Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya | 108 Names of Sri Indrakshi

Sri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Oriya Lyrics:

॥ ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଅଥ ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ ନାମାଵଲୀ ।
ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଉଵାଚ ।
ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ ନାମ୍ନ୍ୟୈ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୈଵତୈଃ ସମୁଦାହୃତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାକମ୍ଭର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଗାନାମ୍ନୀତି ଵିଶ୍ରୁତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାତ୍ୟାୟନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଣ୍ଡଘଣ୍ଟାୟୈ ନମଃ । ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାୟୈ
ଓଂ ମହାତପସେ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ଗାୟତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଵିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵାଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରକାଲ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଦ୍ରାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଙ୍ଗଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିଜ୍ଵାଲାୟୈ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ରୌଦ୍ରମୁଖ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲରାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତପସ୍ଵିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଘଶ୍ୟାମାୟୈ ନମଃ । ମେଘସ୍ଵନାୟୈ
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁମାୟାୟୈ ନମଃ । ଵିକଟାଙ୍ଗ୍ୟୈ
ଓଂ ଜଲୋଦର୍ୟୈ ନମଃ । ଜଡୋଦର୍ୟୈ
ଓଂ ମହୋଦର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତକେଶ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋରରୂପାୟୈ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ମହାବଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆନନ୍ଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରଜାନନ୍ଦାୟୈ ନମଃ । ଭଦ୍ରଦାୟୈ ଅନନ୍ତାୟୈ
ଓଂ ରୋଗହର୍ତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଦୂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କରାଲ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷପରମେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ । ଶକ୍ତ୍ୟୈ ପରମେଶ୍ଵର୍ୟୈ
As per RK Math Mantrapushpam book, following names are added
ଆର୍ୟାୟୈ – ଦାକ୍ଷାୟଣ୍ୟୈ – ଗିରିଜାୟୈ – ମେନକାତ୍ମଜାୟୈ
ସପ୍ତମାତୃକାୟୈ – ସର୍ଵରୋଗପ୍ରଶମିନ୍ୟୈ – ନାରାୟଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରରୂପାୟୈ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରଶକ୍ତିପରାୟଣାୟୈ ନମଃ । ଇନ୍ଦ୍ରଶକ୍ତ୍ୟୈ ପରାୟଣାୟୈ
ଓଂ ମହିଷାସୁରସଂହର୍ତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ । ସଂହାରିଣ୍ୟୈ
ଓଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗର୍ଭଦେଵତାୟୈ ନମଃ । ସପ୍ତମାତୃକାୟୈ
ଓଂ ଵାରାହ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରସିଂହ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୈରଵନାଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୁତ୍ୟୈଃ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମୃତ୍ୟୈଃ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ଧୃତ୍ୟୈଃ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଜୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣାୟୈ ନମଃ । ଅପର୍ଣାୟୈ
ଓଂ ମନସ୍ତୋଷାୟୈ ନମଃ । ମାନସ୍ତୋକାୟୈ
ଓଂ ଅପରାଜିତାୟୈ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଭଵାନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହୈମଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ । ଜୟାୟୈ
ଓଂ ଶିଵାଭଵାନ୍ୟୈ ନମଃ । ଶିଵାୟୈ ଭଵାନ୍ୟୈ
ଓଂ ରୁଦ୍ରାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରାର୍ଧଶରୀରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦା ସମ୍ମୋହିନ୍ୟୈ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆରାଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଣ୍ଡୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ସିଦ୍ଧ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବୁଦ୍ଧ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମନ୍ଵିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକାକ୍ଷର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାବ୍ରହ୍ମାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲସୂକ୍ଷ୍ମପ୍ରଵର୍ତିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲକଲ୍ୟାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୋଗମୋକ୍ଷପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଐରାଵତଗଜାରୂଢାୟୈ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ଵଜ୍ରହସ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ । ଧନୁର୍ଧରାୟୈ
ଓଂ ଭ୍ରାମର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଞ୍ଚିକାମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଵଣନ୍ମାଣିକ୍ୟନୂପୁରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପାଦ୍ଭସ୍ମପ୍ରହରଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଶିରାରକ୍ତଲୋଚନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଭକ୍ତପରାୟଣାୟୈ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ପରାୟଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵରୋଗନିଵାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଐନ୍ଦ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତିମାଶୁକର୍ତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ । ୧୦୮ ସଦା ଶାନ୍ତିମାଶୁକର୍ତ୍ର୍ୟୈ
॥ ତେଜୋଽସି ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

Also Read:

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Sri Indrakshi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya | 108 Names of Sri Indrakshi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top