108 - Shatanamavali Shiva Stotram

Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil | 108 Names

Mahakailasa Ashtottara Shatanamavali in Tamil:

॥ ஶ்ரீஶிவகைலாஸாஷ்டோத்தரஶதநாமாவலி꞉ ॥
ௐ ஶ்ரீமஹாகைலாஸஶிக²ரநிலயாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஹிமாசலேந்த்³ரதனயாவல்லபா⁴ய நமோ நம꞉ ।
ௐ வாமபா⁴க³கலத்ரார்த⁴ஶரீராய நமோ நம꞉ ।
ௐ விலஸத்³தி³வ்யகர்பூரதி³வ்யாபா⁴ய நமோ நம꞉ ।
ௐ கோடிகந்த³ர்பஸத்³ருʼஶலாவண்யாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ரத்னமௌக்திகவைடூ³ர்யகிரீடாய நமோ நம꞉ ।
ௐ மந்தா³கினீஜலோபேதமூர்த⁴ஜாய நமோ நம꞉ ।
ௐ சாருஶீதாம்ʼஶுஶகலஶேக²ராய நமோ நம꞉ ।
ௐ த்ரிபுண்ட்³ரப⁴ஸ்மவிலஸத்பா²லகாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஸோமபாவகமார்தாண்ட³லோசனாய நமோ நம꞉ । 10 ।

ௐ வாஸுகீதக்ஷகலஸத்குண்ட³லாய நமோ நம꞉ ।
ௐ சாருப்ரஸன்னஸுஸ்மேரவத³னாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஸமுத்³ரோத்³பூ⁴தக³ரலகந்த⁴ராய நமோ நம꞉ ।
ௐ குரங்க³விலஸத்பாணிகமலாய நமோ நம꞉ ।
ௐ பரஶ்வத⁴த்³வயலஸத்³தி³வ்யகராப்³ஜாய நமோ நம꞉ ।
ௐ வராப⁴யப்ரத³கரயுக³லாய நமோ நம꞉ ।
ௐ அனேகரத்னமாணிக்யஸுஹாராய நமோ நம꞉ ।
ௐ மௌக்திகஸ்வர்ணருத்³ராக்ஷமாலிகாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஹிரண்யகிங்கிணீயுக்தகங்கணாய நமோ நம꞉ ।
ௐ மந்தா³ரமல்லிகாதா³மபூ⁴ஷிதாய நமோ நம꞉ । 20 ।

ௐ மஹாமாதங்க³ஸத்க்ருʼத்திவஸனாய நமோ நம꞉ ।
ௐ நாகே³ந்த்³ரயஜ்ஞோபவீதஶோபி⁴தாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஸௌதா³மினீஸமச்சா²யஸுவஸ்த்ராய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஸிஞ்ஜானமணிமஞ்ஜீரசரணாய நமோ நம꞉ ।
ௐ சக்ராப்³ஜத்⁴வஜயுக்தாங்க்⁴ரிஸரோஜாய நமோ நம꞉ ।
ௐ அபர்ணாகுசகஸ்தூரீஶோபி⁴தாய நமோ நம꞉ ।
ௐ கு³ஹமத்தேப⁴வத³னஜனகாய நமோ நம꞉ ।
ௐ பி³டௌ³ஜோவிதி⁴வைகுண்ட²ஸன்னுதாய நமோ நம꞉ ।
ௐ கமலாபா⁴ரதீந்த்³ராணீஸேவிதாய நமோ நம꞉ ।
ௐ மஹாபஞ்சாக்ஷரீமந்த்ரஸ்வரூபாய நமோ நம꞉ । 30 ।

ௐ ஸஹஸ்ரகோடிதபனஸங்காஶாய நமோ நம꞉ ।
ௐ அனேககோடிஶீதம்ʼஶுப்ரகாஶாய நமோ நம꞉ ।
ௐ கைலாஸதுல்யவ்ருʼஷப⁴வாஹனாய நமோ நம꞉ ।
ௐ நந்தீ³ப்⁴ருʼங்கீ³முகா²னேகஸம்ʼஸ்துதாய நமோ நம꞉ ।
ௐ நிஜபாதா³ம்பு³ஜாஸக்தஸுலபா⁴ய நமோ நம꞉ ।
ௐ ப்ராரப்³த⁴ஜன்மமரணமோசனாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஸம்ʼஸாரமயது³꞉கௌ²க⁴பே⁴ஷஜாய நமோ நம꞉ ।
ௐ சராசரஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மகல்பகாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ப்³ரஹ்மாதி³கீடபர்யந்தவ்யாபகாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஸர்வஸஹாமஹாசக்ரஸ்யந்த³னாய நமோ நம꞉ । 40 ।

