Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English | 108 Names

Mahakailasa Ashtottara Shatanamavali in English:

॥ shreeshivakailaasaasht’ottarashatanaamaavalih ॥
om shreemahaakailaasashikharanilayaaya namo namah’ ।
om himaachalendratanayaavallabhaaya namo namah’ ।
om vaamabhaagakalatraardhashareeraaya namo namah’ ।
om vilasaddivyakarpooradivyaabhaaya namo namah’ ।
om kot’ikandarpasadri’shalaavanyaaya namo namah’ ।
om ratnamauktikavaid’ooryakireet’aaya namo namah’ ।
om mandaakineejalopetamoordhajaaya namo namah’ ।
om chaarusheetaamshushakalashekharaaya namo namah’ ।
om tripund’rabhasmavilasatphaalakaaya namo namah’ ।
om somapaavakamaartaand’alochanaaya namo namah’ । 10 ।

om vaasukeetakshakalasatkund’alaaya namo namah’ ।
om chaaruprasannasusmeravadanaaya namo namah’ ।
om samudrodbhootagaralakandharaaya namo namah’ ।
om kurangavilasatpaanikamalaaya namo namah’ ।
om parashvadhadvayalasaddivyakaraabjaaya namo namah’ ।
om varaabhayapradakarayugalaaya namo namah’ ।
om anekaratnamaanikyasuhaaraaya namo namah’ ।
om mauktikasvarnarudraakshamaalikaaya namo namah’ ।
om hiranyakinkineeyuktakankanaaya namo namah’ ।
om mandaaramallikaadaamabhooshitaaya namo namah’ । 20 ।

om mahaamaatangasatkri’ttivasanaaya namo namah’ ।
om naagendrayajnyopaveetashobhitaaya namo namah’ ।
om saudaamineesamachchhaayasuvastraaya namo namah’ ।
om sinjaanamanimanjeeracharanaaya namo namah’ ।
om chakraabjadhvajayuktaanghrisarojaaya namo namah’ ।
om aparnaakuchakastooreeshobhitaaya namo namah’ ।
om guhamattebhavadanajanakaaya namo namah’ ।
om bid’aujovidhivaikunt’hasannutaaya namo namah’ ।
om kamalaabhaarateendraaneesevitaaya namo namah’ ।
om mahaapanchaakshareemantrasvaroopaaya namo namah’ । 30 ।

om sahasrakot’itapanasankaashaaya namo namah’ ।
om anekakot’isheetamshuprakaashaaya namo namah’ ।
om kailaasatulyavri’shabhavaahanaaya namo namah’ ।
om nandeebhri’ngeemukhaanekasamstutaaya namo namah’ ।
om nijapaadaambujaasaktasulabhaaya namo namah’ ।
om praarabdhajanmamaranamochanaaya namo namah’ ।
om samsaaramayaduh’khaughabheshajaaya namo namah’ ।
om charaacharasthoolasookshmakalpakaaya namo namah’ ।
om brahmaadikeet’aparyantavyaapakaaya namo namah’ ।
om sarvasahaamahaachakrasyandanaaya namo namah’ । 40 ।

om sudhaakarajagachchhakshoorathaangaaya namo namah’ ।
om atharvari’gyajussaamaturagaaya namo namah’ ।
om saraseeruhasanjaatapraaptasaarathaye namo namah’ ।
om vaikunt’hasaayavilasatsaayakaaya namo namah’ ।
om chaameekaramahaashailakaarmukaaya namo namah’ ।
om bhujangaraajavilasatsinjineekri’taye namo namah’ ।
om nijaakshijaagnisandagdha tripuraaya namo namah’ ।
om jalandharaasurashirachchhedanaaya namo namah’ ।
om muraarinetrapoojaanghripankajaaya namo namah’ ।
om sahasrabhaanusankaashachakradaaya namo namah’ । 50 ।

om kri’taantakamahaadarpanaashanaaya namo namah’ ।
om maarkand’eyamanobheesht’adaayakaaya namo namah’ ।
om samastalokageervaanasharanyaaya namo namah’ ।
om atijvalajvaalaamaalavishaghnaaya namo namah’ ।
om shikshitaandhakadaiteyavikramaaya namo namah’ ।
om svadrohidakshasavanavighaataaya namo namah’ ।
om shambaraantakalaavanyadehasamhaarine namo namah’ ।
om ratipraartitamaangalyaphaladaaya namo namah’ ।
om sanakaadisamaayuktadakshinaamoortaye namo namah’ ।
om ghoraapasmaaradanujamardanaaya namo namah’ । 60 ।

om anantavedavedaantavedyaaya namo namah’ ।
om naasaagranyastanit’ilanayanaaya namo namah’ ।
om upamanyumahaamohabhanjanaaya namo namah’ ।
om keshavabrahmasangraamanivaaraaya namo namah’ ।
om druhinaambhojanayanadurlabhaaya namo namah’ ।
om dharmaarthakaamakaivalyasoochakaaya namo namah’ ।
om utpattisthitisamhaarakaaranaaya namo namah’ ।
om anantakot’ibrahmaand’anaayakaaya namo namah’ ।
om kolaahalamahodaarashamanaaya namo namah’ ।
om naarasimhamahaakopasharabhaaya namo namah’ । 70 ।

om prapanchanaashakalpaantabhairavaaya namo namah’ ।
om hiranyagarbhottamaangachchhedanaaya namo namah’ ।
om patanjalivyaaghrapaadasannutaaya namo namah’ ।
om mahaataand’avachaaturyapand’itaaya namo namah’ ।
om vimalapranavaakaaramadhyagaaya namo namah’ ।
om mahaapaatakatoolaughapaavanaaya namo namah’ ।
om chand’eeshadoshavichchhedapraveenaaya namo namah’ ।
om rajastamassattvagunaganeshaaya namo namah’ ।
om daarukaavanamaanastreemohanaaya namo namah’ ।
om shaashvataishvaryasahitavibhavaaya namo namah’ । 80 ।

om apraakri’tamahaadivyavapusthaaya namo namah’ ।
om akhand’asachchhidaanandavigrahaaya namo namah’ ।
om asheshadevataaraadhyapaadukaaya namo namah’ ।
om brahmaadisakaladevavanditaaya namo namah’ ।
om pri’thivyaptejovaayvaakaashatureeyaaya namo namah’ ।
om vasundharamahaabhaarasoodanaaya namo namah’ ।
om devakeesutakaunteyavaradaaya namo namah’ ।
om ajnyaanatimiradhvaantabhaaskaraaya namo namah’ ।
om advaitaanandavijnyaanasukhadaaya namo namah’ ।
om avidyopaadhirahitanirgunaaya namo namah’ । 90 ।

om saptakot’imahaamantrapooritaaya namo namah’ ।
om gandhashabdasparsharoopasaadhakaaya namo namah’ ।
om aksharaaksharakoot’asthaparamaaya namo namah’ ।
om shod’ashaabdavayopetadivyaangaaya namo namah’ ।
om sahasraaramahaapadmamand’itaaya namo namah’ ।
om anantaanandabodhaambunidhisthaaya namo namah’ ।
om akaaraadikshakaaraantavarnasthaaya namo namah’ ।
om nistulaudaaryasaubhaagyapramattaaya namo namah’ ।
om kaivalyaparamaanandaniyogaaya namo namah’ ।
om hiranyajyotivibhraajatsuprabhaaya namo namah’ । 100 ।

om jyotishaammoortimajyotiroopadaaya namo namah’ ।
om anaupamyamahaasaukhyapadasthaaya namo namah’ ।
om achintyamahimaashaktiranjitaaya namo namah’ ।
om anityadehavibhraantivarjitaaya namo namah’ ।
om sakri’tprapannadaurbhaagyachchhedanaaya namo namah’ ।
om shat’trimshattattvaprashaadabhuvanaaya namo namah’ ।
om aadimadhyaantarahitadehasthaaya namo namah’ ।
om paraanandasvaroopaarthaprabodhaaya namo namah’ ।
om jnyaanashaktikri’yaashaktisahitaaya namo namah’ ।
om paraashaktisamaayuktapareshaaya namo namah’ । 110 ।

om onkaaraanandanodyaanakalpakaaya namo namah’ ।
om brahmaadisakaladevavanditaaya namo namah’ । 112 ।

।। shree mahaakailaasaasht’ottarashatanaamaavalih’ sampoornaa ।।

kaameshvaraasht’ottarashatanaamaavalih’ cha

Also Read:

Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English | 108 Names

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top