Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Vishnu Deva Ashtakam Lyrics in Bengali | Sri Vishnu Slokam

Sri Vishnu Deva Ashtakam Lyrics in Bengali | Sri Vishnu Slokam

89 Views

Vishnudevashtakam Lyrics in Bengali:

বিষ্ণুদেবাষ্টকম্
শ্রিয়া জুষ্টং তুষ্টং শ্রুতিশতনুতং শ্রীমধুরিপুং
পুরাণং প্রত্যঞ্চং পরমসহিতং শেষশয়নে ।
শয়ানং য়ং ধ্যাত্বা জহতি মুনয়ঃ সর্ববিষয়া-
স্তমীশং সদ্রূপং পরমপুরুষং নৌমি সততম্ ॥ ১॥

গুণাতীতো গীতো দহন ইব দীপ্তো রিপুবনে
নিরীহো নিষ্কায়ঃ পরমগুণপূগৈঃ পরিবৃতঃ ।
সদা সেব্যো বন্দ্যোঽমরসমুদয়ৈর্যো মুনিগণৈ-
স্তমীশং সদ্রূপং পরমপুরুষং নৌমি সন্ততম্ ॥ ২॥

বিভো! ত্বং সংসারস্থিত-সকলজন্তূনবসি য়ত্-
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ননু বরদ পদ্মেশ জগতাম্ ।
দদৌ চক্রং তস্মাত্পরমদয়য়া তে পশুপতি-
স্ততঃ শাস্ত্রং “বিশ্বম্ভর”ইতি পদেন প্রগিরতি ॥ ৩॥

সদা বিষ্ণো ! দীনে সকলবলহীনে য়দুপতে
হতাশে সর্বাত্মন্ ময়ি কুরু কৃপাং ত্বং মুররিপো ।
য়তোঽহং সংসারে তব চ রণসেবা-বিরহিতো
ন মে সৌখ্যং চেত্স্যাদ্ ভবতি বিতথং শ্রীশ ! সকলম্ ॥ ৪॥

য়দীত্থং ত্বং ব্রূয়া ভজননিপুণান্ য়ামি সততং
প্রভো ভক্তা ভক্ত্যা সকলসুখভাজো ন কৃপয়া ।
বদ প্রোত্তুঙ্গা য়া তব খলু কৃপা কুত্র ঘটতে
কথং বা ভো স্বামিন্ ! পতিতমনুজোদ্ধারক ইতি ॥ ৫॥

ময়া শাস্ত্রে দৃষ্টং গুরুজনমুখাদ্ বা শ্রুতমিদং
কৃপা বিষ্ণোর্বন্দ্যা পতিতমনুজোদ্ধারনিপুণা ।
অতস্ত্বাং সংপ্রাপ্তঃ শরণদ ! শরণ্যং করুণয়া
শ্রিয়া হীনং দীনং মধুমথন ! মাং পালয় বিভো ॥ ৬॥

ন চেল্লক্ষ্মীজানে সকলহিতকৃচ্ছাস্ত্রনিচয়ো
মৃষারূপং ধত্তে ভবতি ভবতো হানিরতুলা ।
তবাঽস্তিত্বং শাস্ত্রন্নহি ভবতি শাস্ত্রং য়দি মৃষা
বিচারোঽয়ং চিত্তে মম ভবপতে শ্রীধর হরে ॥ ৭॥

ন তে স্বামিন্ বিষ্ণো কুরু ময়ি কৃপাং কৈটভরিপো
স্বকীয়ং বাঽস্তিত্ত্বং জহি জগতি কারুণ্যজলধে ।
দ্বয়োর্মধ্যে হ্যেকং ভবতি করণীয়ং তব বিভো
কথাঃ সর্বাঃ সর্বাশ্রয় তব পুরস্কৃত্য বিরতঃ ॥ ৮॥

বিষ্ণুদেবাষ্টকং স্তোত্রং য়ঃ পঠেদ্ ভক্তিতো নরঃ ।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি লক্ষ্মীজানেঃ প্রসাদতঃ ॥ ৯॥

ইতি জগদ্গুরু-শঙ্করাচার্যস্বামিশ্রীশান্তানন্দসরস্বতীশিষ্য-
স্বামীশ্রীমদনন্তানন্দসরস্বতীবিরচিতং বিষ্ণুদেবাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *