্রভুক্ ।
তপ্তকাঞ্চনশৈলস্থা তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলা ॥ ৯৫ ॥

তপ্তকাঞ্চনক্ষত্ত্রাঢ্যা তপ্তকাঞ্চনদণ্ডধৃক্ ।
তপ্তকাঞ্চনভূষাঢ্যা তপ্তকাঞ্চনদানদা ॥ ৯৬ ॥

তপ্তকাঞ্চনদেশেশী তপ্তকাঞ্চনচাপধৃক্ ।
তপ্তকাঞ্চনতূণাঢ্যা তপ্তকাঞ্চনবাণভৃত্ ॥ ৯৭ ॥

তলাতলবিধাত্রী চ তলাতলবিধায়িনী ।
তলাতলস্বরূপেশী তলাতলবিহারিণী ॥ ৯৮ ॥

তলাতলজনাসাধ্যা তলাতলজনেশ্বরী ।
তলাতলজনারাধ্যা তলাতলজনার্থদা ॥ ৯৯ ॥

তলাতলজয়াভাক্ষী তলাতলজচঞ্চলা ।
তলাতলজরত্নাঢ্যা তলাতলজদেবতা ॥ ১০০ ॥

তটিনীস্থানরসিকা তটিনী তটবাসিনী ।
তটিনী তটিনীতীরগামিনী তটিনীপ্রিয়া ॥ ১০১ ॥

তটিনীপ্লবনপ্রীতা তটিনীপ্লবনোদ্যতা ।
তটিনীপ্লবনশ্লাঘ্যা তটিনীপ্লবনার্ত্থদা ॥ ১০২ ॥

তটলাস্থা তটস্থানা তটেশী তটবাসিনী ।
তটপূজ্যা তটারাধ্যা তটরোমমুখার্ত্থিনী ॥ ১০৩ ॥

তটজা তটরূপা চ তটস্থা তটচঞ্চলা ।
তটসন্নিধিগেহস্থাসহিতা তটশায়িনী ॥ ১০৪ ॥

তরঙ্গিণী তরঙ্গাভা তরঙ্গায়তলোচনা ।
তরঙ্গসমদুর্দ্ধর্ষা তরঙ্গসমচঞ্চলা ॥ ১০৫ ॥

তরঙ্গসমদীর্ঘাঙ্গী তরঙ্গসমবর্দ্ধিতা ।
তরঙ্গসমসঁব্বৃদ্ধিস্তরঙ্গসমনির্মলা ॥ ১০৬ ॥

তডাগমধ্যনিলয়া তডাগমধ্যাসম্ভবা ।
গডাগরচনশ্লাঘ্যা তডাগরচনোদ্যতা ॥ ১০৭ ॥

তডাগকুসুদামোদী তডাগেশী তডাগিনী ।
তডাগনীরসংস্নাতা তডাগনীরনির্মলা ॥ ১০৮ ॥

তডাগকমলাগারা তডাগকমলালয়া ।
তডাগকমলান্তস্স্থা তডাগকমলোদ্যতা ॥ ১০৯ ॥

তডাগকমলাঙ্গী চ তডাগকমলাননা ।
তডাগকমলপ্রাণা তডাগকমলেক্ষণা ॥ ১১০ ॥

তডাগরক্তপদ্মস্থা তডাগশ্বেতপদ্মগা ।
তডাগনীলপদ্মাভা তডাগনীলপদ্মভৃত্ ॥ ১১১ ॥

তনুস্তনুগতা তন্বী তন্বঙ্গী তনুধারিণী ।
তনুরূপা তনুগতা তনুধৃক্ তনুরূপিণী ॥ ১১২ ॥

তনুস্থা তনুমধ্যাঙ্গী তনুকৃত্তনুমঙ্গলা ।
তনুসেব্যা তু তনুজা তনুজাতনুসম্ভবা ॥ ১১৩ ॥

তনুভৃত্তনুসম্ভূতা তনুদাতনুকারিণী ।
তনুভৃত্তনুসংহন্ত্রী তনুসঞ্চারকারিণী ॥ ১১৪ ॥

তথ্যবাক্ তথ্যবচনা তথ্যকৃত্ তথ্যবাদিনী ।
তথ্যভৃত্তথ্যচরিতা তথ্যধর্মানুবর্ত্তিনী ॥ ১১৫ ॥

তথ্যভুক্ তথ্যগমনা তথ্যভক্তিবরপ্রদা ।
তথ্যনীচেশ্বরী তথ্যচিত্তাচারাশুসিদ্ধিদা ॥ ১১৬ ॥

তর্ক্যাতর্ক্যস্বভাবা চ তর্কদায়া তু তর্ককৃত্ ।
তর্কাধ্যাপনমধ্যস্থা তর্কাধ্যাপনকারিণী ॥ ১১৭ ॥

তর্কাধ্যাপনসন্তুষ্টা তর্কাধ্যাপনরূপিণী ।
তর্কাধ্যাপনসংশীলা তর্কার্ত্থপ্রতিপাদিতা ॥ ১১৮ ॥

তর্কাধ্যাপনসন্তৃপ্তা তর্কার্ত্থপ্রতিপাদিকা ।
তর্কবাদাশ্রিতপদা তর্কবাদবিবর্দ্ধিনী ॥ ১১৯ ॥

তর্কবাদৈকনিপুণা তর্কবাদপ্রচারিণী ।
তমালদলশ্যামাঙ্গী তমালদলমালিনী ॥ ১২০ ॥

তমালবনসঙ্কেতা তমালপুষ্পপূজিতা ।
তগরী তগরারাদ্ধ্যা তগরার্চিতপাদুকা ॥ ১২১ ॥

তগরস্রক্সুসন্তুষ্টা তগরস্রগ্বিরাজিতা ।
তগরাহুতিসন্তুষ্টা তগরাহুতিকীর্তিদা ॥ ১২২ ॥

তগরাহুতিসংসিদ্ধা তগরাহুতিমানদা ।
তডিত্তডিল্লতাকারা তডিচ্চঞ্চললোচনা ॥ ১২৩ ॥

তডিল্লতা তডিত্তন্বী তডিদ্দীপ্তা তডিত্প্রভা ।
তদ্রূপা তত্স্বরূপেশী তন্ময়ী তত্ত্বরূপিণী ॥ ১২৪ ॥

তত্স্থানদাননিরতা তত্কর্মফলদায়িনী ।
তত্ত্বকৃত্ তত্ত্বদা তত্ত্বা তত্ত্ববিত্ তত্ত্বতর্পিতা ॥ ১২৫ ॥

তত্ত্বার্চ্চ্যা তত্ত্বপূজা চ তত্ত্বার্গ্ঘ্যা তত্ত্বরূপিণী ।
তত্ত্বজ্ঞানপ্রদানেশী তত্ত্বজ্ঞানসুমোক্ষদা ॥ ১২৬ ॥

ত্বরিতা ত্বরিতপ্রীতা ত্বরিতার্ত্তিবিনাশিনী ।
ত্বরিতাসবসন্তুষ্টা ত্বরিতাসবতর্পিতা ॥ ১২৭ ॥

ত্বগ্বস্ত্রা ত্বক্পরীধানা তরলা তরলেক্ষণা ।
তরক্ষুচর্মবসনা তরক্ষুত্বগ্বিভূষণা ॥ ১২৮ ॥

তরক্ষুস্তরক্ষুপ্রাণা তরক্ষুপৃষ্ঠগামিনী ।
তরক্ষুপৃষ্ঠসংস্থানা তরক্ষুপৃষ্ঠবাসিনী ॥ ১২৯ ॥

তর্পিতোদৈস্তর্পণাশা তর্পণাসক্তমানসা ।
তর্পণানন্দহৃদয়া তর্পণাধিপতিস্ততিঃ ॥ ১৩০ ॥

ত্রয়ীময়ী ত্রয়ীসেব্যা ত্রয়ীপূজ্যা ত্রয়ীকথা ।
ত্রয়ীভব্যা ত্রয়ীভাব্যা ত্রয়ীভাব্যা ত্রয়ীয়ুতা ॥ ১৩১ ॥

ত্র্যক্ষরী ত্র্যক্ষরেশানী ত্র্যক্ষরীশীঘ্রসিদ্ধিদা ।
ত্র্যক্ষরেশী ত্র্যক্ষরীস্থা ত্র্যক্ষরীপুরুষাপদা ॥ ১৩২ ॥

তপনা তপনেষ্টা চ তপস্তপনকন্যকা ।
তপনাংশুসমাসহ্যা তপনকোটিকান্তিকৃত্ ॥ ১৩৩ ॥

তপনীয়া তল্পতল্পগতা তল্পবিধায়িনী ।
তল্পকৃত্তল্পগা তল্পদাত্রী তল্পতলাশ্রয়া ॥ ১৩৪ ॥

তপনীয়তলারাত্রী তপনীয়াংশুপ্রার্ত্থিনী ।
তপনীয়প্রদাতপ্তা তপনীয়াদ্রিসংস্থিতা ॥ ১৩৫ ॥

তল্পেশী তল্পদা তল্পসংস্থিতা তল্পবল্লভা ।
তল্পপ্রিয়া তল্পরতা তল্পনির্মাণকারিণী ॥ ১৩৬ ॥

তরসাপূজনাসক্তা তরসাবরদায়িনী ।
তরসাসিদ্ধিসন্ধাত্রী তরসামোক্ষদায়িনী ॥ ১৩৭ ॥

তাপসী তাপসারাধ্যা তাপসার্ত্তিবিনাশনী ।
তাপসার্ত্তা তাপসশ্রীস্তাপসপ্রিয়বাদিনী ॥ ১৩৮ ॥

তাপসানন্দহৃদয়া তাপসানন্দদায়িনী ।
তাপসাশ্রিতপাদাব্জা তাপসক্তমানসা ॥ ১৩৯ ॥

তামসী তামসীপূজ্যা তামসীপ্রণয়োত্সুকা ।
তামসী তামসীসীতা তামসীশীঘ্রসিদ্ধিদা ॥ ১৪০ ॥

তালেশী তালভুক্তালদাত্রী তালোপমস্তনী ।
তালবৃক্ষস্থিতা তালবৃক্ষজা তালরূপিণী ॥ ১৪১ ॥

তার্ক্ক্ষা তার্ক্ক্ষসমারূঢা তার্ক্ক্ষেশী তার্ক্ক্ষপূজিতা ।
তার্ক্ক্ষেশ্বরী তার্ক্ক্ষমাতা তার্ক্ক্ষেশীবরদায়িনী ॥ ১৪২ ॥

তাপী তু তপিনী তাপসংহন্ত্রী তাপনাশিনী ।
তাপদাত্রী তাপকর্ত্রী তাপবিধ্বংসকারিণী ॥ ১৪৩ ॥

ত্রাসকর্ত্রী ত্রাসদাত্রী ত্রাসহর্ত্রী চ ত্রাসহা ।
ত্রাসিতা ত্রাসরহিতা ত্রাসনির্ম্মূলকারিণী ॥ ১৪৪ ॥

ত্রাণকৃত্ত্রাণসংশীলা তানেশী তানদায়িনী ।
তানগানরতা তানকারিণী তানগায়িনী ॥ ১৪৫ ॥

তারুণ্যামৃতসম্পূর্ণা তারুণ্যামৃতবারিধিঃ ।
তারুণ্যামৃতসন্তুষ্টা তারুণ্যামৃততর্পিতা ॥ ১৪৬ ॥

তারুণ্যামৃতপূর্ণাঙ্গী তারুণ্যামৃতবিগ্রহা ।
তারুণ্যগুণসম্পন্না তারুণ্যোক্তিবিশারদা ॥ ১৪৭ ॥

তাম্বূলী তাম্বুলেশানী তাম্বূলচর্বণোদ্যতা ।
তাম্বূলপূরিতাস্যা চ তাম্বূলারুণিতাধরা ॥ ১৪৮ ॥

তাটঙ্করত্নবিখ্যাতিস্তাটঙ্করত্নভূষিণী ।
তাটঙ্করত্নমধ্যস্থা তাটঙ্কদ্বয়ভূষিতা ॥ ১৪৯ ॥

তিথীশা তিথিসম্পূজ্যা তিথিস্থা তিথিরূপিণী ।
ত্রিতিথিবাসিনীসেব্যা তিথীশবরদায়িনী ॥ ১৫০ ॥

তিলোত্তমাদিকারাধ্যা তিলোত্তমাদিকপ্রভা ।
তিলোত্তমা তিলপ্রক্ষা তিলারাধ্যা তিলার্চ্চিতা ॥ ১৫১ ॥

প্। ১৪৪) তিলভুক্ তিলসন্দাত্রী তিলতুষ্টা তিলালয়া ।
তলদা তিলসঙ্কাশা তিলতৈলবিধায়িনী ॥ ১৫২ ॥

তিলতৈলোপলিপ্তাঙ্গী তিলতৈলসুগন্ধিনী ।
তিলাজ্যহোমসন্তুষ্টা তিলাজ্যহোমসিদ্ধিদা ॥ ১৫৩ ॥

তিলপুষ্পাঞ্জলিপ্রীতা তিলপুষ্পাঞ্জলিপ্রিয়া ।
তিলপুষ্পাঞ্জলিশ্রেষ্ঠা তিলপুষ্পাভনাশিনী ॥ ১৫৪ ॥

তিলকাশ্রিতসিন্দূরা তিলকাঙ্কিতচন্দনা ।
তিলকাহৃতকস্তূরী তিলকামোদমোহিনী ॥ ১৫৫ ॥

ত্রিগুণা রিগুণাকারা ত্রিগুণান্বিতবিগ্রহা ।
ত্রিগুণাকারবিখ্যাতা ত্রিমূর্ত্তিস্ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ১৫৬ ॥

ত্রিশিরা ত্রিপুরেশানী ত্রিপুরা ত্রিপুরেশ্বরী ।
ত্রিপুরেশী ত্রিলোকস্থা ত্রিপুরী ত্রিপুরাম্বিকা ॥ ১৫৭ ॥

ত্রিপুরারিসমারাধ্যা ত্রিপুরারিবরপ্রদা ।
ত্রিপুরারিশিরোভূষা ত্রিপুরারিবরপ্রদা ॥ ১৫৮ ॥

ত্রিপুরারীষ্টসন্দাত্রী ত্রিপুরারীষ্টদেবতা ।
ত্রিপুরারিকৃতার্দ্ধাঙ্গী ত্রিপুরারিবিলাসিনী ॥ ১৫৯ ॥

ত্রিপুরাসুরসংহন্ত্রী ত্রিপুরাসুরমর্দ্দিনী ।
ত্রিপুরাসুরসংসেব্যা ত্রিপুরাসুরবর্যয়া ॥ ১৬০ ॥

ত্রিকুটা ত্রিকুটারাধ্যা ত্রিকূটার্চ্চিতবিগ্রহা ।
ত্রিকূটাচলমধ্যথা ত্রিকূটাচলবাসিনী ॥ ১৬১ ॥

ত্রিকূটাচলসঞ্জাতা ত্রিকূটাচলনির্গ্গতা ।
ত্রিজটা ত্রিজটেশানী ত্রিজটাবরদায়িনী ॥ ১৬২ ॥

ত্রিনেত্রেশী ত্রিনেত্রা চ ত্রিনেত্রবরবর্ণিনী ।
ত্রিবলী ত্রিবলীয়ুক্তা ত্রিশূলবরধারিণী ॥ ১৬৩ ॥

ত্রিশূলেশী ত্রিশূলীশী ত্রিশূলভৃত্ ত্রিশূলিনী ।
ত্রিমনুস্ত্রিমনূপাস্যা ত্রিমনূপাসকেশ্বরী ॥ ১৬৪ ॥

ত্রিমনুজপসন্তুষ্টা ত্রিমনুস্তূর্ণসিদ্ধিদা ।
ত্রিমনুপূজনপ্রীতা ত্রিমনুধ্যানমোক্ষদা ॥ ১৬৫ ॥

ত্রিবিধা ত্রিবিধাভক্তিস্ত্রিমতা ত্রিমতেশ্বরী ।
ত্রিভাবস্থা ত্রিভাবেশী ত্রিভাবপরিপূরিতা ॥ ১৬৬ ॥

ত্রিতত্ত্বাত্মা ত্রিতত্ত্বেশী ত্রিতত্ত্বজ্ঞা ত্রিতত্ত্বধৃক্ ।
ত্রিতত্ত্বাচমনপ্রীতা ত্রিতত্ত্বাচমনেষ্টদা ॥ ১৬৭ ॥

ত্রিকোণস্থা ত্রিকোণেশী ত্রিকোণচক্রবাসিনী ।
ত্রিকোণচক্রমধ্যস্থা ত্রিকোণবিন্দুরূপিণী ॥ ১৬৮ ॥

ত্রিকোণয়ন্ত্রসংস্থানা ত্রিকোণয়ন্ত্ররূপিণী ।
ত্রিকোণয়ন্ত্রসম্পূজ্যা ত্রিকোণয়ন্ত্রসিদ্ধিদা ॥ ১৬৯ ॥

ত্রিবর্ণাঢ্যা ত্রিবর্ণেশী ত্রিবর্ণোপাসিরূপিণী ।
ত্রিবর্ণস্থা ত্রিবর্ণাঢ্যা ত্রিবর্ণবরদায়িনী ॥ ১৭০ ॥

ত্রিবর্ণাদ্যা ত্রিবর্ণার্চ্চ্যা ত্রিবর্গফলদায়িনী ।
ত্রিবর্গাঢ্যা ত্রিবর্গেশী ত্রিবর্গাদ্যফলপ্রদা ॥ ১৭১ ॥

ত্রিসন্ধ্যার্চ্চ্যা ত্রিসন্ধ্যেশী ত্রিসন্ধ্যারাধনেষ্টদা ।
ত্রিসন্ধ্যার্চ্চনসন্তুষ্টা ত্রিসন্ধ্যাজপমোক্ষদা ॥ ১৭২ ॥

ত্রিপদারাধিতপদা ত্রিপদা ত্রিপদেশ্বরী ।
ত্রিপদাপ্রতিপাদ্যেশী ত্রিপদা প্রতিপাদিকা ॥ ১৭৩ ॥

ত্রিশক্তিশ্চ ত্রিশক্তেশী ত্রিশক্তেষ্টফলপ্রদা ।
ত্রিশক্তেষ্টা ত্রিশক্তীষ্টা ত্রিশক্তিপরিবেষ্টিতা ॥ ১৭৪ ॥

ত্রিবেণী চ ত্রিবেণীস্ত্রী ত্রিবেণীমাধবার্চ্চিতা ।
ত্রিবেণীজলসন্তুষ্টা ত্রিবেণীস্নানপুণ্যদা ॥ ১৭৫ ॥

ত্রিবেণীজলসংস্নাতা ত্রিবেণীজলরূপিণী ।
ত্রিবেণীজলপূতাঙ্গী ত্রিবেণীজলপূজিতা ॥ ১৭৬ ॥

ত্রিনাডীস্থা ত্রিনাডীশী ত্রিনাডীমধ্যগামিনী ।
ত্রিনাডীসন্ধ্যসঞ্ছ্রেয়া ত্রিনাডী চ ত্রিকোটিনী ॥ ১৭৭ ॥

ত্রিপঞ্চাশত্ত্রিরেখা চ ত্রিশক্তিপথগামিনী ।
ত্রিপথস্থা ত্রিলোকেশী ত্রিকোটিকুলমোক্ষদা ॥ ১৭৮ ॥

ত্রিরামেশী ত্রিরামার্চ্চ্যা ত্রিরামবরদায়িনী ।
ত্রিদশাশ্রিতপাদাব্জা ত্রিদশালয়চঞ্চলা ॥ ১৭৯ ॥

ত্রিদশা ত্রিদশপ্রার্ত্থ্যা ত্রিদশাশুবরপ্রদা ।
ত্রিদশৈশ্বর্যসম্পন্না ত্রিদশেশ্বরসেবিতা ॥ ১৮০ ॥

ত্রিয়ামার্চ্চ্যা ত্রিয়ামেশী ত্রিয়ামানন্তসিদ্ধিদা ।
ত্রিয়ামেশাধিকজ্যোত্স্না ত্রিয়ামেশাধিকাননা ॥ ১৮১ ॥

ত্রিয়ামানাথবত্সৌম্যা ত্রিয়ামানাথভূষণা ।
ত্রিয়ামানাথলাবণ্যা-রত্নকোটিয়ুতাননা ॥ ১৮২ ॥

ত্রিকালস্থা ত্রিকালজ্ঞা ত্রিকালজ্ঞত্বকারিণী ।
ত্রিকালেশী ত্রিকালার্চ্চ্যা ত্রিকালজ্ঞত্বদায়িনী ॥ ১৮৩ ॥

তীরভুক্ তীরগা তীরসরিতা তীরবাসিনী ।
তীরভুগ্দেশসঞ্জাতা তীরভুগ্দেশসংস্থিতা ॥ ১৮৪ ॥

তিগ্মাতিগ্মাংশুসঙ্কাশা তিগ্মাংশুক্রোডসংস্থিতা ।
তিগ্মাংশুকোটিদীপ্তাঙ্গী তিগ্মাংশুকোটিবিগ্রহা ॥ ১৮৫ ॥

তীক্ষ্ণা তীক্ষ্ণতরা তীক্ষ্ণমহিষাসুরমর্দ্দিনী ।
তীক্ষ্ণকর্ত্রিলসত্পাণিস্তীক্ষ্ণাসিবরধারিণী ॥ ১৮৬ ॥

তীব্রা তীব্রগতিস্তীব্রাসুরসঙ্ঘবিনাশিনী ।
তীব্রাষ্টনাগাভরণা তীব্রমুণ্ডবিভূষণা ॥ ১৮৭ ॥

তীর্ত্থাত্মিকা তীর্ত্থময়ী তীর্ত্থেশী তীর্ত্থপূজিতা ।
তীর্ত্থরাজেশ্বরী তীর্ত্থফলদা তীর্ত্থদানদা ॥ ১৮৮ ॥

তুমুলী তুমুলপ্রাজ্ঞী তুমুলাসুরঘাতিনী ।
তুমুলক্ষতজপ্রীতা তুমুলাঙ্গণবর্ত্তকী ॥ ১৮৯ ॥

