Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati | 108 Names of Sri Indrakshi

Sri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Gujarati Lyrics:

॥ શ્રી ઇન્દ્રાક્ષી અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥
ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
અથ શ્રી ઇન્દ્રાક્ષી નામાવલી ।
શ્રી ઇન્દ્ર ઉવાચ ।
ૐ ઇન્દ્રાક્ષી નામ્ન્યૈ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ દૈવતૈઃ સમુદાહૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ।
ૐ શાકમ્ભર્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્ગાનામ્નીતિ વિશ્રુતાયૈ નમઃ ।
ૐ કાત્યાયન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડઘણ્ટાયૈ નમઃ । ચન્દ્રઘણ્ટાયૈ
ૐ મહાતપસે નમઃ । ૧૦ ।

ૐ ગાયત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સાવિત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માણ્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નારાયણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રકાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ રુદ્રાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ પિઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ અગ્નિજ્વાલાયૈ નમઃ । ૨૦ ।

ૐ રૌદ્રમુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલરાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ તપસ્વિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મેઘશ્યામાયૈ નમઃ । મેઘસ્વનાયૈ
ૐ સહસ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુમાયાયૈ નમઃ । વિકટાઙ્ગ્યૈ
ૐ જલોદર્યૈ નમઃ । જડોદર્યૈ
ૐ મહોદર્યૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરરૂપાયૈ નમઃ । ૩૦ ।

ૐ મહાબલાયૈ નમઃ ।
ૐ આનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રજાનન્દાયૈ નમઃ । ભદ્રદાયૈ અનન્તાયૈ
ૐ રોગહર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવદૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ કરાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રત્યક્ષપરમેશ્વર્યૈ નમઃ । શક્ત્યૈ પરમેશ્વર્યૈ
As per RK Math Mantrapushpam book, following names are added
આર્યાયૈ – દાક્ષાયણ્યૈ – ગિરિજાયૈ – મેનકાત્મજાયૈ
સપ્તમાતૃકાયૈ – સર્વરોગપ્રશમિન્યૈ – નારાયણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રરૂપાયૈ નમઃ । ૪૦ ।

ૐ ઇન્દ્રશક્તિપરાયણાયૈ નમઃ । ઇન્દ્રશક્ત્યૈ પરાયણાયૈ
ૐ મહિષાસુરસંહર્ત્ર્યૈ નમઃ । સંહારિણ્યૈ
ૐ ચામુણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ ગર્ભદેવતાયૈ નમઃ । સપ્તમાતૃકાયૈ
ૐ વારાહ્યૈ નમઃ ।
ૐ નારસિંહ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવનાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુત્યૈઃ નમઃ ।
ૐ સ્મૃત્યૈઃ નમઃ । ૫૦ ।

ૐ ધૃત્યૈઃ નમઃ ।
ૐ મેધાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષમ્યૈ નમઃ ।
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વિજયાયૈ નમઃ ।
ૐ પૂર્ણાયૈ નમઃ । અપર્ણાયૈ
ૐ મનસ્તોષાયૈ નમઃ । માનસ્તોકાયૈ
ૐ અપરાજિતાયૈ નમઃ । ૬૦ ।

ૐ ભવાન્યૈ નમઃ ।
ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ હૈમવત્યૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ । જયાયૈ
ૐ શિવાભવાન્યૈ નમઃ । શિવાયૈ ભવાન્યૈ
ૐ રુદ્રાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શઙ્કરાર્ધશરીરિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સદા સમ્મોહિન્યૈ દેવ્યૈ નમઃ । ૭૦ ।

ૐ સુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભુવનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ આરાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાત્મને નમઃ ।
ૐ કમલાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડયૈ નમઃ ।
ૐ ભગવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભદ્રાયૈ નમઃ । ૮૦ ।

ૐ સિદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ સમન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ એકાક્ષર્યૈ નમઃ ।
ૐ પરાબ્રહ્માણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્થૂલસૂક્ષ્મપ્રવર્તિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સકલકલ્યાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભોગમોક્ષપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઐરાવતગજારૂઢાયૈ નમઃ । ૯૦ ।

ૐ વજ્રહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વરપ્રદાયૈ નમઃ । ધનુર્ધરાયૈ
ૐ ભ્રામર્યૈ નમઃ ।
ૐ કાઞ્ચિકામાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્વણન્માણિક્યનૂપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપાદ્ભસ્મપ્રહરણાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિશિરારક્તલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવભક્તપરાયણાયૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ પરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ મૃત્યુઞ્જયાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામાયાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વરોગનિવારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઐન્દ્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ સદાયૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તિમાશુકર્ત્ર્યૈ નમઃ । ૧૦૮ સદા શાન્તિમાશુકર્ત્ર્યૈ
॥ તેજોઽસિ ॥

॥ ઇતિ શ્રીઇન્દ્રાક્ષ્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

Also Read:

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Sri Indrakshi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Indrakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati | 108 Names of Sri Indrakshi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top