Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Shani Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Shani Deva Slokam

Sri Shani Deva Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srisani astottarasatanamastotram ॥

sani bija mantra – Om pra~ prim praum sah sanaiscaraya namah ॥

sanaiscaraya santaya sarvabhistapradayine ।
saranyaya varenyaya sarvesaya namo namah ॥ 1 ॥

saumyaya suravandyaya suralokaviharine ।
sukhasanopavistaya sundaraya namo namah ॥ 2 ॥

ghanaya ghanarupaya ghanabharanadharine ।
ghanasaravilepaya khadyotaya namo namah ॥ 3 ॥

mandaya mandacestaya mahaniyagunatmane ।
martyapavanapadaya mahesaya namo namah ॥ 4 ॥

chayaputraya sarvaya saratuniradharine ।
carasthirasvabhavaya cancalaya namo namah ॥ 5 ॥

nilavarnaya nityaya nilanjananibhaya ca ।
nilambaravibhusaya niscalaya namo namah ॥ 6 ॥

vedyaya vidhirupaya virodhadharabhumaye ।
bhedaspadasvabhavaya vajradehaya te namah ॥ 7 ॥

vairagyadaya viraya vitarogabhayaya ca ।
vipatparamparesaya visvavandyaya te namah ॥ 8 ॥

grdhnavahaya gudhaya kurmamgaya kurupine ।
kutsitaya gunadhyaya gocaraya namo namah ॥ 9 ॥

avidyamulanasaya vidya’vidyasvarupine ।
ayusyakaranaya’paduddhartre ca namo namah ॥ 10 ॥

visnubhaktaya vasine vividhagamavedine ।
vidhistutyaya vandyaya virupaksaya te namah ॥ 11 ॥

varisthaya garisthaya vajramkusadharaya ca ।
varadabhayahastaya vamanaya namo namah ॥ 12 ॥

jyesthapatnisametaya sresthaya mitabhasine ।
kastaughanasakaryaya pustidaya namo namah ॥ 13 ॥

stutyaya stotragamyaya bhaktivasyaya bhanave ।
bhanuputraya bhavyaya pavanaya namo namah ॥ 14 ॥

dhanurmandalasamsthaya dhanadaya dhanusmate ।
tanuprakasadehaya tamasaya namo namah ॥ 15 ॥

asesajanavandyaya visesaphaladayine ।
vasikrtajanesaya pasunampataye namah ॥ 16 ॥

khecaraya khagesaya ghananilambaraya ca ।
kathinyamanasaya’ryaganastutyaya te namah ॥ 17 ॥

nilacchatraya nityaya nirgunaya gunatmane ।
niramayaya nindyaya vandaniyaya te namah ॥ 18 ॥

dhiraya divyadehaya dinartiharanaya ca ।
dainyanasakaraya’ryajanaganyaya te namah ॥ 19 ॥

kruraya kruracestaya kamakrodhakaraya ca ।
kalatraputrasatrutvakaranaya namo namah ॥ 20 ॥

paripositabhaktaya parabhitiharaya ।
bhaktasamghamano’bhistaphaladaya namo namah ॥ 21 ॥

ittham sanaiscarayedam namnamastottaram satam ।
pratyaham prajapanmartyo dirghamayuravapnuyat ॥

Also Read:

Shri Shani Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top