Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Sri Ramanuja Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

॥ ராமாநுஜாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ॥
ௐ ராமாநுஜாய நம: । புஷ்கராக்ஷாய । யதீந்த்³ராய । கருணாகராய ।
காந்திமத்யாத்மஜாய । ஶ்ரீமதே । லீலாமாநுஷவிக்³ரஹாய ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞாய । ஸர்வஜ்ஞாய । ஸஜ்ஜநப்ரியாய ।
நாராயணக்ருʼபாபாத்ராய । ஶ்ரீபூ⁴தபுரநாயகாய । அநகா⁴ய । ப⁴க்தமந்தா³ராய ।
கேஶவாநந்த³வர்த⁴நாய । காஞ்சிபூர்ணப்ரியஸகா²ய । ப்ரணதார்திவிநாஶகாய ।
புண்யஸங்கீர்தநாய । புண்யாய । ப்³ரஹ்மராக்ஷஸமோசகாய நம: ॥ 20 ॥

ௐ யாத³வபாதி³தாபார்த²வ்ருʼக்ஷசே²த³குடா²ரகாய நம: ।
அமோகா⁴ய । லக்ஷ்மணமுநயே । ஶாரதா³ஷோகநாஶநாய ।
நிரந்தரஜநாஜ்ஞாநவிமோசநவிசக்ஷணாய । வேதா³ந்தத்³வயஸாரஜ்ஞாய ।
வரதா³ம்பு³ப்ரதா³யகாய । பராபி⁴ப்ராயதத்த்வஜ்ஞாய । யாமுநாங்கு³லிமோசகாய ।
தே³வராஜக்ருʼபாலப்³த⁴ஷட்³வாக்யார்த²மஹோத³த⁴யே । பூர்ணார்யலப்³த⁴ஸந்மந்த்ராய ।
ஶௌரிபாதா³ப்³ஜஷட்பதா³ய । த்ரித³ண்ட³தா⁴ரிணே । ப்³ரஹ்மஜ்ஞாய ।
ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநபராயணாய । ரங்கே³ஶகைங்கர்யரதா²ய ।
விபூ⁴தித்³வயநாயகாய । கோ³ஷ்டி²பூர்ணக்ருʼபாலப்³த⁴மந்த்ரராஜப்ரகாஶகாய ।
வரரங்கா³நுகம்பாத்தத்³ராவிடா³ம்நாயபாரகா³ய ।
மாலாத⁴ரார்யஸுஜ்ஞாதத்³ராவிடா³ம்நாயதத்த்வதி⁴யே நம: ॥ 40 ॥

ௐ சதுஸ்ஸப்தஶிஷ்யாட்⁴யாய நம: । பஞ்சாசார்யபதா³ஶ்ரயாய ।
ப்ரபீதவிஷதீர்தா²ம்பு³ப்ரகடீக்ருʼதவைப⁴வாய ।
ப்ரணதார்திஹராசார்யத³த்தபி⁴க்ஷைகபோ⁴ஜநாய । பவித்ரீக்ருʼதகூரேஶாய ।
பா⁴கி³நேயத்ரித³ண்ட³காய । கூரேஶதா³ஶரத்²யாதி³சரமார்த²ப்ரகாஶகாய ।
ரங்கே³ஶவேங்கடேஶாதி³ப்ரகடீக்ருʼதவைப⁴வாய । தே³வராஜார்சநரதாய ।
மூகமுக்திப்ரதா³யகாய । யஜ்ஞமூர்திப்ரதிஷ்டா²த்ரே । மந்நாதா²ய ।
த⁴ரணீத⁴ராய । வரதா³சார்யஸத்³ப⁴க்தாய । யஜ்ஞேஶார்திவிநாஶகாய ।
அநந்தாபி⁴ஷ்டப²லதா³ய । விட்டலேஶப்ரபூஜிதாய ।
ஶ்ரீஶைலபூர்ணகருணாலப்³த⁴ராமாயணார்த²காய । ப்ரபத்தித⁴ர்மைகரதாய ।
கோ³விந்தா³ர்யப்ரியாநுஜாய நம: ॥ 60 ॥

ௐ வ்யாஸஸூத்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞாய நம: । போ³தா⁴யநமதாநுகா³ய ।
ஶ்ரீபா⁴ஷ்யாதி³மஹாக்³ரந்த²காரகாய । கலிநாஶநாய । அத்³வைதமதவிச்சே²த்ரே ।
விஶிஷ்டாத்³வைதபாரகா³ய । குரங்க³நக³ரீபூர்ணமந்த்ரரத்நோபதே³ஶிகாய ।
விநாஶிதேதரமதாய । ஶேஷீக்ருʼதரமாபதயே । புத்ரீக்ருʼத ஶடா²ராதயே ।
ஶட²ஜிதே । ருʼணமோசகாய । பா⁴ஷாத³த்தஹயக்³ரீவாய । பா⁴ஷ்யகாராய ।
மஹாயஶஸே । பவித்ரீக்ருʼதபூ⁴பா⁴கா³ய । கூர்மநாத²ப்ரகாஶகாய ।
ஶ்ரீவேங்கடாசலாதீ⁴ஶ-ஶங்க²சக்ரப்ரதா³யகாய ।
ஶ்ரீவேங்கடேஶஶ்வஶுராய । ஶ்ரீராமஸகக²தே³ஶிகாய நம: ॥ 80 ॥

ௐ க்ருʼபாமாத்ரப்ரஸந்நார்யாய நம: । கோ³பிகாமோக்ஷதா³யகாய ।
ஸமீசீநார்யஸச்சி²ஷ்யஸத்க்ருʼதாய । வைஷ்ணவப்ரியாய ।
க்ருʼமிகாண்டந்ருʼபத்⁴வம்ஸீநே । ஸர்வமந்த்ரமஹோத³த⁴யே ।
அங்கீ³க்ருʼதாந்த்⁴ரபூர்ணார்யாய । ஶாலக்³ராமப்ரதிஷ்டி²தாய ।
ஶ்ரீப⁴க்தக்³ராமபூர்ணேஶாய । விஷ்ணுவர்த⁴நரக்ஷகாய ।
பௌ³த்³த⁴த்⁴வாந்தஸஹஸ்ராம்ஶவே । ஶேஷரூபப்ரத³ர்ஶகாய ।
நக³ரீக்ருʼதவேதா³த்³ரயே । தி³ல்லீஶ்வரஸமர்சிதாய । நாராயணப்ரதிஷ்டா²த்ரே ।
ஸம்பத்புத்ரவிமோசகாய । ஸம்பத்குமாரஜநகாய । ஸாது⁴லோகஶிகா²மணயே ।
ஸுப்ரதிஷ்டி²தகோ³விந்த³ராஜாய । பூர்ணமநோரதா²ய நம: ॥ 100 ॥

ௐ கோ³தா³க்³ரஜாய நம: । தி³க்³விஜேத்ரே । கோ³தா³பீ⁴ஷ்டப்ரபூரகாய ।
ஸர்வஸம்ஶயவிச்சே²த்ரே । விஷ்ணுலோகப்ரதா³யகாய । அவ்யாஹதமஹத்³வர்த்மநே ।
யதிராஜாய । ஜக³த்³கு³ரவே நம: ॥ 108 ॥

இதி ராமாநுஜாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

Also Read 108 Names of Shri Ramanuja:

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Ramanuja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top