Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gujarati Parvathi Stotra Panchakam

Parvatipanchakam Lyrics in Gujarati ॥ પાર્વતીપઞ્ચકમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ । વિનોદમોદમોદિતા દયોદયોજ્જ્વલાન્તરા નિશુમ્ભશુમ્ભદમ્ભદારણે સુદારુણાઽરુણા । અખણ્ડગણ્ડદણ્ડમુણ્ડમણ્ડલીવિમણ્ડિતા પ્રચણ્ડચણ્ડરશ્મિરશ્મિરાશિશોભિતા શિવા ॥ ૧॥ અમન્દનન્દિનન્દિની ધરાધરેન્દ્રનન્દિની પ્રતીર્ણશીર્ણતારિણી સદાર્યકાર્યકારિણી । તદન્ધકાન્તકાન્તકપ્રિયેશકાન્તકાન્તકા મુરારિકામચારિકામમારિધારિણી શિવા ॥ ૨॥ અશેષવેષશૂન્યદેશભર્તૃકેશશોભિતા ગણેશદેવતેશશેષનિર્નિમેષવીક્ષિતા । જિતસ્વશિઞ્જિતાઽલિકુઞ્જપુઞ્જમઞ્જુગુઞ્જિતા સમસ્તમસ્તકસ્થિતા નિરસ્તકામકસ્તવા ॥ ૩॥ સસમ્ભ્રમં ભ્રમં ભ્રમં ભ્રમન્તિ મૂઢમાનવા મુધાઽબુધાઃ સુધાં વિહાય ધાવમાનમાનસાઃ । અધીનદીનહીનવારિહીનમીનજીવના દદાતુ શંપ્રદાઽનિશં વશંવદાર્થમાશિષમ્ ॥ ૪॥ વિલોલલોચનાઞ્ચિતોચિતૈશ્ચિતા સદા ગુણૈર્- અપાસ્યદાસ્યમેવમાસ્યહાસ્યલાસ્યકારિણી ॥ નિરાશ્રયાઽઽશ્રયાશ્રયેશ્વરી સદા વરીયસી […]

Scroll to top