তুরগী তুরগারূঢা তুরঙ্গপৃষ্ঠগামিনী ।
তুরঙ্গগমনাহ্লাদা তুরঙ্গবেগগামিনী ॥ ১৯০ ॥

তুরীয়া তুলনা তুল্যা তুল্যবৃত্তিস্তু তুল্যকৃত্ ।
তুলনেশী তুলারাশিস্তুলারাশী ত্বসূক্ষ্মবিত্ ॥ ১৯১ ॥

তুম্বিকা তুম্বিকাপাত্রভোজনা তুম্বিকার্থিনী ।
তুলসী তুলসীবর্যা তুলজা তুলজেশ্বরী ॥ ১৯২ ॥

তুষাগ্নিব্রতসন্তুষ্টা তুষাগ্নিস্তুষরাশিকৃত্ ।
তুষারকরশীতাঙ্গী তুষারকরপূর্ত্তিকৃত্ ॥ ১৯৩ ॥

তুষারাদ্রিস্তুষারাদ্রিসুতা তুহিনদীধিতিঃ ।
তুহিনাচলকন্যা চ তুহিনাচলবাসিনী ॥ ১৯৪ ॥

তূর্যবর্গেশ্বরী তূর্যবর্গদা তূর্যবেদদা ।
তূর্যবর্যাত্মিকা তূর্যতূর্যেশ্বরস্বরূপিণী ॥ ১৯৫ ॥

তুষ্টিদা তুষ্টিকৃত্ তুষ্টিস্তূণীরদ্বয়পৃষ্ঠধৃক্ ।
তুম্বুরাজ্ঞানসন্তুষ্টা তুষ্টসংসিদ্ধিদায়িনী ॥ ১৯৬ ॥

তূর্ণরাজ্যপ্রদা তূর্ণগদ্গদা তূর্ণপদ্যদা ।
তূর্ণপাণ্ডিত্যসন্দাত্রী তূর্ণাপূর্ণবলপ্রদা ॥ ১৯৭ ॥

তৃতীয়া চ তৃতীয়েশী তৃতীয়াতিথিপূজিতা ।
তৃতীয়াচন্দ্রচূডেশী তৃতীয়াচন্দ্রভূষণা ॥ ১৯৮ ॥

তৃপ্তিস্তৃপ্তিকরী তৃপ্তা তৃষ্ণা তৃষ্ণাবিবর্দ্ধিনী ।
তৃষ্ণাপূর্ণকরী তৃষ্ণানাশিনী তৃষিতা তৃষা ॥ ১৯৯ ॥

ত্রেতাসংসাধিতা ত্রেতা ত্রেতায়ুগফলপ্রদা ।
ত্রৈলোক্যপূজা ত্রৈলোক্যদাত্রী ত্রৈলোক্যসিদ্ধিদা ॥ ২০০ ॥

ত্রৈলোক্যেশ্বরতাদাত্রী ত্রৈলোক্যপরমেশ্বরী ।
ত্রৈলোক্যমোহনেশানী ত্রৈলোক্যরাজ্যদায়িনী ॥ ২০১ ॥

তৈত্রিশাখেশ্বরী ত্রৈত্রীশাখা তৈত্রবিবেকদা ।
তোরণান্বিতগেহস্থা তোরণাসক্তমানসা ॥ ২০২ ॥

তোলকাস্বর্ণসন্দাত্রী তৌলকাস্বর্ণকঙ্কণা ।
তোমরায়ুধরূপা চ তোমরায়ুধধারিণী ॥ ২০৩ ॥

তৌর্যত্রিকেশ্বরী তৌর্যন্ত্রিকী তৌর্যন্ত্রিকোত্সুকী ।
তন্ত্রকৃত্তন্ত্রবত্সূক্ষ্মা তন্ত্রমন্ত্রস্বরূপিণী ॥ ২০৪ ॥

তন্ত্রকৃত্তন্ত্রসম্পূজ্যা তন্ত্রেশী তন্ত্রসম্মতা ।
তন্ত্রজ্ঞা তন্ত্রবিত্তন্ত্রসাধ্যা তন্ত্রস্বরূপিণী ॥ ২০৫ ॥

তন্ত্রস্থা তন্ত্রজা তন্ত্রী তন্ত্রভৃত্তন্ত্রমন্ত্রদা ।
তন্ত্রাদ্যা তন্ত্রগা তন্ত্রা তন্ত্রার্চ্চ্যা তত্রসিদ্ধিদা ॥ ২০৬ ॥

ইতি তে কথিতন্দিব্যঙ্ক্রতুকোটিফলপ্রদম্ ।
নাম্নাং সহস্রন্তারায়াস্তকারাদ্যং সুগোপিতম্ ॥ ২০৭ ॥

