Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Hanumat or Anjaneya | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Tamil

Hanumat Sahasranamavali 2 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஹனுமத்ஸஹஸ்ரநாமாவலி꞉ 2 அத²வா ஆன்ஜனேயஸஹஸ்ரநாமாவலி꞉ ॥
ௐ ஹனுமதே நம꞉ । ஶ்ரீப்ரதா³ய । வாயுபுத்ராய । ருத்³ராய । நயாய ।
அஜராய । அம்ருʼத்யவே । வீரவீராய । க்³ராமவாஸாய । ஜநாஶ்ரயாய । த⁴னதா³ய । நிர்கு³ணாகாராய । வீராய । நிதி⁴பதயே । முனயே । பிங்கா³க்ஷாய । வரதா³ய । வாக்³மினே । ஸீதாஶோகவிநாஶனாய । ஶிவாய நம꞉ । 20 ।

ௐ ஶர்வாய நம꞉ । பராய । அவ்யக்தாய । வ்யக்தாவ்யக்தாய । த⁴ராத⁴ராய । பிங்க³கேஶாய । பிங்க³ரோம்ணே । ஶ்ருதிக³ம்யாய । ஸனாதனாய । அநாத³யே । ப⁴க³வதே । தி³வ்யாய । விஶ்வஹேதவே । நராஶ்ரயாய । ஆரோக்³யகர்த்ரே । விஶ்வேஶாய । விஶ்வநாதா²ய । ஹரீஶ்வராய । ப⁴ர்கா³ய । ராமாய நம꞉ । 40 ।

ௐ ராமப⁴க்தாய நம꞉ । கல்யாணப்ரக்ருʼதீஶ்வராய । விஶ்வம்ப⁴ராய ।
விஶ்வமூர்தயே । விஶ்வாகாராய । விஶ்வபாய । விஶ்வாத்மனே । விஶ்வஸேவ்யாய । விஶ்வாய । விஶ்வத⁴ராய । ரவயே । விஶ்வசேஷ்டாய । விஶ்வக³ம்யாய । விஶ்வத்⁴யேயாய । கலாத⁴ராய । ப்லவங்க³மாய । கபிஶ்ரேஷ்டா²ய । ஜ்யேஷ்டா²ய । வேத்³யாய । வனேசராய நம꞉ । 60 ।

ௐ பா³லாய நம꞉ । வ்ருʼத்³தா⁴ய । யூனே । தத்த்வாய । தத்த்வக³ம்யாய । ஸகி²னே । அஜாய । அஞ்ஜனாஸூனவே । அவ்யக்³ராய । க்³ராமஸ்யாந்தாய । த⁴ராத⁴ராய । பூ⁴꞉ । பு⁴வ꞉ । ஸுவ꞉ । மஹர்லோகாய । ஜனோலோகாய । தபஸே । அவ்யயாய ।
ஸத்யாய । ஓங்காரக³ம்யாய நம꞉ । 80 ।

ௐ ப்ரணவாய நம꞉ । வ்யாபகாய । அமலாய । ஶிவத⁴ர்மப்ரதிஷ்டா²த்ரே ।
ராமேஷ்டாய । ப²ல்கு³னப்ரியாய । கோ³ஷ்பதீ³க்ருʼதவாரீஶாய । பூர்ணகாமாய । த⁴ராபதயே । ரக்ஷோக்⁴னாய । புண்ட³ரீகாக்ஷாய । ஶரணாக³தவத்ஸலாய । ஜானகீப்ராணதா³த்ரே । ரக்ஷ꞉ப்ராணாபஹாரகாய । பூர்ணாய । ஸத்யாய । பீதவாஸஸே । தி³வாகரஸமப்ரபா⁴ய । த்³ரோணஹர்த்ரே । ஶக்திநேத்ரே நம꞉ । 100 ।

ஶக்திராக்ஷஸமாரகாய நம꞉ । அக்ஷக்⁴னாய । ராமதூ³தாய । ஶாகினீஜீவிதாஹராய । பு³பூ⁴காரஹதாராதயே । க³ர்வபர்வதமர்த³னாய । ஹேதவே । அஹேதவே । ப்ராம்ʼஶவே । விஶ்வகர்த்ரே । ஜக³த்³கு³ரவே । ஜக³ந்நாதா²ய । ஜக³ந்நேத்ரே । ஜக³தீ³ஶாய । ஜனேஶ்வராய । ஜக³த்ஶ்ரிதாய । ஹரயே । ஶ்ரீஶாய । க³ருட³ஸ்மயப⁴ஞ்ஜகாய । பார்த²த்⁴வஜாய நம꞉ । 120 ।

