Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Janakipanchakam Lyrics in Punjabi ॥ ਜਾਨਕੀਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥

॥ ਜਾਨਕੀਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥

ਮਾਤਕੇ ਸਰ੍ਵਵਿਸ਼੍ਵੈਕਧਾਤ੍ਰੀਂ ਕ੍ਸ਼ਮਾਂ
ਤ੍ਵਾਂ ਸੁਧਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾਂ ਪੁਤ੍ਰਪੁਤ੍ਰੀਨੁਤਾਮ੍ ।
ਸ੍ਨੇਹਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਧਾਰਾਯੁਤਾਂ ਜਾਨਕੀਂ
ਤਾਂ ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰੀਂ ਮਾਤਰਂ ਪ੍ਰੇਮਦਾਮ੍ ॥ ੧॥

ਨੂਪੁਰਾਨਨ੍ਦਦਾਂ ਕਿਙ੍ਕਣੀਮੇਖਲਾਂ
ਸ਼ਾਤਕੁਮ੍ਭਾਙ੍ਗਦਾਂ ਹਾਰਰਤ੍ਨਾਕਰਾਮ੍ ।
ਕੁਣ੍ਡਲਾਭੂਸ਼ਣਾਂ ਮੌਲਿਹੀਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਂ
ਤਾਂ ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰੀਂ ਮਾਤਰਂ ਪ੍ਰੇਮਦਾਮ੍ ॥ ੨॥

ਮੇਘਵਨ੍ਦਾਲਕਾਂ ਮਨ੍ਦਹਾਸਪ੍ਰਭਾਂ
ਕਾਨ੍ਤਿਗੇਹਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਸ੍ਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਯਾਮ੍ ।
ਰਕ੍ਤਬਿਮ੍ਬਾਧਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖੀਂ ਸੁਨ੍ਦਰੀਂ
ਤਾਂ ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰੀਂ ਮਾਤਰਂ ਪ੍ਰੇਮਦਾਮ੍ ॥ ੩॥

ਪਦ੍ਮਮਾਲਾਧਰਾਂ ਪਦ੍ਮਪੁਸ਼੍ਪਾਰਿਤਾਂ
ਪਦ੍ਯਵਰ੍ਣਾਮ੍ਬਰਾਂ ਪਾਣਿਪਦ੍ਮਾਸ਼੍ਰਯਾਮ੍ ।
ਪਦ੍ਮਪੀਠਸ੍ਥਿਤਾਂ ਪਾਦਪਦ੍ਮਾਵਤਾਂ
ਤਾਂ ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰੀਂ ਮਾਤਰਂ ਪ੍ਰੇਮਦਾਮ੍ ॥ ੪॥

ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਂ ਪੁਸ਼੍ਟਿਤੁਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਦਾਂ
ਜ੍ਞਾਨਵਿਦ੍ਯਾਦਦਾਂ ਪੁਸ਼੍ਕਲਾਨਨ੍ਦਦਾਮ੍ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਿਦਾਂ ਬੁਦ੍ਧਿਦਾਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਦਾਂ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਂ
ਤਾਂ ਨਮਾਮੀਸ਼੍ਵਰੀਂ ਮਾਤਰਂ ਪ੍ਰੇਮਦਾਮ੍ ॥ ੫॥

ਇਤਿ ਜਾਨਕੀਪਞ੍ਚਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Janakipanchakam Lyrics in Punjabi ॥ ਜਾਨਕੀਪਞ੍ਚਕਮ੍ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top