Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Renuka | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Renuka Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீரேணுகாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

அத² ஶ்ரீரேணுகாதந்த்ராந்தர்க³தம் ஶ்ரீரேணுகாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।

ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம: । ஶ்ரீ ரேணுகாயை நம: ।
கி³ரிப்ருʼஷ்டே² ஸமாஸீநம் ஶங்கரம் லோகஶங்கரம் ।
ப்ரணத: பரிபப்ரச்ச² ஸம்ஶயஸ்த:² ஷடா³நந: ॥ 1 ॥

ஸ்கந்த³ உவாச —

தாத ஸர்வேஶ்வரஸ்த்வம் ஹி ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வபா⁴வந: ।
கத²யஸ்வ ப்ரஸாதே³ந ரஹஸ்யம் ஸகலார்த²த³ம் ॥ 2 ॥

விஜய: ஸங்கடே கோ⁴ரே நிர்விக்⁴நம் ப³லமுத்கடம் ।
அந்யேঽபி வாஞ்சி²தார்தா²ஶ்ச ஸித்³த்⁴யந்த்யாஶு விநா ஶ்ரமம் ॥ 3 ॥

ஶங்கர உவாச —

ஸாது⁴ ப்ருʼஷ்டம் மஹாபா³ஹோ ஸம்ஶயோ மாஸ்து மாஸ்து தே ।
யத³நுஷ்டா²நமாத்ரேண ஸர்வாந்காமாநவாப்ஸ்யஸி ॥ 4 ॥

கஸ்யசிந்நயதா³க்²யாதம் தத்³ரஹஸ்யம் வதா³ம்யஹம் ।
ஸ்தோத்ரம் ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் ரேணுகாயாஸ்து ஸித்³தி⁴த³ம் ॥ 5 ॥

ஸத்³ய: ப்ரத்யயகாமஸ்த்வம் ஶ்ருʼணு ஷண்முக² ப⁴க்தித: ।
ஸர்வதே³வாஶ்ச வேதா³ஶ்சக்ஷீணவீர்யா யுகே³ யுகே³ ॥ 6 ॥

அக்ஷீணப²லதா³த்ரீயம் த்ரிஸத்யம் மம பா⁴ஷிதம் ।
ஸர்வதே³வமயீ தே³வீ ரேணுகா காமதா³ர்சிதா ॥ 7 ॥

புரதா³ஹே மயா த்⁴யாதா ததை²வ க³ரலாஶநே ।
விஷ்ணுநா ஸாக³ரோந்மாதே² ப்³ரஹ்மணா ஸ்ருʼஷ்டிகர்மணி ॥ 8 ॥

கோ³த்ரபே⁴தே³ மக⁴வதா ஜக³தீ தா⁴ரணேঽஹிநா ।
காமேந ஶம்ப³ரவதே⁴ ரத்யா தத்ப்ராப்தயே புந: ॥ 9 ॥

க³ணாதீ⁴ஶேந ஸததம் விக்⁴நவாரணகர்மணி ।
கிம் வத்ஸ ப³ஹுநோக்தேந ஹைமவத்யா மதா³க்²யயா ॥ 10 ॥

த்⁴யாத்வா ஸர்வார்த²தா³ ஸா ஹி ஸர்வலோகைகஸம்ஶ்ரயா ।
மஹத்கார்யோத்³யதைரந்யைர்ப³ஹுபி⁴ஶ்சிந்திதா ஶிவா ॥ 11 ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்த²மவாங்மநஸகோ³சரா ।
தஸ்யா ஏவ ப்ரஸாதா³த்தாம் ஸ்தௌமி நாமாவளிச்ச²லாத் ॥ 12 ॥

ருʼஷ்யாதி³கம் ச ஸங்க்ஷேபாத்கத²யாமி ஷடா³நந ।
த்ர்யம்ப³கஶ்ச ருʼஷி: ப்ரோக்தோঽநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ ப்ரகீர்திதம் ॥ 13 ॥

ஏகவீரா மஹாமாயா ரேணுகா தை³வதம் ஸ்ம்ருʼதம் ।
ஸர்வபாபக்ஷயத்³வாரா ப்ரீத்யை தே³வ்யா முஹுர்முஹு: ॥ 14 ॥

ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ராப்தௌ விநியோக³ உதா³ஹ்ருʼத: ।
ரேணுகா ராமமாதேதி மஹாபுரநிவாஸிநீ ॥ 15 ॥

ஏகவீரா காலராத்ரிரேகலா நாமபி:⁴ க்ரமாத்
அங்கு³ஷ்டா²தி³ கரந்யாஸோ ஹ்ருʼத³யாதி³ ஷட³ங்க³கம் ।
சதுர்த்²யந்தைர்நமோந்தைஶ்ச ப்ரணவாதி³பி⁴ராசரேத் ॥ 16 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ ரேணுகா ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய த்ர்யம்ப³க ருʼஷி:
ஶ்ரீரேணுகா தே³வதா । அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । ஸர்வபாபக்ஷயத்³வாரா
ஶ்ரீ ஜக³த³ம்பா³ ரேணுகா ப்ரீத்யர்த²ம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ராப்த்யர்த²ம்
ச ஜபே விநியோக:³ ।
அத² ந்யாஸ: – ஶ்ரீரேணுகாயை நம: அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ராமமாத்ரே நம: தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ மஹாபுரவாஸிந்யை நம: மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஏகவீராயை நம: அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ காலராத்ர்யை நம: கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஏகலாயை நம: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ஏவம் ஹ்ருʼத³யாதி³- ௐ ரேணுகாயை நம: ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ ராமமாத்ரே நம: ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ மஹாபுரவாஸிந்யை நம: ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ ஏகவீராயை நம: கவசாய ஹும் ।
ௐ காலராத்ர்யை நம: நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ ஏகலாயை நம: அஸ்த்ராய ப²ட் ।

த்⁴யாநம் —

த்⁴யாயேந்நித்யமபூர்வவேஷலலிதாம் கந்த³ர்பலாவண்யதா³ம்
தே³வீம் தே³வக³ணைருபாஸ்யசரணாம் காருண்யரத்நாகராம் ।
லீலாவிக்³ரஹிணீம் விராஜிதபு⁴ஜாம் ஸச்சந்த்³ரஹாஸாதி³பி⁴-
ர்ப⁴க்தாநந்த³விதா⁴யிநீம் ப்ரமுதி³தாம் நித்யோத்ஸவாம் ரேணுகாம் ॥ 17 ॥

ௐ ரேணுகா ராமஜநநீ ஜமத³க்³நிப்ரியா ஸதீ ।
ஏகவீரா மஹாமாயா காலராத்ரி: ஶிவாத்மிகா ॥ 18 ॥

மஹாமோஹா மஹாதீ³ப்தி: ஸித்³த⁴வித்³யா ஸரஸ்வதீ ।
யோகி³நீ சந்த்³ரிகாஸித்³தா⁴ ஸித்³த⁴லக்ஷ்மீ: ஶிவப்ரியா ॥ 19 ॥

காமதா³ காமஜநநீ மாத்ருʼகா மந்த்ரஸித்³தி⁴தா³ ।
மந்த்ரஸித்³தி⁴ர்மஹாலக்ஷ்மீ மாத்ருʼமண்ட³லவல்லபா⁴ ॥ 20 ॥

சந்த்³ரிகா சந்த்³ரகாந்திஶ்ச ஸூர்யகாந்தி: ஶுசிஸ்மிதா ।
யோகே³ஶ்வரீ யோக³நித்³ரா யோக³தா³த்ரீ ப்ரபா⁴வதீ ॥ 21 ॥

அநாத்³யந்தஸ்வரூபா ஶ்ரீ: க்ரோத⁴ரூபா மஹாக³தி: ।
மந:ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிர்க்⁴ராணசக்ஷுஸ்த்வக்³ரஸநா ரஸா ॥ 22 ॥

மாத்ருʼகா பதிருத்க்ரோஶா சண்ட³ஹாஸா மஹாவரா ।
மஹாவீரா மஹாஶூரா மஹாசாபா ரத²ஸ்தி²தா ॥ 23 ॥

ப³ர்ஹிபத்ரப்ரியா தந்வீ ப³ர்ஹிபத்ரா சதுர்பு⁴ஜா ।
நாத³ப்ரியா நாத³லுப்³தா⁴ த்ர்யக்ஷரா ம்ருʼதஜீவநீ ॥ 24 ॥

அம்ருʼதாம்ருʼதபாநேஷ்டா ஸிந்து⁴பா பாத்ரஶாலிநீ ।
சண்ட³ஹாஸத⁴ரா ஶூரா வீரா ட³மருமாலிநீ ॥ 25 ॥

ஶிரோத⁴ரா பாத்ரகரா வரதா³ வரவர்ணிநீ ।
த்ரிமூர்திர்வேத³ஜநநீ வேத³வித்³யா தபோநிதி:⁴ ॥ 26 ॥

தபோயுக்தா தபோலக்ஷ்மீஸ்தபஸ: ஸித்³தி⁴தா³பரா ।
லலிதா ஸாத்விகீ ஶாந்தா ராஜஸீ ரக்தத³ந்திகா ॥ 27 ॥

