Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Tara Takaradi | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Tara Takaradi Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીતારાતકારાદિસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

અથ શ્રીતારાતકારાદિસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।

વસિષ્ઠ ઉવાચ –

નામ્નાં સહસ્રન્તારાયા મુખામ્ભોજાદ્વિનિર્ગતમ્ ।
મન્ત્રસિદ્ધિકરમ્પ્રોક્તન્તન્મે વદ પિતામહ ॥ ૧ ॥

બ્રહ્મોવાચ –

શૃણુ વત્સ પ્રવક્ષ્યામિ રહસ્યં સર્વસિદ્ધિદમ્ ।
યસ્યોપદેશમાત્રેણ તવ સિદ્ધિર્બ્ભવિષ્યતિ ॥ ૨ ॥

મહાપ્રલયકાલાદૌ નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે ।
મહાકારં સમાકર્ણ્ય કૃપયા સંહૃતન્તનૌ ॥ ૩ ॥

નામ્ના તેન મહાતારા ખ્યાતા સા બ્રહ્મરૂપિણી ।
મહાશૂલત્રયઙ્કૃત્વા તત્ર ચૈકાકિની સ્થિતા ॥ ૪ ॥

પુનઃ સૃષ્ટેશ્ચિકીર્ષાભૂદ્દિવ્યસામ્રાજ્યસઞ્જ્ઞકમ્ ।
નામ્નાં સહસ્રમસ્યાસ્તુ તકારાદ્યમ્મયા સ્મૃતમ્ ॥ ૫ ॥

તત્પ્રભાવેણ બ્રહ્માણ્ડન્નિર્મ્મિતં સુદૃઢમ્મહત્ ।
આવિર્ભૂતા વયન્તત્ર યન્ત્રૈસ્તસ્યાઃ પુરા દ્વિજ ॥ ૬ ॥

સ્વસ્ય કાર્યાર્ત્થિનસ્તત્ર ભ્રાન્તા ભૂમ્યાય્યથા વયમ્ ।
તયોપદિષ્ટાઃ કૃપયા ભવામસ્સૃષ્ટિકારકાઃ ॥ ૭ ॥

તસ્યાઃ પ્રસાદાદ્વિપ્રેન્દ્ર ત્ત્રયો બ્રહ્માણ્ડનાયકાઃ ।
અન્યે સુરગણાસ્સર્વે તસ્યાઃ પાદપ્રસેવકાઃ ॥ ૮ ॥

પઠનાદ્ધારણાત્સૃષ્ટેઃ કર્ત્તાહમ્પાલકો હરિઃ ।
તત્ત્વાક્ષરોપદેશેન સંહર્ત્તા શઙ્કરસ્સ્વયમ્ ॥ ૯ ॥

ઋષિચ્છન્દાદિકધ્યાનમ્મૂલવત્પરિકીર્ત્તિતમ્ ।
નિયોગોમાત્રસિદ્ધૌ ચ પુરુષાર્ત્થચતુષ્ટયે ॥ ૧૦ ॥

તારા તારાદિપઞ્ચાર્ણા તારાન્યાવેદવીર્યજા ।
તારાતારહિતાવર્ણા તારાદ્યા તારરૂપિણી ॥ ૧૧ ॥

તારારાત્રિસમુત્પન્ના તારારાત્રિવરોદ્યતા ।
તારારાત્રિજપાસક્તા તારારાત્રિસ્વરૂપિણી ॥ ૧૨ ॥

તારારાજ્ઞીસ્વસન્તુષ્ટા તારારાજ્ઞીવરપ્રદા ।
તારારાજ્ઞીસ્વરૂપા ચ તારારાજ્ઞીપ્રસિદ્ધિદા ॥ ૧૩ ॥

તારાહૃત્પઙ્કજાગારા તારાહૃત્પઙ્કજાપરા ।
તારાહૃત્પઙ્કજાધારા તારાહૃત્પઙ્કજા તથા ॥ ૧૪ ॥

તારેશ્વરી ચ તારાભા તારાગણસ્વરૂપિણી ।
તારાગણસમાકીર્ણા તારાગણનિષેવિતા ॥ ૧૫ ॥

તારા તારાન્વિતા તારા રત્નાન્વિતવિભૂષણા ।
તારાગણરણાસન્ના તારાકૃત્યપ્રપૂજિતા ॥ ૧૬ ॥

તારાગણકૃતાહારા તારાગણકૃતાશ્રયા ।
તારાગણકૃતાગારા તારાગણનતત્પરા ॥ ૧૭ ॥

તારાગુણગણાકીર્ણા તારાગુણગણપ્રદા ।
તારાગુણગણાસક્તા તારાગુણગણાલયા ॥ ૧૮ ॥

તારેશ્વરી તારપૂજ્યા તારાજપ્યા તુ તારણા ।
તારમુખ્યા તુ તારાખ્યા તારદક્ષા તુ તારિણી ॥ ૧૯ ॥

તારાગમ્યા તુ તારસ્થા તારામૃતતરઙ્ગિણી ।
તારભવ્યા તુ તારાર્ણા તારહવ્યા તુ તારિણી ॥ ૨૦ ॥

તારકા તારકાન્તસ્સ્થા તારકારાશિભૂષણા ।
તારકાહારશોભાઢ્યા તારકાવેષ્ટિતાઙ્ગણા ॥ ૨૧ ॥

તારકાહંસકાકીર્ણા તારકાકૃતભૂષણા ।
તારકાઙ્ગદશોભાઙ્ગી તારકાશ્રિતકઙ્કણા ॥ ૨૨ ॥

તારકાઞ્ચિતકાઞ્ચી ચ તારકાન્વિતભક્ષણા ।
તારકાચિત્રવસના તારકાસનમણ્ડલા ॥ ૨૩ ॥

તારકાકીર્ણમુકુટા તારકાશ્રિતકુણ્ડલા ।
તારકાન્વિતતાટઙ્કયુગ્મગણ્ડસ્થલોજ્જ્વલા ॥ ૨૪ ॥

તારકાશ્રિતપાદાબ્જા તારકાવરદાયિકા ।
તારકાદત્તહૃદયા તારકાઞ્ચિતસાયકા ॥ ૨૫ ॥

તારકાન્યાસકુશલા તારકાન્યાસવિગ્રહા ।
તારકાન્યાસસન્તુષ્ટા તારકાન્યાસસિદ્ધિદા ॥ ૨૬ ॥

તારકાન્યાસનિલયા તારકાન્યાસપૂજિતા ।
તારકાન્યાસસંહૃષ્ટા તારકાન્યાસસિદ્ધિદા ॥ ૨૭ ॥

તારકાન્યાસસમ્મ્મગ્ના તારકાન્યાસવાસિની ।
તારકાન્યાસસમ્પૂર્ણમન્ત્રસિદ્ધિવિધાયિની ॥ ૨૮ ॥

તારકોપાસકપ્રાણા તારકોપાસકપ્રિયા ।
તારકોપાસકાસાધ્યા તારકોપાસકેષ્ટદા ॥ ૨૯ ॥

તારકોપાસકાસક્તા તારકોપાસકાર્ત્થિની ।
તારકોપાસકારાધ્યા તારકોપાસકાશ્રયા ॥ ૩૦ ॥

તારકાસુરસન્તુષ્ટા તારકાસુરપૂજિતા ।
તારકાસુરનિર્માણકર્ત્રી તારકવન્દિતા ॥ ૩૧ ॥

તારકાસુરસમ્માન્યા તારકાસુરમાનદા ।
તારકાસુરસંસિદ્ધા તારકાસુરદેવતા ॥ ૩૨ ॥

તારકાસુરદેહસ્થા તારકાસુરસ્વર્ગદા ।
તારકાસુરસંસૃષ્ટા તારકાસુરગર્વદા ॥ ૩૩ ॥

તારકાસુરસંહન્ત્રી તારકાસુરમર્દ્દિની ।
તારકાસુરસઙ્ગ્રામનર્ત્તકી તારકાપહા ॥ ૩૪ ॥

તારકાસુરસઙ્ગ્રામકારિણી તારકારિભૃત્ ।
તારકાસુરસઙ્ગ્રામકબન્ધવૃન્દવન્દિતા ॥ ૩૫ ॥

તારકારિપ્રસૂતારિકારિમાતા તુ કારિકા ।
તારકારીમનોહારીવસ્ત્રભૂષાનુશાસિકા ॥ ૩૬ ॥

તારકારીવિધાત્રી ચ તારકારિનિષેવિતા ।
તારકારીવચસ્તુષ્ટા તારકારીસુશિક્ષિતા ॥ ૩૭ ॥

તારકારીસુસન્તુષ્ટા તારકારિવિભૂષિતા ।
તારકારિકૃતોત્સઙ્ગી તારકારિપ્રહર્ષદા ॥ ૩૮ ॥

તમઃ સમ્પૂર્ણસર્વાઙ્ગી તમોલિપ્તકલેબરા ।
તમોવ્યાપ્તસ્થલાસઙ્ગા તમઃ પટલસન્નિભા ॥ ૩૯ ॥

તમોહન્ત્રી તમઃ કર્ત્રી તમઃસઞ્ચારકારિણી ।
તમોગાત્રી તમોદાત્રી તમઃ પાત્રી તમોપહા ॥ ૪૦ ॥

તમોરાશિપૂર્ણરાશિસ્તમોરાશિવિનાશિની ।
તમોરાશિકૃતધ્વંસી તમોરાશિભયઙ્કરી ॥ ૪૧ ॥

તમોગુણપ્રસન્નાસ્યા તમોગુણસુસિદ્ધિદા ।
તમોગુણોક્તમાર્ગસ્થા તમોગુણવિરાજિતા ॥ ૪૨ ॥

તમોગુણસ્તુતિપરા તમોગુણવિવર્ધિની ।
તમોગુણાશ્રિતપરા તમોગુણવિનાશિની ॥ ૪૩ ॥

તમોગુણાક્ષયકરી તમોગુણકલેવરા ।
તમોગુણધ્વંસતુષ્ટા તમઃ પારેપ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૪૪ ॥

તમોભવભવપ્રીતા તમોભવભવપ્રિયા ।
તમોભવભવાશ્રદ્ધા તમોભવભવાશ્રયા ॥ ૪૫ ॥

તમોભવભવપ્રાણા તમોભવભવાર્ચિતા ।
તમોભવભવપ્રીત્યાલીઢકુમ્ભસ્થલસ્થિતા ॥ ૪૬ ॥

તપસ્વિવૃન્દસન્તુષ્ટા તપસ્વિવૃન્દપુષ્ટિદા ।
તપસ્વિવૃન્દસંસ્તુત્યા તપસ્વિવૃન્દવન્દિતા ॥ ૪૭ ॥

તપસ્વિવૃન્દસમ્પન્ના તપસ્વિવૃન્દહર્ષદા ।
તપસ્વિવૃન્દસમ્પૂજ્યા તપસ્વિવૃન્દભૂષિતા ॥ ૪૮ ॥

તપસ્વિચિત્તતલ્પસ્થા તપસ્વિચિત્તમધ્યગા ।
તપસ્વિચિત્તચિત્તાર્હા તપસ્વિચિત્તહારિણી ॥ ૪૯ ॥

તપસ્વિકલ્પવલ્લ્યાભા તપસ્વિકલ્પપાદપી ।
તપસ્વિકામધેનુશ્ચ તપસ્વિકામપૂર્ત્તિદા ॥ ૫૦ ॥

તપસ્વિત્રાણનિરતા તપસ્વિગૃહસંસ્થિતા ।
તપસ્વિગૃહરાજશ્રીસ્તપસ્વિરાજ્યદાયિકા ॥ ૫૧ ॥

તપસ્વિમાનસારાધ્યા તપસ્વિમાનદાયિકા ।
તપસ્વિતાપસંહર્ત્ત્રી તપસ્વિતાપશાન્તિકૃત્ ॥ ૫૨ ॥

તપસ્વિસિદ્ધિવિદ્યા ચ તપસ્વિમન્ત્રસિદ્ધિકૃત્ ।
તપસ્વિમન્ત્રતન્ત્રેશી તપસ્વિમન્ત્રરૂપિણી ॥ ૫૩ ॥

તપસ્વિમન્ત્રનિપુણા તપસ્વિકર્મકારિણી ।
તપસ્વિકર્મસમ્ભૂતા તપસ્વિકર્મસાક્ષિણી ॥ ૫૪ ॥

તપસ્સેવ્યા તપોભવ્યા તપોભાવ્યા તપસ્વિની ।
તપોવશ્યા તપોગમ્યા તપોગેહનિવાસિની ॥ ૫૫ ॥

તપોધન્યા તપોમાન્યા તપઃ કન્યા તપોવૃતા ।
તપસ્તથ્યા તપોગોપ્યા તપોજપ્યા તપોનૃતા ॥ ૫૬ ॥

તપસ્સાધ્યા તપોરાધ્યા તપોવન્દ્યા તપોમયી ।
તપસ્સન્ધ્યા તપોવન્ધ્યા તપસ્સાન્નિધ્યકારિણી ॥ ૫૭ ॥

તપોધ્યેયા તપોગેયા તપસ્તપ્તા તપોબલા ।
તપોલેયા તપોદેયા તપસ્તત્ત્વફલપ્રદા ॥ ૫૮ ॥

તપોવિઘ્નવરઘ્ની ચ તપોવિઘ્નવિનાશિની ।
તપોવિઘ્નચયધ્વંસી તપોવિઘ્નભયઙ્કરી ॥ ૫૯ ॥

તપોભૂમિવરપ્રાણા તપોભૂમિપતિસ્તુતા ।
તપોભૂમિપતિધ્યેયા તપોભૂમિપતીષ્ટદા ॥ ૬૦ ॥

તપોવનકુરઙ્ગસ્થા તપોવનવિનાશિની ।
તપોવનગતિપ્રીતા તપોવનવિહારિણી ॥ ૬૧ ॥

તપોવનફલાસક્તા તપોવનફલપ્રદા ।
તપોવનસુસાધ્યા ચ તપોવનસુસિદ્ધિદા ॥ ૬૨ ॥

તપોવનસુસેવ્યા ચ તપોવનનિવાસિની ।
તપોધનસુસંસેવ્યા તપોધનસુસાધિતા ॥ ૬૩ ॥

તપોધનસુસઁલ્લીના તપોધનમનોમયી ।
તપોધનનમસ્કારા તપોધનવિમુક્તિદા ॥ ૬૪ ॥

તપોધનધનાસાધ્યા તપોધનધનાત્મિકા ।
તપોધનધનારાધ્યા તપોધનફલપ્રદા ॥ ૬૫ ॥

તપોધનધનાઢ્યા ચ તપોધનધનેશ્વરી ।
તપોધનધનપ્રીતા તપોધનધનાલયા ॥ ૬૬ ॥

તપોધનજનાકીર્ણા તપોધનજનાશ્રયા ।
તપોધનજનારાધ્યા તપોધનજનપ્રસૂઃ ॥ ૬૭ ॥

તપોધનજનપ્રાણા તપોધનજનેષ્ટદા ।
તપોધનજનાસાધ્યા તપોધનજનેશ્વરી ॥ ૬૮ ॥

તરુણાસૃક્પ્રપાનાર્તા તરુણાસૃક્પ્રતર્પિતા ।
તરુણાસૃક્સમુદ્રસ્થા તરુણાસૃક્પ્રહર્ષદા ॥ ૬૯ ॥

