Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Dharmashasta or Harihara Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ த⁴ர்மஶாஸ்தாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ௐ பூர்ண புஷ்கலாம்பா³ ஸமேத ஶ்ரீஹரிஹரபுத்ரஸ்வாமிநே நம: ।
ஶ்ரீ த⁴ர்மஶாஸ்தாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।
அஸ்ய ஶ்ரீ ஹரிஹரபுத்ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமாலாமந்த்ரஸ்ய
அர்த⁴நாரீஶ்வர ருʼஷி: । அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ ।
ஶ்ரீ ஹரிஹரபுத்ரோ தே³வதா ।
ஹ்ராம் பி³ஜம் ஹ்ரீம் ஶக்தி: ஹ்ரூம் கீலகம் ।
ஶ்ரீ ஹரிஹரபுத்ர ப்ரஸாத³ஸித்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

அத² கரந்யாஸ: ।
ஹ்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ஹ்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நமஹ் ।
ஹ்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாண் நம: ।
ஹ்ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ஹ்ரைம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ஹ்ர: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

அதா²ஞ்க³ந்யாஸ: ।
ஹ்ராம் ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஹ்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஹ்ரைம் கவசாய ஹம் ।
ஹ்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஹ்ர: அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பு⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோம் இதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

॥ த்⁴யாநம் ॥

த்⁴யாயேது³மாபதிரமாபதி பா⁴க்³யபுத்ரம் ।
வேத்ரோஜ்வலத் கரதலம் ப⁴ஸிதாபி⁴ராமம் ॥

விஶ்வைக விஶ்வ வபுஷம் ம்ருʼக³யா விநோத³ம் ।
வாஞ்சா²நுருப ப²லத³ம் வர பு⁴தநாத²ம் ॥

ஆஶயாமகோமலவிஶாலதநும் விசித்ர-
வாஸோ வஸாநம் அருணோத்பலதா³மஹஸ்தம் ।
உத்துங்க³ரத்நமகுடம் குடிலாக்³ரகேஶம்
ஶாஸ்தாரம் இஷ்டவரத³ம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥

பஞ்சோபசாரா: ।
லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மநே க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மநே புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।
யம் வாய்வாத்மநே தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।
ரம் அக்³ரயாத்மநே தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருʼதாத்மநே அம்ருʼதம் மஹாநைவேத்³யம் நிவேத³யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மநே ஸர்வோபசாரபூஜாம் ஸமர்பயாமி ।

மூலமந்த்ர: ஓம் க்⁴ரூம் நம: பராய கோ³ப்த்ரே நம: ॥

ௐ நமோ ப⁴க³வதே பூ⁴தநாதா²ய ।

ௐ ஶிவபுத்ரோ மஹாதேஜா: ஶிவகார்யது⁴ரந்த⁴ர: ।
ஶிவப்ரத³ ஶிவஜ்ஞாநீ ஶைவத⁴ர்மஸுரக்ஷக: ॥ 1 ॥

ஶங்க²தா⁴ரி ஸுராத்⁴யக்ஷ சந்த்³ரமௌலிஸ்ஸுரோத்தம: ।
காமேஶ காமதேஜஸ்வீ காமாதி³ப²லஸம்யுத: ॥ 2 ॥

கல்யாண கோமலாங்க³ஶ்ச கல்யாணப²லதா³யக: ।
கருணாப்³தி⁴ கர்மத³க்ஷ கருணாரஸஸாக³ர: ॥ 3 ॥

ஜக³த்ப்ரியோ ஜக³த்³ரக்ஷோ ஜக³தா³நந்த³தா³யக: ।
ஜயாதி³ ஶாக்தி ஸம்ஸேவ்யோ ஜநாஹ்லாதோ³ ஜிகீ³ஷுக: ॥ 4 ॥

ஜிதேந்த்³ரியோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதஸேவாரிஸங்க:² ।
ஜைமிந்யத்³ருʼஷிஸம்ஸேவ்யோ ஜராமரணநாஶக: ॥ 5 ॥

ஜநார்த³ந ஸுதோ ஜ்யேஷ்டோ² ஜ்யேஷ்டா²தி³க³ணஸேவித: ।
ஜந்மஹீநோ ஜிதாமித்ரோ ஜநகேநாபி⁴பூஜித: ॥ 6 ॥

பரமேஷ்டீ² பஶுபதி பங்கஜாஸநபூஜித: ।
புரஹந்தா புரத்ராதா பரமைஶ்வர்யதா³யக: ॥ 7 ॥

பவநாதி³ ஸுரை: ஸேவ்ய: பஞ்சப்³ரஹ்மபராயண: ।
பார்வதீ தநயோ ப்³ரஹ்ம பராநந்த³ பராத்பர: ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மிஷ்டோ ஜ்ஞாநநிரதோ கு³ணாகு³ணநிருபக: ।
கு³ணாத்⁴யக்ஷோ கு³ணநிதி:⁴ கோ³பாலேநாபி⁴புஜித: ॥ 9 ॥

கோ³ரக்ஷகோ கோ³த⁴நதோ³ க³ஜாருடோ⁴ க³ஜப்ரிய: ।
க³ஜக்³ரிவோ க³ஜஸ்கந்தோ³ க³ப⁴ஸ்திர்கோ³பதி: ப்ரபு:⁴ ॥ 10 ॥

க்³ராமபாலோ க³ஜாத்⁴யக்ஷோ தி³க்³க³ஜேநாபி⁴பூஜித: ।
க³ணாத்⁴யக்ஷோ க³ணபதிர்க³வாம் பதிரஹர்பதி: ॥ 11 ॥

ஜடாத⁴ரோ ஜலநிபோ⁴ ஜைமிந்யாத்³ரூʼஷிபூஜித: ।
ஜலந்த²ர நிஹந்தா ச ஶோணாக்ஷஶ்ஶோணவாஸக: ॥ 12 ॥

ஸுராதி²பஶ்ஶோகஹந்தா ஶோபா⁴க்ஷஸ்ஸுர்ய தைஜஸ: ।
ஸுரார்சிதஸ்ஸுரைர்வந்த்³ய: ஶோணாங்க:³ ஶால்மலீபதி: ॥ 13 ॥

ஸுஜ்யோதிஶ்ஶரவீரக்⁴ந: ஶரத்ச்சந்த்³ரநிபா⁴நந: ।
ஸநகாதி³முநித்⁴யேய: ஸர்வஜ்ஞாநப்ரதோ³ விபு:⁴ ॥ 14 ॥

ஹலாயுதோ⁴ ஹம்ஸநிபோ⁴ ஹாஹாஹூஹூ முக²ஸ்துத: ।
ஹரிஹரப்ரியோ ஹம்ஸோ ஹர்யக்ஷாஸநதத்பர: ॥ 15 ॥

பாவந: பாவகநிபோ⁴ ப⁴க்தபாபவிநாஶந: ।
ப⁴ஸிதாங்கோ³ ப⁴யத்ராதா பா⁴நுமாந் ப⁴யநாஶந: ॥ 16 ॥

த்ரிபுண்ட்³ரகஸ்த்ரிநயந: த்ரிபுண்ட்³ராங்கி³தமஸ்தக: ।
த்ரிபுரக்²நோ தே³வவரோ தே³வாரிகுலநாஶக: ॥ 17 ॥

தே³வஸேநதி²பஸ்தேஜஸ்தேஜோராஶிர்த³ஶாநந: ।
தா³ருணோ தோ³ஷஹந்தா ச தோ³ர்த³ண்டோ³ த³ண்ட³நாயக: ॥ 18 ॥

த⁴நுஷ்பாணிர்த⁴ராத்⁴யக்ஷோ த⁴நிகோ த⁴ர்மவத்ஸல: ।
த⁴ர்மஜ்ஞோ த⁴ர்மநிரதோ த⁴நுர்ஶ்ஶாஸ்த்ரபராயண: ॥ 19 ॥

ஸ்தூ²லகர்ண: ஸ்தூ²லதநு: ஸ்தூ²லாக்ஷ: ஸ்தூ²லபா³ஹுக: ।
தநூத்தமத்தநுத்ராணஸ்தாரகஸ்தேஜஸாம்பதி: ॥ 20 ॥

யோகீ³ஶ்வரோ யோக³நிதி⁴ர்யோகி³நோ யோக³ஸம்ஸ்தி²த: ।
மந்தா³ரவாடிகாமத்தோ மலயாசலவாஸபூ:⁴ ॥ 21 ॥

மந்தா³ரகுஸுமப்ரக்²யோ மந்த³மாருதஸேவித: ।
மஹாபா⁴ஶ்ச மஹாவக்ஷா மநோஹரமதா³ர்சித: ॥ 22 ॥

மஹோந்நதோ மஹாகாயோ மஹாநேத்ரோ மஹாஹநு: ।
மருத்பூஜ்யோ மாநத⁴நோ மோஹநோ மோக்ஷதா³யக: ॥ 23 ॥

மித்ரோ மேதா⁴ மஹௌஜஸ்வீ மஹாவர்ஷப்ரதா³யக: ।
பா⁴ஷகோ பா⁴ஷ்யஶாஸ்த்ரஜ்ஞோ பா⁴நுமாந் பா⁴நுதைஜஸ: ॥ 24 ॥

பி⁴ஷக்³ ப⁴வாநிபுத்ரஶ்ச ப⁴வதாரணகாரண: ।
நீலாம்ப³ரோ நீலநிபோ⁴ நீலக்³ரீவோ நிரஞ்ஜந: ॥ 25 ॥

நேத்ரத்ரயோ நிஷாத³ஜ்ஞோ நாநாரத்நோபஶோபி⁴த: ।
ரத்நப்ரபோ⁴ ரமாபுத்ரோ ரமயா பரிதோஷித: ॥ 26 ॥

ராஜஸேவ்யோ ராஜத⁴ந: ரணதோ³ர்த³ண்ட³மண்டி³த: ।
ரமணோ ரேணுகாஸேவ்யோ ராஜநீசரதா³ரண: ॥ 27 ॥

ஈஶாந இப⁴ராட்ஸேவ்ய இஷணாத்ரயநாஶந: ।
இடா³வாஸோ ஹேமநிபோ⁴ ஹைமப்ராகாரஶோபி⁴த: ॥ 28 ॥

ஹயப்ரியோஹயக்³ரீவோ ஹம்ஸோ ஹரிஹராத்மஜ: ।
ஹாடகஸ்ப²டிகப்ரக்²யோ ஹம்ஸாரூஓடே⁴ந ஸேவித: ॥ 29 ॥

வநவாஸோ வநாத்⁴யக்ஷோ வாமதே³வோ வராநந: ।
வைவஸ்வதபதிர்விஷ்ணு: விஅராட்ரூபோ விஶாம்பதி: ॥ 30 ॥

வேணுநாதோ³ வரக்³ரிவோ வராப⁴யகராந்வித: ।
வர்சஸ்வீ விபுலக்³ரீவோ விபுலாக்ஷோ விநோத³வாந் ॥ 31 ॥

வைணவாரண்ய வாஸஶ்ச வாமதே³வேநஸேவித: ।
வேத்ரஹஸ்தோ வேத³விதி⁴ர்வம்ஶதே³வோ வராந்க³़க: ॥ 32 ॥

ஹ்ரீங்க³़ாரோ ஹ்ரீம்மநா ஹ்ருʼஷ்டோ ஹிரண்ய: ஹேமஸம்ப⁴வ: ।
ஹூதாஶோ ஹூதநிஷ்பந்நோ ஹூँகா³ரக்ருʼதிஸுப்ரப:⁴ ॥ 33 ॥

ஹவ்யவாஹோ ஹவ்யகரஶ்சாட்டஹாஸோঽபராஹத: ।
அணுரூபோ ரூபகரஶ்சாஜரோঽதநுரூபக: ॥ 34 ॥

ஹம்ஸமந்த்ரஶ்சஹூதபு⁴க் ஹேமம்ப³ரஸ்ஸுலக்ஷண: ।
நீபப்ரியோ நீலவாஸா: நிதி⁴பாலோ நிராதப: ॥ 35 ॥

க்ரோட³ஹஸ்தஸ்தபஸ்த்ராதா தபோரக்ஷஸ்தபாஹ்வய: ।
மூர்தாபி⁴ஷிக்தோ மாநீ ச மந்த்ரரூபோ: ம்ருடோ³ மநு: ॥ 36 ॥

மேதா⁴வீ மேத³ஸோ முஷ்ணு: மகரோ மகராலய: ।
மார்த்தாண்டோ³ மஞ்ஜுகேஶஶ்ச மாஸபாலோ மஹௌஷதி:⁴ ॥ 37 ॥

ஶ்ரோத்ரியஶ்ஶோப⁴மாநஶ்ச ஸவிதா ஸர்வதே³ஶிக: ।
சந்த்³ரஹாஸஶ்ஶ்மஶ்ஶ்க்த: ஶஶிபா⁴ஸஶ்ஶமாதி⁴க: ॥ 38 ॥

ஸுத³ந்தஸ்ஸுகபோலஶ்ச ஷட்³வர்ணஸ்ஸம்பதோ³ঽதி⁴ப: ।
க³ரல: காலகண்ட⁴ஶ்ச கோ³நேதா கோ³முக²ப்ரபு:⁴ ॥ 39 ॥

கௌஶிக: காலதே³வஶ்ச க்ரோஶக: க்ரௌஞ்சபே⁴த³க: ।
க்ரியாகர: க்ருʼபாலுஶ்ச கரவீரகரேருஹ: ॥ 40 ॥

கந்த³ர்பத³ர்பஹாரீ ச காமதா³தா கபாலக: ।
கைலாஸவாஸோ வரதோ³ விரோசநோ விபா⁴வஸு: ॥ 41 ॥

ப³ப்⁴ருவாஹோ ப³லாத்⁴யக்ஷ: ப²ணாமணிவிபு⁴ஷண: ।
ஸுந்த³ரஸ்ஸுமுக:² ஸ்வச்ச: ஸபா²ஸச்ச ஸபா²கர: ॥ 42 ॥

ஶராநிவ்ருத்தஶ்ஶக்ராப்த: ஶரணாக³தபாலக: ।
தீஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரோ தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வ பிங்க³லாக்ஷ: பிஶாசஹா ॥ 43 ॥

அபே⁴த்³யஶ்சாங்க³தா³ர்ட்³யஶ்சோ போ⁴ஜபாலோঽத⁴ பூ⁴பதி: ।
க்³ருத்⁴ரநாஸோঽவிஷஹ்யஶ்ச் தி³க்³தே³ஹோ தை³ந்யதா³ஹக: ॥ 44 ॥

பா³ட³வபூரிதமுகோ² வ்யாபகோ விஷமோசக: ।
வஸந்தஸ்ஸமரக்ருத்³த:⁴ புங்க³வ: பங்க³ஜாஸந: ॥ 45 ॥

விஶ்வத³ர்போ நிஸ்சிதாஜ்ஞோ நாகா³ப⁴ரணபூ⁴ஷித: ।
ப⁴ரதோ பை⁴ரவாகாரோ ப⁴ரணோ வாமநக்ரிய: ॥ 46 ॥

ஸிம்ஹாஸ்யஸ்ஸிம்ஹரூபஶ்ச ஸேநாபதிஸ்ஸகாரக: ।
ஸநதநஸ்ஸித்³த⁴ரூபீ ஸித்³த⁴த⁴ர்மபராயண: ॥ 47 ॥

ஆதி³த்யரூப்ஶ்சாபத்³க்⁴நஶ்சாம்ருதாப்³தி⁴நிவாஸபூ:⁴ ।
யுவராஜோ யோகி³வர்ய உஷஸ்தேஜா உடு³ப்ரப:⁴ ॥ 48 ॥

தே³வாதி³தே³வோ தை³வஜ்ஞஸ்தாம்ரோஷ்டஸ்தாம்ரலோசந: ।
பிங்க³லாக்ஷ பிச்ச²சூட:³ ப²ணாமணி விபூ⁴ஷித: ॥ 49 ॥

பு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷணோ போ⁴கோ³ போ⁴கா³நந்த³கரோঽவ்யய: ।
பஞ்சஹஸ்தேந ஸம்புஜ்ய: பஞ்சபா³ணேநஸேவித: ॥ 50 ॥

ப⁴வஶ்ஶர்வோ பா⁴நுமய: ப்ரஜபத்யஸ்வருபக: ।
ஸ்வச்சந்த³ஶ்சந்த³ஶ்ஶஸ்த்ரஜ்ஞோ தா³ந்தோ தே³வ மநுப்ரபு:⁴ ॥ 51 ॥

த³ஶபு⁴க்ச த³ஶாத்⁴யக்ஷோ தா³நவாநாம் விநாஶந: ।
ஸஹஸ்ராக்ஷஶ்ஶரோத்பந்ந: ஶதாநந்த³ஸமாக³ம: ॥ 52 ॥

க்³ருʼத்⁴ரத்³ரிவாஸோ க³ம்பி⁴ரோ க³ந்த⁴க்³ராஹோக³ணேஶ்வர: ।
கோ³மேதோ⁴ க³ண்ட⁴காவாஸோ கோ³குலை: பரிவாரித: ॥ 53 ॥

பரிவேஷ: பத³ஜ்ஞாநீ ப்ரியந்ஙுத்³ருமவாஸக: ।
கு³ஹாவாஸோ கு³ருவரோ வந்த³நீயோ வதா³ந்யக: ॥ 54 ॥

வ்ருʼத்தாகாரோ வேணுபாணீர்வீணாத³ண்ட³த³ரோஹர: ।
ஹைமீட்³யோ ஹோத்ருஸுப⁴கோ³ ஹௌத்ரஜ்ஞஶ்சௌஜஸாம் பதி: ॥ 55 ॥

பவமாந: ப்ரஜாதந்துப்ரதோ³ த³ண்ட³விநாஶந: ।
நிமீட³யோ நிமிஷார்த⁴ஜ்ஞோ நிமிஷாகாரகாரண: ॥ 56 ॥

லிகு³டா³போ⁴ லிடா³காரோ லக்ஷ்மீவந்த்³யோ வரப்ரபு:⁴ ।
இடா³ஜ்ஞ: பிங்க³லாவாஸ: ஸுஷும்நாமத்⁴யஸம்ப⁴வ: ॥ 57 ॥

பி⁴க்ஷாடநோ பீ⁴மவர்சா வரகீர்திஸ்ஸபே⁴ஶ்வர: ।
வாசோঽதீதோ வரநிதி:⁴ பரிவேத்தாப்ரமாணக: ॥ 58 ॥

அப்ரமேயோঽநிருத்³த⁴ஶ்சாப்யநந்தா³தி³த்யஸுப்ரப:⁴ ।
வேஷப்ரியோ விஷக்³ராஹோ வரதா³நகரோத்தம: ॥ 59 ॥

விபிந: வேத³ஸாரஶ்ச வேதா³ந்தை: பரிதோஷித: ।
வக்ராக³மோ வர்சவசா ப³லதா³தா விமாநவாந் ॥ 60 ॥

வஜ்ரகாந்தோ வம்ஶகரோ வடுரக்ஷாவிஶாரத:³ ।
வப்ரக்ரீடோ³ விப்ரபுஜ்யா வேலாராஶிஶ்சலாலக: ॥ 61 ॥

கோலாஹல: க்ரோட³நேத்ர:
க்ரோடா³ஸ்யஶ்ச கபாலப்⁴ருʼத் ।
குஞ்ஜரேட்³யா மஞ்ஜுவாஸா:
க்ரியாமாந: க்ரியாப்ரத:³ ॥ 62 ॥

க்ரீடா³நாத:⁴ கீலஹஸ்த:² க்ரோஶமாநோ ப³லாதி⁴க: ।
கநகோ ஹோத்ருபா⁴கீ³ ச க²வாஸ: க²சர: க²க:³ ॥ 63 ॥

க³ணகோ கு³ணநிர்து³ஷ்டோ கு³ணத்யாகீ³ குஶாதி⁴ப: ।
பாடல: பத்ரதா⁴ரீ ச பலாஶ: புத்ரவர்த⁴ந: ॥ 64 ॥

பித்ருஸச்சரித: ப்ரேஷ்ட: பாபப⁴ஸ்ம புநஶ்சுசி: ।
பா²லநேத்ர: பு²ல்லகேஶ: பு²ல்லகல்ஹாரபூ⁴ஷித: ॥ 65 ॥

ப²ணிஸேவ்ய: பட்டப⁴த்³ர: படுர்வாக்³மீ வயோதி⁴க: ।
சோரநாட்யஶ்சோரவேஷஸ்சோரக்⁴நஶ்சௌர்யவர்த⁴ந: ॥ 66 ॥

சஞ்சலாக்ஷஶ்சாமரகோ மரீசிர்மத³கா³மிக: ।
ம்ருடா³போ⁴ மேஷவாஹஶ்ச மைதி²ல்யோ மோசகோமநு: ॥ 67 ॥

மநுரூபோ மந்த்ரதே³வோ மந்த்ரராஶிர்மஹாத்³ருʼட்³: ।
ஸ்தூ²பிஜ்ஞோ த⁴நதா³தா ச தே³வவந்த்⁴யஶ்சதாரண: ॥ 68 ॥

யஜ்ஞப்ரியோ யமாத்⁴யக்ஷ இப⁴க்ரீட³ இபே⁴க்ஷண ।
த³தி⁴ப்ரியோ து³ராத⁴ர்ஷோ தா³ருபாலோ த³நூஜஹா: ॥ 69 ॥

தா³மோத³ரோதா³மத⁴ரோ த³க்ஷிணாமூர்திரூபக: ।
ஶசீபூஜ்யஶ்ஶங்க²கர்ணஶ்சந்த்³ரசூடோ³ மநுப்ரிய: ॥ 70 ॥

கு³ட³ரூபோ கு³டா³கேஶ: குலத⁴ர்மபராயண: ।
காலகண்டோ⁴ கா³ட⁴கா³த்ரோ கோ³த்ரரூப: குலேஶ்வர: ॥ 71 ॥

ஆநந்த³பை⁴ரவாராத்⁴யோ ஹயமேத⁴ப²லப்ரத:³ ।
த³த்⁴யந்நாஸக்தஹ்ருʼத³யோ கு³டா³ந்நப்ரீதமாநஸ: ॥ 72 ॥

க்²ருʼதாந்நாஸக்தஹ்ருʼத³யோ கௌ³ராங்கோ³க³ர்வ்வப⁴ஞ்ஜக: ।
க³ணேஶபூஜ்யோ க³க³ந: க³ணாநாம் பதிரூர்ஜித: ॥ 73 ॥

ச²த்³மஹீநஶ்ஶஶிரத:³ ஶத்ரூணாம் பதிரங்கி³ரா: ।
சராசரமயஶ்ஶாந்த: ஶரபே⁴ஶஶ்ஶதாதப: ॥ 74 ॥

வீராராத்⁴யோ வக்ரக³மோ வேதா³ங்கோ³ வேத³பாரக:³ ।
பர்வதாரோஹண: பூஷா பரமேஶ: ப்ரஜாபதி: ॥ 75 ॥

பா⁴வஜ்ஞோ ப⁴வரோக³க்²நோ ப⁴வஸாக³ரதாரண: ।
சித³க்³நிதே³ஹஶ்சித்³ரூபஸ்சிதா³நந்த³ஶ்சிதா³க்ருʼதி: ॥ 76 ॥

நாட்யப்ரியோ நரபதிர்நரநாராயணார்சித: ।
நிஷாத³ராஜோ நீஹாரோ நேஷ்டா நிஷ்டூ²ரபா⁴ஷண: ॥ 77 ॥

நிம்நப்ரியோ நீலநேத்ரோ நீலாஙகோ³ நீலகேஶக: ।
ஸிம்ஹாக்ஷஸ்ஸர்வவிக்⁴நேஶஸ்ஸாமவேத³பராயண: ॥ 78 ॥

ஸநகாதி³முநித்⁴யேய: ஶர்வ்வரீஶ: ஷடா³நந: ।
ஸுரூபஸ்ஸுலப⁴ஸ்ஸ்வர்க:³ ஶசீநாதே⁴ந பூஜித: ॥ 79 ॥

காகீந: காமத³ஹநோ த³க்³த⁴பாபோ த⁴ராதி⁴ப: ।
தா³மக்³ரந்தீ⁴ ஶதஸ்த்ரீஶஸ்தஶ்ரீபாலஶ்ச தாரக: ॥ 80 ॥

தாம்ராக்ஷஸ்தீஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரஶ்ச திலபோ⁴ஜ்யஸ்திலோத³ர: ।
மாண்டு³கர்ணோ ம்ருʼடா³தீ⁴ஶோ மேருவர்ணோ மஹோத³ர: ॥ 81 ॥

மார்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யோ மணிரூபோ மருத்³வஹ: ।
மாஷப்ரியோ மது⁴பாநோ ம்ருணாலோ மோஹிநீபதி ॥ 82 ॥

மஹாகாமேஶதநயோ மாத⁴வோ மத³க³ர்வ்வித: ।
மூலாதா⁴ராம்பு³ஜாவாஸோ மூலவித்³யாஸ்வரூபக: ॥ 83 ॥

ஸ்வாதி⁴ஷ்டாநமய: ஸ்வஸ்த:² ஸ்வஸ்தி²வாக்ய ஸ்ருவாயுத:⁴ ।
மணிபூராப்³ஜநிலயோ மஹாபை⁴ரவபூஜித: ॥ 84 ॥

அநாஹதாப்³ஜரஸிகோ ஹ்ரீங்கா³ரரஸபேஶல: ।
பூ⁴மத்⁴யவாஸோ பூ⁴காந்தோ ப⁴ரத்³வாஜப்ரபூஜித: ॥ 85 ॥

ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாவாஸ: ஸவிதா ஸாமவாசக: ।
முகுந்த³ஶ்ச கு³ணாதீதோ கு³ணபுஜ்யோ கு³ணாஶ்ரய: ॥ 86 ॥

த⁴ந்யஶ்ச த⁴நப்⁴ருʼத்³ தா³ஹோ த⁴நதா³நகராம்பு³ஜ: ।
மஹாஶயோ மஹாதீதோ மாயாஹீநோ மதா³ர்சித: ॥ 87 ॥

மாட²ரோ மோக்ஷப²லத:³ ஸத்³வைரிகுலநாஶந: ।
பிங்க³ல: பிஞ்ச²சூட³ஶ்ச பிஶிதாஶ பவித்ரக: ॥ 88 ॥

பாயஸாந்நப்ரிய: பர்வ்வபக்ஷமாஸவிபா⁴ஜக: ।
வஜ்ரபூ⁴ஷோ வஜ்ரகாயோ விரிஞ்ஜோ வரவக்ஷண ॥ 89 ॥

விஜ்ஞாநகலிகாப்³ருʼந்தோ³ விஶ்வரூபப்ரத³ர்ஶக: ।
ட³ம்ப⁴க்⁴நோ த³மகோ²ஷக்⁴நோ தா³ஸபாலஸ்தபௌஜஸ: ॥ 90 ॥

த்³ரோணகும்பா⁴பி⁴ஷிக்தஶ்ச த்³ரோஹிநாஶஸ்தபாதுர: ।
மஹாவீரேந்த்³ரவரதோ³ மஹாஸம்ஸாரநாஶந: ॥ 91 ॥

லாகிநீ ஹாகிநீலப்⁴தோ⁴
லவணாம்போ⁴தி⁴தாரண: ।
காகில: காலபாஶக்⁴ந:
கர்மப³ந்த⁴விமோசக: ॥ 92 ॥

மோசகோ மோஹநிர்பி⁴ந்நோ ப⁴கா³ராத்⁴யோ ப்³ருஹத்தநு: ।
அக்ஷயோঽக்ரூரவரதோ³ வக்ராக³மவிநாஶந: ॥ 93 ॥

