Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: tallapaka annamacharya Keerthana Lyrics Hindi

Home / (Page 3)

Annamayya Keerthana – Raamudu Lokaabhiraamudu lyrics in Hindi: रामुडु लोकाभिरामुडु त्रैलोक्य धामुडु रणरङ्ग भीमुडु वाडे ॥ वरुडु सीतकु, फलाधरुडु महोग्रपु शरुडु राक्षस संहरुडु वाडे । स्थिरुडु सर्वगुणाकरुडु…

Annamayya Keerthana – Puttu Bhogulamu Memu lyrics in Hindi: पुट्टुभोगुलमु मेमु भुवि हरिदासुलमु । नट्टनडिमि दोरलु नाकिय्यवलेना ॥ पल्लकीलु नन्दनालु पडिवागे तेजीलु वेल्लविरि महालक्ष्मी विलासमुलु । तल्लियाके…

Annamayya Keerthana – Podagantimayya lyrics in Hindi: पोडगण्टिमय्य मिम्मु पुरुषोत्तमा मम्मु नेडयकवय्य कोनेटि रायडा ॥ कोरिमम्मु नेलिनट्टि कुलदैवमा, चाल नेरिचि पेद्दलिच्चिन निधानमा । गारविञ्चि दप्पिदीर्चु कालमेघमा, माकु…

Annamayya Keerthana – Periginaadu Choodaro Lyrics in Hindi: पेरिगिनाडु चूडरो पेद्द हनुमन्तुडु । परगि नाना विद्यल बलवन्तुडु ॥ रक्कसुल पालिकि रणरङ्ग शूरुडु वेक्कसपु एकाङ्ग वीरुडु । दिक्कुलकु…

Annamayya Keerthana – Nitya Pooja livigo Lyrics in Hindi: नित्य पूजलिविगो नेरिचिन नोहो । प्रत्यक्षमैनट्टि परमात्मुनिकि नित्य पूजलिविगो ॥ तनुवे गुडियट तलये शिखरमट पेनु हृदयमे हरि पीठमट…

Annamayya Keerthana – Nimushamedategaka Lyrics in Hindi: निमुषमेडतेगक हरि निन्नु तलचि । ममत नी मीदने मरपि ब्रतुकुटगाक ॥ निदुरचे कोन्नाल्लु नेरमुल कोन्नाल्लु मुदिमिचे कोन्नाल्लु मोसपोयि । कदिसि…

Annamayya Keerthana – Nigama Nigamantha Varnitha Lyrics in Hindi: निगमनिगमान्तवर्णित मनोहर रूप- नगराजधरुड श्रीनारयणा ॥ दीपिञ्चु वैराग्यदिव्य सौख्यं बिय्य- नोपकरा नन्नु नोडबरपुचु । पैपैने संसारबन्धमुल गट्टेवु नापलुकु…