તરુણાસૃક્સુસન્તુષ્ટા તરુણાસૃગ્વિલેપિતા ।
તરુણાસૃઙ્નદીપ્રાણા તરુણાસૃગ્વિભૂષણા ॥ ૭૦ ॥

તરુણૈણબલિપ્રીતા તરુણૈણબલિપ્રિયા ।
તરુણૈણવલિપ્રાણા તરુણૈણબલીષ્ટદા ॥ ૭૧ ॥

તરુણાજબલિપ્રીતા તરુણાજબલિપ્રિયા ।
તરુણાજબલિઘ્રાણા તરુણાજબલિપ્રભુક્ ॥ ૭૨ ॥

તરુણાદિત્યસઙ્કાશા તરુણાદિત્યવિગ્રહા ।
તરુણાદિત્યરુચિરા તરુણાદિત્યનિર્મ્મલા ॥ ૭૩ ॥

તરુણાદિત્યનિલયા તરુણાદિત્યમણ્ડલા ।
તરુણાદિત્યલલિતા તરુણાદિત્યકુણ્ડલા ॥ ૭૪ ॥

તરુણાર્કસમજ્યોત્સ્ના તરુણાર્કસમપ્રભા ।
તરુણાર્કપ્રતીકારા તરુણાર્કપ્રવર્દ્ધિતા ॥ ૭૫ ॥

તરુણા તરુણાનેત્રા ચ તરુણા તરુણલોચના ।
તરુણા તરુણનેત્રા ચ તરુણા તરુણભૂષણા ॥ ૭૬ ॥

તરુણીદત્તસઙ્કેતા તરુણીદત્તભૂષણા ।
તરુણીગણસન્તુષ્ટા તરુણીતરુણીમણિઃ ॥ ૭૭ ॥

તરુણીમણિસંસેવ્યા તરુણીમણિવન્દિતા ।
તરુણીમણિસન્તુષ્ટા તરુણીમણિપૂજિતા ॥ ૭૮ ॥

તરુણીવૃન્દસઁવાદ્યા તરુણીવૃન્દવન્દિતા ।
તરુણીવૃન્દસંસ્તુત્યા તરુણીવૃન્દમાનદા ॥ ૭૯ ॥

તરુણીવૃન્દમધ્યસ્થા તરુણીવૃન્દવેષ્ટિતા ।
તરુણીવૃન્દસમ્પ્રીતા તરુણીવૃન્દભૂષિતા ॥ ૮૦ ॥

તરુણીજપસંસિદ્ધા તરુણીજપમોક્ષદા ।
તરુણીપૂજકાસક્તા તરુણીપૂજકાર્ત્થિની ॥ ૮૧ ॥

તરુણીપૂજકશ્રીદા તરુણીપૂજકાર્ત્તિહા ।
તરુણીપૂજકપ્રાણા તરુણીનિન્દકાર્ત્તિદા ॥ ૮૨ ॥

તરુણીકોટિનિલયા તરુણીકોટિવિગ્રહા ।
તરુણીકોટિમધ્યસ્થા તરુણીકોટિવેષ્ટિતા ॥ ૮૩ ॥

તરુણીકોટિદુસ્સાધ્યા તરુણીકોટિવિગ્રહા ।
તરુણીકોટિરુચિરા તરુણીતરુણીશ્વરી ॥ ૮૪ ॥

તરુણીમણિહારાઢ્યા તરુણીમણિકુણ્ડલા ।
તરુણીમણિસન્તુષ્ટા તરુણીમણિમણ્ડિતા ॥ ૮૫ ॥

તરુણીસરણીપ્રીતા તરુણીસરણીરતા ।
તરુણીસરણીસ્થાના તરુણીસરણીરતા ॥ ૮૬ ॥

તરણીમણ્ડલશ્રીદા તરણીમણ્ડલેશ્વરી ।
તરણીમણ્ડલશ્રદ્ધા તરણીમણ્ડલસ્થિતા ॥ ૮૭ ॥

તરણીમણ્ડલાર્ગ્ઘાઢ્યા તરણીમણ્ડલાર્ચિતા ।
તરણીમણ્ડલધ્યેયા તરણીભવસાગરા ॥ ૮૮ ॥

તરણીકારણાસક્તા તરણીતક્ષકાર્ચિતા ।
તરણીતક્ષકશ્રીદા તરણીતક્ષકાર્ત્થિની ॥ ૮૯ ॥

તરણીતરણશીલા ચ તરીતરણતારિણી ।
તરીતરણસ/વ્વેદ્યા તરીતરણકારિણી ॥ ૯૦ ॥

તરુરૂપા તરૂપસ્થા તરુસ્તરુલતામયી ।
તરુરૂપા તરુસ્થા ચ તરુમધ્યનિવાસિની ॥ ૯૧ ॥

તપ્તકાઞ્ચનગેહસ્થા તપ્તકાઞ્ચનભૂમિકા ।
તપ્તકાઞ્ચનપ્રાકારા તપ્તકાઞ્ચનપાદુકા ॥ ૯૨ ॥

તપ્તકાઞ્ચનદીપ્તાઙ્ગી તપ્તકાઞ્ચનસન્નિભા ।
તપ્તકાઞ્ચનગૌરાઙ્ગી તપ્તકાઞ્ચનમઞ્ચગા ॥ ૯૩ ॥

તપ્તકાઞ્ચનવસ્ત્રાઢ્યા તપ્તકાઞ્ચનરૂપિણી ।
તપ્તકાઞ્ચનમધ્યસ્થા તપ્તકાઞ્ચનકારિણી ॥ ૯૪ ॥

તપ્તકાઞ્ચનમાસાર્ચ્ચ્યા તપ્તકાઞ્ચનપાત્રભુક્ ।
તપ્તકાઞ્ચનશૈલસ્થા તપ્તકાઞ્ચનકુણ્ડલા ॥ ૯૫ ॥

તપ્તકાઞ્ચનક્ષત્ત્રાઢ્યા તપ્તકાઞ્ચનદણ્ડધૃક્ ।
તપ્તકાઞ્ચનભૂષાઢ્યા તપ્તકાઞ્ચનદાનદા ॥ ૯૬ ॥

તપ્તકાઞ્ચનદેશેશી તપ્તકાઞ્ચનચાપધૃક્ ।
તપ્તકાઞ્ચનતૂણાઢ્યા તપ્તકાઞ્ચનબાણભૃત્ ॥ ૯૭ ॥

તલાતલવિધાત્રી ચ તલાતલવિધાયિની ।
તલાતલસ્વરૂપેશી તલાતલવિહારિણી ॥ ૯૮ ॥

તલાતલજનાસાધ્યા તલાતલજનેશ્વરી ।
તલાતલજનારાધ્યા તલાતલજનાર્થદા ॥ ૯૯ ॥

તલાતલજયાભાક્ષી તલાતલજચઞ્ચલા ।
તલાતલજરત્નાઢ્યા તલાતલજદેવતા ॥ ૧૦૦ ॥

તટિનીસ્થાનરસિકા તટિની તટવાસિની ।
તટિની તટિનીતીરગામિની તટિનીપ્રિયા ॥ ૧૦૧ ॥

તટિનીપ્લવનપ્રીતા તટિનીપ્લવનોદ્યતા ।
તટિનીપ્લવનશ્લાઘ્યા તટિનીપ્લવનાર્ત્થદા ॥ ૧૦૨ ॥

તટલાસ્થા તટસ્થાના તટેશી તટવાસિની ।
તટપૂજ્યા તટારાધ્યા તટરોમમુખાર્ત્થિની ॥ ૧૦૩ ॥

તટજા તટરૂપા ચ તટસ્થા તટચઞ્ચલા ।
તટસન્નિધિગેહસ્થાસહિતા તટશાયિની ॥ ૧૦૪ ॥

તરઙ્ગિણી તરઙ્ગાભા તરઙ્ગાયતલોચના ।
તરઙ્ગસમદુર્દ્ધર્ષા તરઙ્ગસમચઞ્ચલા ॥ ૧૦૫ ॥

તરઙ્ગસમદીર્ઘાઙ્ગી તરઙ્ગસમવર્દ્ધિતા ।
તરઙ્ગસમસઁવ્વૃદ્ધિસ્તરઙ્ગસમનિર્મલા ॥ ૧૦૬ ॥

તડાગમધ્યનિલયા તડાગમધ્યાસમ્ભવા ।
ગડાગરચનશ્લાઘ્યા તડાગરચનોદ્યતા ॥ ૧૦૭ ॥

તડાગકુસુદામોદી તડાગેશી તડાગિની ।
તડાગનીરસંસ્નાતા તડાગનીરનિર્મલા ॥ ૧૦૮ ॥

તડાગકમલાગારા તડાગકમલાલયા ।
તડાગકમલાન્તસ્સ્થા તડાગકમલોદ્યતા ॥ ૧૦૯ ॥

તડાગકમલાઙ્ગી ચ તડાગકમલાનના ।
તડાગકમલપ્રાણા તડાગકમલેક્ષણા ॥ ૧૧૦ ॥

તડાગરક્તપદ્મસ્થા તડાગશ્વેતપદ્મગા ।
તડાગનીલપદ્માભા તડાગનીલપદ્મભૃત્ ॥ ૧૧૧ ॥

તનુસ્તનુગતા તન્વી તન્વઙ્ગી તનુધારિણી ।
તનુરૂપા તનુગતા તનુધૃક્ તનુરૂપિણી ॥ ૧૧૨ ॥

તનુસ્થા તનુમધ્યાઙ્ગી તનુકૃત્તનુમઙ્ગલા ।
તનુસેવ્યા તુ તનુજા તનુજાતનુસમ્ભવા ॥ ૧૧૩ ॥

તનુભૃત્તનુસમ્ભૂતા તનુદાતનુકારિણી ।
તનુભૃત્તનુસંહન્ત્રી તનુસઞ્ચારકારિણી ॥ ૧૧૪ ॥

તથ્યવાક્ તથ્યવચના તથ્યકૃત્ તથ્યવાદિની ।
તથ્યભૃત્તથ્યચરિતા તથ્યધર્માનુવર્ત્તિની ॥ ૧૧૫ ॥

તથ્યભુક્ તથ્યગમના તથ્યભક્તિવરપ્રદા ।
તથ્યનીચેશ્વરી તથ્યચિત્તાચારાશુસિદ્ધિદા ॥ ૧૧૬ ॥

તર્ક્યાતર્ક્યસ્વભાવા ચ તર્કદાયા તુ તર્કકૃત્ ।
તર્કાધ્યાપનમધ્યસ્થા તર્કાધ્યાપનકારિણી ॥ ૧૧૭ ॥

તર્કાધ્યાપનસન્તુષ્ટા તર્કાધ્યાપનરૂપિણી ।
તર્કાધ્યાપનસંશીલા તર્કાર્ત્થપ્રતિપાદિતા ॥ ૧૧૮ ॥

તર્કાધ્યાપનસન્તૃપ્તા તર્કાર્ત્થપ્રતિપાદિકા ।
તર્કવાદાશ્રિતપદા તર્કવાદવિવર્દ્ધિની ॥ ૧૧૯ ॥

તર્કવાદૈકનિપુણા તર્કવાદપ્રચારિણી ।
તમાલદલશ્યામાઙ્ગી તમાલદલમાલિની ॥ ૧૨૦ ॥

તમાલવનસઙ્કેતા તમાલપુષ્પપૂજિતા ।
તગરી તગરારાદ્ધ્યા તગરાર્ચિતપાદુકા ॥ ૧૨૧ ॥

તગરસ્રક્સુસન્તુષ્ટા તગરસ્રગ્વિરાજિતા ।
તગરાહુતિસન્તુષ્ટા તગરાહુતિકીર્તિદા ॥ ૧૨૨ ॥

તગરાહુતિસંસિદ્ધા તગરાહુતિમાનદા ।
તડિત્તડિલ્લતાકારા તડિચ્ચઞ્ચલલોચના ॥ ૧૨૩ ॥

તડિલ્લતા તડિત્તન્વી તડિદ્દીપ્તા તડિત્પ્રભા ।
તદ્રૂપા તત્સ્વરૂપેશી તન્મયી તત્ત્વરૂપિણી ॥ ૧૨૪ ॥

તત્સ્થાનદાનનિરતા તત્કર્મફલદાયિની ।
તત્ત્વકૃત્ તત્ત્વદા તત્ત્વા તત્ત્વવિત્ તત્ત્વતર્પિતા ॥ ૧૨૫ ॥

તત્ત્વાર્ચ્ચ્યા તત્ત્વપૂજા ચ તત્ત્વાર્ગ્ઘ્યા તત્ત્વરૂપિણી ।
તત્ત્વજ્ઞાનપ્રદાનેશી તત્ત્વજ્ઞાનસુમોક્ષદા ॥ ૧૨૬ ॥

ત્વરિતા ત્વરિતપ્રીતા ત્વરિતાર્ત્તિવિનાશિની ।
ત્વરિતાસવસન્તુષ્ટા ત્વરિતાસવતર્પિતા ॥ ૧૨૭ ॥

ત્વગ્વસ્ત્રા ત્વક્પરીધાના તરલા તરલેક્ષણા ।
તરક્ષુચર્મવસના તરક્ષુત્વગ્વિભૂષણા ॥ ૧૨૮ ॥

તરક્ષુસ્તરક્ષુપ્રાણા તરક્ષુપૃષ્ઠગામિની ।
તરક્ષુપૃષ્ઠસંસ્થાના તરક્ષુપૃષ્ઠવાસિની ॥ ૧૨૯ ॥

તર્પિતોદૈસ્તર્પણાશા તર્પણાસક્તમાનસા ।
તર્પણાનન્દહૃદયા તર્પણાધિપતિસ્તતિઃ ॥ ૧૩૦ ॥

ત્રયીમયી ત્રયીસેવ્યા ત્રયીપૂજ્યા ત્રયીકથા ।
ત્રયીભવ્યા ત્રયીભાવ્યા ત્રયીભાવ્યા ત્રયીયુતા ॥ ૧૩૧ ॥

ત્ર્યક્ષરી ત્ર્યક્ષરેશાની ત્ર્યક્ષરીશીઘ્રસિદ્ધિદા ।
ત્ર્યક્ષરેશી ત્ર્યક્ષરીસ્થા ત્ર્યક્ષરીપુરુષાપદા ॥ ૧૩૨ ॥

