Panchaka

Parvatipanchakam Lyrics in Gujarati ॥ પાર્વતીપઞ્ચકમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
વિનોદમોદમોદિતા દયોદયોજ્જ્વલાન્તરા
નિશુમ્ભશુમ્ભદમ્ભદારણે સુદારુણાઽરુણા ।
અખણ્ડગણ્ડદણ્ડમુણ્ડમણ્ડલીવિમણ્ડિતા
પ્રચણ્ડચણ્ડરશ્મિરશ્મિરાશિશોભિતા શિવા ॥ ૧॥

અમન્દનન્દિનન્દિની ધરાધરેન્દ્રનન્દિની
પ્રતીર્ણશીર્ણતારિણી સદાર્યકાર્યકારિણી ।
તદન્ધકાન્તકાન્તકપ્રિયેશકાન્તકાન્તકા
મુરારિકામચારિકામમારિધારિણી શિવા ॥ ૨॥

અશેષવેષશૂન્યદેશભર્તૃકેશશોભિતા
ગણેશદેવતેશશેષનિર્નિમેષવીક્ષિતા ।
જિતસ્વશિઞ્જિતાઽલિકુઞ્જપુઞ્જમઞ્જુગુઞ્જિતા
સમસ્તમસ્તકસ્થિતા નિરસ્તકામકસ્તવા ॥ ૩॥

સસમ્ભ્રમં ભ્રમં ભ્રમં ભ્રમન્તિ મૂઢમાનવા
મુધાઽબુધાઃ સુધાં વિહાય ધાવમાનમાનસાઃ ।
અધીનદીનહીનવારિહીનમીનજીવના
દદાતુ શંપ્રદાઽનિશં વશંવદાર્થમાશિષમ્ ॥ ૪॥

વિલોલલોચનાઞ્ચિતોચિતૈશ્ચિતા સદા ગુણૈર્-
અપાસ્યદાસ્યમેવમાસ્યહાસ્યલાસ્યકારિણી ॥

નિરાશ્રયાઽઽશ્રયાશ્રયેશ્વરી સદા વરીયસી
કરોતુ શં શિવાઽનિશં હિ શંકરાંકશોભિની ॥ ૫॥

ઇતિ પાર્વતીપઞ્ચકં સમાપ્તમ્ ॥

Add Comment

Click here to post a comment