வாயுபுத்ராய நம꞉ । ஸிதபுச்சா²ய । அமிதப்ரபா⁴ய । ப்³ரஹ்மபுச்சா²ய ।
பரப்³ரஹ்மபுச்சா²ய । ராமேஷ்டகாரகாய । ஸுக்³ரீவாதி³யுதாய । ஜ்ஞானினே । வானராய । வானரேஶ்வராய । கல்பஸ்தா²யினே । சிரஞ்ஜீவினே । ப்ரஸன்னாய । ஸதா³ஶிவாய । ஸன்மதயே । ஸத்³க³தயே । பு⁴க்திமுக்திதா³ய । கீர்திதா³யகாய । கீர்தயே । கீர்திப்ரதா³ய நம꞉ । 140 ।

ஸமுத்³ராய நம꞉ । ஶ்ரீப்ரதா³ய । ஶிவாய । உத³தி⁴க்ரமணாய । தே³வாய । ம்ʼஸாரப⁴யநாஶகாய । வாலிப³ந்த⁴னக்ருʼதே । விஶ்வஜேத்ரே । விஶ்வப்ரதிஷ்டி²தாய । லங்காரயே । காலபுருஷாய । லங்கேஶக்³ருʼஹப⁴ஞ்ஜனாய । பூ⁴தாவாஸாய । வாஸுதே³வாய । வஸவே । த்ரிபு⁴வனேஶ்வராய । ஶ்ரீராமரூபாய । க்ருʼஷ்ணாய ।
லங்காப்ராஸாத³ப⁴ஞ்ஜனாய । க்ருʼஷ்ணாய நம꞉ । 160 ।

க்ருʼஷ்ணஸ்துதாய நம꞉ । ஶாந்தாய । ஶாந்திதா³ய । விஶ்வபா⁴வனாய ।
விஶ்வபோ⁴க்த்ரே । மாரக்⁴னாய । ப்³ரஹ்மசாரிணே । ஜிதேந்த்³ரியாய । ஊர்த்⁴வகா³ய । லாங்கு³லினே । மாலினே । லாங்கூ³லாஹதராக்ஷஸாய । ஸமீரதனுஜாய । வீராய । வீரமாராய । ஜயப்ரதா³ய । ஜக³ன்மங்க³லதா³ய । புண்யாய । புண்யஶ்ரவண-கீர்தனாய । புண்யகீர்தயே நம꞉ । 180 ।

புண்யகீ³தயே நம꞉ । ஜக³த்பாவனபாவனாய । தே³வேஶாய । அமிதரோம்ணே । ராமப⁴க்தவிதா⁴யகாய । த்⁴யாத்ரே । த்⁴யேயாய । ஜக³த்ஸாக்ஷிணே । சேதஸே । சைதன்யவிக்³ரஹாய । ஜ்ஞானதா³ய । ப்ராணதா³ய । ப்ராணாய । ஜக³த்ப்ராணாய । ஸமீரணாய । விபீ⁴ஷணப்ரியாய । ஶூராய । பிப்பலாஶ்ரயஸித்³தி⁴தா³ய । ஸித்³தா⁴ய । ஸித்³தா⁴ஶ்ரயாய நம꞉ । 200 ।

காலாய நம꞉ । காலப⁴க்ஷகதூ³ஷிதாய । லங்கேஶநித⁴னஸ்தா²யினே ।
லங்காதா³ஹகாய । ஈஶ்வராய । சந்த்³ரஸூர்யாக்³னிநேத்ராய । காலாக்³னயே । ப்ரலயாந்தகாய । கபிலாய । கபிஶாய । புண்யராதயே । த்³வாத³ஶராஶிகா³ய । ஸர்வாஶ்ரயாய । அப்ரமேயாத்மனே । ரேவத்யாதி³நிவாரகாய । லக்ஷ்மணப்ராணதா³த்ரே । ஸீதாஜீவனஹேதுகாய । ராமத்⁴யாயினே । ஹ்ருʼஷீகேஶாய । விஷ்ணுப⁴க்தாய நம꞉ । 220 ।

ஜடினே நம꞉ । ப³லினே । தே³வாரித³ர்பக்⁴னே । ஹோத்ரே । தா⁴த்ரே । கர்த்ரே । ஜக³த்ப்ரப⁴வே । நக³ரக்³ராமபாலாய । ஶுத்³தா⁴ய । பு³த்³தா⁴ய । நிரந்தராய । நிரஞ்ஜனாய । நிர்விகல்பாய । கு³ணாதீதாய । ப⁴யங்கராய । ஹனுமதே । து³ராராத்⁴யாய । தப꞉ஸாத்⁴யாய । மஹேஶ்வராய । ஜானகீக⁴னஶோகோத்த²தாபஹர்த்ரே நம꞉ । 240 ।

பராஶராய நம꞉ । வாங்மயாய । ஸத³ஸத்³ரூபாய । காரணாய । ப்ரக்ருʼதே꞉ பராய । பா⁴க்³யதா³ய । நிர்மலாய । நேத்ரே । புச்ச²லங்காவிதா³ஹகாய । புச்ச²ப³த்³தா⁴ய । யாதுதா⁴னாய । யாதுதா⁴னரிபுப்ரியாய । சா²யாபஹாரிணே । ।பூ⁴தேஶாய । லோகேஶாய । ஸத்³க³திப்ரதா³ய । ப்லவங்க³மேஶ்வராய । க்ரோதா⁴ய ।
க்ரோத⁴ஸம்ʼரக்தலோசனாய । க்ரோத⁴ஹர்த்ரே நம꞉ । 260 ।

தாபஹர்த்ரே நம꞉ । ப⁴க்தாப⁴யவரப்ரதா³ய । ப⁴க்தானுகம்பினே । விஶ்வேஶாய । புருஹூதாய । புரந்த³ராய । அக்³னயே । விபா⁴வஸவே । பா⁴ஸ்வதே । யமாய । நிர்ருʼதயே । வருணாய । வாயுக³திமதே । வாயவே । குபே³ராய । ஈஶ்வராய । ரவயே । சந்த்³ராய । குஜாய । ஸௌம்யாய நம꞉ । 280 ।

கு³ரவே நம꞉ । காவ்யாய । ஶனைஶ்சராய । ராஹவே । கேதவே । மருதே । தா³த்ரே । தா⁴த்ரே । ஹர்த்ரே । ஸமீரஜாய । மஶகீக்ருʼததே³வாரயே । தை³த்யாரயே । மது⁴ஸூத³னாய । காமாய । கபயே । காமபாலாய । கபிலாய । விஶ்வஜீவனாய । பா⁴கீ³ரதீ²பதா³ம்போ⁴ஜாய । ஸேதுப³ந்த⁴விஶாரதா³ய நம꞉ । 300 ।

ஸ்வாஹாயை நம꞉ । ஸ்வதா⁴யை । ஹவிஷே । கவ்யாய । ஹவ்யவாஹாய । ப்ரகாஶகாய । ஸ்வப்ரகாஶாய । மஹாவீராய । மது⁴ராய । அமிதவிக்³ரஹாய । உட்³டீ³னோட்³டீ³னக³திமதே । ஸத்³க³தயே । புருஷோத்தமாய । ஜக³தா³த்மனே । ஜக³த்³யோனயே । ஜக³த³ந்தாய । அனந்தராய । விபாப்மனே । நிஷ்கலங்காய । மஹதே நம꞉ । 320 ।

மஹத³ஹங்க்ருʼதயே நம꞉ । கா²ய । வாயவே । ப்ருʼதி²வ்யை । அத்³ப்⁴ய꞉ । வஹ்னயே । தி³ஶே । காலாய । ஏகலாய । க்ஷேத்ரஜ்ஞாய । க்ஷேத்ரபாலாய । பல்வலீக்ருʼதஸாக³ராய । ஹிரண்மயாய । புராணாய । கே²சராய । பூ⁴சராய । மனவே । ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய ।
ஸூத்ராத்மனே । ராஜராஜாய நம꞉ । 340 ।

விஶாம்பதயே நம꞉ । வேதா³ந்தவேத்³யாய । உத்³கீ³தா²ய । வேதா³ங்கா³ய । வேத³பாரகா³ய । ப்ரதிக்³ராமஸ்தி²தாய । ஸத்³ய꞉ஸ்பூ²ர்திதா³த்ரே । கு³ணாகராய । நக்ஷத்ரமாலினே । பூ⁴தாத்மனே । ஸுரப⁴யே । கல்பபாத³பாய । சிந்தாமணயே । கு³ணநித⁴யே । ப்ரஜாத்³வாராய । அனுத்தமாய । புண்யஶ்லோகாய । புராராதயே । மதிமதே । ஶர்வரீபதயே நம꞉ । 360 ।

கில்கிலாராவஸந்த்ரஸ்தபூ⁴தப்ரேதபிஶாசகாய । ருʼணத்ரயஹராய । ஸூக்ஷ்மாய । ஸ்தூ²லாய । ஸர்வக³தயே । பும்ʼஸே । அபஸ்மாரஹராய । ஸ்மர்த்ரே । ஶ்ருதயே । கா³தா²யை । ஸ்ம்ருʼதயே । மனவே । ஸ்வர்க³த்³வாராய । ப்ரஜாத்³வாராய । மோக்ஷத்³வாராய ।
யதீஶ்வராய । நாத³ரூபாய । பரஸ்மை ப்³ரஹ்மணே । ப்³ரஹ்மணே ।
ப்³ரஹ்மபுராதனாய நம꞉ । 380 ।

ஏகாய நம꞉ । அனேகாய । ஜனாய । ஶுக்லாய । ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிஷே ।
அனாகுலாய । ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிஷே । அநாத³யே । ஸாத்விகாய । ராஜஸாய । தமஸே । தமோஹர்த்ரே । நிராலம்பா³ய । நிராகாராய । கு³ணாகராய । கு³ணாஶ்ரயாய । கு³ணமயாய । ப்³ருʼஹத்காயாய । ப்³ருʼஹத்³யஶஸே । ப்³ருʼஹத்³த⁴னுஷே நம꞉ । 400 ।

ப்³ருʼஹத்பாதா³ய நம꞉ । ப்³ருʼஹன்மூர்த்⁴னே । ப்³ருʼஹத்ஸ்வனாய । ப்³ருʼஹத்கர்ணாய । ப்³ருʼஹன்னாஸாய । ப்³ருʼஹத்³பா³ஹவே । ப்³ருʼஹத்தனவே । ப்³ருʼஹத்³க³லாய । ப்³ருʼஹத்காயாய ।
ப்³ருʼஹத்புச்சா²ய । ப்³ருʼஹத்கராய । ப்³ருʼஹத்³க³தயே । ப்³ருʼஹத்ஸேவாய । ப்³ருʼஹல்லோகப²லப்ரதா³ய ।
ப்³ருʼஹத்³ப⁴க்தயே । ப்³ருʼஹத்³வாஞ்சா²ப²லதா³ய । ப்³ருʼஹதீ³ஶ்வராய । ப்³ருʼஹல்லோகனுதாய । த்³ரஷ்ட்ரே । வித்³யாதா³த்ரே நம꞉ । 420 ।

ஜக³த்³கு³ரவே நம꞉ । தே³வாசார்யாய । ஸத்யவாதி³னே । ப்³ரஹ்மவாதி³னே । கலாத⁴ராய । ஸப்தபாதாலகா³மினே । மலயாசலஸம்ʼஶ்ரயாய । உத்தராஶாஸ்தி²தாய । ஶ்ரீஶாய । தி³வ்யௌஷதி⁴வஶாய । க²கா³ய । ஶாகா²ம்ருʼகா³ய । கபீந்த்³ராய । புராணாய । ப்ராணசஞ்சுராய । சதுராய । ப்³ராஹ்மணாய । யோகி³னே । யோகி³க³ம்யாய । பராய நம꞉ । 440 ।

அவராய நம꞉ । அநாதி³நித⁴னாய । வ்யாஸாய । வைகுண்டா²ய ।
ப்ருʼதி²வீபதயே । அபராஜிதாய । ஜிதாராதயே । ஸதா³னந்த³தா³ய । ஈஶித்ரே । கோ³பாலாய । கோ³பதயே । யோத்³த்⁴ரே । கலயே । ஸ்பா²லாய । பராத்பராய । மனோவேகி³னே । ஸதா³யோகி³னே । ஸம்ʼஸாரப⁴யநாஶனாய நம꞉ । தத்த்வதா³த்ரே । தத்த்வஜ்ஞாய நம꞉ । 460 ।

தத்த்வாய நம꞉ । தத்த்வப்ரகாஶகாய । ஶுத்³தா⁴ய । பு³த்³தா⁴ய । நித்யயுக்தாய । ப⁴க்தாகாராய । ஜக³த்³ரதா²ய । ப்ரலயாய । அமிதமாயாய । மாயாதீதாய । விமத்ஸராய । மாயாநிர்ஜிதரக்ஷஸே । மாயாநிர்மிதவிஷ்டபாய । மாயாஶ்ரயாய । நிலேர்பாய । மாயாநிர்வர்தகாய । ஸுகி²னே । ஸுகி²னே (கா²ய) । ஸுக²ப்ரதா³ய । நாகா³ய நம꞉ । 480 ।

மஹேஶக்ருʼதஸம்ʼஸ்தவாய நம꞉ । மஹேஶ்வராய । ஸத்யஸந்தா⁴ய । ஶரபா⁴ய । கலிபாவனாய । ரஸாய । ரஸஜ்ஞாய । ஸதே । மானாய । ரூபாய । சக்ஷுஷே । ஶ்ருதயே । ரவாய । க்⁴ராணாய । க³ந்தா⁴ய । ஸ்பர்ஶனாய । ஸ்பர்ஶாய । ஹிங்காரமானகா³ய । கி³ரிஶாய நம꞉ । கி³ரிஜாகாந்தாய நம꞉ । து³ர்வாஸஸே । கவயே । அங்கி³ரஸே । ப்⁴ருʼக³வே । வஸிஷ்டா²ய । ச்யவனாய । நாரதா³ய । தும்பு³ரவே । ஹராய । விஶ்வக்ஷேத்ராய । விஶ்வபீ³ஜாய । விஶ்வநேத்ராய । விஶ்வபாய । யாஜகாய । பு³த்³த்⁴யை நம꞉ । க்ஷமாயை । தந்த்³ராயை । மந்த்ராய । மந்த்ரயித்ரே । ஸுராய । ராஜேந்த்³ராய । பூ⁴பதயே । ரூடா⁴ய । மாலினே । ஸம்ʼஸாரஸாரத²யே । நித்யாய ।
ஸம்பூர்ணகாமாய । ப⁴க்தகாமது³ஹே । உத்தமாய । க³ணபாய । கேஶவாய । ப்⁴ராத்ரே । பித்ரே । மாத்ரே நம꞉ । 540 ।

மாருதயே நம꞉ । ஸஹஸ்ரமூர்த்³த்⁴னே । ஸஹஸ்ராஸ்யாய । ஸஹஸ்ராக்ஷாய । ஸஹஸ்ரபதே³ । காமஜிதே । காமத³ஹனாய । காமாய । காம்யப²லப்ரதா³ய । முத்³ரோபஹாரிணே । ரக்ஷோக்⁴னாய । க்ஷிதிபா⁴ரஹராய । ப³லாய । நக²த³ம்ʼஷ்ட்ராயுதா⁴ய । விஷ்ணுப⁴க்தாய । ப⁴க்தாப⁴யப்ரதா³ய । த³ர்பக்⁴னே । த³ர்பதா³ய । த³ம்ʼஷ்ட்ராஶதமூர்தயே । அமூர்திமதே நம꞉ । 560 ।

மஹாநித⁴யே நம꞉ । மஹாபா⁴கா³ய । மஹாப⁴ர்கா³ய । மஹர்த்³தி⁴தா³ய । மஹாகாராய । மஹாயோகி³னே । மஹாதேஜஸே । மஹாத்³யுதயே । மஹாகர்மணே । மஹாநாதா³ய । மஹாமந்த்ராய । மஹாமதயே । மஹாஶமாய । மஹோதா³ராய । மஹாதே³வாத்மகாய । விப⁴வே । ருத்³ரகர்மணே । க்ரூரகர்மணே । ரத்னநாபா⁴ய ।
க்ருʼதாக³மாய நம꞉ । 580 ।

அம்போ⁴தி⁴லங்க⁴னாய நம꞉ । ஸித்³தா⁴ய । ஸத்யத⁴ர்மணே । ப்ரமோத³னாய । ஜிதாமித்ராய । ஜயாய । ஸோமாய । விஜயாய । வாயுவாஹனாய । ஜீவாய । தா⁴த்ரே । ஸஹஸ்ராம்ʼஶவே । முகுந்தா³ய । பூ⁴ரித³க்ஷிணாய । ஸித்³தா⁴ர்தா²ய । ஸித்³தி⁴தா³ய । ஸித்³தா⁴ய । ஸங்கல்பாய । ஸித்³தி⁴ஹேதுகாய । ஸப்தபாதாலசரணாய நம꞉ । 600 ।

ஸப்தர்ஷிக³ணவந்தி³தாய நம꞉ । ஸப்தாப்³தி⁴லங்க⁴னாய । வீராய ।
ஸப்தத்³வீபோருமண்ட³லாய । ஸப்தாங்க³ராஜ்யஸுக²தா³ய । ஸப்தமாத்ருʼநிஷேவிதாய । ஸப்தலோகைகமகுடாய । ஸப்தஹோத்ராய । ஸ்வராஶ்ரயாய । ஸப்தஸாமோபகீ³தாய । ஸப்தபாதாலஸம்ʼஶ்ரயாய । ஸப்தச்ச²ந்தோ³நித⁴யே । ஸப்தச்ச²ந்தா³ய । ஸப்தஜநாஶ்ரயாய । மேதா⁴தா³ய । கீர்திதா³ய । ஶோகஹாரிணே । தௌ³ர்பா⁴க்³யநாஶனாய । ஸர்வவஶ்யகராய । க³ர்ப⁴தோ³ஷக்⁴னே நம꞉ । 620 ।

புத்ரபௌத்ரதா³ய நம꞉ । ப்ரதிவாதி³முக²ஸ்தம்பா⁴ய । ருஷ்டசித்தப்ரஸாத³னாய । பராபி⁴சாரஶமனாய । து³꞉க²க்⁴னே । ப³ந்த⁴மோக்ஷதா³ய । நவத்³வாரபுராதா⁴ராய ।
நவத்³வாரநிகேதனாய । நரநாராயணஸ்துத்யாய । நவநாத²மஹேஶ்வராய । மேக²லினே । கவசினே । க²ட்³கி³னே । ப்⁴ராஜிஷ்ணவே । ஜிஷ்ணுஸாரத²யே । ப³ஹுயோஜனவிஸ்தீர்ணபுச்சா²ய । புச்ச²ஹதாஸுராய । து³ஷ்டஹந்த்ரே । நியமித்ரே । பிஶாசக்³ரஹஶாதனாய நம꞉ । 640 ।

பா³லக்³ரஹவிநாஶினே நம꞉ । த⁴ர்மநேத்ரே । க்ருʼபாகராய । உக்³ரக்ருʼத்யாய । உக்³ரவேகா³ய । உக்³ரநேத்ராய । ஶதக்ரதவே । ஶதமன்யுஸ்துதாய । ஸ்துத்யாய । ஸ்துதயே । ஸ்தோத்ரே । மஹாப³லாய । ஸமக்³ரகு³ணஶாலினே । வ்யக்³ராய ।
ரக்ஷோவிநாஶனாய । ரக்ஷோ(அ)க்³னிதா³வாய । ப்³ரஹ்மேஶாய । ஶ்ரீத⁴ராய । ப⁴க்தவத்ஸலாய । மேக⁴நாதா³ய நம꞉ । 660 ।

மேக⁴ரூபாய நம꞉ । மேக⁴வ்ருʼஷ்டிநிவாரணாய । மேக⁴ஜீவனஹேதவே । மேக⁴ஶ்யாமாய । பராத்மகாய । ஸமீரதனயாய । தா⁴த்ரே । தத்த்வவித்³யா-விஶாரதா³ய । அமோகா⁴ய । அமோக⁴வ்ருʼஷ்டயே । அபீ⁴ஷ்டதா³ய । அநிஷ்டநாஶனாய । அர்தா²ய । அனர்தா²பஹாரிணே । ஸமர்தா²ய । ராமஸேவகாய । அர்தி²னே । த⁴ந்யாய । அஸுராராதயே । புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம꞉ । 680 ।

ஆத்மபு⁴வே நம꞉ । ஸங்கர்ஷணாய । விஶுத்³தா⁴த்மனே । வித்³யாராஶயே । ஸுரேஶ்வராய । அசலோத்³தா⁴ரகாய । நித்யாய । ஸேதுக்ருʼதே । ராமஸாரத²யே । ஆனந்தா³ய । பரமானந்தா³ய । மத்ஸ்யாய । கூர்மாய । நித⁴யே । ஶயாய । வராஹாய । நாரஸிம்ʼஹாய । வாமனாய । ஜமத³க்³நிஜாய । ராமாய நம꞉ । 700 ।

க்ருʼஷ்ணாய நம꞉ । ஶிவாய । பு³த்³தா⁴ய । கல்கினே । ராமாஶ்ரயாய । ஹரயே । நந்தி³னே । ப்⁴ருʼங்கி³ணே । சண்டி³னே । க³ணேஶாய । க³ணஸேவிதாய । கர்மாத்⁴யக்ஷாய । ஸுராராமாய । விஶ்ராமாய । ஜக³தீபதயே । ஜக³ந்நாதா²ய । கபீஶாய । ஸர்வாவாஸாய । ஸதா³ஶ்ரயாய । ஸுக்³ரீவாதி³ஸ்துதாய நம꞉ । 720 ।

தா³ந்தாய நம꞉ । ஸர்வகர்மணே । ப்லவங்க³மாய । நக²தா³ரிதரக்ஷஸே ।
நக²யுத்³த⁴விஶாரதா³ய । குஶலாய । ஸுத⁴னாய । ஶேஷாய । வாஸுகயே । தக்ஷகாய । ஸ்வர்ணவர்ணாய । ப³லாட்⁴யாய । புருஜேத்ரே । அக⁴நாஶனாய । கைவல்யதீ³பாய । கைவல்யாய । க³ருடா³ய । பன்னகா³ய । கு³ரவே । க்லீக்லீராவஹதாராதிக³ர்வாய நம꞉ । 740 ।

பர்வதபே⁴த³னாய நம꞉ । வஜ்ராங்கா³ய । வஜ்ரவக்த்ராய ।
ப⁴க்தவஜ்ரநிவாரகாய । நகா²யுதா⁴ய । மணிக்³ரீவாய । ஜ்வாலாமாலினே । பா⁴ஸ்கராய । ப்ரௌட⁴ப்ரதாபாய । தபனாய । ப⁴க்ததாபநிவாரகாய ।
ஶரணாய । ஜீவனாய । போ⁴க்த்ரே । நானாசேஷ்டாய । சஞ்சலாய । ஸ்வஸ்தா²ய । அஸ்வாஸ்த்²யக்⁴னே । து³꞉க²ஶாதனாய । பவனாத்மஜாய நம꞉ । 760 ।

பவனாய நம꞉ । பாவனாய । காந்தாய । ப⁴க்தாங்கா³ய । ஸஹனாய ।
ப³லாய । மேக⁴நாத³ரிபவே । மேக⁴நாத³ஸம்ʼஹ்ருʼதராக்ஷஸாய । க்ஷராய । அக்ஷராய । வினீதாத்மனே । வானரேஶாய । ஸதாங்க³தயே । ஶ்ரீகண்டா²ய । ஶிதிகண்டா²ய । ஸஹாயாய । ஸஹநாயகாய । அஸ்தூ²லாய । அனணவே । ப⁴ர்கா³ய நம꞉ । 780 ।

தே³வஸம்ʼஸ்ருʼதிநாஶனாய நம꞉ । அத்⁴யாத்மவித்³யாஸாராய ।
அத்⁴யாத்மகுஶலாய । ஸுதி⁴யே । அகல்மஷாய । ஸத்யஹேதவே । ஸத்யதா³ய । ஸத்யகோ³சராய । ஸத்யக³ர்பா⁴ய । ஸத்யரூபாய । ஸத்யாய । ஸத்யபராக்ரமாய । அஞ்ஜனாப்ராணலிங்கா³ய । வாயுவம்ʼஶோத்³ப⁴வாய । ஶ்ருதயே । ப⁴த்³ரரூபாய । ருத்³ரரூபாய । ஸுரூபாய । சித்ரரூபத்⁴ருʼஶே । மைனாகவந்தி³தாய நம꞉ । 800 ।

ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶனாய நம꞉ । விஜயாய । ஜயாய । க்ராந்ததி³ங்மண்ட³லாய । ருத்³ராய । ப்ரகடீக்ருʼதவிக்ரமாய । கம்பு³கண்டா²ய । ப்ரஸன்னாத்மனே । ஹ்ரஸ்வனாஸாய । வ்ருʼகோத³ராய । லம்போ³ஷ்டா²ய । குண்ட³லினே । சித்ரமாலினே । யோக³விதா³ம்ʼ வராய । விபஶ்சிதே । கவயே । ஆனந்த³விக்³ரஹாய । அனல்பநாஶனாய । பா²ல்கு³னீஸூனவே । அவ்யக்³ராய நம꞉ । 820 ।

யோகா³த்மனே நம꞉ । யோக³தத்பராய । யோக³விதே³ । யோக³கர்த்ரே । யோக³யோனயே । தி³க³ம்ப³ராய । ராதி³க்ஷகாராந்தவர்ணநிர்மிதவிக்³ரஹாய । உலூக²லமுகா²ய । ஸித்³த⁴ஸம்ʼஸ்துதாய । பரமேஶ்வராய । ஶ்லிஷ்டஜங்கா⁴ய । ஶ்லிஷ்டஜானவே । ஶ்லிஷ்டபாணயே । ஶிகா²த⁴ராய । ஸுஶர்மணே । அமிதத⁴ர்மணே । நாராயணபராயணாய । ஜிஷ்ணவே । ப⁴விஷ்ணவே । ரோசிஷ்ணவே நம꞉ । 840 ।

க்³ரஸிஷ்ணவே நம꞉ । ஸ்தா²ணவே । ஹரயே । ருத்³ரானுக்ருʼதே । வ்ருʼக்ஷகம்பனாய । பூ⁴மிகம்பனாய । கு³ணப்ரவாஹாய । ஸூத்ராத்மனே । வீதராகா³ய । ஸ்துதிப்ரியாய । நாக³கன்யாப⁴யத்⁴வம்ʼஸினே । க்ருʼதபூர்ணாய । கபாலப்⁴ருʼதே । அனுகூலாய । அக்ஷயாய । அபாயாய । அனபாயாய । வேத³பாரகா³ய । அக்ஷராய । புருஷாய நம꞉ । 860 ।

லோகநாதா²ய நம꞉ । த்ர்யக்ஷாய । ப்ரப⁴வே । த்³ருʼடா⁴ய ।
அஷ்டாங்க³யோக³ப²லபு⁴வே । ஸத்யஸந்தா⁴ய । புருஷ்டுதாய ।
ஶ்மஶானஸ்தா²னநிலயாய । ப்ரேதவித்³ராவணக்ஷமாய । பஞ்சாக்ஷரபராய । பஞ்சமாத்ருʼகாய । ரஞ்ஜனாய । த்⁴வஜாய ।
யோகி³னீவ்ருʼந்த³வந்த்³யஶ்ரியே । ஶத்ருக்⁴னாய । அனந்தவிக்ரமாய । ப்³ரஹ்மசாரிணே । இந்த்³ரியவபுஷே । த்⁴ருʼதத³ண்டா³ய । த³ஶாத்மகாய நம꞉ । 880 ।

அப்ரபஞ்சாய நம꞉ । ஸதா³சாராய । ஶூரஸேனாய । விதா³ரகாய । பு³த்³தா⁴ய । ப்ரமோதா³ய । ஆனந்தா³ய । ஸப்தஜிஹ்வபதயே । த⁴ராய । நவத்³வாரபுராதா⁴ராய । ப்ரத்யக்³ராய । ஸாமகா³யனாய । ஷட்சக்ரதா⁴ம்னே । ஸ்வர்லோகப⁴யஹ்ருʼதே । மானதா³ய । மதா³ய । ஸர்வவஶ்யகராய । ஶக்தயே । அனந்தாய । அனந்தமங்க³லாய நம꞉ । 900 ।

அஷ்டமூர்தித⁴ராய நம꞉ । நேத்ரே । விரூபாய । ஸ்வரஸுந்த³ராய । தூ⁴மகேதவே । மஹாகேதவே । ஸத்யகேதவே । மஹாரதா²ய । நந்தீ³ப்ரியாய । ஸ்வதந்த்ராய । மேக²லினே । ட³மருப்ரியாய । லோஹிதாங்கா³ய । ஸமிதே⁴ । வஹ்னயே । ஷட்³ருʼதவே ।
ஶர்வாய । ஈஶ்வராய । ப²லபு⁴ஜே நம꞉ । 920 ।

ப²லஹஸ்தாய நம꞉ । ஸர்வகர்மப²லப்ரதா³ய । த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷாய ।
த⁴ர்மப²லாய । த⁴ர்மாய । த⁴ர்மப்ரதா³ய । அர்த²தா³ய ।
பஞ்சவிம்ʼஶதிதத்த்வஜ்ஞாய । தாரகாய । ப்³ரஹ்மதத்பராய । த்ரிமார்க³வஸதயே । பீ⁴மாய । ஸர்வது³ஷ்டனிப³ர்ஹணாய । ஊர்ஜ꞉ஸ்வாமினே । ஜலஸ்வாமினே । ஶூலினே । மாலினே । நிஶாகராய । ரக்தாம்ப³ரத⁴ராய । ரக்தாய நம꞉ । 940 ।

ரக்தமால்யவிபூ⁴ஷணாய நம꞉ । வனமாலினே । ஶுபா⁴ங்கா³ய । ஶ்வேதாய । ஶ்வேதாம்ப³ராய । யூனே । ஜயாய । அஜேயபரீவாராய । ஸஹஸ்ரவத³னாய । கவயே । ஶாகினீடா³கினீயக்ஷரக்ஷோபூ⁴தப்ரப⁴ஞ்ஜனாய । ஸத்³யோஜாதாய । காமக³தயே । ஜ்ஞானமூர்தயே । யஶஸ்கராய । ஶம்பு⁴தேஜஸே । ஸார்வபௌ⁴மாய । விஷ்ணுப⁴க்தாய । ப்லவங்க³மாய । சதுர்ணவதிமந்த்ரஜ்ஞாய நம꞉ । 960 ।

பௌலஸ்த்யப³லத³ர்பக்⁴னே । ஸர்வலக்ஷ்மீப்ரதா³ய । ஶ்ரீமதே ।
அங்க³த³ப்ரியவர்த⁴னாய । ஸ்ம்ருʼதிபீ³ஜாய । ஸுரேஶானாய । ஸம்ʼஸாரப⁴யநாஶானாய । உத்தமாய । ஶ்ரீபரீவாராய । ஶ்ரீபு⁴வே । உக்³ராய । காமது³ஹே । ஸதா³க³தயே । மாதரிஶ்வனே । ராமபாதா³ப்³ஜஷட்பதா³ய । நீலப்ரியாய । நீலவர்ணாய । நீலவர்ணப்ரியாய । ஸுஹ்ருʼதே³ । ராமதூ³தாய நம꞉ । 980 ।

லோகப³ந்த⁴வே நம꞉ । அந்தராத்மனே । மனோரமாய । ஶ்ரீராமத்⁴யானக்ருʼதே । வீராய । ஸதா³கிம்புருஷஸ்துதாய । ராமகார்யாந்தரங்கா³ய । ஶுத்³த⁴யே । க³த்யை । அநாமயாய । புண்யஶ்லோகாய । பரானந்தா³ய । பரேஶப்ரியஸாரத²யே । லோகஸ்வாமினே । முக்திதா³த்ரே । ஸர்வகாரணகாரணாய । மஹாப³லாய । மஹாவீராய । பாராவாரக³தயே । கு³ரவே நம꞉ । 1000 ।

தாரகாய நம꞉ । ப⁴க³வதே । த்ராத்ரே । ஸ்வஸ்திதா³த்ரே । ஸுமங்க³லாய । ஸமஸ்தலோகஸாக்ஷிணே । ஸமஸ்தஸுரவந்தி³தாய ।
ஸீதாஸமேதஶ்ரீராமபாத³ஸேவாது⁴ரந்த⁴ராய நம꞉ । 1008 ।

Also Read:

1000 Names of Anjaneya Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top