Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali | 108 Names of Sri Indrakshi

Sri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Bengali Lyrics:

॥ শ্রী ইন্দ্রাক্ষী অষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ॥
ওঁ শ্রী গণেশায় নমঃ ।
অথ শ্রী ইন্দ্রাক্ষী নামাবলী ।
শ্রী ইন্দ্র উবাচ ।
ওঁ ইন্দ্রাক্ষী নাম্ন্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ দৈবতৈঃ সমুদাহৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শাকম্ভর্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গানাম্নীতি বিশ্রুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কাত্যায়ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাদেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডঘণ্টায়ৈ নমঃ । চন্দ্রঘণ্টায়ৈ
ওঁ মহাতপসে নমঃ । ১০ ।

ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নারায়ণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ রুদ্রাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পিঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অগ্নিজ্বালায়ৈ নমঃ । ২০ ।

ওঁ রৌদ্রমুখ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কালরাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মেঘশ্যামায়ৈ নমঃ । মেঘস্বনায়ৈ
ওঁ সহস্রাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুমায়ায়ৈ নমঃ । বিকটাঙ্গ্যৈ
ওঁ জলোদর্যৈ নমঃ । জডোদর্যৈ
ওঁ মহোদর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মুক্তকেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঘোররূপায়ৈ নমঃ । ৩০ ।

ওঁ মহাবলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আনন্দায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভদ্রজানন্দায়ৈ নমঃ । ভদ্রদায়ৈ অনন্তায়ৈ
ওঁ রোগহর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ শিবপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবদূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ করাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রত্যক্ষপরমেশ্বর্যৈ নমঃ । শক্ত্যৈ পরমেশ্বর্যৈ
As per RK Math Mantrapushpam book, following names are added
আর্যায়ৈ – দাক্ষায়ণ্যৈ – গিরিজায়ৈ – মেনকাত্মজায়ৈ
সপ্তমাতৃকায়ৈ – সর্বরোগপ্রশমিন্যৈ – নারায়ণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্ররূপায়ৈ নমঃ । ৪০ ।

ওঁ ইন্দ্রশক্তিপরায়ণায়ৈ নমঃ । ইন্দ্রশক্ত্যৈ পরায়ণায়ৈ
ওঁ মহিষাসুরসংহর্ত্র্যৈ নমঃ । সংহারিণ্যৈ
ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গর্ভদেবতায়ৈ নমঃ । সপ্তমাতৃকায়ৈ
ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নারসিংহ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভীমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরবনাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রুত্যৈঃ নমঃ ।
ওঁ স্মৃত্যৈঃ নমঃ । ৫০ ।

ওঁ ধৃত্যৈঃ নমঃ ।
ওঁ মেধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লক্ষম্যৈ নমঃ ।
ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ । অপর্ণায়ৈ
ওঁ মনস্তোষায়ৈ নমঃ । মানস্তোকায়ৈ
ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ । ৬০ ।

ওঁ ভবান্যৈ নমঃ ।
ওঁ পার্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হৈমবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবায়ৈ নমঃ । জয়ায়ৈ
ওঁ শিবাভবান্যৈ নমঃ । শিবায়ৈ ভবান্যৈ
ওঁ রুদ্রাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শঙ্করার্ধশরীরিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সদা সম্মোহিন্যৈ দেব্যৈ নমঃ । ৭০ ।

ওঁ সুন্দর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভুবনেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিনেত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আরাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডয়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভগবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভদ্রায়ৈ নমঃ । ৮০ ।

ওঁ সিদ্ধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বুদ্ধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সমন্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ একাক্ষর্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরাব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্থূলসূক্ষ্মপ্রবর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সকলকল্যাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভোগমোক্ষপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঐরাবতগজারূঢায়ৈ নমঃ । ৯০ ।

ওঁ বজ্রহস্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বরপ্রদায়ৈ নমঃ । ধনুর্ধরায়ৈ
ওঁ ভ্রামর্যৈ নমঃ ।
ওঁ কাঞ্চিকামাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্বণন্মাণিক্যনূপুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপাদ্ভস্মপ্রহরণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশিরারক্তলোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবভক্তপরায়ণায়ৈ নমঃ । ১০০ ।

ওঁ পরায়ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বরোগনিবারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঐন্দ্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ সদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তিমাশুকর্ত্র্যৈ নমঃ । ১০৮ সদা শান্তিমাশুকর্ত্র্যৈ
॥ তেজোঽসি ॥

॥ ইতি শ্রীইন্দ্রাক্ষ্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ॥

Also Read:

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Sri Indrakshi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali | 108 Names of Sri Indrakshi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top