ஏகலா ரேணுதநயா காமாக்ஷீ ஸத்பராயணா ।
ஐந்த்³ரீ மாஹேஶ்வரீ ப்³ராஹ்மீ வைஷ்ணவீ வட³வாநலா ॥ 28 ॥

காவேரீ க⁴நதா³ யாம்யா யாம்யாக்³நேயீ தநுர்நிஶா ।
ஈஶாநீ நைருʼதி: ஸௌம்யா மாஹேந்த்³ரீ வாருணீ ஸமா ॥ 29 ॥

ஸர்வர்ஷித்⁴யேயசரணா ந்ருʼவாரணா நரவல்லபா⁴ ।
பி⁴ல்லீவேஷத⁴ரா பி⁴ல்லீவர்வராலக மண்டி³தா ॥ 30 ॥

ஶ்ருʼங்கீ³வாத³ந ஸுரஸா கு³ஞ்ஜாஹார விபூ⁴ஷணா ।
மயூர பிச்சா²ப⁴ரணா ஶ்யாமா நீலாம்ப³ரா ஶிவா ॥ 31 ॥

காலிகா ரேணுது³ஹிதா ஶிவபூஜ்யா ப்ரியம்வதா³ ।
ஸ்ருʼஷ்டிக்ருʼத் ஸ்தி²திக்ருʼத்க்ருத்³தா⁴ ப்ருʼத்²வீ நாரத³ஸேவிதா ॥ 32 ॥

ஸம்ஹாரகாரிணீந்த்³ராக்ஷீ ரக்ஷோக்⁴நீ சந்த்³ரஶேக²ரா ।
ஹும் ப²ட் வௌஷட் வஷட்³ரூபா ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா நமோ மநு: ॥ 33 ॥

ஸுஷுப்திர்ஜாக்³ரதிர்நித்³ரா ஸ்வப்நா துர்யா ச சக்ரிணீ ।
தாரா மந்தோ³த³ரீ ஸீதாঽஹல்யாঽருந்த⁴திகா தி³தி: ॥ 34 ॥

ப⁴கீ³ரதீ² ச காவேரீ கௌ³தமீ நர்மதா³ மஹீ ।
ஸரயூர்கௌ³தமீ பீ⁴மா த்ரிவேணீ க³ண்ட³கீ ஸரீ ॥ 35 ॥

மாநஸம் சந்த்³ரபா⁴கா³ ச ரேவா க³ங்கா³ ச வேதி³கா ।
ஹரித்³வாரம் மாத்ருʼபுரம் த³த்தாத்ரேயநிவாஸபூ:⁴ ॥ 36 ॥

மாத்ருʼஸ்தா²தி³ஸம்ஸ்தா²நா மாத்ருʼமண்ட³லமண்டி³தா ।
மாத்ருʼமண்ட³லஸம்பூஜ்யா மாத்ருʼமண்ட³லமத்⁴யகா³ ॥ 37 ॥

நாநாஸ்தா²நாவதாராத்³யா நாநாஸ்தா²நசரித்ரக்ருʼத் ।
கமலா துலஜாத்ரேயீ கோஹ்லாபுரநிவாஸிநீ ॥ 38 ॥

மந்தா³கிநீ போ⁴க³வதீ த³த்தாத்ரேயாநுஸூயகா ।
ஷட்சக்ரதே³வதா பிங்கா³ ஜமத³க்³நீஶ்வரார்த்³த⁴ஹ்ருʼத் ॥ 39 ॥

இடா³க்²யா ச ஸுஷும்நாக்²யா சந்த்³ரஸூர்யக³திர்வியத் ।
சந்த்³ரஸூர்யஸமாக்²யாதா ஸர்வஸ்த்ரீநிலயாத்⁴வநி: ॥ 40 ॥

ஸமஸ்தவித்³யாதத்த்வஜ்ஞா ஸர்வரூபா ஸுகா²ஶ்ரயா ।
புண்யபாபேஶ்வரீ கீர்திர்போ⁴க்த்ரீ போ⁴க³ப்ரவர்திநீ ॥ 41 ॥

ஜமத³க்³ந்யஸ்ய ஜநநீ கவிஶக்தி: கவித்வதா³ ।
ஹ்ரீங்காராம்பா³ தமோரூபா க்லீங்காரா காமதா³யிநீ ॥ 42 ॥

வாக்ப்ரதை³ங்காரரூபா ச முக்திதௌ³ங்காரரூபிணீ ।
ஶ்ரீங்காராகி²லதா³நோக்தா ஸர்வபீ³ஜாத்மிகாத்மபூ:⁴ ॥ 43 ॥

ஜமத³க்³நி ஶிவாங்கஸ்தா² த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷதா³ ।
ஜமத³க்³நிக்ரோத⁴ஹரா ஜமத³க்³நிவச:கரீ ॥ 44 ॥

ஜமத³க்³நிதமோஹந்த்ரீ ஜமத³க்³நிஸுகை²கபூ:⁴ ।
ஜிதவீரா வீரமாதா வீரபூ⁴ர்வீரஸேவிதா ॥ 45 ॥

வீரதீ³க்ஷாகரீ ஸௌர்யதீ³க்ஷிதா ஸர்வமங்க³ளா ।
காத்யாயநீ பரீவாரா காலகாலா கலாநிதி:⁴ ॥ 46 ॥

அஷ்டஸித்³தி⁴ப்ரதா³ க்ரூரா க்ரூரக்³ரஹவிநாஶிநீ ।
ஸாகாரா ச நிராகாராஹங்காராகாரணா க்ருʼதி: ॥ 47 ॥

ஸம்மதா விஷமக்⁴நீ ச விஷஹந்த்ரீ விஷாஶநா ।
வ்யாலாப⁴ரணஸம்ஹ்ருʼஷ்டா வ்யாலமண்ட³நமண்டி³தா ॥ 48 ॥

அணுரூபா பராணுஶ்ச ஸத்³ரூபா ச மஹாபரா ।
ஹ்ரஸ்வா ஹ்ரஸ்வபரா தீ³ர்கா⁴ பரதீ³ர்கா⁴ பராத்பரா ॥ 49 ॥

அத்³வயாத்³வயரூபா ச ப்ரபஞ்சரஹிதா ப்ருʼது:² ।
ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மா நிரீஹா ச ஸ்நேஹாஞ்ஜநவிவர்ஜிதா ॥ 50 ॥

ப்³ரஹ்மஸூதா மஹாநித்³ரா யோக³நித்³ரா ஹரிஸ்துதா ।
ஹிரண்யக³ர்ப⁴ரூபா ச பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ ॥ 51 ॥

ப்³ரஹ்மஶக்திர்ப்³ரஹ்மவித்³யா விஶ்வபீ³ஜா நிரஞ்ஜநா ।
அதுலா கர்மரூபா ச ஶ்யாமலா பரிகா⁴யுதா⁴ ॥ 52 ॥

நாராயணீ விஷ்ணுஶக்தி: அவாங்மநஸகோ³சரா ।
க்⁴ருʼதமாரீ புண்யகரீ புண்யஶக்திரமாம்பி³கா ॥ 53 ॥

ரக்தபீ³ஜவதோ⁴த்³ரிக்தா ரக்தசந்த³நசர்சிதா ।
ஸுரக்தபுஷ்பாப⁴ரணா ரக்தத³ம்ஷ்ட்ராப⁴யப்ரதா³ ॥ 54 ॥

தீக்ஷ்ணரக்தநகா²ரக்தா நிஶும்ப⁴ப்ராணக்ருʼந்திநீ ।
ஶும்ப⁴ப்ராணநிஹந்த்ரீ ச மஹாம்ருʼத்யுவிநாஶிநீ ॥ 55 ॥

ஸர்வதே³வமஹாஶக்திர்மஹாலக்ஷ்மீ ஸுரஸ்துதா ।
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜார்ச்யாம்ஶா த³ஶதோ³ர்த³ண்ட³மண்டி³தா ॥ 56 ॥

நிஷ்கலாஷ்டபு⁴ஜா தா⁴த்ரீ கல்பாதீதா மநோஹரா ।
கல்பநா ரஹிதார்ச்யாத்³யா தா³ரித்³ர்யவநதா³ஹிநீ ॥ 57 ॥

கௌஸ்துபா⁴ பாரிஜாதா ச ஹாஹாதி³ரூபதா⁴ரிணீ ।
திலோத்தமாப்ஸரோரூபா நவநாக³ஸ்வரூபிணீ ॥ 58 ॥

நிதி⁴ரூபா ஸமாதி⁴ஸ்தா² க²ட்³க³ரூபா ஶவஸ்தி²தா ।
மஹிஷாஸுரத³த்தாங்க்⁴ரி: ஸிம்ஹகா³ ஸிம்ஹகா³மிநீ ॥ 59 ॥

த்ரிஶூலதா⁴ரிணீ ப்ரௌடா⁴ பா³லா முக்³தா⁴ ஸுத⁴ர்மிணீ ।
ஶங்க²ப்⁴ருʼச்சக்ரப்⁴ருʼத்பாஶா க³தா³ப்⁴ருʼத்பாஶமண்டி³தா ॥ 60 ॥

காலஶக்தி: க்ருʼபாஸிந்து⁴ர்ம்ருʼகா³ரிவரவாஹநா ।
க³ணராஜமஹாஶக்தி: ஶிவஶக்தி: ஶிவஸ்துதா ॥ 61 ॥

ஹரிப்ரியா ஶ்ராத்³த⁴தே³வீ ப்ரதா⁴நா கு³ஹரூபிணீ ।
கு³ஹப்ரீதா க³ணேட்ப்ரீதா காமப்ரீதா கு³ஹஸ்தி²தா ॥ 62 ॥

ஸர்வார்த²தா³யிநீ ரௌத்³ரீ நீலாக³திரலோலுபா ।
சாமுண்டா³ சித்ரக⁴ண்டா ச விஶ்வயோநிர்நிரந்தரம் ॥ 63 ॥

ஶ்ராவணீ ஶ்ரமஹந்த்ரீ ச ஸம்ஸாரப்⁴ரமநாஶிநீ ।
ஸம்ஸாரப²லஸம்பந்நா ஸம்ஸாரமதிருச்சகா³ ॥ 64 ॥

உச்சாஸநஸமாரூடா⁴ விமாநவரகா³மிநீ ।
விமாநஸ்தா² விமாநக்⁴நீ பாஶக்⁴நீ காலநாஶிநீ ॥ 65 ॥

காலசக்ரப்⁴ரமப்⁴ராந்தா காலசக்ரப்ரவர்திநீ ।
சேதநா சாபிநீ ப⁴வ்யா ப⁴வ்யாப⁴வ்யவிநாஶிநீ ॥ 66 ॥

ஸிம்ஹாஸநஸுகா²விஷ்டா க்ஷீரஸாக³ரகந்யகா ।
வணிக்கந்யா க்ஷேமகரீ முகுடேஶாவநிஸ்தி²தா ॥ 67 ॥

ஶ்ருதிஜ்ஞா ச புராணஜ்ஞா ஸ்ம்ருʼதிஜ்ஞா வேத³வாத³நீ ।
வேத³வேதா³ர்த²தத்த்வஜ்ஞா ஹிங்கு³லா காலஶாலிநீ ॥ 68 ॥

இதிஹாஸார்த²வித்³த⁴ர்ம்யா த்⁴யேயா ஹந்த்ரீ ஶிஶுப்ரியா ।
ஸ்தந்யதா³ ஸ்தந்யதா⁴ரா ச வநஸ்தா² பார்வதீஶிவா ॥ 69 ॥

மேநா மைநாகப⁴கி³நீ ஸுரபி⁴ர்ஜலபு⁴க்தடி³த் ।
ஸர்வபீ³ஜாந்தரஸ்தா²த்ரீ ஸகலாக³மதே³வதா ॥ 70 ॥

ஸ்த²லஸ்த²லா ஜலஸ்தா² ச வநஸ்தா² வநதே³வதா ।
க்ஷயஹந்த்ரீ நிஹந்த்ரீ ச நிராதங்காமரப்ரியா ॥ 71 ॥

த்ரிகாலஜ்ஞா த்ரிரூபா ச லீலாவிக்³ரஹதா⁴ரிணீ ।
ஸமாதி:⁴ புண்யதி:⁴ புண்யா பாபாஜ்ஞாநவிநாஶிநீ ॥ 72 ॥

த்³ருʼஶ்யா த்³ருʼக்³விஷயா த்³ருʼஷ்டி: பாபஹந்த்ரீ ஶமஸ்தி²தா ।
விரதா² ரத²நிஷ்டா² ச வரூத²ரத²ஸம்ஸ்தி²தா ॥ 73 ॥

மது⁴கைடப⁴ஹந்த்ரீ ச ஸர்வதே³வஶரீரப்⁴ருʼத் ।
த்ரிபுரா புண்யகீர்திஶ்ச ந்ருʼபவஶ்யப்ரதா³யிநீ ॥ 74 ॥

ஸாங்க்²யவித்³யா த்ரயீவித்³யா யோக³வித்³யா ரவிஸ்தி²தா ।
ஸ்தா²வரா ஜங்க³மா க்ஷாந்திர்ப³லிஶக்திர்ப³லிப்ரியா ॥ 75 ॥

மஹிஷாஸுரநிர்ணாஶீ தை³த்யஸைந்யபராந்தக்ருʼத் ।
ட³மட்³ட³மருடா³ங்காரா வீரஶ்ரீர்ஜநதே³வதா ॥ 76 ॥

உத்³கீ³தோ²த்³கீ³த²மர்யாதா³ க்ஷீரஸாக³ரஶாயிநீ ।
வீரலக்ஷ்மீர்வீரகாந்தா ஶிவதூ³தீ ஸநாதநீ ॥ 77 ॥

ஶக்ராதி³ஸம்ஸ்துதா ஹ்ருʼஷ்டா சண்ட³முண்ட³விநாஶிநீ ।
பஞ்சவக்த்ரைகரூபா ச த்ரிநேத்ராவலிமோஹிநீ ॥ 78 ॥

தூ⁴ம்ரலோசநநிர்நாஶாஹங்காரோத்³கா³ரபா⁴ஷிணீ ।
ஏகமூர்திஸ்த்ரிதா⁴மூர்தி: த்ரிலோகாநந்த³தா³யிநீ ॥ 79 ॥

ப⁴வாநீ த³ஶமூர்திஶ்ச பஞ்சமூர்திர்ஜயந்திகா ।
த³க்ஷிணா த³க்ஷிணாமூர்தி: அநேகைகாத³ஶாக்ருʼதி: ॥ 80 ॥

ஏகசக்ஷுரநந்தாக்ஷீ விஶ்வாக்ஷீ விஶ்வபாலிநீ ।
சதுர்விம்ஶதிதத்த்வாத்³யா சதுர்விம்ஶதிதத்த்வவித் ॥ 81 ॥

ஸோঽஹம் ஹம்ஸாவிஶேஷஜ்ஞா நிர்விஶேஷா நிராக்ருʼதி: ।
யமக⁴ண்டாம்ருʼதகலா ஜயக⁴ண்டா ஜயத்⁴வநி: ॥ 82 ॥

பாஞ்சஜந்யஸ்பு²ரச்ச²க்திர்ஹநுமச்ச²க்திராஸ்திகா ।
ஶீலாதரணஶக்திஶ்ச ராமஶக்திர்விராட்தநு: ॥ 83 ॥

லங்காப்ரஜ்வலநா வேலா ஸாக³ரக்ரமணக்ரமாத் ।
நரநாராயணப்ரீதிர்லோகநீதிரகௌ⁴க⁴க்ருʼத் ॥ 84 ॥

விபாஶா பாஶஹஸ்தா ச விஶ்வபா³ஹுஸ்த்ரிலிங்கி³கா ।
ப்ராசீ ப்ரதீசீ விதி³ஶா த³க்ஷிணா த³க்ஷகந்யகா ॥ 85 ॥

ஶிவலிங்க³ப்ரதிஷ்டா²த்ரீ ஶிவலிங்க³ப்ரதிஷ்டி²தா ।
அஜ்ஞாநநாஶிநீ பு³த்³தி⁴ஸ்தத்த்வவித்³யா ஸுசேதநா ॥ 86 ॥

ப்ரகாஶா ஸ்வப்ரகாஶா ச த்³வயாத்³வயவர்ஜிதா ।
அஸத்³ரூபா ச ஸத்³ரூபா ஸத³ஸத்³ரூபஶாலிநீ ॥ 87 ॥

கைலாஸநிலயா கௌ³ரீ வ்ருʼஷகா³ வ்ருʼஷவாஹநா ।
ஸோமஸூர்யாக்³நிநயநா ஸோமஸூர்யாக்³நிவிக்³ரஹா ॥ 88 ॥

விஷமேக்ஷணது³ர்த⁴ர்ஷா லங்காதா³ஹகரீ தி³தி: ।
வைகுண்ட²விலஸந்மூர்தி: வைகுண்ட²நிலயாநிலா ॥ 89 ॥

நமோமூர்திஸ்தமோமூர்திஸ்தேஜோமூர்திரமேயதீ:⁴ ।
ஸூர்யமூர்திஶ்சந்த்³ரமூர்தி: யஜமாநஶரீரிணீ ॥ 90 ॥

ஆப்யமூர்திரிலாமூர்தி: நரநாராயணாக்ருʼதி: ।
விஷயாஜ்ஞாநபி⁴ந்நா ச விஷயாஜ்ஞாநநிர்வ்ருʼதி: ॥ 91 ॥

ஸுக²வித்ஸுகி²நீ ஸௌக்²யா வேத³வேதா³ங்க³பாரகா³ ।
ஸ்ருக் ஸ்ருவா ச வஸோர்தா⁴ரா யாக³ஶக்திரஶக்திஹ்ருʼத் ॥ 92 ॥

யஜ்ஞக்ருʼத் ப்ராக்ருʼதிர்யஜ்ஞா யஜ்ஞராக³விவர்தி⁴நீ ।
யஜ்ஞபோ⁴க்த்ரீ யஜ்ஞபா⁴கா³ ஸௌபா⁴க்³யவரதா³யிநீ ॥ 93 ॥

வ்யாபிநீ த³ஶதி³க்³பா³ஹுர்தி³க³ந்தா ப³லிதா³யிநீ ।
க்ருʼபா விஶ்வேஶ்வரீ ஸ்வங்கா³ ஶதாக்ஷீ காமதே³வதா ॥ 94 ॥

காமசாரப்ரியா காமா காமாசாரபராயணா ।
சிகித்ஸா வேத³வித்³யா ச வைத்³யமாதாமஹௌஷதி:⁴ ॥ 95 ॥

மஹௌஷதி⁴ரஸப்ரீதா விகராலா கலாதிகா³ ।
மேக⁴ஶக்திர்மஹாவ்ருʼஷ்டி: ஸுவ்ருʼஷ்டி: ஶிவஶர்மதா³ ॥ 96 ॥

ருத்³ராணீ ருத்³ரவத³நா ருத்³ரபூஜ்யாந்நபூர்ணிகா ।
அந்நதா³நரஸாந்நாத்³யா த்ருʼப்திதா³ போ⁴ஜநப்ரியா ॥ 97 ॥

கர்மபாஶப்ரதா³ பங்க்தி: பாகஶக்தி: பசிக்ரியா ।
ஸுபக்வப²லதா³ வாஞ்சா² வாஞ்சா²தி⁴கப²லப்ரதா³ ॥ 98 ॥

ஸர்வயந்த்ரமயீ பூர்ணா ஸர்வபூ⁴தாஶ்ரயாம்பி³கா ।
ப்³ராஹ்மணீ ப்³ரஹ்மஶக்திஶ்ச சராசரவிபா⁴விநீ ॥ 99 ॥

சராசரக³திர்ஜைத்ரீ லக்ஷாலக்ஷேஶ்வரார்த்³த⁴ஹ்ருʼத் ।
கு³ஹஶக்திர்க³ணேட் ஶக்திர்நாரஸிம்ஹீ ஸஹஸ்ரத்³ருʼக் ॥ 100 ॥

ஸர்பமாலோத்தரீயா ச ஸர்ப ஸர்வாங்க³பூ⁴ஷணா ।
வாராஹீ ச ஸஹஸ்ராக்ஷீ கூர்மஶக்தி: ஶுபா⁴லயா ॥ 101 ॥

ஶேஷரூபா ஶேஷஶக்தி: ஶேஷபர்யங்கஶாயிநீ ।
வராஹத³ம்ஷ்ட்ரா வலிதி:⁴ காமதீ:⁴ காமமோஹிநீ ॥ 102 ॥

மாயிநீ சித்தஸத³நா காமிகாமப்ரவர்தி⁴நீ ।
ஸர்வலக்ஷணஸம்பூர்ணா ஸர்வலக்ஷணநாஶிநீ ॥ 103 ॥

நாத³ரூபா பி³ந்து³ரூபா க்ருʼதகர்மப²லப்ரதா³ ।
த்⁴ருவஶக்தி: த்⁴ருவாரோஹா த்⁴ருவாடோபா த்⁴ருவார்த²தா³ ॥ 104 ॥

த்⁴ருவாகாராக்³நிஹோத்ராட்⁴யா த்⁴ருவாசாரா த்⁴ருவஸ்தி²தி: ।
த்⁴ருவாத்⁴ருவமயீ த்⁴ரௌவ்யா சித்³ரூபாநந்த³ரூபிணீ ॥ 105 ॥

ஹ்ருʼத்³ரூபா ப³க³லா க்ருʼஷ்ணா நீலக்³ரீவா குதீ⁴ஹரா ।
பவித்ரத்³ருʼஷ்டி: பாவித்ர்யகாரிணீ ருʼஷிவத்ஸலா ॥ 106 ॥

ஶிஶூத்ஸங்க³த⁴ராஸங்கா³ ஸங்க³ராக³ப்ரவர்தி⁴நீ ।
நி:ஸங்கா³ ஸங்க³ப³ஹுலா சதுராஶ்ரமவாஸிநீ ॥ 107 ॥

சதுர்வர்ணபரிஷ்வங்கா³ சதுர்வர்ணப³ஹிஸ்தி²தா ।
நிராஶ்ரயா ராக³வதீ ராகி³மாநஸஸம்ஶ்ரயா ॥ 108 ॥

