Ashtaka Vishnu Stotram

Sri Vishnu Deva Ashtakam Lyrics in Gujarati | Sri Vishnu Slokam

Vishnudevashtakam Lyrics in Gujarati:

વિષ્ણુદેવાષ્ટકમ્
શ્રિયા જુષ્ટં તુષ્ટં શ્રુતિશતનુતં શ્રીમધુરિપું
પુરાણં પ્રત્યઞ્ચં પરમસહિતં શેષશયને ।
શયાનં યં ધ્યાત્વા જહતિ મુનયઃ સર્વવિષયા-
સ્તમીશં સદ્રૂપં પરમપુરુષં નૌમિ સતતમ્ ॥ ૧॥

ગુણાતીતો ગીતો દહન ઇવ દીપ્તો રિપુવને
નિરીહો નિષ્કાયઃ પરમગુણપૂગૈઃ પરિવૃતઃ ।
સદા સેવ્યો વન્દ્યોઽમરસમુદયૈર્યો મુનિગણૈ-
સ્તમીશં સદ્રૂપં પરમપુરુષં નૌમિ સન્તતમ્ ॥ ૨॥

વિભો! ત્વં સંસારસ્થિત-સકલજન્તૂનવસિ યત્-
ત્રયાણાં રક્ષાયૈ નનુ વરદ પદ્મેશ જગતામ્ ।
દદૌ ચક્રં તસ્માત્પરમદયયા તે પશુપતિ-
સ્તતઃ શાસ્ત્રં “વિશ્વમ્ભર”ઇતિ પદેન પ્રગિરતિ ॥ ૩॥

સદા વિષ્ણો ! દીને સકલબલહીને યદુપતે
હતાશે સર્વાત્મન્ મયિ કુરુ કૃપાં ત્વં મુરરિપો ।
યતોઽહં સંસારે તવ ચ રણસેવા-વિરહિતો
ન મે સૌખ્યં ચેત્સ્યાદ્ ભવતિ વિતથં શ્રીશ ! સકલમ્ ॥ ૪॥

યદીત્થં ત્વં બ્રૂયા ભજનનિપુણાન્ યામિ સતતં
પ્રભો ભક્તા ભક્ત્યા સકલસુખભાજો ન કૃપયા ।
વદ પ્રોત્તુઙ્ગા યા તવ ખલુ કૃપા કુત્ર ઘટતે
કથં વા ભો સ્વામિન્ ! પતિતમનુજોદ્ધારક ઇતિ ॥ ૫॥

મયા શાસ્ત્રે દૃષ્ટં ગુરુજનમુખાદ્ વા શ્રુતમિદં
કૃપા વિષ્ણોર્વન્દ્યા પતિતમનુજોદ્ધારનિપુણા ।
અતસ્ત્વાં સંપ્રાપ્તઃ શરણદ ! શરણ્યં કરુણયા
શ્રિયા હીનં દીનં મધુમથન ! માં પાલય વિભો ॥ ૬॥

ન ચેલ્લક્ષ્મીજાને સકલહિતકૃચ્છાસ્ત્રનિચયો
મૃષારૂપં ધત્તે ભવતિ ભવતો હાનિરતુલા ।
તવાઽસ્તિત્વં શાસ્ત્રન્નહિ ભવતિ શાસ્ત્રં યદિ મૃષા
વિચારોઽયં ચિત્તે મમ ભવપતે શ્રીધર હરે ॥ ૭॥

ન તે સ્વામિન્ વિષ્ણો કુરુ મયિ કૃપાં કૈટભરિપો
સ્વકીયં વાઽસ્તિત્ત્વં જહિ જગતિ કારુણ્યજલધે ।
દ્વયોર્મધ્યે હ્યેકં ભવતિ કરણીયં તવ વિભો
કથાઃ સર્વાઃ સર્વાશ્રય તવ પુરસ્કૃત્ય વિરતઃ ॥ ૮॥

વિષ્ણુદેવાષ્ટકં સ્તોત્રં યઃ પઠેદ્ ભક્તિતો નરઃ ।
સર્વાન્ કામાનવાપ્નોતિ લક્ષ્મીજાનેઃ પ્રસાદતઃ ॥ ૯॥

ઇતિ જગદ્ગુરુ-શઙ્કરાચાર્યસ્વામિશ્રીશાન્તાનન્દસરસ્વતીશિષ્ય-
સ્વામીશ્રીમદનન્તાનન્દસરસ્વતીવિરચિતં વિષ્ણુદેવાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।

Add Comment

Click here to post a comment