Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Hanumat or Anjaneya | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Gujarati

Hanumat Sahasranamavali 2 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીહનુમત્સહસ્રનામાવલિઃ ૨ અથવા આન્જનેયસહસ્રનામાવલિઃ ॥
ૐ હનુમતે નમઃ । શ્રીપ્રદાય । વાયુપુત્રાય । રુદ્રાય । નયાય ।
અજરાય । અમૃત્યવે । વીરવીરાય । ગ્રામવાસાય । જનાશ્રયાય । ધનદાય ।
નિર્ગુણાકારાય । વીરાય । નિધિપતયે । મુનયે । પિઙ્ગાક્ષાય । વરદાય ।
વાગ્મિને । સીતાશોકવિનાશનાય । શિવાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ શર્વાય નમઃ । પરાય । અવ્યક્તાય । વ્યક્તાવ્યક્તાય । ધરાધરાય ।
પિઙ્ગકેશાય । પિઙ્ગરોમ્ણે । શ્રુતિગમ્યાય । સનાતનાય । અનાદયે । ભગવતે ।
દિવ્યાય । વિશ્વહેતવે । નરાશ્રયાય । આરોગ્યકર્ત્રે । વિશ્વેશાય ।
વિશ્વનાથાય । હરીશ્વરાય । ભર્ગાય । રામાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ રામભક્તાય નમઃ । કલ્યાણપ્રકૃતીશ્વરાય । વિશ્વમ્ભરાય ।
વિશ્વમૂર્તયે । વિશ્વાકારાય । વિશ્વપાય । વિશ્વાત્મને । વિશ્વસેવ્યાય ।
વિશ્વાય । વિશ્વધરાય । રવયે । વિશ્વચેષ્ટાય । વિશ્વગમ્યાય ।
વિશ્વધ્યેયાય । કલાધરાય । પ્લવઙ્ગમાય । કપિશ્રેષ્ઠાય । જ્યેષ્ઠાય ।
વેદ્યાય । વનેચરાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ બાલાય નમઃ । વૃદ્ધાય । યૂને । તત્ત્વાય । તત્ત્વગમ્યાય । સખિને ।
અજાય । અઞ્જનાસૂનવે । અવ્યગ્રાય । ગ્રામસ્યાન્તાય । ધરાધરાય ।
ભૂઃ । ભુવઃ । સુવઃ । મહર્લોકાય । જનોલોકાય । તપસે । અવ્યયાય ।
સત્યાય । ઓઙ્કારગમ્યાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ પ્રણવાય નમઃ । વ્યાપકાય । અમલાય । શિવધર્મપ્રતિષ્ઠાત્રે ।
રામેષ્ટાય । ફલ્ગુનપ્રિયાય । ગોષ્પદીકૃતવારીશાય । પૂર્ણકામાય ।
ધરાપતયે । રક્ષોઘ્નાય । પુણ્ડરીકાક્ષાય । શરણાગતવત્સલાય ।
જાનકીપ્રાણદાત્રે । રક્ષઃપ્રાણાપહારકાય । પૂર્ણાય । સત્યાય । પીતવાસસે ।
દિવાકરસમપ્રભાય । દ્રોણહર્ત્રે । શક્તિનેત્રે નમઃ । ૧૦૦ ।

શક્તિરાક્ષસમારકાય નમઃ । અક્ષઘ્નાય । રામદૂતાય । શાકિનીજીવિતાહરાય ।
બુભૂકારહતારાતયે । ગર્વપર્વતમર્દનાય । હેતવે ।
અહેતવે । પ્રાંશવે । વિશ્વકર્ત્રે । જગદ્ગુરવે । જગન્નાથાય । જગન્નેત્રે ।
જગદીશાય । જનેશ્વરાય । જગત્શ્રિતાય । હરયે । શ્રીશાય ।
ગરુડસ્મયભઞ્જકાય । પાર્થધ્વજાય નમઃ । ૧૨૦ ।

વાયુપુત્રાય નમઃ । સિતપુચ્છાય । અમિતપ્રભાય । બ્રહ્મપુચ્છાય ।
પરબ્રહ્મપુચ્છાય । રામેષ્ટકારકાય । સુગ્રીવાદિયુતાય । જ્ઞાનિને ।
વાનરાય । વાનરેશ્વરાય । કલ્પસ્થાયિને । ચિરઞ્જીવિને । પ્રસન્નાય ।
સદાશિવાય । સન્મતયે । સદ્ગતયે । ભુક્તિમુક્તિદાય । કીર્તિદાયકાય ।
કીર્તયે । કીર્તિપ્રદાય નમઃ । ૧૪૦ ।

સમુદ્રાય નમઃ । શ્રીપ્રદાય । શિવાય । ઉદધિક્રમણાય । દેવાય ।
સંસારભયનાશકાય । વાલિબન્ધનકૃતે । વિશ્વજેત્રે । વિશ્વપ્રતિષ્ઠિતાય ।
લઙ્કારયે । કાલપુરુષાય । લઙ્કેશગૃહભઞ્જનાય । ભૂતાવાસાય ।
વાસુદેવાય । વસવે । ત્રિભુવનેશ્વરાય । શ્રીરામરૂપાય । કૃષ્ણાય ।
લઙ્કાપ્રાસાદભઞ્જનાય । કૃષ્ણાય નમઃ । ૧૬૦ ।

કૃષ્ણસ્તુતાય નમઃ । શાન્તાય । શાન્તિદાય । વિશ્વભાવનાય ।
વિશ્વભોક્ત્રે । મારઘ્નાય । બ્રહ્મચારિણે । જિતેન્દ્રિયાય । ઊર્ધ્વગાય ।
લાઙ્ગુલિને । માલિને । લાઙ્ગૂલાહતરાક્ષસાય । સમીરતનુજાય । વીરાય ।
વીરમારાય । જયપ્રદાય । જગન્મઙ્ગલદાય । પુણ્યાય । પુણ્યશ્રવણ-
કીર્તનાય । પુણ્યકીર્તયે નમઃ । ૧૮૦ ।

પુણ્યગીતયે નમઃ । જગત્પાવનપાવનાય । દેવેશાય । અમિતરોમ્ણે ।
રામભક્તવિધાયકાય । ધ્યાત્રે । ધ્યેયાય । જગત્સાક્ષિણે । ચેતસે ।
ચૈતન્યવિગ્રહાય । જ્ઞાનદાય । પ્રાણદાય । પ્રાણાય । જગત્પ્રાણાય ।
સમીરણાય । વિભીષણપ્રિયાય । શૂરાય । પિપ્પલાશ્રયસિદ્ધિદાય ।
સિદ્ધાય । સિદ્ધાશ્રયાય નમઃ । ૨૦૦ ।

કાલાય નમઃ । કાલભક્ષકદૂષિતાય । લઙ્કેશનિધનસ્થાયિને ।
લઙ્કાદાહકાય । ઈશ્વરાય । ચન્દ્રસૂર્યાગ્નિનેત્રાય । કાલાગ્નયે ।
પ્રલયાન્તકાય । કપિલાય । કપિશાય । પુણ્યરાતયે । દ્વાદશરાશિગાય ।
સર્વાશ્રયાય । અપ્રમેયાત્મને । રેવત્યાદિનિવારકાય । લક્ષ્મણપ્રાણદાત્રે ।
સીતાજીવનહેતુકાય । રામધ્યાયિને । હૃષીકેશાય । વિષ્ણુભક્તાય નમઃ । ૨૨૦ ।

જટિને નમઃ । બલિને । દેવારિદર્પઘ્ને । હોત્રે । ધાત્રે । કર્ત્રે । જગત્પ્રભવે ।
નગરગ્રામપાલાય । શુદ્ધાય । બુદ્ધાય । નિરન્તરાય । નિરઞ્જનાય ।
નિર્વિકલ્પાય । ગુણાતીતાય । ભયઙ્કરાય । હનુમતે । દુરારાધ્યાય ।
તપઃસાધ્યાય । મહેશ્વરાય । જાનકીઘનશોકોત્થતાપહર્ત્રે નમઃ । ૨૪૦ ।

પરાશરાય નમઃ । વાઙ્મયાય । સદસદ્રૂપાય । કારણાય । પ્રકૃતેઃ પરાય ।
ભાગ્યદાય । નિર્મલાય । નેત્રે । પુચ્છલઙ્કાવિદાહકાય ।
પુચ્છબદ્ધાય । યાતુધાનાય । યાતુધાનરિપુપ્રિયાય । છાયાપહારિણે ।
ભૂતેશાય । લોકેશાય । સદ્ગતિપ્રદાય । પ્લવઙ્ગમેશ્વરાય । ક્રોધાય ।
ક્રોધસંરક્તલોચનાય । ક્રોધહર્ત્રે નમઃ । ૨૬૦ ।

તાપહર્ત્રે નમઃ । ભક્તાભયવરપ્રદાય । ભક્તાનુકમ્પિને । વિશ્વેશાય ।
પુરુહૂતાય । પુરન્દરાય । અગ્નયે । વિભાવસવે । ભાસ્વતે । યમાય ।
નિરૃતયે । વરુણાય । વાયુગતિમતે । વાયવે । કુબેરાય । ઈશ્વરાય ।
રવયે । ચન્દ્રાય । કુજાય । સૌમ્યાય નમઃ । ૨૮૦ ।
ગુરવે નમઃ । કાવ્યાય । શનૈશ્ચરાય । રાહવે । કેતવે । મરુતે ।
દાત્રે । ધાત્રે । હર્ત્રે । સમીરજાય । મશકીકૃતદેવારયે । દૈત્યારયે ।
મધુસૂદનાય । કામાય । કપયે । કામપાલાય । કપિલાય । વિશ્વજીવનાય ।
ભાગીરથીપદામ્ભોજાય । સેતુબન્ધવિશારદાય નમઃ । ૩૦૦ ।

સ્વાહાયૈ નમઃ । સ્વધાયૈ । હવિષે । કવ્યાય । હવ્યવાહાય ।
પ્રકાશકાય । સ્વપ્રકાશાય । મહાવીરાય । મધુરાય । અમિતવિગ્રહાય ।
ઉડ્ડીનોડ્ડીનગતિમતે । સદ્ગતયે । પુરુષોત્તમાય । જગદાત્મને ।
જગદ્યોનયે । જગદન્તાય । અનન્તરાય । વિપાપ્મને । નિષ્કલઙ્કાય ।
મહતે નમઃ । ૩૨૦ ।

મહદહઙ્કૃતયે નમઃ । ખાય । વાયવે । પૃથિવ્યૈ । અદ્ભ્યઃ । વહ્નયે ।
દિશે । કાલાય । એકલાય । ક્ષેત્રજ્ઞાય । ક્ષેત્રપાલાય । પલ્વલીકૃતસાગરાય ।
હિરણ્મયાય । પુરાણાય । ખેચરાય । ભૂચરાય । મનવે । હિરણ્યગર્ભાય ।
સૂત્રાત્મને । રાજરાજાય નમઃ । ૩૪૦ ।

વિશામ્પતયે નમઃ । વેદાન્તવેદ્યાય । ઉદ્ગીથાય । વેદાઙ્ગાય ।
વેદપારગાય । પ્રતિગ્રામસ્થિતાય । સદ્યઃસ્ફૂર્તિદાત્રે । ગુણાકરાય ।
નક્ષત્રમાલિને । ભૂતાત્મને । સુરભયે । કલ્પપાદપાય । ચિન્તામણયે ।
ગુણનિધયે । પ્રજાદ્વારાય । અનુત્તમાય । પુણ્યશ્લોકાય । પુરારાતયે ।
મતિમતે । શર્વરીપતયે નમઃ । ૩૬૦ ।

કિલ્કિલારાવસન્ત્રસ્તભૂતપ્રેતપિશાચકાય । ઋણત્રયહરાય । સૂક્ષ્માય ।
સ્થૂલાય । સર્વગતયે । પુંસે । અપસ્મારહરાય । સ્મર્ત્રે । શ્રુતયે ।
ગાથાયૈ । સ્મૃતયે । મનવે । સ્વર્ગદ્વારાય । પ્રજાદ્વારાય । મોક્ષદ્વારાય ।
યતીશ્વરાય । નાદરૂપાય । પરસ્મૈ બ્રહ્મણે । બ્રહ્મણે ।
બ્રહ્મપુરાતનાય નમઃ । ૩૮૦ ।

એકાય નમઃ । અનેકાય । જનાય । શુક્લાય । સ્વયઞ્જ્યોતિષે ।
અનાકુલાય । જ્યોતિર્જ્યોતિષે । અનાદયે । સાત્વિકાય । રાજસાય ।
તમસે । તમોહર્ત્રે । નિરાલમ્બાય । નિરાકારાય । ગુણાકરાય ।
ગુણાશ્રયાય । ગુણમયાય । બૃહત્કાયાય । બૃહદ્યશસે ।
બૃહદ્ધનુષે નમઃ । ૪૦૦ ।

બૃહત્પાદાય નમઃ । બૃહન્મૂર્ધ્ને । બૃહત્સ્વનાય । બૃહત્કર્ણાય ।
બૃહન્નાસાય । બૃહદ્બાહવે । બૃહત્તનવે । બૃહદ્ગલાય । બૃહત્કાયાય ।
બૃહત્પુચ્છાય । બૃહત્કરાય । બૃહદ્ગતયે । બૃહત્સેવાય ।
બૃહલ્લોકફલપ્રદાય ।
બૃહદ્ભક્તયે । બૃહદ્વાઞ્છાફલદાય । બૃહદીશ્વરાય ।
બૃહલ્લોકનુતાય । દ્રષ્ટ્રે । વિદ્યાદાત્રે નમઃ । ૪૨૦ ।

જગદ્ગુરવે નમઃ । દેવાચાર્યાય । સત્યવાદિને । બ્રહ્મવાદિને ।
કલાધરાય । સપ્તપાતાલગામિને । મલયાચલસંશ્રયાય ।
ઉત્તરાશાસ્થિતાય । શ્રીશાય । દિવ્યૌષધિવશાય । ખગાય ।
શાખામૃગાય । કપીન્દ્રાય । પુરાણાય । પ્રાણચઞ્ચુરાય । ચતુરાય ।
બ્રાહ્મણાય । યોગિને । યોગિગમ્યાય । પરાય નમઃ । ૪૪૦ ।

અવરાય નમઃ । અનાદિનિધનાય । વ્યાસાય । વૈકુણ્ઠાય ।
પૃથિવીપતયે । અપરાજિતાય । જિતારાતયે । સદાનન્દદાય । ઈશિત્રે ।
ગોપાલાય । ગોપતયે । યોદ્ધ્રે । કલયે । સ્ફાલાય । પરાત્પરાય ।
મનોવેગિને । સદાયોગિને । સંસારભયનાશનાય નમઃ । તત્ત્વદાત્રે ।
તત્ત્વજ્ઞાય નમઃ । ૪૬૦ ।

તત્ત્વાય નમઃ । તત્ત્વપ્રકાશકાય । શુદ્ધાય । બુદ્ધાય । નિત્યયુક્તાય ।
ભક્તાકારાય । જગદ્રથાય । પ્રલયાય । અમિતમાયાય । માયાતીતાય ।
વિમત્સરાય । માયાનિર્જિતરક્ષસે । માયાનિર્મિતવિષ્ટપાય । માયાશ્રયાય ।
નિલેર્પાય । માયાનિર્વર્તકાય । સુખિને । સુખિને (ખાય) ।
સુખપ્રદાય । નાગાય નમઃ । ૪૮૦ ।

મહેશકૃતસંસ્તવાય નમઃ । મહેશ્વરાય । સત્યસન્ધાય । શરભાય ।
કલિપાવનાય । રસાય । રસજ્ઞાય । સતે । માનાય । રૂપાય । ચક્ષુષે ।
શ્રુતયે । રવાય । ઘ્રાણાય । ગન્ધાય । સ્પર્શનાય । સ્પર્શાય ।
હિઙ્કારમાનગાય । ગિરિશાય નમઃ । ગિરિજાકાન્તાય નમઃ । દુર્વાસસે । કવયે ।
અઙ્ગિરસે । ભૃગવે । વસિષ્ઠાય । ચ્યવનાય । નારદાય । તુમ્બુરવે ।
હરાય । વિશ્વક્ષેત્રાય । વિશ્વબીજાય । વિશ્વનેત્રાય । વિશ્વપાય । યાજકાય ।
બુદ્ધ્યૈ નમઃ । ક્ષમાયૈ । તન્દ્રાયૈ । મન્ત્રાય । મન્ત્રયિત્રે । સુરાય ।
રાજેન્દ્રાય । ભૂપતયે । રૂઢાય । માલિને । સંસારસારથયે । નિત્યાય ।
સમ્પૂર્ણકામાય । ભક્તકામદુહે । ઉત્તમાય । ગણપાય । કેશવાય ।
ભ્રાત્રે । પિત્રે । માત્રે નમઃ । ૫૪૦ ।

મારુતયે નમઃ । સહસ્રમૂર્દ્ધ્ને । સહસ્રાસ્યાય । સહસ્રાક્ષાય ।
સહસ્રપદે । કામજિતે । કામદહનાય । કામાય । કામ્યફલપ્રદાય ।
મુદ્રોપહારિણે । રક્ષોઘ્નાય । ક્ષિતિભારહરાય । બલાય ।
નખદંષ્ટ્રાયુધાય । વિષ્ણુભક્તાય । ભક્તાભયપ્રદાય । દર્પઘ્ને ।
દર્પદાય । દંષ્ટ્રાશતમૂર્તયે । અમૂર્તિમતે નમઃ । ૫૬૦ ।

મહાનિધયે નમઃ । મહાભાગાય । મહાભર્ગાય । મહર્દ્ધિદાય ।
મહાકારાય । મહાયોગિને । મહાતેજસે । મહાદ્યુતયે । મહાકર્મણે ।
મહાનાદાય । મહામન્ત્રાય । મહામતયે । મહાશમાય । મહોદારાય ।
મહાદેવાત્મકાય । વિભવે । રુદ્રકર્મણે । ક્રૂરકર્મણે । રત્નનાભાય ।
કૃતાગમાય નમઃ । ૫૮૦ ।

અમ્ભોધિલઙ્ઘનાય નમઃ । સિદ્ધાય । સત્યધર્મણે । પ્રમોદનાય ।
જિતામિત્રાય । જયાય । સોમાય । વિજયાય । વાયુવાહનાય । જીવાય ।
ધાત્રે । સહસ્રાંશવે । મુકુન્દાય । ભૂરિદક્ષિણાય । સિદ્ધાર્થાય ।
સિદ્ધિદાય । સિદ્ધાય । સઙ્કલ્પાય । સિદ્ધિહેતુકાય ।
સપ્તપાતાલચરણાય નમઃ । ૬૦૦ ।

સપ્તર્ષિગણવન્દિતાય નમઃ । સપ્તાબ્ધિલઙ્ઘનાય । વીરાય ।
સપ્તદ્વીપોરુમણ્ડલાય । સપ્તાઙ્ગરાજ્યસુખદાય । સપ્તમાતૃનિષેવિતાય ।
સપ્તલોકૈકમકુટાય । સપ્તહોત્રાય । સ્વરાશ્રયાય । સપ્તસામોપગીતાય ।
સપ્તપાતાલસંશ્રયાય । સપ્તચ્છન્દોનિધયે । સપ્તચ્છન્દાય ।
સપ્તજનાશ્રયાય । મેધાદાય । કીર્તિદાય । શોકહારિણે ।
દૌર્ભાગ્યનાશનાય । સર્વવશ્યકરાય । ગર્ભદોષઘ્ને નમઃ । ૬૨૦ ।

પુત્રપૌત્રદાય નમઃ । પ્રતિવાદિમુખસ્તમ્ભાય । રુષ્ટચિત્તપ્રસાદનાય ।
પરાભિચારશમનાય । દુઃખઘ્ને । બન્ધમોક્ષદાય । નવદ્વારપુરાધારાય ।
નવદ્વારનિકેતનાય । નરનારાયણસ્તુત્યાય । નવનાથમહેશ્વરાય ।
મેખલિને । કવચિને । ખડ્ગિને । ભ્રાજિષ્ણવે । જિષ્ણુસારથયે ।
બહુયોજનવિસ્તીર્ણપુચ્છાય । પુચ્છહતાસુરાય । દુષ્ટહન્ત્રે । નિયમિત્રે ।
પિશાચગ્રહશાતનાય નમઃ । ૬૪૦ ।

બાલગ્રહવિનાશિને નમઃ । ધર્મનેત્રે । કૃપાકરાય । ઉગ્રકૃત્યાય ।
ઉગ્રવેગાય । ઉગ્રનેત્રાય । શતક્રતવે । શતમન્યુસ્તુતાય । સ્તુત્યાય ।
સ્તુતયે । સ્તોત્રે । મહાબલાય । સમગ્રગુણશાલિને । વ્યગ્રાય ।
રક્ષોવિનાશનાય । રક્ષોઽગ્નિદાવાય । બ્રહ્મેશાય । શ્રીધરાય ।
ભક્તવત્સલાય । મેઘનાદાય નમઃ । ૬૬૦ ।

મેઘરૂપાય નમઃ । મેઘવૃષ્ટિનિવારણાય । મેઘજીવનહેતવે ।
મેઘશ્યામાય । પરાત્મકાય । સમીરતનયાય । ધાત્રે । તત્ત્વવિદ્યા-
વિશારદાય । અમોઘાય । અમોઘવૃષ્ટયે । અભીષ્ટદાય । અનિષ્ટનાશનાય ।
અર્થાય । અનર્થાપહારિણે । સમર્થાય । રામસેવકાય । અર્થિને । ધન્યાય ।
અસુરારાતયે । પુણ્ડરીકાક્ષાય નમઃ । ૬૮૦ ।

આત્મભુવે નમઃ । સઙ્કર્ષણાય । વિશુદ્ધાત્મને । વિદ્યારાશયે ।
સુરેશ્વરાય । અચલોદ્ધારકાય । નિત્યાય । સેતુકૃતે । રામસારથયે ।
આનન્દાય । પરમાનન્દાય । મત્સ્યાય । કૂર્માય । નિધયે । શયાય ।
વરાહાય । નારસિંહાય । વામનાય । જમદગ્નિજાય । રામાય નમઃ । ૭૦૦ ।

કૃષ્ણાય નમઃ । શિવાય । બુદ્ધાય । કલ્કિને । રામાશ્રયાય । હરયે ।
નન્દિને । ભૃઙ્ગિણે । ચણ્ડિને । ગણેશાય । ગણસેવિતાય ।
કર્માધ્યક્ષાય । સુરારામાય । વિશ્રામાય । જગતીપતયે । જગન્નાથાય ।
કપીશાય । સર્વાવાસાય । સદાશ્રયાય । સુગ્રીવાદિસ્તુતાય નમઃ । ૭૨૦ ।

દાન્તાય નમઃ । સર્વકર્મણે । પ્લવઙ્ગમાય । નખદારિતરક્ષસે ।
નખયુદ્ધવિશારદાય । કુશલાય । સુધનાય । શેષાય । વાસુકયે ।
તક્ષકાય । સ્વર્ણવર્ણાય । બલાઢ્યાય । પુરુજેત્રે । અઘનાશનાય ।
કૈવલ્યદીપાય । કૈવલ્યાય । ગરુડાય । પન્નગાય । ગુરવે ।
ક્લીક્લીરાવહતારાતિગર્વાય નમઃ । ૭૪૦ ।

પર્વતભેદનાય નમઃ । વજ્રાઙ્ગાય । વજ્રવક્ત્રાય ।
ભક્તવજ્રનિવારકાય । નખાયુધાય । મણિગ્રીવાય । જ્વાલામાલિને ।
ભાસ્કરાય । પ્રૌઢપ્રતાપાય । તપનાય । ભક્તતાપનિવારકાય ।
શરણાય । જીવનાય । ભોક્ત્રે । નાનાચેષ્ટાય । ચઞ્ચલાય । સ્વસ્થાય ।
અસ્વાસ્થ્યઘ્ને । દુઃખશાતનાય । પવનાત્મજાય નમઃ । ૭૬૦ ।

પવનાય નમઃ । પાવનાય । કાન્તાય । ભક્તાઙ્ગાય । સહનાય ।
બલાય । મેઘનાદરિપવે । મેઘનાદસંહૃતરાક્ષસાય । ક્ષરાય ।
અક્ષરાય । વિનીતાત્મને । વાનરેશાય । સતાઙ્ગતયે । શ્રીકણ્ઠાય ।
શિતિકણ્ઠાય । સહાયાય । સહનાયકાય । અસ્થૂલાય । અનણવે ।
ભર્ગાય નમઃ । ૭૮૦ ।

દેવસંસૃતિનાશનાય નમઃ । અધ્યાત્મવિદ્યાસારાય ।
અધ્યાત્મકુશલાય । સુધિયે । અકલ્મષાય । સત્યહેતવે । સત્યદાય ।
સત્યગોચરાય । સત્યગર્ભાય । સત્યરૂપાય । સત્યાય । સત્યપરાક્રમાય ।
અઞ્જનાપ્રાણલિઙ્ગાય । વાયુવંશોદ્ભવાય । શ્રુતયે । ભદ્રરૂપાય ।
રુદ્રરૂપાય । સુરૂપાય । ચિત્રરૂપધૃશે । મૈનાકવન્દિતાય નમઃ । ૮૦૦ ।

સૂક્ષ્મદર્શનાય નમઃ । વિજયાય । જયાય । ક્રાન્તદિઙ્મણ્ડલાય ।
રુદ્રાય । પ્રકટીકૃતવિક્રમાય । કમ્બુકણ્ઠાય । પ્રસન્નાત્મને ।
હ્રસ્વનાસાય । વૃકોદરાય । લમ્બોષ્ઠાય । કુણ્ડલિને । ચિત્રમાલિને ।
યોગવિદાં વરાય । વિપશ્ચિતે । કવયે । આનન્દવિગ્રહાય ।
અનલ્પનાશનાય । ફાલ્ગુનીસૂનવે । અવ્યગ્રાય નમઃ । ૮૨૦ ।

યોગાત્મને નમઃ । યોગતત્પરાય । યોગવિદે । યોગકર્ત્રે । યોગયોનયે ।
દિગમ્બરાય । અકારાદિક્ષકારાન્તવર્ણનિર્મિતવિગ્રહાય । ઉલૂખલમુખાય ।
સિદ્ધસંસ્તુતાય । પરમેશ્વરાય । શ્લિષ્ટજઙ્ઘાય । શ્લિષ્ટજાનવે ।
શ્લિષ્ટપાણયે । શિખાધરાય । સુશર્મણે । અમિતધર્મણે ।
નારાયણપરાયણાય । જિષ્ણવે । ભવિષ્ણવે । રોચિષ્ણવે નમઃ । ૮૪૦ ।

ગ્રસિષ્ણવે નમઃ । સ્થાણવે । હરયે । રુદ્રાનુકૃતે । વૃક્ષકમ્પનાય ।
ભૂમિકમ્પનાય । ગુણપ્રવાહાય । સૂત્રાત્મને । વીતરાગાય । સ્તુતિપ્રિયાય ।
નાગકન્યાભયધ્વંસિને । કૃતપૂર્ણાય । કપાલભૃતે । અનુકૂલાય ।
અક્ષયાય । અપાયાય । અનપાયાય । વેદપારગાય । અક્ષરાય ।
પુરુષાય નમઃ । ૮૬૦ ।

લોકનાથાય નમઃ । ત્ર્યક્ષાય । પ્રભવે । દૃઢાય ।
અષ્ટાઙ્ગયોગફલભુવે । સત્યસન્ધાય । પુરુષ્ટુતાય ।
શ્મશાનસ્થાનનિલયાય । પ્રેતવિદ્રાવણક્ષમાય ।
પઞ્ચાક્ષરપરાય । પઞ્ચમાતૃકાય । રઞ્જનાય । ધ્વજાય ।
યોગિનીવૃન્દવન્દ્યશ્રિયે । શત્રુઘ્નાય । અનન્તવિક્રમાય । બ્રહ્મચારિણે ।
ઇન્દ્રિયવપુષે । ધૃતદણ્ડાય । દશાત્મકાય નમઃ । ૮૮૦ ।

અપ્રપઞ્ચાય નમઃ । સદાચારાય । શૂરસેનાય । વિદારકાય । બુદ્ધાય ।
પ્રમોદાય । આનન્દાય । સપ્તજિહ્વપતયે । ધરાય । નવદ્વારપુરાધારાય ।
પ્રત્યગ્રાય । સામગાયનાય । ષટ્ચક્રધામ્ને । સ્વર્લોકભયહૃતે ।
માનદાય । મદાય । સર્વવશ્યકરાય । શક્તયે । અનન્તાય ।
અનન્તમઙ્ગલાય નમઃ । ૯૦૦ ।

અષ્ટમૂર્તિધરાય નમઃ । નેત્રે । વિરૂપાય । સ્વરસુન્દરાય । ધૂમકેતવે ।
મહાકેતવે । સત્યકેતવે । મહારથાય । નન્દીપ્રિયાય । સ્વતન્ત્રાય ।
મેખલિને । ડમરુપ્રિયાય । લોહિતાઙ્ગાય । સમિધે । વહ્નયે । ષડૃતવે ।
શર્વાય । ઈશ્વરાય । ફલભુજે નમઃ । ૯૨૦ ।

ફલહસ્તાય નમઃ । સર્વકર્મફલપ્રદાય । ધર્માધ્યક્ષાય ।
ધર્મફલાય । ધર્માય । ધર્મપ્રદાય । અર્થદાય ।
પઞ્ચવિંશતિતત્ત્વજ્ઞાય । તારકાય । બ્રહ્મતત્પરાય । ત્રિમાર્ગવસતયે ।
ભીમાય । સર્વદુષ્ટનિબર્હણાય । ઊર્જઃસ્વામિને । જલસ્વામિને । શૂલિને ।
માલિને । નિશાકરાય । રક્તામ્બરધરાય । રક્તાય નમઃ । ૯૪૦ ।

રક્તમાલ્યવિભૂષણાય નમઃ । વનમાલિને । શુભાઙ્ગાય । શ્વેતાય ।
શ્વેતામ્બરાય । યૂને । જયાય । અજેયપરીવારાય । સહસ્રવદનાય । કવયે ।
શાકિનીડાકિનીયક્ષરક્ષોભૂતપ્રભઞ્જનાય । સદ્યોજાતાય । કામગતયે ।
જ્ઞાનમૂર્તયે । યશસ્કરાય । શમ્ભુતેજસે । સાર્વભૌમાય ।
વિષ્ણુભક્તાય । પ્લવઙ્ગમાય । ચતુર્ણવતિમન્ત્રજ્ઞાય નમઃ । ૯૬૦ ।

પૌલસ્ત્યબલદર્પઘ્ને । સર્વલક્ષ્મીપ્રદાય । શ્રીમતે ।
અઙ્ગદપ્રિયવર્ધનાય । સ્મૃતિબીજાય । સુરેશાનાય । સંસારભયનાશાનાય ।
ઉત્તમાય । શ્રીપરીવારાય । શ્રીભુવે । ઉગ્રાય । કામદુહે । સદાગતયે ।
માતરિશ્વને । રામપાદાબ્જષટ્પદાય । નીલપ્રિયાય । નીલવર્ણાય ।
નીલવર્ણપ્રિયાય । સુહૃદે । રામદૂતાય નમઃ । ૯૮૦ ।

લોકબન્ધવે નમઃ । અન્તરાત્મને । મનોરમાય । શ્રીરામધ્યાનકૃતે ।
વીરાય । સદાકિમ્પુરુષસ્તુતાય । રામકાર્યાન્તરઙ્ગાય । શુદ્ધયે । ગત્યૈ ।
અનામયાય । પુણ્યશ્લોકાય । પરાનન્દાય । પરેશપ્રિયસારથયે ।
લોકસ્વામિને । મુક્તિદાત્રે । સર્વકારણકારણાય । મહાબલાય ।
મહાવીરાય । પારાવારગતયે । ગુરવે નમઃ । ૧૦૦૦ ।

તારકાય નમઃ । ભગવતે । ત્રાત્રે । સ્વસ્તિદાત્રે । સુમઙ્ગલાય ।
સમસ્તલોકસાક્ષિણે । સમસ્તસુરવન્દિતાય ।
સીતાસમેતશ્રીરામપાદસેવાધુરન્ધરાય નમઃ । ૧૦૦૮ ।

Also Read:

1000 Names of Anjaneya Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top