તપના તપનેષ્ટા ચ તપસ્તપનકન્યકા ।
તપનાંશુસમાસહ્યા તપનકોટિકાન્તિકૃત્ ॥ ૧૩૩ ॥

તપનીયા તલ્પતલ્પગતા તલ્પવિધાયિની ।
તલ્પકૃત્તલ્પગા તલ્પદાત્રી તલ્પતલાશ્રયા ॥ ૧૩૪ ॥

તપનીયતલારાત્રી તપનીયાંશુપ્રાર્ત્થિની ।
તપનીયપ્રદાતપ્તા તપનીયાદ્રિસંસ્થિતા ॥ ૧૩૫ ॥

તલ્પેશી તલ્પદા તલ્પસંસ્થિતા તલ્પવલ્લભા ।
તલ્પપ્રિયા તલ્પરતા તલ્પનિર્માણકારિણી ॥ ૧૩૬ ॥

તરસાપૂજનાસક્તા તરસાવરદાયિની ।
તરસાસિદ્ધિસન્ધાત્રી તરસામોક્ષદાયિની ॥ ૧૩૭ ॥

તાપસી તાપસારાધ્યા તાપસાર્ત્તિવિનાશની ।
તાપસાર્ત્તા તાપસશ્રીસ્તાપસપ્રિયવાદિની ॥ ૧૩૮ ॥

તાપસાનન્દહૃદયા તાપસાનન્દદાયિની ।
તાપસાશ્રિતપાદાબ્જા તાપસક્તમાનસા ॥ ૧૩૯ ॥

તામસી તામસીપૂજ્યા તામસીપ્રણયોત્સુકા ।
તામસી તામસીસીતા તામસીશીઘ્રસિદ્ધિદા ॥ ૧૪૦ ॥

તાલેશી તાલભુક્તાલદાત્રી તાલોપમસ્તની ।
તાલવૃક્ષસ્થિતા તાલવૃક્ષજા તાલરૂપિણી ॥ ૧૪૧ ॥

તાર્ક્ક્ષા તાર્ક્ક્ષસમારૂઢા તાર્ક્ક્ષેશી તાર્ક્ક્ષપૂજિતા ।
તાર્ક્ક્ષેશ્વરી તાર્ક્ક્ષમાતા તાર્ક્ક્ષેશીવરદાયિની ॥ ૧૪૨ ॥

તાપી તુ તપિની તાપસંહન્ત્રી તાપનાશિની ।
તાપદાત્રી તાપકર્ત્રી તાપવિધ્વંસકારિણી ॥ ૧૪૩ ॥

ત્રાસકર્ત્રી ત્રાસદાત્રી ત્રાસહર્ત્રી ચ ત્રાસહા ।
ત્રાસિતા ત્રાસરહિતા ત્રાસનિર્મ્મૂલકારિણી ॥ ૧૪૪ ॥

ત્રાણકૃત્ત્રાણસંશીલા તાનેશી તાનદાયિની ।
તાનગાનરતા તાનકારિણી તાનગાયિની ॥ ૧૪૫ ॥

તારુણ્યામૃતસમ્પૂર્ણા તારુણ્યામૃતવારિધિઃ ।
તારુણ્યામૃતસન્તુષ્ટા તારુણ્યામૃતતર્પિતા ॥ ૧૪૬ ॥

તારુણ્યામૃતપૂર્ણાઙ્ગી તારુણ્યામૃતવિગ્રહા ।
તારુણ્યગુણસમ્પન્ના તારુણ્યોક્તિવિશારદા ॥ ૧૪૭ ॥

તામ્બૂલી તામ્બુલેશાની તામ્બૂલચર્વણોદ્યતા ।
તામ્બૂલપૂરિતાસ્યા ચ તામ્બૂલારુણિતાધરા ॥ ૧૪૮ ॥

તાટઙ્કરત્નવિખ્યાતિસ્તાટઙ્કરત્નભૂષિણી ।
તાટઙ્કરત્નમધ્યસ્થા તાટઙ્કદ્વયભૂષિતા ॥ ૧૪૯ ॥

તિથીશા તિથિસમ્પૂજ્યા તિથિસ્થા તિથિરૂપિણી ।
ત્રિતિથિવાસિનીસેવ્યા તિથીશવરદાયિની ॥ ૧૫૦ ॥

તિલોત્તમાદિકારાધ્યા તિલોત્તમાદિકપ્રભા ।
તિલોત્તમા તિલપ્રક્ષા તિલારાધ્યા તિલાર્ચ્ચિતા ॥ ૧૫૧ ॥

પ્। ૧૪૪) તિલભુક્ તિલસન્દાત્રી તિલતુષ્ટા તિલાલયા ।
તલદા તિલસઙ્કાશા તિલતૈલવિધાયિની ॥ ૧૫૨ ॥

તિલતૈલોપલિપ્તાઙ્ગી તિલતૈલસુગન્ધિની ।
તિલાજ્યહોમસન્તુષ્ટા તિલાજ્યહોમસિદ્ધિદા ॥ ૧૫૩ ॥

તિલપુષ્પાઞ્જલિપ્રીતા તિલપુષ્પાઞ્જલિપ્રિયા ।
તિલપુષ્પાઞ્જલિશ્રેષ્ઠા તિલપુષ્પાભનાશિની ॥ ૧૫૪ ॥

તિલકાશ્રિતસિન્દૂરા તિલકાઙ્કિતચન્દના ।
તિલકાહૃતકસ્તૂરી તિલકામોદમોહિની ॥ ૧૫૫ ॥

ત્રિગુણા રિગુણાકારા ત્રિગુણાન્વિતવિગ્રહા ।
ત્રિગુણાકારવિખ્યાતા ત્રિમૂર્ત્તિસ્ત્રિગુણાત્મિકા ॥ ૧૫૬ ॥

ત્રિશિરા ત્રિપુરેશાની ત્રિપુરા ત્રિપુરેશ્વરી ।
ત્રિપુરેશી ત્રિલોકસ્થા ત્રિપુરી ત્રિપુરામ્બિકા ॥ ૧૫૭ ॥

ત્રિપુરારિસમારાધ્યા ત્રિપુરારિવરપ્રદા ।
ત્રિપુરારિશિરોભૂષા ત્રિપુરારિવરપ્રદા ॥ ૧૫૮ ॥

ત્રિપુરારીષ્ટસન્દાત્રી ત્રિપુરારીષ્ટદેવતા ।
ત્રિપુરારિકૃતાર્દ્ધાઙ્ગી ત્રિપુરારિવિલાસિની ॥ ૧૫૯ ॥

ત્રિપુરાસુરસંહન્ત્રી ત્રિપુરાસુરમર્દ્દિની ।
ત્રિપુરાસુરસંસેવ્યા ત્રિપુરાસુરવર્યયા ॥ ૧૬૦ ॥

ત્રિકુટા ત્રિકુટારાધ્યા ત્રિકૂટાર્ચ્ચિતવિગ્રહા ।
ત્રિકૂટાચલમધ્યથા ત્રિકૂટાચલવાસિની ॥ ૧૬૧ ॥

ત્રિકૂટાચલસઞ્જાતા ત્રિકૂટાચલનિર્ગ્ગતા ।
ત્રિજટા ત્રિજટેશાની ત્રિજટાવરદાયિની ॥ ૧૬૨ ॥

ત્રિનેત્રેશી ત્રિનેત્રા ચ ત્રિનેત્રવરવર્ણિની ।
ત્રિવલી ત્રિવલીયુક્તા ત્રિશૂલવરધારિણી ॥ ૧૬૩ ॥