দানয়্যজ্ঞস্তপস্তীর্ত্থব্রতঞ্চানশনাদিকম্ ।
একৈকনামজম্পুণ্যং সন্ধ্যাতুর্গদিতম্ময়া ॥ ২০৮ ॥

গুরৌ দেবে তথা মন্ত্রে য়স্য স্যান্নিশ্চলা মতিঃ ।
তস্যৈব স্তোত্রপাঠেঽস্মিন্সম্ভবেদধিকারিতা ॥ ২০৯ ॥

মহাচীনক্রমাভিন্নষোঢান্যস্তকলেবরঃ ।
ক্রমদীক্ষান্বিতো মন্ত্রী পঠেদেতন্ন চান্যথা ॥ ২১০ ॥

গন্ধপুষ্পাদিভির্দ্দ্রব্যৈর্মকারৈঃ পঞ্চকৈর্দ্দ্বিজঃ ।
সম্পূজ্য তারাব্বিধিবত্পঠেদেতদনন্যধীঃ ॥ ২১১ ॥

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যা সঙ্ক্রান্তৌ রবিবাসরে ।
শনিভৌমদিনে রাত্রৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্যয়োঃ ॥ ২১২ ॥

তারারাত্রৌ কালরাত্রৌ মোহরাত্রৌ বিশেষতঃ ।
পঠনান্মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাত্সর্বজ্ঞত্বম্প্রজায়তে ॥ ২১৩ ॥

শ্মশানে প্রান্তরে রম্যে শূন্যাগারে বিশেষতঃ ।
দেবাগারে গিরৌ বাপি স্তবপারায়ণঞ্চরেত্ ॥ ২১৪ ॥

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং স্ত্রীগমনাদিকম্ ।
গুরুতল্পে তথা চান্যত্পাতকন্নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ২১৫ ॥

লতামধ্যগতো মন্ত্রী শ্রদ্ধয়া চার্চ্চয়েদ্যদি ।
আকর্ষয়েত্তদা রম্ভাম্মেনামপি তথোর্বশীম্ ॥ ২১৬ ॥

সঙ্গ্রামসময়ে বীরস্তারাসাম্রাজ্যকীর্ত্তনাত্ ।
চতুরঙ্গচয়ঞ্জিত্বা সর্বসাম্রাজ্যভাগ্ভবেত্ ॥ ২১৭ ॥

নিশার্দ্ধে পূজনান্তে চ প্রতিনাম্না প্রপূজয়েত্ ।
একৈককরবীরাদ্যৈর্মন্দৌর্নীলবারিজৈঃ ॥ ২১৮ ॥

গদ্যপদ্যময়ীবাণী ভূভোজ্যা চ প্রবর্ত্ততে ।
পাণ্ডিত্যং সর্বশাস্ত্রেষু বাদী ত্রস্যতি দর্শনাত্ ॥ ২১৯ ॥

বহ্নিজায়ান্তকৈরেতৈস্তারাদ্যৈঃ প্রতিনামভিঃ ।
রাজন্যং সর্বরাজেষু পরকায়প্রবেশনম্ ॥ ২২০ ॥

অন্তর্দ্ধানঙ্খেচরত্বম্বহুকায়প্রকাশনম্ ।
গুটিকা পাদুকা পদ্মাবতী মধুমতী তথা ॥ ২২১ ॥

রসং রসায়নাঃ সর্বাঃ সিদ্ধয়ঃ সমুপস্থিতাঃ ।
কর্পূরাগরুকস্তূরীচন্দনৈঃ স/য়্যুতৈর্জ্জলৈঃ ॥ ২২২ ॥

মূলং সম্পুটিতেনৈব প্রতিনাম্না প্রপূজয়েত্ ।
য়ক্ষরাক্ষসগন্ধর্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ ॥ ২২৩ ॥

ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা ডাকিনীশাকিনীগণাঃ ।
দুষ্টা ভৈরববেতালাঃ কূষ্মাণ্ডাঃ কিন্নরীগণাঃ ॥ ২২৪ ॥

ভয়ভীতাঃ পলায়ন্তে তেজসা সাধকস্য চ ।
মন্ত্রজ্ঞানে সমুত্পন্নে প্রতিনাম্না বিচারয়েত্ ॥ ২২৫ ॥

মন্ত্রসম্পুটিতেনৈব তস্য শান্তির্ব্ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
ললিতা বশমায়াতি দাস্যতায়্যান্তি পার্ত্থিবাঃ ॥ ২২৬ ॥

অগ্নয়ঃ শীততায়্যান্তি জপাকস্য চ ভাষণাত্ ।
একাবর্ত্তনমাত্রেণ রাজভীতিনিবারণম্ ॥ ২২৭ ॥

বেলাবর্তনমাত্রেণ পশুবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
দশাবৃত্যা ধনপ্রাপ্তির্বিশত্যা রাজ্যমাপ্নুয়াত্ ॥ ২২৮ ॥

শতাবৃত্যা গৃহে তস্য চঞ্চলা নিশ্চলা ভবেত্ ।
গঙ্গাপ্রবাহবদ্বাণী প্রলাপাদপি জায়তে ॥ ২২৯ ॥

পুত্রপৌত্রান্বিতো মন্ত্রী চিরঞ্জীবী তু দেববত্ ।
শতদ্বয়াবর্ত্তনেন দেববত্পূজ্যতে জনৈঃ ॥ ১৩০ ॥

শতপঞ্চকমাবর্ত্ত্য স ভবেদ্ভৈরবোপমঃ ।
সহস্রাবর্ত্তনেনৈব মন্ত্রস্তস্য স্বসিদ্ধিদঃ ॥ ১৩১ ॥

তস্মিন্প্রবর্ত্ততে সর্বসিদ্ধিঃ সর্বার্থসাধিনী ।
পাদুকাঞ্চনবেতালাপাতালগগনাদিকম্ ॥ ২৩২ ॥

বিবিধা য়ক্ষিণীসিদ্ধির্ব্বাক্সিদ্ধিস্তস্য জায়তে ।
শোষণং সাগরাণাঞ্চ ধারায়া ভ্রমণন্তথা ॥ ২৩৩ ॥

নবীনসৃষ্টিনির্মাণং সর্বঙ্কর্ত্তুঙ্ক্ষমো ভবেত্ ।
আয়ুতাবর্ত্তনেনৈব তারাম্পশ্যতি চক্ষুষা ॥ ২৩৪ ॥

লক্ষাবর্ত্তনমাত্রেণ তারাপতিসমো ভবেত্ ।
ন কিঞ্চিদ্দুর্ল্লভন্তস্য জীবন্মুক্তো হি ভূতলে ॥ ২৩৫ ॥

কল্পান্তেন তু তত্পশ্চাত্তারাসায়ুজ্যমাপ্নুয়াত্ ।
য়দ্ধি তারাসমা বিদ্যা নাস্তি তারুণ্যরূপিণী ॥ ২৩৬ ॥

ন চৈতত্সদৃশং স্তোত্রম্ভবেদ্ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ।
বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটিশতৈরপি ॥ ২৩৭ ॥

ন শক্যতে ফলব্বক্তুম্ময়া কল্পশতৈরপি ।
চুম্বকে নিন্দকে দুষ্টে পিশুনে জীবহিংসকে ॥ ২৩৮ ॥

সঙ্গোপ্যং স্তোত্রমেতত্তদ্দর্শনেনৈব কুত্রচিত্ ।
রাজ্যন্দেয়ন্ধনন্দেয়ং শিরো দেয়মথাপি বা ॥ ২৩৯ ॥

ন দেয়ং স্তোত্রবর্যন্তু মন্ত্রাদপি মহোদ্যতম্ ।
অনুলোমবিলোমাভ্যাম্মূলসম্পুটিতন্ত্বিদম্ ॥ ২৪০ ॥

লিখিত্বা ভূর্জ্জপত্রাদৌ গন্ধাষ্টকপুরস্সরৈঃ ।
ধারয়েদ্দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বামভুজে তথা ॥ ২৪১ ॥

তস্য সর্বার্ত্থসিদ্ধিস্স্যাদ্বহ্নিনা নৈব দহ্যতে ।
তদ্গাত্রং শস্ত্রসঙ্ঘৈশ্চ ভিদ্যতে ন কদাচন ॥ ২৪২ ॥

স ভূমিবলয়ে পুত্র বিচরেদ্ভৈরবোপমঃ ।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রন্নির্দ্ধনো ধনমাপ্নুয়াত্ ॥

নির্বিঘ্নো লভতে বিদ্যান্তর্কব্যাকরণাদিকাম্ ॥ ২৪৩ ॥

ইতি নিগদিতমস্যাস্তাদিনাম্নাং সহস্রং-
ব্বরদমনুনিদানন্দিব্যসাম্রাজ্যসঞ্জ্ঞম্ ।
বিধিহরিগিরিশাদৌ শক্তিদানৈকদক্ষং
সমবিধিপঠনীয়ঙ্কালিতারাসমজ্ঞৈঃ ॥ ২৪৪ ॥

ইতিশ্রীব্রহ্ময়ামলে তারায়াস্তকারাদিসহস্রনামস্তোত্র সম্পূর্ণম্ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Tara Takaradi :

1000 Names of Sri Tara Takaradi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top