டா³கீந: ஸூர்யதேஜஸ்வீ ஸர்ப்பபூ⁴ஷஶ்ச ஸத்³கு³ரு: ।
ஸ்வதந்த்ர: ஸர்வதந்த்ரேஶோ த³க்ஷிணாதி³க³தீ⁴ஶ்வர: ॥ 94 ॥

ஸச்சிதா³நந்த³கலிக: ப்ரேமரூப: ப்ரியங்க³ர: ।
மித்⁴யாஜக³த³தி⁴ஷ்டாநோ முக்திதோ³ முக்திரூபக: ॥ 95 ॥

முமுக்ஷு: கர்மப²லதோ³ மார்க³த³க்ஷோঽத⁴கர்மட:² ।
மஹாபு³த்³தோ⁴ மஹாஶுத்³த:⁴ ஶுகவர்ண: ஶுகப்ரிய: ॥ 96 ॥

ஸோமப்ரிய: ஸ்வரப்ரீத: பர்வ்வாராத⁴நதத்பர: ।
அஜபோ ஜநஹம்ஸஶ்ச ப²லபாணி ப்ரபூஜித: ॥ 97 ॥

அர்சிதோ வர்த⁴நோ வாக்³மீ வீரவேஷோ விது⁴ப்ரிய: ।
லாஸ்யப்ரியோ லயகரோ லாபா⁴லாப⁴விவர்ஜித: ॥ 98 ॥

பஞ்சாநந: பஞ்சகு³ட:⁴ பஞ்சயஜ்ஞப²லப்ரத:³ ।
பாஶஹஸ்த: பாவகேஶ: பர்ஜ்ஜந்யஸமக³ர்ஜந: ॥ 99 ॥

பபாரி: பரமோதா³ர: ப்ரஜேஶ: பங்க³நாஶந: ।
நஷ்டகர்மா நஷ்டவைர இஷ்டஸித்³தி⁴ப்ரதா³யக: ॥ 100 ॥

நாகா³தீ⁴ஶோ நஷ்டபாப இஷ்டநாமவிதா⁴யக: ।
பஞ்சக்ருʼத்யபர: பாதா பஞ்சபஞ்சாதிஶாயிக: ॥ 101 ॥

பத்³மாக்ஷோ: பத்³மவத³ந: பாவகாப:⁴ ப்ரியங்க³ர: ।
கார்த்தஸ்வராங்கோ³ கோ³உராங்கோ³ கௌ³ரீபுத்ரோ த⁴நேஶ்வர: ॥ 102 ॥

க³ணேஶாஸ்லிஷ்டதே³ஹஶ்ச ஶீதாம்ஶு: ஶுப⁴தி³தி: ।
த³க்ஷத்⁴வம்ஸோ த³க்ஷகரோ வர: காத்யாயநீஸுத: ॥ 103 ॥

ஸுமுகோ² மார்க³ணோ க³ர்போ⁴ க³ர்வ்வப⁴ங்க:³ குஶாஸந: ।
குலபாலபதிஶ்ரேஷ்ட பவமாந: ப்ரஜாதி⁴ப: ॥ 104 ॥

த³ர்ஶப்ரியோ நிர்வ்விகாரோ தீ³ர்க²காயோ தி³வாகர: ।
பே⁴ரீநாத³ப்ரியோ ப்³ருʼந்தோ³ ப்³ருʼஹத்ஸேந: ஸுபாலக: ॥ 105 ॥

ஸுப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மரஸிகோ ரஸஜ்ஞோ ரஜதாத்³ரிபா:⁴ ।
திமிரக்⁴நோ மிஹீராபோ⁴ மஹாநீலஸமப்ரப:⁴ ॥ 106 ॥

ஶ்ரீசந்த³நவிலிப்தாங்க:³ ஶ்ரீபுத்ர:ஶ்ரீதருப்ரிய: ।
லாக்ஷாவர்ணோ லஸத்கர்ணோ ரஜநீத்⁴வம்ஸி ஸந்நிப:⁴ ॥ 107 ॥

பி³ந்து³ப்ரியோம்ঽம்பி³காபுத்ரோ பை³ந்த³வோ ப³லநாயக: ।
ஆபந்நதாரகஸ்தப்தஸ்தப்தக்ருʼச்சப²லப்ரத:³ ॥ 108 ॥

மருத்³த்⁴ருʼதோ மஹாக²ர்வ்வஶ்சீரவாஸா: ஶிகி²ப்ரிய: ।
ஆயுஷ்மாநநகோ² தூ³த ஆயுர்வேத³பராயண: ॥ 109 ॥

ஹம்ஸ: பரமஹம்ஸஶ்சாப்யவதூ⁴தாஶ்ரமப்ரிய: ।
அஶ்வவேகோ³ঽஶ்வஹ்ருத³யோ ஹய தை⁴ர்ய: ப²லப்ரத:³ ॥ 110 ॥

ஸுமுகோ² து³ர்ம்முகோ² விக்⁴நோ
நிர்விக்⁴நோ விக்⁴நநாஶந: ।
ஆர்யோ நாதோ²ঽர்யமாபா⁴ஸ: ।
பா²ல்கு³ந: பா²லலோசந: ॥ 111 ॥

அராதிக்⁴நோ க⁴நக்³ரீவோ க்³ரீஷ்மஸூர்ய ஸமப்ரப:⁴ ।
கிரீடீ கல்பஶாஸ்த்ரஜ்ஞ: கல்பாநலவிதா⁴யக: ॥ 112 ॥

ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநப²லதோ³ விரிஞ்ஜாரி விநாஶந: ।
வீரமார்த்தாண்ட³வரதோ³ வீரபா³ஹுஶ்ச பூர்வஜ: ॥ 113 ॥

