108 - Shatanamavali

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sri Ramanuja Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ રામાનુજાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥
ૐ રામાનુજાય નમઃ । પુષ્કરાક્ષાય । યતીન્દ્રાય । કરુણાકરાય ।
કાન્તિમત્યાત્મજાય । શ્રીમતે । લીલામાનુષવિગ્રહાય ।
સર્વશાસ્ત્રાર્થતત્ત્વજ્ઞાય । સર્વજ્ઞાય । સજ્જનપ્રિયાય ।
નારાયણકૃપાપાત્રાય । શ્રીભૂતપુરનાયકાય । અનઘાય । ભક્તમન્દારાય ।
કેશવાનન્દવર્ધનાય । કાઞ્ચિપૂર્ણપ્રિયસખાય । પ્રણતાર્તિવિનાશકાય ।
પુણ્યસઙ્કીર્તનાય । પુણ્યાય । બ્રહ્મરાક્ષસમોચકાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ યાદવપાદિતાપાર્થવૃક્ષછેદકુઠારકાય નમઃ ।
અમોઘાય । લક્ષ્મણમુનયે । શારદાષોકનાશનાય ।
નિરન્તરજનાજ્ઞાનવિમોચનવિચક્ષણાય । વેદાન્તદ્વયસારજ્ઞાય ।
વરદામ્બુપ્રદાયકાય । પરાભિપ્રાયતત્ત્વજ્ઞાય । યામુનાઙ્ગુલિમોચકાય ।
દેવરાજકૃપાલબ્ધષડ્વાક્યાર્થમહોદધયે । પૂર્ણાર્યલબ્ધસન્મન્ત્રાય ।
શૌરિપાદાબ્જષટ્પદાય । ત્રિદણ્ડધારિણે । બ્રહ્મજ્ઞાય ।
બ્રહ્મજ્ઞાનપરાયણાય । રઙ્ગેશકૈઙ્કર્યરથાય ।
વિભૂતિદ્વયનાયકાય । ગોષ્ઠિપૂર્ણકૃપાલબ્ધમન્ત્રરાજપ્રકાશકાય ।
વરરઙ્ગાનુકમ્પાત્તદ્રાવિડામ્નાયપારગાય ।
માલાધરાર્યસુજ્ઞાતદ્રાવિડામ્નાયતત્ત્વધિયે નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ ચતુસ્સપ્તશિષ્યાઢ્યાય નમઃ । પઞ્ચાચાર્યપદાશ્રયાય ।
પ્રપીતવિષતીર્થામ્બુપ્રકટીકૃતવૈભવાય ।
પ્રણતાર્તિહરાચાર્યદત્તભિક્ષૈકભોજનાય । પવિત્રીકૃતકૂરેશાય ।
ભાગિનેયત્રિદણ્ડકાય । કૂરેશદાશરથ્યાદિચરમાર્થપ્રકાશકાય ।
રઙ્ગેશવેઙ્કટેશાદિપ્રકટીકૃતવૈભવાય । દેવરાજાર્ચનરતાય ।
મૂકમુક્તિપ્રદાયકાય । યજ્ઞમૂર્તિપ્રતિષ્ઠાત્રે । મન્નાથાય ।
ધરણીધરાય । વરદાચાર્યસદ્ભક્તાય । યજ્ઞેશાર્તિવિનાશકાય ।
અનન્તાભિષ્ટફલદાય । વિટ્ટલેશપ્રપૂજિતાય ।
શ્રીશૈલપૂર્ણકરુણાલબ્ધરામાયણાર્થકાય । પ્રપત્તિધર્મૈકરતાય ।
ગોવિન્દાર્યપ્રિયાનુજાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ વ્યાસસૂત્રાર્થતત્ત્વજ્ઞાય નમઃ । બોધાયનમતાનુગાય ।
શ્રીભાષ્યાદિમહાગ્રન્થકારકાય । કલિનાશનાય । અદ્વૈતમતવિચ્છેત્રે ।
વિશિષ્ટાદ્વૈતપારગાય । કુરઙ્ગનગરીપૂર્ણમન્ત્રરત્નોપદેશિકાય ।
વિનાશિતેતરમતાય । શેષીકૃતરમાપતયે । પુત્રીકૃત શઠારાતયે ।
શઠજિતે । ઋણમોચકાય । ભાષાદત્તહયગ્રીવાય । ભાષ્યકારાય ।
મહાયશસે । પવિત્રીકૃતભૂભાગાય । કૂર્મનાથપ્રકાશકાય ।
શ્રીવેઙ્કટાચલાધીશ-શઙ્ખચક્રપ્રદાયકાય ।
શ્રીવેઙ્કટેશશ્વશુરાય । શ્રીરામસકખદેશિકાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ કૃપામાત્રપ્રસન્નાર્યાય નમઃ । ગોપિકામોક્ષદાયકાય ।
સમીચીનાર્યસચ્છિષ્યસત્કૃતાય । વૈષ્ણવપ્રિયાય ।
કૃમિકાણ્ટનૃપધ્વંસીને । સર્વમન્ત્રમહોદધયે ।
અઙ્ગીકૃતાન્ધ્રપૂર્ણાર્યાય । શાલગ્રામપ્રતિષ્ઠિતાય ।
શ્રીભક્તગ્રામપૂર્ણેશાય । વિષ્ણુવર્ધનરક્ષકાય ।
બૌદ્ધધ્વાન્તસહસ્રાંશવે । શેષરૂપપ્રદર્શકાય ।
નગરીકૃતવેદાદ્રયે । દિલ્લીશ્વરસમર્ચિતાય । નારાયણપ્રતિષ્ઠાત્રે ।
સમ્પત્પુત્રવિમોચકાય । સમ્પત્કુમારજનકાય । સાધુલોકશિખામણયે ।
સુપ્રતિષ્ઠિતગોવિન્દરાજાય । પૂર્ણમનોરથાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ ગોદાગ્રજાય નમઃ । દિગ્વિજેત્રે । ગોદાભીષ્ટપ્રપૂરકાય ।
સર્વસંશયવિચ્છેત્રે । વિષ્ણુલોકપ્રદાયકાય । અવ્યાહતમહદ્વર્ત્મને ।
યતિરાજાય । જગદ્ગુરવે નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ઇતિ રામાનુજાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 108 Names of Shri Ramanuja:

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment