Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu | 108 Names of Sri Indrakshi

Sri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics:

॥ శ్రీ ఇన్ద్రాక్షీ అష్టోత్తరశతనామావలిః ॥
ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః ।
అథ శ్రీ ఇన్ద్రాక్షీ నామావలీ ।
శ్రీ ఇన్ద్ర ఉవాచ ।
ఓం ఇన్ద్రాక్షీ నామ్న్యై దేవ్యై నమః ।
ఓం దైవతైః సముదాహృతాయై నమః ।
ఓం గౌర్యై నమః ।
ఓం శాకమ్భర్యై నమః ।
ఓం దేవ్యై నమః ।
ఓం దుర్గానామ్నీతి విశ్రుతాయై నమః ।
ఓం కాత్యాయన్యై నమః ।
ఓం మహాదేవ్యై నమః ।
ఓం చణ్డఘణ్టాయై నమః । చన్ద్రఘణ్టాయై
ఓం మహాతపసే నమః । ౧౦ ।

ఓం గాయత్ర్యై నమః ।
ఓం సావిత్ర్యై నమః ।
ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః ।
ఓం బ్రహ్మవాదిన్యై నమః ।
ఓం నారాయణ్యై నమః ।
ఓం భద్రకాల్యై నమః ।
ఓం రుద్రాణ్యై నమః ।
ఓం కృష్ణాయై నమః ।
ఓం పిఙ్గలాయై నమః ।
ఓం అగ్నిజ్వాలాయై నమః । ౨౦ ।

ఓం రౌద్రముఖ్యై నమః ।
ఓం కాలరాత్ర్యై నమః ।
ఓం తపస్విన్యై నమః ।
ఓం మేఘశ్యామాయై నమః । మేఘస్వనాయై
ఓం సహస్రాక్ష్యై నమః ।
ఓం విష్ణుమాయాయై నమః । వికటాఙ్గ్యై
ఓం జలోదర్యై నమః । జడోదర్యై
ఓం మహోదర్యై నమః ।
ఓం ముక్తకేశ్యై నమః ।
ఓం ఘోరరూపాయై నమః । ౩౦ ।

ఓం మహాబలాయై నమః ।
ఓం ఆనన్దాయై నమః ।
ఓం భద్రజానన్దాయై నమః । భద్రదాయై అనన్తాయై
ఓం రోగహర్త్ర్యై నమః ।
ఓం శివప్రియాయై నమః ।
ఓం శివదూత్యై నమః ।
ఓం కరాల్యై నమః ।
ఓం ప్రత్యక్షపరమేశ్వర్యై నమః । శక్త్యై పరమేశ్వర్యై
As per RK Math Mantrapushpam book, following names are added
ఆర్యాయై – దాక్షాయణ్యై – గిరిజాయై – మేనకాత్మజాయై
సప్తమాతృకాయై – సర్వరోగప్రశమిన్యై – నారాయణ్యై నమః ।
ఓం ఇన్ద్రాణ్యై నమః ।
ఓం ఇన్ద్రరూపాయై నమః । ౪౦ ।

ఓం ఇన్ద్రశక్తిపరాయణాయై నమః । ఇన్ద్రశక్త్యై పరాయణాయై
ఓం మహిషాసురసంహర్త్ర్యై నమః । సంహారిణ్యై
ఓం చాముణ్డాయై నమః ।
ఓం గర్భదేవతాయై నమః । సప్తమాతృకాయై
ఓం వారాహ్యై నమః ।
ఓం నారసింహ్యై నమః ।
ఓం భీమాయై నమః ।
ఓం భైరవనాదిన్యై నమః ।
ఓం శ్రుత్యైః నమః ।
ఓం స్మృత్యైః నమః । ౫౦ ।

ఓం ధృత్యైః నమః ।
ఓం మేధాయై నమః ।
ఓం విద్యాయై నమః ।
ఓం లక్షమ్యై నమః ।
ఓం సరస్వత్యై నమః ।
ఓం అనన్తాయై నమః ।
ఓం విజయాయై నమః ।
ఓం పూర్ణాయై నమః । అపర్ణాయై
ఓం మనస్తోషాయై నమః । మానస్తోకాయై
ఓం అపరాజితాయై నమః । ౬౦ ।

ఓం భవాన్యై నమః ।
ఓం పార్వత్యై నమః ।
ఓం దుర్గాయై నమః ।
ఓం హైమవత్యై నమః ।
ఓం అమ్బికాయై నమః ।
ఓం శివాయై నమః । జయాయై
ఓం శివాభవాన్యై నమః । శివాయై భవాన్యై
ఓం రుద్రాణ్యై నమః ।
ఓం శఙ్కరార్ధశరీరిణ్యై నమః ।
ఓం సదా సమ్మోహిన్యై దేవ్యై నమః । ౭౦ ।

ఓం సున్దర్యై నమః ।
ఓం భువనేశ్వర్యై నమః ।
ఓం త్రినేత్రాయై నమః ।
ఓం త్రిపురాయై నమః ।
ఓం ఆరాధ్యాయై నమః ।
ఓం సర్వాత్మనే నమః ।
ఓం కమలాత్మికాయై నమః ।
ఓం చణ్డయై నమః ।
ఓం భగవత్యై నమః ।
ఓం భద్రాయై నమః । ౮౦ ।

ఓం సిద్ధ్యై నమః ।
ఓం బుద్ధ్యై నమః ।
ఓం సమన్వితాయై నమః ।
ఓం ఏకాక్షర్యై నమః ।
ఓం పరాబ్రహ్మాణ్యై నమః ।
ఓం స్థూలసూక్ష్మప్రవర్తిన్యై నమః ।
ఓం నిత్యాయై నమః ।
ఓం సకలకల్యాణ్యై నమః ।
ఓం భోగమోక్షప్రదాయిన్యై నమః ।
ఓం ఐరావతగజారూఢాయై నమః । ౯౦ ।

ఓం వజ్రహస్తాయై నమః ।
ఓం వరప్రదాయై నమః । ధనుర్ధరాయై
ఓం భ్రామర్యై నమః ।
ఓం కాఞ్చికామాక్ష్యై నమః ।
ఓం క్వణన్మాణిక్యనూపురాయై నమః ।
ఓం త్రిపాద్భస్మప్రహరణాయై నమః ।
ఓం త్రిశిరారక్తలోచనాయై నమః ।
ఓం శివాయై నమః ।
ఓం శివరూపాయై నమః ।
ఓం శివభక్తపరాయణాయై నమః । ౧౦౦ ।

ఓం పరాయణాయై నమః ।
ఓం మృత్యుఞ్జయాయై నమః ।
ఓం మహామాయాయై నమః ।
ఓం సర్వరోగనివారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐన్ద్ర్యై నమః ।
ఓం దేవ్యై నమః ।
ఓం సదాయై నమః ।
ఓం శాన్తిమాశుకర్త్ర్యై నమః । ౧౦౮ సదా శాన్తిమాశుకర్త్ర్యై
॥ తేజోఽసి ॥

॥ ఇతి శ్రీఇన్ద్రాక్ష్యష్టోత్తరశతనామావలిః ॥

Also Read:

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Sri Indrakshi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu | 108 Names of Sri Indrakshi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top