Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Lalita Lakaradi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Sri Lalita Lakaradi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali:

।। শ্রীললিতালকারাদিঅষ্টোত্তরশতনামাবলী ।।
শ্রীললিতাত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ ।
শ্রীললিতালকারাদিশতনামস্তোত্রসাধনা ।
বিনিয়োগঃ –
ওঁ অস্য শ্রীললিতালকারাদিশতনামমালামন্ত্রস্য শ্রীরাজরাজেশ্বরো ৠষিঃ ।
অনুষ্টুপ্ছন্দঃ । শ্রীললিতাম্বা দেবতা । ক এ ঈ ল হ্রীং বীজম্ ।
স ক ল হ্রীং শক্তিঃ । হ স ক হ ল হ্রীং উত্কীলনম্ ।
শ্রীললিতাম্বাদেবতাপ্রসাদসিদ্ধয়ে ষট্কর্মসিদ্ধ্যর্থে তথা
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু পূজনে তর্পণে চ বিনিয়োগঃ ।
ৠষ্যাদি ন্যাসঃ –
ওঁ শ্রীরাজরাজেশ্বরোৠষয়ে নমঃ- শিরসি ।
ওঁ অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ- মুখে ।
ওঁ শ্রীললিতাম্বাদেবতায়ৈ নমঃ- হৃদি ।
ওঁ ক এ ঈ ল হ্রীং বীজায় নমঃ- লিঙ্গে ।
ওঁ স ক ল হ্রীং শক্ত্তয়ে নমঃ- নাভৌ ।
ওঁ হ স ক হ ল হ্রীং উত্কীলনায় নমঃ- সর্বাঙ্গে ।
ওঁ শ্রীললিতাম্বাদেবতাপ্রসাদসিদ্ধয়ে ষট্কর্মসিদ্ধ্যর্থে তথা
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু পূজনে তর্পণে চ বিনিয়োগায় নমঃ- অঞ্জলৌ ।
করন্যাসঃ –
ওঁ ঐং ক এ ঈ ল হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ ক্লীং হ স ক হ ল হ্রীং তর্জনীভ্যাং নমঃ ।
ওঁ সৌঃ স ক ল হ্রীং মধ্যমাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ ঐং ক এ ঈ ল হ্রীং অনামিকাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ ক্লীং হ স ক হ ল হ্রীং কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ সৌং স ক ল হ্রীং করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
অঙ্গ ন্যাসঃ –
ওঁ ঐং ক এ ঈ ল হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ।
ওঁ ক্লীং হ স ক হ ল হ্রীং শিরসে স্বাহা ।
ওঁ সৌং স ক ল হ্রীং শিখায়ৈ বষট্ ।
ওঁ ঐং ক এ ঈ ল হ্রীং কবচায় হুম্ ।
ওঁ ক্লীং হ স ক হ ল হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ।
ওঁ সৌং স ক ল হ্রীং অস্ত্রায় ফট্ ।
ধ্যানম্ ।
বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্ ।
পাশাঙ্কুশধনুর্বাণান্ ধারয়ন্তীং শিবাং ভজে ॥

মানসপূজনম্ ।
ওঁ লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং শ্রীললিতাত্রিপুরাপ্রীতয়ে সমর্পয়ামি নমঃ ।
ওঁ হং আকাশতত্ত্বাত্মকং পুষ্পং শ্রীললিতাত্রিপুরাপ্রীতয়ে সমর্পয়ামি নমঃ ।
ওঁ য়ং বায়ুতত্ত্বাত্মকং ধূপং শ্রীললিতাত্রিপুরাপ্রীতয়ে ঘ্রাপয়ামি নমঃ ।
ওঁ রং অগ্নিতত্ত্বাত্মকং দীপং শ্রীললিতাত্রিপুরাপ্রীতয়ে দর্শয়ামি নমঃ ।
ওঁ বং জলতত্ত্বাত্মকং নৈবেদ্যং শ্রীললিতাত্রিপুরাপ্রীতয়ে নিবেদয়ামি নমঃ ।
ওঁ সং সর্বতত্ত্বাত্মকং তাম্বূলং শ্রীললিতাত্রিপুরাপ্রীতয়ে সমর্পয়ামি নমঃ ॥

শ্রীললিতালকারাদিশতনামজপসাধনা –
শ্রীললিতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
শ্রীলোলাক্ষ্যৈ নমঃ ।
শ্রীলক্ষ্মণায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলক্ষ্মণার্চিতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলক্ষ্মণপ্রাণরক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
শ্রীলাকিন্যৈ নমঃ ।
শ্রীলক্ষ্মণপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলোলায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলকারায়ৈ নমঃ । ১০ ।