வீரஸிம்ஹாஸநோ விஜ்ஞோ வீரகார்யோঽஸ்த²தா³நவ: ।
நரவீரஸுஹ்ருʼத்³ப்⁴ராதா நாக³ரத்நவிபூ⁴ஷித: ॥ 114 ॥

வாசஸ்பதி: புராராதி: ஸம்வர்த்த: ஸமரேஶ்வர: ।
உருவாக்³மீஹ்யுமாபுத்ர: உடு³லோகஸுரக்ஷக: ॥ 115 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ரரஸஸம்பூர்ண: ஸிந்தூ³ரதிலகாங்கி³த: ।
குங்கு³மாங்கி³தஸர்வாங்க:³ காலகேயவிநாஶந: ॥ 116 ॥

மத்தநாக³ப்ரியோ நேதா நாக³க³ந்த⁴ர்வபூஜித: ।
ஸுஸ்வப்நபோ³த⁴கோ போ³தோ⁴ கௌ³ரீது³ஸ்வப்நநாஶந: ॥ 117 ॥

சிந்தாராஶிபரித்⁴வம்ஸீ சிந்தாமணிவிபூ⁴ஷித: ।
சராசரஜக³த்ஸ்ருʼஷ்டா சலத்குண்ட³லகர்ணயுக் ॥ 118 ॥

முகுராஸ்யோ மூலநிதி⁴ர்நிதி⁴த்³வயநிஷேவித: ।
நீராஜநப்ரீதமநா: நீலநேத்ரோ நயப்ரத:³ ॥ 119 ॥

கேதா³ரேஶ: கிராதஶ்ச காலாத்மா கல்பவிக்³ரஹ: ।
கல்பாந்த³பை⁴ரவாராத்⁴ய: கங்க³பத்ரஶராயுத:⁴ ॥ 120 ॥

கலாகாஷ்ட²ஸ்வரூபஶ்ச ரூʼதுவர்ஷாதி³மாஸவாந் ।
தி³நேஶமண்ட³லாவாஸோ வாஸவாதி³ப்ரபூஜித: ॥ 121 ॥

ப³ஹூலாஸ்தம்ப³கர்மஜ்ஞ: பஞ்சாஶத்³வர்ணரூபக: ।
சிந்தாஹீநஶ்சிதா³க்ராந்த: சாருபாலோஹலாயுத:⁴ ॥ 122 ॥

ப³ந்தூ³ககுஸுமப்ரக்²ய: பரக³ர்வ்வவிப⁴ண்ஜந: ।
வித்³வத்தமோ விராத⁴க்³க்²ந: ஸசித்ரஶ்சித்ரகர்மக: ॥ 123 ॥

ஸங்கீ³தலோலுபமநா: ஸ்நிக்³த⁴க³ம்பீ⁴ரக³ர்ஜ்ஜித: ।
துங்க³வக்த்ர:ஸ்தவரஸஸ்சாப்⁴ராபோ⁴ பூ⁴மரேக்ஷண: ॥ 124 ॥

லீலாகமலஹஸ்தாப்³ஜோ பா³லகுந்த³விபூ⁴ஷித: ।
லோத்⁴ரப்ரஸவஶுதா⁴ப:⁴ ஶிரீஷகுஸுமப்ரிய: ॥ 125 ॥

த்ரஸ்தத்ராணகரஸ்தத்வம் தத்வவாக்யார்த²போ³த⁴க: ।
வர்ஷீயம்ஶ்ச விதி⁴ஸ்துத்யோ வேதா³ந்த ப்ரதிபாத³க: ॥ 126 ॥

மூலபூ⁴தோ மூலதத்வம் மூலகாரணவிக்³ரஹ: ।
ஆதி³நாதோ²ঽக்ஷயப²ல: பாணிஜந்மாঽபராஜித: ॥ 127 ॥

கா³நப்ரியோ கா³நலோலோ மஹேஶோ விஜ்ஞமாநஸ: ।
கி³ரீஜாஸ்தந்யரஸிகோ கி³ரிராஜவரஸ்துத ॥ 128 ॥

பீயுஷகும்ப⁴ஹஸ்தாப்³ஜ: பாஶத்யாகீ³ சிரந்தந: ।
ஸுலாலாலஸவக்த்ராப்³ஜ: ஸுரத்³ருமப²லேப்ஸித: ॥ 129 ॥

ரத்நஹாடகபூ⁴ஷாங்கோ³ ரவணாபி⁴ப்ரபூஜித: ।
கநத்காலேயஸுப்ரீத: க்ரௌஞ்ஜக³ர்வ்வவிநாஶந: ॥ 130 ॥

அஶேஷஜநஸம்மோஹ ஆயுர்வித்³யாப²லப்ரத:³ ।
அவப³த்³த⁴து³கூலாங்கோ³ ஹாராலங்க்ருʼதகந்த⁴ர: ॥ 131 ॥

கேதகீகுஸுமப்ரீத: கலபை:⁴ பரிவாரித: ।
கேகாப்ரிய: கார்திகேய: ஸாரங்க³நிநத³ப்ரிய: ॥ 132 ॥

சாதகாலாபஸந்துஷ்டஶ்சமரீம்ருʼக³ஸேவித: ।
ஆம்ரகூடாத்³ரிஸஞ்சாரீ சாம்நாயப²லதா³யக: ॥ 133 ॥

த்⁴ருʼதாக்ஷஸூத்ரபாணிஶ்சாப்யக்ஷிரோக³விநாஶந: ।
முகுந்த³பூஜ்யோ மோஹாங்கோ³ முநிமாநஸதோஷித: ॥ 134 ॥

தைலாபி⁴ஷிக்தஸுஶீராஸ்தர்ஜ்ஜநீமுத்³ரிகாயுத: ।
தடாதகாமந: ப்ரீதஸ்தமோக³़ுணவிநாஶந: ॥ 135 ॥