ત્રિશૂલેશી ત્રિશૂલીશી ત્રિશૂલભૃત્ ત્રિશૂલિની ।
ત્રિમનુસ્ત્રિમનૂપાસ્યા ત્રિમનૂપાસકેશ્વરી ॥ ૧૬૪ ॥

ત્રિમનુજપસન્તુષ્ટા ત્રિમનુસ્તૂર્ણસિદ્ધિદા ।
ત્રિમનુપૂજનપ્રીતા ત્રિમનુધ્યાનમોક્ષદા ॥ ૧૬૫ ॥

ત્રિવિધા ત્રિવિધાભક્તિસ્ત્રિમતા ત્રિમતેશ્વરી ।
ત્રિભાવસ્થા ત્રિભાવેશી ત્રિભાવપરિપૂરિતા ॥ ૧૬૬ ॥

ત્રિતત્ત્વાત્મા ત્રિતત્ત્વેશી ત્રિતત્ત્વજ્ઞા ત્રિતત્ત્વધૃક્ ।
ત્રિતત્ત્વાચમનપ્રીતા ત્રિતત્ત્વાચમનેષ્ટદા ॥ ૧૬૭ ॥

ત્રિકોણસ્થા ત્રિકોણેશી ત્રિકોણચક્રવાસિની ।
ત્રિકોણચક્રમધ્યસ્થા ત્રિકોણબિન્દુરૂપિણી ॥ ૧૬૮ ॥

ત્રિકોણયન્ત્રસંસ્થાના ત્રિકોણયન્ત્રરૂપિણી ।
ત્રિકોણયન્ત્રસમ્પૂજ્યા ત્રિકોણયન્ત્રસિદ્ધિદા ॥ ૧૬૯ ॥

ત્રિવર્ણાઢ્યા ત્રિવર્ણેશી ત્રિવર્ણોપાસિરૂપિણી ।
ત્રિવર્ણસ્થા ત્રિવર્ણાઢ્યા ત્રિવર્ણવરદાયિની ॥ ૧૭૦ ॥

ત્રિવર્ણાદ્યા ત્રિવર્ણાર્ચ્ચ્યા ત્રિવર્ગફલદાયિની ।
ત્રિવર્ગાઢ્યા ત્રિવર્ગેશી ત્રિવર્ગાદ્યફલપ્રદા ॥ ૧૭૧ ॥

ત્રિસન્ધ્યાર્ચ્ચ્યા ત્રિસન્ધ્યેશી ત્રિસન્ધ્યારાધનેષ્ટદા ।
ત્રિસન્ધ્યાર્ચ્ચનસન્તુષ્ટા ત્રિસન્ધ્યાજપમોક્ષદા ॥ ૧૭૨ ॥

ત્રિપદારાધિતપદા ત્રિપદા ત્રિપદેશ્વરી ।
ત્રિપદાપ્રતિપાદ્યેશી ત્રિપદા પ્રતિપાદિકા ॥ ૧૭૩ ॥

ત્રિશક્તિશ્ચ ત્રિશક્તેશી ત્રિશક્તેષ્ટફલપ્રદા ।
ત્રિશક્તેષ્ટા ત્રિશક્તીષ્ટા ત્રિશક્તિપરિવેષ્ટિતા ॥ ૧૭૪ ॥

ત્રિવેણી ચ ત્રિવેણીસ્ત્રી ત્રિવેણીમાધવાર્ચ્ચિતા ।
ત્રિવેણીજલસન્તુષ્ટા ત્રિવેણીસ્નાનપુણ્યદા ॥ ૧૭૫ ॥

ત્રિવેણીજલસંસ્નાતા ત્રિવેણીજલરૂપિણી ।
ત્રિવેણીજલપૂતાઙ્ગી ત્રિવેણીજલપૂજિતા ॥ ૧૭૬ ॥

ત્રિનાડીસ્થા ત્રિનાડીશી ત્રિનાડીમધ્યગામિની ।
ત્રિનાડીસન્ધ્યસઞ્છ્રેયા ત્રિનાડી ચ ત્રિકોટિની ॥ ૧૭૭ ॥

ત્રિપઞ્ચાશત્ત્રિરેખા ચ ત્રિશક્તિપથગામિની ।
ત્રિપથસ્થા ત્રિલોકેશી ત્રિકોટિકુલમોક્ષદા ॥ ૧૭૮ ॥

ત્રિરામેશી ત્રિરામાર્ચ્ચ્યા ત્રિરામવરદાયિની ।
ત્રિદશાશ્રિતપાદાબ્જા ત્રિદશાલયચઞ્ચલા ॥ ૧૭૯ ॥

ત્રિદશા ત્રિદશપ્રાર્ત્થ્યા ત્રિદશાશુવરપ્રદા ।
ત્રિદશૈશ્વર્યસમ્પન્ના ત્રિદશેશ્વરસેવિતા ॥ ૧૮૦ ॥

ત્રિયામાર્ચ્ચ્યા ત્રિયામેશી ત્રિયામાનન્તસિદ્ધિદા ।
ત્રિયામેશાધિકજ્યોત્સ્ના ત્રિયામેશાધિકાનના ॥ ૧૮૧ ॥

ત્રિયામાનાથવત્સૌમ્યા ત્રિયામાનાથભૂષણા ।
ત્રિયામાનાથલાવણ્યા-રત્નકોટિયુતાનના ॥ ૧૮૨ ॥

ત્રિકાલસ્થા ત્રિકાલજ્ઞા ત્રિકાલજ્ઞત્વકારિણી ।
ત્રિકાલેશી ત્રિકાલાર્ચ્ચ્યા ત્રિકાલજ્ઞત્વદાયિની ॥ ૧૮૩ ॥

તીરભુક્ તીરગા તીરસરિતા તીરવાસિની ।
તીરભુગ્દેશસઞ્જાતા તીરભુગ્દેશસંસ્થિતા ॥ ૧૮૪ ॥

તિગ્માતિગ્માંશુસઙ્કાશા તિગ્માંશુક્રોડસંસ્થિતા ।
તિગ્માંશુકોટિદીપ્તાઙ્ગી તિગ્માંશુકોટિવિગ્રહા ॥ ૧૮૫ ॥

તીક્ષ્ણા તીક્ષ્ણતરા તીક્ષ્ણમહિષાસુરમર્દ્દિની ।
તીક્ષ્ણકર્ત્રિલસત્પાણિસ્તીક્ષ્ણાસિવરધારિણી ॥ ૧૮૬ ॥

તીવ્રા તીવ્રગતિસ્તીવ્રાસુરસઙ્ઘવિનાશિની ।
તીવ્રાષ્ટનાગાભરણા તીવ્રમુણ્ડવિભૂષણા ॥ ૧૮૭ ॥

તીર્ત્થાત્મિકા તીર્ત્થમયી તીર્ત્થેશી તીર્ત્થપૂજિતા ।
તીર્ત્થરાજેશ્વરી તીર્ત્થફલદા તીર્ત્થદાનદા ॥ ૧૮૮ ॥

તુમુલી તુમુલપ્રાજ્ઞી તુમુલાસુરઘાતિની ।
તુમુલક્ષતજપ્રીતા તુમુલાઙ્ગણવર્ત્તકી ॥ ૧૮૯ ॥

તુરગી તુરગારૂઢા તુરઙ્ગપૃષ્ઠગામિની ।
તુરઙ્ગગમનાહ્લાદા તુરઙ્ગવેગગામિની ॥ ૧૯૦ ॥

તુરીયા તુલના તુલ્યા તુલ્યવૃત્તિસ્તુ તુલ્યકૃત્ ।
તુલનેશી તુલારાશિસ્તુલારાશી ત્વસૂક્ષ્મવિત્ ॥ ૧૯૧ ॥

તુમ્બિકા તુમ્બિકાપાત્રભોજના તુમ્બિકાર્થિની ।
તુલસી તુલસીવર્યા તુલજા તુલજેશ્વરી ॥ ૧૯૨ ॥

તુષાગ્નિવ્રતસન્તુષ્ટા તુષાગ્નિસ્તુષરાશિકૃત્ ।
તુષારકરશીતાઙ્ગી તુષારકરપૂર્ત્તિકૃત્ ॥ ૧૯૩ ॥

તુષારાદ્રિસ્તુષારાદ્રિસુતા તુહિનદીધિતિઃ ।
તુહિનાચલકન્યા ચ તુહિનાચલવાસિની ॥ ૧૯૪ ॥

તૂર્યવર્ગેશ્વરી તૂર્યવર્ગદા તૂર્યવેદદા ।
તૂર્યવર્યાત્મિકા તૂર્યતૂર્યેશ્વરસ્વરૂપિણી ॥ ૧૯૫ ॥

તુષ્ટિદા તુષ્ટિકૃત્ તુષ્ટિસ્તૂણીરદ્વયપૃષ્ઠધૃક્ ।
તુમ્બુરાજ્ઞાનસન્તુષ્ટા તુષ્ટસંસિદ્ધિદાયિની ॥ ૧૯૬ ॥

તૂર્ણરાજ્યપ્રદા તૂર્ણગદ્ગદા તૂર્ણપદ્યદા ।
તૂર્ણપાણ્ડિત્યસન્દાત્રી તૂર્ણાપૂર્ણબલપ્રદા ॥ ૧૯૭ ॥

તૃતીયા ચ તૃતીયેશી તૃતીયાતિથિપૂજિતા ।
તૃતીયાચન્દ્રચૂડેશી તૃતીયાચન્દ્રભૂષણા ॥ ૧૯૮ ॥

તૃપ્તિસ્તૃપ્તિકરી તૃપ્તા તૃષ્ણા તૃષ્ણાવિવર્દ્ધિની ।
તૃષ્ણાપૂર્ણકરી તૃષ્ણાનાશિની તૃષિતા તૃષા ॥ ૧૯૯ ॥

ત્રેતાસંસાધિતા ત્રેતા ત્રેતાયુગફલપ્રદા ।
ત્રૈલોક્યપૂજા ત્રૈલોક્યદાત્રી ત્રૈલોક્યસિદ્ધિદા ॥ ૨૦૦ ॥

ત્રૈલોક્યેશ્વરતાદાત્રી ત્રૈલોક્યપરમેશ્વરી ।
ત્રૈલોક્યમોહનેશાની ત્રૈલોક્યરાજ્યદાયિની ॥ ૨૦૧ ॥

તૈત્રિશાખેશ્વરી ત્રૈત્રીશાખા તૈત્રવિવેકદા ।
તોરણાન્વિતગેહસ્થા તોરણાસક્તમાનસા ॥ ૨૦૨ ॥

તોલકાસ્વર્ણસન્દાત્રી તૌલકાસ્વર્ણકઙ્કણા ।
તોમરાયુધરૂપા ચ તોમરાયુધધારિણી ॥ ૨૦૩ ॥

તૌર્યત્રિકેશ્વરી તૌર્યન્ત્રિકી તૌર્યન્ત્રિકોત્સુકી ।
તન્ત્રકૃત્તન્ત્રવત્સૂક્ષ્મા તન્ત્રમન્ત્રસ્વરૂપિણી ॥ ૨૦૪ ॥

તન્ત્રકૃત્તન્ત્રસમ્પૂજ્યા તન્ત્રેશી તન્ત્રસમ્મતા ।
તન્ત્રજ્ઞા તન્ત્રવિત્તન્ત્રસાધ્યા તન્ત્રસ્વરૂપિણી ॥ ૨૦૫ ॥

તન્ત્રસ્થા તન્ત્રજા તન્ત્રી તન્ત્રભૃત્તન્ત્રમન્ત્રદા ।
તન્ત્રાદ્યા તન્ત્રગા તન્ત્રા તન્ત્રાર્ચ્ચ્યા તત્રસિદ્ધિદા ॥ ૨૦૬ ॥

ઇતિ તે કથિતન્દિવ્યઙ્ક્રતુકોટિફલપ્રદમ્ ।
નામ્નાં સહસ્રન્તારાયાસ્તકારાદ્યં સુગોપિતમ્ ॥ ૨૦૭ ॥

દાનય્યજ્ઞસ્તપસ્તીર્ત્થવ્રતઞ્ચાનશનાદિકમ્ ।
એકૈકનામજમ્પુણ્યં સન્ધ્યાતુર્ગદિતમ્મયા ॥ ૨૦૮ ॥

ગુરૌ દેવે તથા મન્ત્રે યસ્ય સ્યાન્નિશ્ચલા મતિઃ ।
તસ્યૈવ સ્તોત્રપાઠેઽસ્મિન્સમ્ભવેદધિકારિતા ॥ ૨૦૯ ॥

મહાચીનક્રમાભિન્નષોઢાન્યસ્તકલેવરઃ ।
ક્રમદીક્ષાન્વિતો મન્ત્રી પઠેદેતન્ન ચાન્યથા ॥ ૨૧૦ ॥

ગન્ધપુષ્પાદિભિર્દ્દ્રવ્યૈર્મકારૈઃ પઞ્ચકૈર્દ્દ્વિજઃ ।
સમ્પૂજ્ય તારાવ્વિધિવત્પઠેદેતદનન્યધીઃ ॥ ૨૧૧ ॥

અષ્ટમ્યાઞ્ચ ચતુર્દ્દશ્યા સઙ્ક્રાન્તૌ રવિવાસરે ।
શનિભૌમદિને રાત્રૌ ગ્રહણે ચન્દ્રસૂર્યયોઃ ॥ ૨૧૨ ॥

તારારાત્રૌ કાલરાત્રૌ મોહરાત્રૌ વિશેષતઃ ।
પઠનાન્મન્ત્રસિદ્ધિઃ સ્યાત્સર્વજ્ઞત્વમ્પ્રજાયતે ॥ ૨૧૩ ॥

શ્મશાને પ્રાન્તરે રમ્યે શૂન્યાગારે વિશેષતઃ ।
દેવાગારે ગિરૌ વાપિ સ્તવપારાયણઞ્ચરેત્ ॥ ૨૧૪ ॥

બ્રહ્મહત્યા સુરાપાનં સ્તેયં સ્ત્રીગમનાદિકમ્ ।
ગુરુતલ્પે તથા ચાન્યત્પાતકન્નશ્યતિ ધ્રુવમ્ ॥ ૨૧૫ ॥

લતામધ્યગતો મન્ત્રી શ્રદ્ધયા ચાર્ચ્ચયેદ્યદિ ।
આકર્ષયેત્તદા રમ્ભામ્મેનામપિ તથોર્વશીમ્ ॥ ૨૧૬ ॥

સઙ્ગ્રામસમયે વીરસ્તારાસામ્રાજ્યકીર્ત્તનાત્ ।
ચતુરઙ્ગચયઞ્જિત્વા સર્વસામ્રાજ્યભાગ્ભવેત્ ॥ ૨૧૭ ॥

નિશાર્દ્ધે પૂજનાન્તે ચ પ્રતિનામ્ના પ્રપૂજયેત્ ।
એકૈકકરવીરાદ્યૈર્મન્દૌર્નીલવારિજૈઃ ॥ ૨૧૮ ॥

ગદ્યપદ્યમયીવાણી ભૂભોજ્યા ચ પ્રવર્ત્તતે ।
પાણ્ડિત્યં સર્વશાસ્ત્રેષુ વાદી ત્રસ્યતિ દર્શનાત્ ॥ ૨૧૯ ॥

વહ્નિજાયાન્તકૈરેતૈસ્તારાદ્યૈઃ પ્રતિનામભિઃ ।
રાજન્યં સર્વરાજેષુ પરકાયપ્રવેશનમ્ ॥ ૨૨૦ ॥

અન્તર્દ્ધાનઙ્ખેચરત્વમ્બહુકાયપ્રકાશનમ્ ।
ગુટિકા પાદુકા પદ્માવતી મધુમતી તથા ॥ ૨૨૧ ॥

રસં રસાયનાઃ સર્વાઃ સિદ્ધયઃ સમુપસ્થિતાઃ ।
કર્પૂરાગરુકસ્તૂરીચન્દનૈઃ સ/ય્યુતૈર્જ્જલૈઃ ॥ ૨૨૨ ॥

મૂલં સમ્પુટિતેનૈવ પ્રતિનામ્ના પ્રપૂજયેત્ ।
યક્ષરાક્ષસગન્ધર્વા વિદ્યાધરમહોરગાઃ ॥ ૨૨૩ ॥

ભૂતપ્રેતપિશાચાદ્યા ડાકિનીશાકિનીગણાઃ ।
દુષ્ટા ભૈરવવેતાલાઃ કૂષ્માણ્ડાઃ કિન્નરીગણાઃ ॥ ૨૨૪ ॥

ભયભીતાઃ પલાયન્તે તેજસા સાધકસ્ય ચ ।
મન્ત્રજ્ઞાને સમુત્પન્ને પ્રતિનામ્ના વિચારયેત્ ॥ ૨૨૫ ॥

મન્ત્રસમ્પુટિતેનૈવ તસ્ય શાન્તિર્બ્ભવેદ્ધ્રુવમ્ ।
લલિતા વશમાયાતિ દાસ્યતાય્યાન્તિ પાર્ત્થિવાઃ ॥ ૨૨૬ ॥

અગ્નયઃ શીતતાય્યાન્તિ જપાકસ્ય ચ ભાષણાત્ ।
એકાવર્ત્તનમાત્રેણ રાજભીતિનિવારણમ્ ॥ ૨૨૭ ॥

વેલાવર્તનમાત્રેણ પશુવૃદ્ધિઃ પ્રજાયતે ।
દશાવૃત્યા ધનપ્રાપ્તિર્વિશત્યા રાજ્યમાપ્નુયાત્ ॥ ૨૨૮ ॥

શતાવૃત્યા ગૃહે તસ્ય ચઞ્ચલા નિશ્ચલા ભવેત્ ।
ગઙ્ગાપ્રવાહવદ્વાણી પ્રલાપાદપિ જાયતે ॥ ૨૨૯ ॥

પુત્રપૌત્રાન્વિતો મન્ત્રી ચિરઞ્જીવી તુ દેવવત્ ।
શતદ્વયાવર્ત્તનેન દેવવત્પૂજ્યતે જનૈઃ ॥ ૧૩૦ ॥

શતપઞ્ચકમાવર્ત્ત્ય સ ભવેદ્ભૈરવોપમઃ ।
સહસ્રાવર્ત્તનેનૈવ મન્ત્રસ્તસ્ય સ્વસિદ્ધિદઃ ॥ ૧૩૧ ॥

તસ્મિન્પ્રવર્ત્તતે સર્વસિદ્ધિઃ સર્વાર્થસાધિની ।
પાદુકાઞ્ચનવેતાલાપાતાલગગનાદિકમ્ ॥ ૨૩૨ ॥

વિવિધા યક્ષિણીસિદ્ધિર્વ્વાક્સિદ્ધિસ્તસ્ય જાયતે ।
શોષણં સાગરાણાઞ્ચ ધારાયા ભ્રમણન્તથા ॥ ૨૩૩ ॥

નવીનસૃષ્ટિનિર્માણં સર્વઙ્કર્ત્તુઙ્ક્ષમો ભવેત્ ।
આયુતાવર્ત્તનેનૈવ તારામ્પશ્યતિ ચક્ષુષા ॥ ૨૩૪ ॥

લક્ષાવર્ત્તનમાત્રેણ તારાપતિસમો ભવેત્ ।
ન કિઞ્ચિદ્દુર્લ્લભન્તસ્ય જીવન્મુક્તો હિ ભૂતલે ॥ ૨૩૫ ॥

કલ્પાન્તેન તુ તત્પશ્ચાત્તારાસાયુજ્યમાપ્નુયાત્ ।
યદ્ધિ તારાસમા વિદ્યા નાસ્તિ તારુણ્યરૂપિણી ॥ ૨૩૬ ॥

ન ચૈતત્સદૃશં સ્તોત્રમ્ભવેદ્બ્રહ્માણ્ડમણ્ડલે ।
વક્ત્રકોટિસહસ્રૈસ્તુ જિહ્વાકોટિશતૈરપિ ॥ ૨૩૭ ॥

ન શક્યતે ફલવ્વક્તુમ્મયા કલ્પશતૈરપિ ।
ચુમ્બકે નિન્દકે દુષ્ટે પિશુને જીવહિંસકે ॥ ૨૩૮ ॥

સઙ્ગોપ્યં સ્તોત્રમેતત્તદ્દર્શનેનૈવ કુત્રચિત્ ।
રાજ્યન્દેયન્ધનન્દેયં શિરો દેયમથાપિ વા ॥ ૨૩૯ ॥

ન દેયં સ્તોત્રવર્યન્તુ મન્ત્રાદપિ મહોદ્યતમ્ ।
અનુલોમવિલોમાભ્યામ્મૂલસમ્પુટિતન્ત્વિદમ્ ॥ ૨૪૦ ॥

લિખિત્વા ભૂર્જ્જપત્રાદૌ ગન્ધાષ્ટકપુરસ્સરૈઃ ।
ધારયેદ્દક્ષિણે બાહૌ કણ્ઠે વામભુજે તથા ॥ ૨૪૧ ॥

તસ્ય સર્વાર્ત્થસિદ્ધિસ્સ્યાદ્વહ્નિના નૈવ દહ્યતે ।
તદ્ગાત્રં શસ્ત્રસઙ્ઘૈશ્ચ ભિદ્યતે ન કદાચન ॥ ૨૪૨ ॥

સ ભૂમિવલયે પુત્ર વિચરેદ્ભૈરવોપમઃ ।
વન્ધ્યાપિ લભતે પુત્રન્નિર્દ્ધનો ધનમાપ્નુયાત્ ॥

નિર્વિઘ્નો લભતે વિદ્યાન્તર્કવ્યાકરણાદિકામ્ ॥ ૨૪૩ ॥

ઇતિ નિગદિતમસ્યાસ્તાદિનામ્નાં સહસ્રં-
વ્વરદમનુનિદાનન્દિવ્યસામ્રાજ્યસઞ્જ્ઞમ્ ।
વિધિહરિગિરિશાદૌ શક્તિદાનૈકદક્ષં
સમવિધિપઠનીયઙ્કાલિતારાસમજ્ઞૈઃ ॥ ૨૪૪ ॥

ઇતિશ્રીબ્રહ્મયામલે તારાયાસ્તકારાદિસહસ્રનામસ્તોત્ર સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Tara Takaradi :

1000 Names of Sri Tara Takaradi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Tara Takaradi | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top