Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Ramanuja Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ ramanujastottarasatanamavalih ॥
Om ramanujaya namah । puskaraksaya । yatindraya । karunakaraya ।
kantimatyatmajaya । srimate । lilamanusavigrahaya ।
sarvasastrarthatattvajnaya । sarvajnaya । sajjanapriyaya ।
narayanakrpapatraya । sribhutapuranayakaya । anaghaya । bhaktamandaraya ।
kesavanandavardhanaya । kancipurnapriyasakhaya । pranatartivinasakaya ।
punyasankirtanaya । punyaya । brahmaraksasamocakaya namah ॥ 20 ॥

Om yadavapaditaparthavrksachedakutharakaya namah ।
amoghaya । laksmanamunaye । saradasokanasanaya ।
nirantarajanajnanavimocanavicaksanaya । vedantadvayasarajnaya ।
varadambupradayakaya । parabhiprayatattvajnaya । yamunangulimocakaya ।
devarajakrpalabdhasadvakyarthamahodadhaye । purnaryalabdhasanmantraya ।
sauripadabjasatpadaya । tridandadharine । brahmajnaya ।
brahmajnanaparayanaya । rangesakainkaryarathaya ।
vibhutidvayanayakaya । gosthipurnakrpalabdhamantrarajaprakasakaya ।
vararanganukampattadravidamnayaparagaya ।
maladhararyasujnatadravidamnayatattvadhiye namah ॥ 40 ॥

Om catussaptasisyadhyaya namah । pancacaryapadasrayaya ।
prapitavisatirthambuprakatikrtavaibhavaya ।
pranatartiharacaryadattabhiksaikabhojanaya । pavitrikrtakuresaya ।
bhagineyatridandakaya । kuresadasarathyadicaramarthaprakasakaya ।
rangesavenkatesadiprakatikrtavaibhavaya । devarajarcanarataya ।
mukamuktipradayakaya । yajnamurtipratisthatre । mannathaya ।
dharanidharaya । varadacaryasadbhaktaya । yajnesartivinasakaya ।
anantabhistaphaladaya । vittalesaprapujitaya ।
srisailapurnakarunalabdharamayanarthakaya । prapattidharmaikarataya ।
govindaryapriyanujaya namah ॥ 60 ॥

Om vyasasutrarthatattvajnaya namah । bodhayanamatanugaya ।
sribhasyadimahagranthakarakaya । kalinasanaya । advaitamatavicchetre ।
visistadvaitaparagaya । kuranganagaripurnamantraratnopadesikaya ।
vinasitetaramataya । sesikrtaramapataye । putrikrta satharataye ।
sathajite । rnamocakaya । bhasadattahayagrivaya । bhasyakaraya ।
mahayasase । pavitrikrtabhubhagaya । kurmanathaprakasakaya ।
srivenkatacaladhisa-sankhacakrapradayakaya ।
srivenkatesasvasuraya । sriramasakakhadesikaya namah ॥ 80 ॥

Om krpamatraprasannaryaya namah । gopikamoksadayakaya ।
samicinaryasacchisyasatkrtaya । vaisnavapriyaya ।
krmikantanrpadhvamsine । sarvamantramahodadhaye ।
angikrtandhrapurnaryaya । salagramapratisthitaya ।
sribhaktagramapurnesaya । visnuvardhanaraksakaya ।
bauddhadhvantasahasramsave । sesarupapradarsakaya ।
nagarikrtavedadraye । dillisvarasamarcitaya । narayanapratisthatre ।
sampatputravimocakaya । sampatkumarajanakaya । sadhulokasikhamanaye ।
supratisthitagovindarajaya । purnamanorathaya namah ॥ 100 ॥

Om godagrajaya namah । digvijetre । godabhistaprapurakaya ।
sarvasamsayavicchetre । visnulokapradayakaya । avyahatamahadvartmane ।
yatirajaya । jagadgurave namah ॥ 108 ॥

iti ramanujastottarasatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Shri Ramanuja:

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top