அநாமயோঽப்யநாத³ர்ஶஞ்சார்ஜ்ஜுநாபோ⁴ ஹுதப்ரிய: ।
ஷாட்³கு³ண்ய பரிஸம்புர்ணஸ்ஸப்தாஶ்வாதி³க்³ருʼஹைஸ்துத: ॥ 136 ॥

வீதஶோக:ப்ரஸாத³ஜ்ஞ: ஸப்தப்ராணவரப்ரத:³ ।
ஸப்தார்சிஶ்சத்ரிநயநஸ்த்ரிவேணிப²லதா³யக: ॥ 137 ॥

க்ருʼஷ்ணவர்த்மா வேத³முகோ² தா³ருமண்ட³லமத்⁴யக:³ ।
வீரநூபுரபாதா³ப்³ஜோவீரகங்குணபாணிமாந் ॥ 138 ॥

விஶ்வமூர்திஶ்ஶுத⁴முக²ஶ்ஶுத⁴ப⁴ஸ்மாநுலேபந: ।
ஶும்ப⁴த்⁴வம்ஸிந்யா ஸம்பூஜ்யோ ரக்தபீ³ஜகுலாந்த³க: ॥ 139 ॥

நிஷாதா³தி³ஸ்வரப்ரீத: நமஸ்காரப²லப்ரத:³ ।
ப⁴க்தாரிபஞ்சதா³தாயீ ஸஜ்ஜீக்ருʼதஶராயுத:⁴ ॥ 140 ॥

அப⁴யங்கரமந்த்ரஜ்ஞ: குப்³ஜிகாமந்த்ரவிக்³ரஹ: ।
தூ⁴ம்ராஶஶ்சோக்³ரதேஜஸ்வீ த³ஶகண்ட²விநாஶந: ॥ 141 ॥

ஆஶுகா³யுத⁴ஹஸ்தாப்³ஜோ க³தா³யுத⁴கராம்பு³ஜ: ।
பாஶாயுத⁴ஸுபாணிஶ்ச கபாலாயுத⁴ஸத்³பு⁴ஜ: ॥ 142 ॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவத³ந: ஸஹஸ்ரத்³வயலோசந: ।
நாநாஹேதிர்த⁴நுஷ்ப்பாணி: நாநாஸ்ருʼக்³பூ⁴ஷணப்ரிய: ॥ 143 ॥

ஆஶ்யாமகோமலதநூராரக்தாபாங்க³லோசந: ।
த்³வாத³ஶாஹக்ரதுப்ரீத: பௌண்ட³ரீகப²லப்ரத:³ ॥ 144 ॥

அப்தோராம்யக்ரதுமயஶ்சயநாதி³ப²லப்ரத:³ ।
பஶுப³ந்த⁴ஸ்யப²லதோ³ வாஜபேயாத்மதை³வத: ॥ 145 ॥

ஆப்³ரஹ்மகீடஜநநாவநாத்மா சம்ப³கப்ரிய: ।
பஶுபாஶவிபா⁴க³ஜ்ஞ: பரிஜ்ஞாநப்ரதா³யக: ॥ 146 ॥

கல்பேஶ்வர: கல்பவர்யோ ஜாதவேத:³ ப்ரபா⁴கர: ।
கும்பீ⁴ஶ்வர: கும்ப⁴பாணீ: குங்குமாக்தலலாடக: ॥ 147 ॥

ஶிலீத்⁴ரபத்ரஸங்காஶ: ஸிம்ஹவக்த்ரப்ரமர்த³ந: ।
கோகிலக்வணநாகர்ணீ காலநாஶந தத்பர: ॥ 148 ॥

நைய்யாயிகமதக்²நஶ்ச பௌ³த்³த⁴ஸங்க²விநாஶந: ।
த்⁴ருʼதஹேமாப்³ஜபாணிஶ்ச ஹோமஸந்துஷ்டமாநஸ: ॥ 149 ॥

பித்ருயஜ்ஞஸ்யப²லத:³ பித்ருவஜ்ஜநரக்ஷக: ।
பதா³திகர்மநிரத: ப்ருʼஷதா³ஜ்யப்ரதா³யக: ॥ 150 ॥

மஹாஸுரவதோ⁴த்³யுக்த: ஸ்வஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷக: ।
மஹாவர்ஷதிரோதா⁴ந: நாகா³ப்⁴ருʼதகராம்பு³ஜ: ॥ 151 ॥

நம: ஸ்வாஹாவஷட் வௌஷட் வல்லவப்ரதிபாத³க: ।
மஹீரஸத்³ரூʼஶக்³ரீவோ மஹீரஸத்³ரூʼஶஸ்தவ: ॥ 152 ॥

தந்த்ரீவாத³நஹஸ்தாக்³ர: ஸங்கீ³தப்ரீதமாநஸ: ।
சித³ம்ஶமுகுராவாஸோ மணிகூடாத்³ரி ஸஞ்சர: ॥ 153 ॥

லீலாஸஞ்சாரதநுகோ லிங்க³ஶாஸ்த்ரப்ரவர்தக: ।
ராகேந்து³த்³யுதிஸம்பந்நோ யாக³கர்மப²லப்ரத:³ ॥ 154 ॥

மைநாககி³ரிஸஞ்சாரீ மது⁴வம்ஶவிநாஶந: ।
தாலக²ண்ட³புராவாஸ: தமாலநிப⁴தைஜஸ: ॥ 155 ॥

ஶ்ரீ த⁴ர்மஶாஸ்தா ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read 1000 Names of Sree Dharma Sastha or Harihara:

1000 Names of Dharmasastha or Harihara | Ayyappan Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top