শ্রীলোমশায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলোলজিহ্বায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলজ্জাবত্যৈ নমঃ ।
শ্রীলক্ষ্যায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলাক্ষ্যায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলক্ষরতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলকারাক্ষরভূষিতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলোললয়াত্মিকায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলীলায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলীলাবত্যৈ নমঃ । ২০ ।

শ্রীলাঙ্গল্যৈ নমঃ ।
শ্রীলাবণ্যামৃতসারায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলাবণ্যামৃতদীর্ঘিকায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলজ্জায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলজ্জামত্যৈ নমঃ ।
শ্রীলজ্জায়ৈ নমঃ ।
শ্রীললনায়ৈ নমঃ ।
শ্রীললনপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলবণায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলবল্যৈ নমঃ । ৩০ ।

শ্রীলসায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলাক্ষিব্যৈ নমঃ ।
শ্রীলুব্ধায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলালসায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলোকমাত্রে নমঃ ।
শ্রীলোকপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলোকজনন্যৈ নমঃ ।
শ্রীলোলুপায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলোহিতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলোহিতাক্ষ্যৈ নমঃ । ৪০ ।

শ্রীলিঙ্গাখ্যায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলিঙ্গেশ্যৈ নমঃ ।
শ্রীলিঙ্গগীত্যৈ নমঃ ।
শ্রীলিঙ্গভবায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলিঙ্গমালায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলিঙ্গপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলিঙ্গাভিধায়িন্যৈ নমঃ ।
শ্রীলিঙ্গায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলিঙ্গনামসদানন্দায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলিঙ্গামৃতপ্রীতায়ৈ নমঃ । ৫০ ।

শ্রীলিঙ্গার্চিনপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলিঙ্গপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলিঙ্গরূপায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলিঙ্গস্থায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলিঙ্গালিঙ্গনতত্পরায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলতাপূজনরতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলতাসাধকতুষ্টিদায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলতাপূজকরক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
শ্রীলতাসাধনসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলতাগৃহনিবাসিন্যৈ নমঃ । ৬০ ।

শ্রীলতাপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলতারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলতাপুষ্পায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলতারতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলতাধারায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলতাময়্যৈ নমঃ ।
শ্রীলতাস্পর্শনসন্ত্ষ্টায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলতাঽঽলিঙ্গনহর্ষতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলতাবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলতাসারায়ৈ নমঃ । ৭০ ।

শ্রীলতাঽঽচারায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলতানিধয়ে নমঃ ।
শ্রীলবঙ্গপুষ্পসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলবঙ্গলতামধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলবঙ্গলতিকারূপায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলবঙ্গহোমসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলকারাক্ষরপূজিতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলকারবর্ণোদ্ভবায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলকারবর্ণভূষিতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলকারবর্ণরুচিরায়ৈ নমঃ । ৮০ ।

শ্রীলকারবীজোদ্ভবায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলকারাক্ষরস্থিতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলকারবীজনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলকারবীজসর্বস্বায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলকারবর্ণসর্বাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
শ্রীলক্ষ্যছেদনতত্পরায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলক্ষ্যধরায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলক্ষ্যঘূর্ণায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলক্ষজাপেনসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলক্ষকোটিরূপধরায়ৈ নমঃ । ৯০ ।

শ্রীলক্ষলীলাকলালক্ষ্যায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলোকপালেনার্চিতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলাক্ষারাগবিলোপনায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলোকাতীতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলোপমুদ্রায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলজ্জাবীজস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
শ্রীলজ্জাহীনায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলজ্জাময়্যৈ নমঃ ।
শ্রীলোকয়াত্রাবিধায়িন্যৈ নমঃ ।
শ্রীলাস্যপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । ১০০ ।

শ্রীলয়কর্যৈ নমঃ ।
শ্রীলোকলয়ায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলম্বোদর্যৈ নমঃ ।
শ্রীলঘিমাদিসিদ্ধিদাত্র্যৈ নমঃ ।
শ্রীলাবণ্যনিধিদায়িন্যৈ নমঃ ।
শ্রীলকারবর্ণগ্রথিতায়ৈ নমঃ ।
শ্রীলঁবীজায়ৈ নমঃ ।
শ্রীললিতাম্বিকায়ৈ নমঃ । ১০৮ ।

ইতি শ্রীকৌলিকার্ণবে শ্রীভৈরবীসংবাদে ষট্কর্মসিদ্ধদায়ক
শ্রীমল্ললিতায়া লকারাদিশতনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

Also Read 108 Names of Shri Lalitalakaradi:

108 Names of Shri Lalita Lakaradi | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Lalita Lakaradi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top