Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Lalita Lakaradi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sri Lalita Lakaradi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

।। શ્રીલલિતાલકારાદિઅષ્ટોત્તરશતનામાવલી ।।
શ્રીલલિતાત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ ।
શ્રીલલિતાલકારાદિશતનામસ્તોત્રસાધના ।
વિનિયોગઃ –
ૐ અસ્ય શ્રીલલિતાલકારાદિશતનામમાલામન્ત્રસ્ય શ્રીરાજરાજેશ્વરો ૠષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । શ્રીલલિતામ્બા દેવતા । ક એ ઈ લ હ્રીં બીજમ્ ।
સ ક લ હ્રીં શક્તિઃ । હ સ ક હ લ હ્રીં ઉત્કીલનમ્ ।
શ્રીલલિતામ્બાદેવતાપ્રસાદસિદ્ધયે ષટ્કર્મસિદ્ધ્યર્થે તથા
ધર્માર્થકામમોક્ષેષુ પૂજને તર્પણે ચ વિનિયોગઃ ।
ૠષ્યાદિ ન્યાસઃ –
ૐ શ્રીરાજરાજેશ્વરોૠષયે નમઃ- શિરસિ ।
ૐ અનુષ્ટુપ્છન્દસે નમઃ- મુખે ।
ૐ શ્રીલલિતામ્બાદેવતાયૈ નમઃ- હૃદિ ।
ૐ ક એ ઈ લ હ્રીં બીજાય નમઃ- લિઙ્ગે ।
ૐ સ ક લ હ્રીં શક્ત્તયે નમઃ- નાભૌ ।
ૐ હ સ ક હ લ હ્રીં ઉત્કીલનાય નમઃ- સર્વાઙ્ગે ।
ૐ શ્રીલલિતામ્બાદેવતાપ્રસાદસિદ્ધયે ષટ્કર્મસિદ્ધ્યર્થે તથા
ધર્માર્થકામમોક્ષેષુ પૂજને તર્પણે ચ વિનિયોગાય નમઃ- અઞ્જલૌ ।
કરન્યાસઃ –
ૐ ઐં ક એ ઈ લ હ્રીં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ક્લીં હ સ ક હ લ હ્રીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ સૌઃ સ ક લ હ્રીં મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ઐં ક એ ઈ લ હ્રીં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ક્લીં હ સ ક હ લ હ્રીં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ સૌં સ ક લ હ્રીં કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
અઙ્ગ ન્યાસઃ –
ૐ ઐં ક એ ઈ લ હ્રીં હૃદયાય નમઃ ।
ૐ ક્લીં હ સ ક હ લ હ્રીં શિરસે સ્વાહા ।
ૐ સૌં સ ક લ હ્રીં શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ ઐં ક એ ઈ લ હ્રીં કવચાય હુમ્ ।
ૐ ક્લીં હ સ ક હ લ હ્રીં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ સૌં સ ક લ હ્રીં અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ધ્યાનમ્ ।
બાલાર્કમણ્ડલાભાસાં ચતુર્બાહું ત્રિલોચનામ્ ।
પાશાઙ્કુશધનુર્બાણાન્ ધારયન્તીં શિવાં ભજે ॥

માનસપૂજનમ્ ।
ૐ લં પૃથિવ્યાત્મકં ગન્ધં શ્રીલલિતાત્રિપુરાપ્રીતયે સમર્પયામિ નમઃ ।
ૐ હં આકાશતત્ત્વાત્મકં પુષ્પં શ્રીલલિતાત્રિપુરાપ્રીતયે સમર્પયામિ નમઃ ।
ૐ યં વાયુતત્ત્વાત્મકં ધૂપં શ્રીલલિતાત્રિપુરાપ્રીતયે ઘ્રાપયામિ નમઃ ।
ૐ રં અગ્નિતત્ત્વાત્મકં દીપં શ્રીલલિતાત્રિપુરાપ્રીતયે દર્શયામિ નમઃ ।
ૐ વં જલતત્ત્વાત્મકં નૈવેદ્યં શ્રીલલિતાત્રિપુરાપ્રીતયે નિવેદયામિ નમઃ ।
ૐ સં સર્વતત્ત્વાત્મકં તામ્બૂલં શ્રીલલિતાત્રિપુરાપ્રીતયે સમર્પયામિ નમઃ ॥

શ્રીલલિતાલકારાદિશતનામજપસાધના –
શ્રીલલિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
શ્રીલોલાક્ષ્યૈ નમઃ ।
શ્રીલક્ષ્મણાયૈ નમઃ ।
શ્રીલક્ષ્મણાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલક્ષ્મણપ્રાણરક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રીલાકિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીલક્ષ્મણપ્રિયાયૈ નમઃ ।
શ્રીલોલાયૈ નમઃ ।
શ્રીલકારાયૈ નમઃ । ૧૦ ।

શ્રીલોમશાયૈ નમઃ ।
શ્રીલોલજિહ્વાયૈ નમઃ ।
શ્રીલજ્જાવત્યૈ નમઃ ।
શ્રીલક્ષ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીલાક્ષ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીલક્ષરતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલકારાક્ષરભૂષિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલોલલયાત્મિકાયૈ નમઃ ।
શ્રીલીલાયૈ નમઃ ।
શ્રીલીલાવત્યૈ નમઃ । ૨૦ ।

શ્રીલાઙ્ગલ્યૈ નમઃ ।
શ્રીલાવણ્યામૃતસારાયૈ નમઃ ।
શ્રીલાવણ્યામૃતદીર્ઘિકાયૈ નમઃ ।
શ્રીલજ્જાયૈ નમઃ ।
શ્રીલજ્જામત્યૈ નમઃ ।
શ્રીલજ્જાયૈ નમઃ ।
શ્રીલલનાયૈ નમઃ ।
શ્રીલલનપ્રિયાયૈ નમઃ ।
શ્રીલવણાયૈ નમઃ ।
શ્રીલવલ્યૈ નમઃ । ૩૦ ।

શ્રીલસાયૈ નમઃ ।
શ્રીલાક્ષિવ્યૈ નમઃ ।
શ્રીલુબ્ધાયૈ નમઃ ।
શ્રીલાલસાયૈ નમઃ ।
શ્રીલોકમાત્રે નમઃ ।
શ્રીલોકપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીલોકજનન્યૈ નમઃ ।
શ્રીલોલુપાયૈ નમઃ ।
શ્રીલોહિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલોહિતાક્ષ્યૈ નમઃ । ૪૦ ।

શ્રીલિઙ્ગાખ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીલિઙ્ગેશ્યૈ નમઃ ।
શ્રીલિઙ્ગગીત્યૈ નમઃ ।
શ્રીલિઙ્ગભવાયૈ નમઃ ।
શ્રીલિઙ્ગમાલાયૈ નમઃ ।
શ્રીલિઙ્ગપ્રિયાયૈ નમઃ ।
શ્રીલિઙ્ગાભિધાયિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીલિઙ્ગાયૈ નમઃ ।
શ્રીલિઙ્ગનામસદાનન્દાયૈ નમઃ ।
શ્રીલિઙ્ગામૃતપ્રીતાયૈ નમઃ । ૫૦ ।

શ્રીલિઙ્ગાર્ચિનપ્રીતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલિઙ્ગપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીલિઙ્ગરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીલિઙ્ગસ્થાયૈ નમઃ ।
શ્રીલિઙ્ગાલિઙ્ગનતત્પરાયૈ નમઃ ।
શ્રીલતાપૂજનરતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલતાસાધકતુષ્ટિદાયૈ નમઃ ।
શ્રીલતાપૂજકરક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રીલતાસાધનસિદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
શ્રીલતાગૃહનિવાસિન્યૈ નમઃ । ૬૦ ।

શ્રીલતાપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીલતારાધ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીલતાપુષ્પાયૈ નમઃ ।
શ્રીલતારતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલતાધારાયૈ નમઃ ।
શ્રીલતામય્યૈ નમઃ ।
શ્રીલતાસ્પર્શનસન્ત્ષ્ટાયૈ નમઃ ।
શ્રીલતાઽઽલિઙ્ગનહર્ષતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલતાવિદ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીલતાસારાયૈ નમઃ । ૭૦ ।

શ્રીલતાઽઽચારાયૈ નમઃ ।
શ્રીલતાનિધયે નમઃ ।
શ્રીલવઙ્ગપુષ્પસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ ।
શ્રીલવઙ્ગલતામધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
શ્રીલવઙ્ગલતિકારૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીલવઙ્ગહોમસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ ।
શ્રીલકારાક્ષરપૂજિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલકારવર્ણોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
શ્રીલકારવર્ણભૂષિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલકારવર્ણરુચિરાયૈ નમઃ । ૮૦ ।

શ્રીલકારબીજોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
શ્રીલકારાક્ષરસ્થિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલકારબીજનિલયાયૈ નમઃ ।
શ્રીલકારબીજસર્વસ્વાયૈ નમઃ ।
શ્રીલકારવર્ણસર્વાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
શ્રીલક્ષ્યછેદનતત્પરાયૈ નમઃ ।
શ્રીલક્ષ્યધરાયૈ નમઃ ।
શ્રીલક્ષ્યઘૂર્ણાયૈ નમઃ ।
શ્રીલક્ષજાપેનસિદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
શ્રીલક્ષકોટિરૂપધરાયૈ નમઃ । ૯૦ ।

શ્રીલક્ષલીલાકલાલક્ષ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીલોકપાલેનાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલાક્ષારાગવિલોપનાયૈ નમઃ ।
શ્રીલોકાતીતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલોપમુદ્રાયૈ નમઃ ।
શ્રીલજ્જાબીજસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રીલજ્જાહીનાયૈ નમઃ ।
શ્રીલજ્જામય્યૈ નમઃ ।
શ્રીલોકયાત્રાવિધાયિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીલાસ્યપ્રિયાયૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

શ્રીલયકર્યૈ નમઃ ।
શ્રીલોકલયાયૈ નમઃ ।
શ્રીલમ્બોદર્યૈ નમઃ ।
શ્રીલઘિમાદિસિદ્ધિદાત્ર્યૈ નમઃ ।
શ્રીલાવણ્યનિધિદાયિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીલકારવર્ણગ્રથિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીલઁબીજાયૈ નમઃ ।
શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ નમઃ । ૧૦૮ ।

ઇતિ શ્રીકૌલિકાર્ણવે શ્રીભૈરવીસંવાદે ષટ્કર્મસિદ્ધદાયક
શ્રીમલ્લલિતાયા લકારાદિશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 108 Names of Shri Lalitalakaradi:

108 Names of Shri Lalita Lakaradi | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Lalita Lakaradi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top