ௐ ஸுதா⁴கரஜக³ச்ச²க்ஷூரதா²ங்கா³ய நமோ நம꞉ ।
ௐ அத²ர்வருʼக்³யஜுஸ்ஸாமதுரகா³ய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஸரஸீருஹஸஞ்ஜாதப்ராப்தஸாரத²யே நமோ நம꞉ ।
ௐ வைகுண்ட²ஸாயவிலஸத்ஸாயகாய நமோ நம꞉ ।
ௐ சாமீகரமஹாஶைலகார்முகாய நமோ நம꞉ ।
ௐ பு⁴ஜங்க³ராஜவிலஸத்ஸிஞ்ஜினீக்ருʼதயே நமோ நம꞉ ।
ௐ நிஜாக்ஷிஜாக்³நிஸந்த³க்³த⁴ த்ரிபுராய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஜலந்த⁴ராஸுரஶிரச்சே²த³னாய நமோ நம꞉ ।
ௐ முராரிநேத்ரபூஜாங்க்⁴ரிபங்கஜாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஸஹஸ்ரபா⁴னுஸங்காஶசக்ரதா³ய நமோ நம꞉ । 50 ।

ௐ க்ருʼதாந்தகமஹாத³ர்பநாஶனாய நமோ நம꞉ ।
ௐ மார்கண்டே³யமனோபீ⁴ஷ்டதா³யகாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஸமஸ்தலோககீ³ர்வாணஶரண்யாய நமோ நம꞉ ।
ௐ அதிஜ்வலஜ்வாலாமாலவிஷக்⁴னாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஶிக்ஷிதாந்த⁴கதை³தேயவிக்ரமாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஸ்வத்³ரோஹித³க்ஷஸவனவிகா⁴தாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஶம்ப³ராந்தகலாவண்யதே³ஹஸம்ʼஹாரிணே நமோ நம꞉ ।
ௐ ரதிப்ரார்திதமாங்க³ல்யப²லதா³ய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஸனகாதி³ஸமாயுக்தத³க்ஷிணாமூர்தயே நமோ நம꞉ ।
ௐ கோ⁴ராபஸ்மாரத³னுஜமர்த³னாய நமோ நம꞉ । 60 ।

ௐ அனந்தவேத³வேதா³ந்தவேத்³யாய நமோ நம꞉ ।
ௐ நாஸாக்³ரன்யஸ்தனிடிலநயனாய நமோ நம꞉ ।
ௐ உபமன்யுமஹாமோஹப⁴ஞ்ஜனாய நமோ நம꞉ ।
ௐ கேஶவப்³ரஹ்மஸங்க்³ராமநிவாராய நமோ நம꞉ ।
ௐ த்³ருஹிணாம்போ⁴ஜநயனது³ர்லபா⁴ய நமோ நம꞉ ।
ௐ த⁴ர்மார்த²காமகைவல்யஸூசகாய நமோ நம꞉ ।
ௐ உத்பத்திஸ்தி²திஸம்ʼஹாரகாரணாய நமோ நம꞉ ।
ௐ அனந்தகோடிப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகாய நமோ நம꞉ ।
ௐ கோலாஹலமஹோதா³ரஶமனாய நமோ நம꞉ ।
ௐ நாரஸிம்ʼஹமஹாகோபஶரபா⁴ய நமோ நம꞉ । 70 ।

ௐ ப்ரபஞ்சநாஶகல்பாந்தபை⁴ரவாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஹிரண்யக³ர்போ⁴த்தமாங்க³ச்சே²த³னாய நமோ நம꞉ ।
ௐ பதஞ்ஜலிவ்யாக்⁴ரபாத³ஸன்னுதாய நமோ நம꞉ ।
ௐ மஹாதாண்ட³வசாதுர்யபண்டி³தாய நமோ நம꞉ ।
ௐ விமலப்ரணவாகாரமத்⁴யகா³ய நமோ நம꞉ ।
ௐ மஹாபாதகதூலௌக⁴பாவனாய நமோ நம꞉ ।
ௐ சண்டீ³ஶதோ³ஷவிச்சே²த³ப்ரவீணாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ரஜஸ்தமஸ்ஸத்த்வகு³ணக³ணேஶாய நமோ நம꞉ ।
ௐ தா³ருகாவனமானஸ்த்ரீமோஹனாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யஸஹிதவிப⁴வாய நமோ நம꞉ । 80 ।

ௐ அப்ராக்ருʼதமஹாதி³வ்யவபுஸ்தா²ய நமோ நம꞉ ।
ௐ அக²ண்ட³ஸச்சி²தா³னந்த³விக்³ரஹாய நமோ நம꞉ ।
ௐ அஶேஷதே³வதாராத்⁴யபாது³காய நமோ நம꞉ ।
ௐ ப்³ரஹ்மாதி³ஸகலதே³வவந்தி³தாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ப்ருʼதி²வ்யப்தேஜோவாய்வாகாஶதுரீயாய நமோ நம꞉ ।
ௐ வஸுந்த⁴ரமஹாபா⁴ரஸூத³னாய நமோ நம꞉ ।
ௐ தே³வகீஸுதகௌந்தேயவரதா³ய நமோ நம꞉ ।
ௐ அஜ்ஞானதிமிரத்⁴வாந்தபா⁴ஸ்கராய நமோ நம꞉ ।
ௐ அத்³வைதானந்த³விஜ்ஞானஸுக²தா³ய நமோ நம꞉ ।
ௐ அவித்³யோபாதி⁴ரஹிதநிர்கு³ணாய நமோ நம꞉ । 90 ।

ௐ ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரபூரிதாய நமோ நம꞉ ।
ௐ க³ந்த⁴ஶப்³த³ஸ்பர்ஶரூபஸாத⁴காய நமோ நம꞉ ।
ௐ அக்ஷராக்ஷரகூடஸ்த²பரமாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஷோட³ஶாப்³த³வயோபேததி³வ்யாங்கா³ய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஸஹஸ்ராரமஹாபத்³மமண்டி³தாய நமோ நம꞉ । 9
ௐ அனந்தானந்த³போ³தா⁴ம்பு³நிதி⁴ஸ்தா²ய நமோ நம꞉ ।
ௐ அகாராதி³க்ஷகாராந்தவர்ணஸ்தா²ய நமோ நம꞉ ।
ௐ நிஸ்துலௌதா³ர்யஸௌபா⁴க்³யப்ரமத்தாய நமோ நம꞉ ।
ௐ கைவல்யபரமாநந்த³நியோகா³ய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஹிரண்யஜ்யோதிவிப்⁴ராஜத்ஸுப்ரபா⁴ய நமோ நம꞉ । 100 ।

ௐ ஜ்யோதிஷாம்ʼமூர்திமஜ்யோதிரூபதா³ய நமோ நம꞉ ।
ௐ அனௌபம்யமஹாஸௌக்²யபத³ஸ்தா²ய நமோ நம꞉ ।
ௐ அசிந்த்யமஹிமாஶக்திரஞ்ஜிதாய நமோ நம꞉ ।
ௐ அநித்யதே³ஹவிப்⁴ராந்திவர்ஜிதாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஸக்ருʼத்ப்ரபன்னதௌ³ர்பா⁴க்³யச்சே²த³னாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஷட்த்ரிம்ʼஶத்தத்த்வப்ரஶாத³பு⁴வனாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிததே³ஹஸ்தா²ய நமோ நம꞉ ।
ௐ பரானந்த³ஸ்வரூபார்த²ப்ரபோ³தா⁴ய நமோ நம꞉ ।
ௐ ஜ்ஞானஶக்திக்ருʼயாஶக்திஸஹிதாய நமோ நம꞉ ।
ௐ பராஶக்திஸமாயுக்தபரேஶாய நமோ நம꞉ । 110 ।

ௐ ஓங்காராநந்த³னோத்³யானகல்பகாய நமோ நம꞉ ।
ௐ ப்³ரஹ்மாதி³ஸகலதே³வவந்தி³தாய நமோ நம꞉ । 112 ।

।। ஶ்ரீ மஹாகைலாஸாஷ்டோத்தரஶதநாமாவலி꞉ ஸம்பூர்ணா ।।

காமேஶ்வராஷ்டோத்தரஶதநாமாவலி꞉ ச

Also Read:

Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment