Meenakshi

Meenakshi Devi Stuti 2 Lyrics in English

Minaxi Stuti 2 in English:

॥ shreemeenaaksheestutee 2 ॥
adraaksham bahubhaagyato guruvaraih’ sampoojyamaanaam mudaa
pullanmallimukhaprasoonanivahairhaalaasyanaathapriyaam ।
veenaavenumri’dangavaadyamuditaamenaanka bimbaananaam
kaanaadaadisamastashaastramatitaam shonaadharaam shyaamalaam ॥ 1 ॥

maatangakumbhavijayeestanabhaarabhugna
madhyaam madaarunavilochanavashyakaantaam ।
taamraadharasphuritahaasavidhootataara
raajapravaalasushumaam bhaja meenanetraam ॥ 2 ॥

aapaadamastakadayaarasapoorapoornaam
shaapaayudhottamasamarchitapaadapadmaam ।
chaapayitekshumamaleemasachittataayai
neepaat’aviviharnaam bhaja meenanetram ॥ 3 ॥

kandarpa vairyapi yayaa savilaasa haasa
netraavalokana vasheekri’ta maanaso’bhoot ।
taam sarvadaa sakala mohana roopa veshaam
mohaandhakaara haranaam bhaja meenanetraam ॥ 4 ॥

adyaapi yatpuragatah’ sakalo’pi jantuh’
kshuttri’d’ vyathaa virahitah’ prasuveva baalah’ ।
samposhyate karunayaa bhajakaarti hantreem
bhaktyaa’nvaham taam hri’daya bhaja meenanetraam ॥ 5 ॥

haalaasyanaatha dayite karunaa payodhe
baalam vilola manasam karunaika paatram ।
veekshasva maam laghu dayaarmila dri’sht’apaadair-
maatarna me’sti bhuvane gatirandraa tvam ॥ 6 ॥

shrutyukta karma nivahaakaranaadvishuddhih’
chittasya naasti mama chanchalataa nivri’ttaih’ ।
kuryaam kimamba manasaa sakalaagha shaantyaih’
maatastavadanghri bhajanam satatam dayasva ॥ 7 ॥

tvadroopadeshikavaraih’ satatam vibhaavyam
chidroopamaadi nidhanantara heenamamba ।
bhadraavaham pranamataam sakalaagha hantri’
tvadroopameva mama hri’tkamale vibhaatu ॥ 8 ॥

॥ iti shree jagadguru shri’ngagiri chandrashekhara
bhaarati svaamigal’ virachitam meenaakshee stotram sampoornam ॥

Also Read:

Meenakshi Amman Stuti 2 Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment