Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Hanumat Pancha Chamaram Lyrics in Gujarati

શ્રીહનૂમત્ પઞ્ચ ચામરમ્ Lyrics in Gujarati:

નમોઽસ્તુ તે હનૂમતે દયાવતે મનોગતે
સુવર્ણપર્વતાકૃતે નભસ્સ્વતઃ સુતાય તે ।
ન ચાઞ્જનેય તે સમો જગત્ત્રયે મહામતે
પરાક્રમે વચઃકમે સમસ્તસિદ્ધિસઙ્ક્રમે ॥ ૧॥

રવિં ગ્રસિષ્ણુરુત્પતન્ ફલેચ્છયા શિશુર્ભવાન્
રવેર્ગૃહીતવાનહો સમસ્તવેદશાસ્ત્ર્કમ્ ।
ભવન્મનોજ્ઞભાષણં બભૂવ કર્ણભૂષણં
રઘૂત્તમસ્ય માનસાંબુજસ્ય પૂર્ણતોષણમ્ ॥ ૨॥

ધરાત્મજાપતિં ભવાન્ વિભાવયન્ જગત્પતિં
જગામ રામદાસતાં સમસ્તલોકવિશ્રુતામ્ ।
વિલઙ્ઘ્ય વારિધિં જવાત્ વિલોક્ય દીનજાનકીં
દશાનનસ્ય માનસં દદાહ લઙ્કયા સમમ્ ॥ ૩॥

વિલોક્ય માતરં કૃશાં દશાનનસ્ય તદ્વને
ભવાનભાષત પ્રિયં મનોહરં ચ સંસ્કૃતમ્ ।
સમસ્તદુષ્ટરક્ષસાં વિનાશકાલસૂચનં
ચકાર રાવણાગ્રતઃ નયેન વા ભયેન વા ॥ ૪॥

મહાબલો મહાચલં સમુહ્ય ચૌષધિપ્રભં
ભવાન્ રરક્ષ લક્ષ્મણં ભયાવહે મહાવહે ।
મહોપકારિણં તદા ભવન્તમાત્મબાન્ધવં
સમસ્તલોકબાન્ધવોઽપ્યમન્યત સ્વયં વિભુઃ ॥ ૫॥

ભવાંશ્ચ યત્ર યત્ર તત્ શૃણોતિ રામકીર્તનં
કરોતિ તત્ર તત્ર ભોઃ સભાષ્પમસ્તકાઞ્જલિં ।
પ્રદેહિ મેઽઞ્જનાસુત ત્વદીયભક્તિવૈભવં
વિદેહિ મે નિરઞ્જનં ચ રામદાસદાસતામ્ ॥ ૬॥

અગણ્યપુણ્યવાન્ ભવાન્ અનન્યધન્યજીવનઃ
વિમુચ્ય મૌક્તિકસ્રજં દદૌ ધરાત્મજા મુદા ।
ભવન્તમાલિલિઙ્ગ યદ્ રઘૂત્તમઃ સ્વયં વદન્
ઇદં હિ મે હનૂમતઃ પ્રદેયસર્વમિત્યહો ॥ ૭॥

વિદેહરાજનન્દિનીમનોહરે વરે પરે
વિદેહમુક્તિદાયકે વિધેહિ મે મનો હરે ।
ક્ષણં ક્ષણં નિરીક્ષણં ભવેદ્ યથા મયિ પ્રભોઃ
તથા નિવેદયસ્વ મદ્દશાં દશાનનાન્તકે ॥ ૮॥

ઇદં ચ પઞ્ચચામરં ગૃહાણ દાસકલ્પિતં
સમીરણાત્મસંભવ પ્રમોદમાનચેતસા ।
રિપૂન્ ષડાન્તરાન્ વિનાશયાશુ દુર્દમાન્
પુનર્ભવાખ્યકર્દમાત્ વિમુચ્ય પાહિ પાહિ મામ્ ॥ ૯॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top