Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: tallapaka annamacharya Keerthana Lyrics Hindi

Annamayya Keerthana – Nela Moodu Shobanalu Lyrics in Hindi: नेलमूडु शोभनालु नीकु नतनिकिदगु । कलकालमुनु निच्चकल्याणमम्मा ॥ रामनाममतनिदि रामवु नीवैतेनु । चामन वर्णमतडु चामवु नीवु । वामनुडन्दुरतनि…

Annamayya Keerthana – Navarasamuladee Nalinaakshi Lyrics in Hindi: नवरसमुलदी नलिनाक्षि । जवकट्टि नीकु जवि सेसीनि ॥ शृङ्गार रसमु चेलिय मोकम्बुन । सङ्गति वीररसमु गोल्ल । रङ्गगु करुणरसमु…

Annamayya Keerthana – Laali Sree Krishunayya Lyrics in Hindi: लालि श्री क्रिष्णय्य नील मेघवर्ण नव नील मेघवर्ण बालगोपालपाल पव्वलिम्परा सिङ्गारिञ्चिन मञ्चि बङ्गारु ऊयललोन मरि बङ्गारु ऊयललोन शङ्खु…

Annamayya Keerthana – Mahinudyogi Kaavale Lyrics in Hindi: महिनुद्योगि कावले मनुजुडैन वाडु । सहजि वले नुण्डि एमि साधिञ्चलेडु ॥ वेदकि तलचुकुण्टे विष्णुडु कानवच्चु । चेदरि मरचिते सृष्टि…

Annamayya Keerthana – Naraayanaachyuta Lyrics in Hindi: नारायणाच्युतानन्त गोविन्द हरि । सारमुग नीकुने शरणण्टिनि ॥ चलुवयुनु वेडियुनु नटल संसारम्बु तोलकु सुखमोकवेल दुःखमोकवेल । फलमुलिवे यी रेण्डु पापमुलु…

Annamayya Keerthana – Nagavulu Nijamani Lyrics in Hindi: नगवुलु निजमनि नम्मेदा । वोगिनडियासलु वोद्दनवे ॥ तोल्लिटि कर्ममु दोन्तल नुण्डग । चेल्लबोयिक जेसेदा । येल्ल लोकमुलु येलेटि देवुड…

1 3 4 5 7