Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | 108 Names of Sri Indrakshi

Sri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Hindi Lyrics:

॥ श्री इन्द्राक्षी अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥
ॐ श्री गणेशाय नमः ।
अथ श्री इन्द्राक्षी नामावली ।
श्री इन्द्र उवाच ।
ॐ इन्द्राक्षी नाम्न्यै देव्यै नमः ।
ॐ दैवतैः समुदाहृतायै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ शाकम्भर्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ दुर्गानाम्नीति विश्रुतायै नमः ।
ॐ कात्यायन्यै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ।
ॐ चण्डघण्टायै नमः । चन्द्रघण्टायै
ॐ महातपसे नमः । १०
ॐ गायत्र्यै नमः ।
ॐ सावित्र्यै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मवादिन्यै नमः ।
ॐ नारायण्यै नमः ।
ॐ भद्रकाल्यै नमः ।
ॐ रुद्राण्यै नमः ।
ॐ कृष्णायै नमः ।
ॐ पिङ्गलायै नमः ।
ॐ अग्निज्वालायै नमः । २० ।

ॐ रौद्रमुख्यै नमः ।
ॐ कालरात्र्यै नमः ।
ॐ तपस्विन्यै नमः ।
ॐ मेघश्यामायै नमः । मेघस्वनायै
ॐ सहस्राक्ष्यै नमः ।
ॐ विष्णुमायायै नमः । विकटाङ्ग्यै
ॐ जलोदर्यै नमः । जडोदर्यै
ॐ महोदर्यै नमः ।
ॐ मुक्तकेश्यै नमः ।
ॐ घोररूपायै नमः । ३० ।

ॐ महाबलायै नमः ।
ॐ आनन्दायै नमः ।
ॐ भद्रजानन्दायै नमः । भद्रदायै अनन्तायै
ॐ रोगहर्त्र्यै नमः ।
ॐ शिवप्रियायै नमः ।
ॐ शिवदूत्यै नमः ।
ॐ कराल्यै नमः ।
ॐ प्रत्यक्षपरमेश्वर्यै नमः । शक्त्यै परमेश्वर्यै
As per RK Math Mantrapushpam book, following names are added
आर्यायै – दाक्षायण्यै – गिरिजायै – मेनकात्मजायै
सप्तमातृकायै – सर्वरोगप्रशमिन्यै – नारायण्यै नमः ।
ॐ इन्द्राण्यै नमः ।
ॐ इन्द्ररूपायै नमः । ४० ।

ॐ इन्द्रशक्तिपरायणायै नमः । इन्द्रशक्त्यै परायणायै
ॐ महिषासुरसंहर्त्र्यै नमः । संहारिण्यै
ॐ चामुण्डायै नमः ।
ॐ गर्भदेवतायै नमः । सप्तमातृकायै
ॐ वाराह्यै नमः ।
ॐ नारसिंह्यै नमः ।
ॐ भीमायै नमः ।
ॐ भैरवनादिन्यै नमः ।
ॐ श्रुत्यैः नमः ।
ॐ स्मृत्यैः नमः । ५० ।

ॐ धृत्यैः नमः ।
ॐ मेधायै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ लक्षम्यै नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ विजयायै नमः ।
ॐ पूर्णायै नमः । अपर्णायै
ॐ मनस्तोषायै नमः । मानस्तोकायै
ॐ अपराजितायै नमः । ६० ।

ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ पार्वत्यै नमः ।
ॐ दुर्गायै नमः ।
ॐ हैमवत्यै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः । जयायै
ॐ शिवाभवान्यै नमः । शिवायै भवान्यै
ॐ रुद्राण्यै नमः ।
ॐ शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः ।
ॐ सदा सम्मोहिन्यै देव्यै नमः । ७० ।

ॐ सुन्दर्यै नमः ।
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।
ॐ त्रिनेत्रायै नमः ।
ॐ त्रिपुरायै नमः ।
ॐ आराध्यायै नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ कमलात्मिकायै नमः ।
ॐ चण्डयै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ भद्रायै नमः । ८० ।

ॐ सिद्ध्यै नमः ।
ॐ बुद्ध्यै नमः ।
ॐ समन्वितायै नमः ।
ॐ एकाक्षर्यै नमः ।
ॐ पराब्रह्माण्यै नमः ।
ॐ स्थूलसूक्ष्मप्रवर्तिन्यै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ सकलकल्याण्यै नमः ।
ॐ भोगमोक्षप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ ऐरावतगजारूढायै नमः । ९० ।

ॐ वज्रहस्तायै नमः ।
ॐ वरप्रदायै नमः । धनुर्धरायै
ॐ भ्रामर्यै नमः ।
ॐ काञ्चिकामाक्ष्यै नमः ।
ॐ क्वणन्माणिक्यनूपुरायै नमः ।
ॐ त्रिपाद्भस्मप्रहरणायै नमः ।
ॐ त्रिशिरारक्तलोचनायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ शिवरूपायै नमः ।
ॐ शिवभक्तपरायणायै नमः । १०० ।

ॐ परायणायै नमः ।
ॐ मृत्युञ्जयायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ सर्वरोगनिवारिण्यै नमः ।
ॐ ऐन्द्र्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ सदायै नमः ।
ॐ शान्तिमाशुकर्त्र्यै नमः । १०८ सदा शान्तिमाशुकर्त्र्यै
॥ तेजोऽसि ॥

॥ इति श्रीइन्द्राक्ष्यष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

Also Read:

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Sri Indrakshi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | 108 Names of Sri Indrakshi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top