ப்³ராஹ்மணீ ராஜது³ஹிதா வைஶ்யா ஶூத்³ரா பராஸுரா ।
க்³ருʼஹாஶ்ரமஸமாஸீநா க்³ருʼஹத⁴ர்மநிரூபிணீ ॥ 109 ॥

க்³ருʼஹத⁴ர்மா விஷாத³க்⁴நீ ப்³ரஹ்மசர்யநிஷேவிணீ ।
வாநப்ரஸ்தா²ஶ்ரமஸ்தா² ச யதித⁴ர்மா ஸ்பு²ரத்தநு: ॥ 110 ॥

ஸம்ஸ்தி²தி: ப்ரலயா ஸ்ருʼஷ்டி: ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தகே²லக்ருʼத் ।
ஜ்ஞாநஶக்தி: க்ரியாஶக்தி: சா²யாஶக்திரபூர்வக்ருʼத் ॥ 111 ॥

நாநாவாத³விஶேஷஜ்ஞா நாநாவாத³நிரங்க³தா ।
ஶூந்யவாத³நிராகாரா த⁴ர்மவாத³நிரூபிணீ ॥ 112 ॥

நவசண்டீ³ க்ரியாஹேது: ஸங்கல்பாகல்பநாதிகா³ ।
நிர்விகல்பா விகல்பாத்³யா ஸங்கல்பாகல்பபூ⁴ருஹா ॥ 113 ॥

ஸ்ருʼஷ்டிக்⁴நீ ச ஸ்தி²திக்⁴நீ ச விநாஶக்⁴நீ த்ரிரூபப்⁴ருʼத் ।
அயோத்⁴யா த்³வாரகா காஶீ மது²ரா காஞ்ச்யவந்திகா ॥ 114 ॥

விஶோகா ஶோகமார்தண்டீ³ பாஞ்சாலீ ஶோகநாஶிநீ ।
ஶமநியமஶக்திஶ்ச த⁴ர்மஶக்திர்ஜயத்⁴வஜா ॥ 115 ॥

முக்தி: குண்ட³லிநீ பு⁴க்திர்விஷத்³ருʼஷ்டி: ஸமேக்ஷணா ।
க்ருʼபேக்ஷணா க்ருʼபார்த்³ராங்கீ³ க்ருʼபார்சிதா க்ருʼபாஶ்ருதி: ॥ 116 ॥

மஹாபுராத்³ரிநிலயா மஹாபுரக்ருʼதஸ்தி²தி: ।
அஜ்ஞாநகல்பநாநந்தா ப்ரபஞ்ஜகலநாதிகா³ ॥ 117 ॥

ஸாம்யத்³ருʼஷ்டி: தே³ஹபுஷ்டி: க்ருʼதஸ்ருʼஷ்டிர்ஹ்ருʼதாகி²லா ।
வேணுபுண்யபரீபாகாঽயோநிஜா வஹ்நிஸம்ப⁴வா ॥ 118 ॥

மஹாபுரஸுகா²ஸீநா ட³மட்³ட³மருத³ர்பிதா ।
மஹாபுரமஹாதே³வீ ட³மருப்ரீதிவல்கி³தா ॥ 119 ॥

ப⁴த்³ரகாலீ பித்ருʼஶக்திர்ஹ்யாலஸா பு⁴வநேஶ்வரீ ।
கா³யத்ரீ ச சதுர்வக்த்ரா த்ரிபுரா வீரவந்தி³தா ॥ 120 ॥

யமாம்பா³ த்ரிகு³ணாநந்தா³ கைவல்யபத³தா³யிநீ ।
வட³வா ஸத³யா பூ⁴ஸ்தா² ஶாக்தஸர்க³ப்ரவர்திநீ ॥ 121 ॥

இந்த்³ராதி³ தே³வஜநநீ ஏலாம்பா³ கோலரூபிணீ ।
கும்ப⁴த³ர்பஹரா தோ³லா தோ³லாக்ரீட³நலாலஸா ॥ 122 ॥

ஶீதலா விஷ்ணுமாயா ச சதுர்வக்த்ரநமஸ்க்ருʼதா ।
மாதங்கீ³ விஷ்ணுஜநநீ ப்ரேதாஸநநிவாஸிநீ ॥ 123 ॥

க³ருத்மத்க³மநாநீலா ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரா ப்³ரஹ்மபூ⁴ஷிதா ।
ஸித்³தி:⁴ பாஶுபதாஸ்த்ரா ச நீலேந்தீ³வரலோசநா ॥ 124 ॥

ருக்மா ஶங்கரஜநநீ கர்மநாஶா ச ஶாம்ப⁴வீ ।
த்ரிகா³ வாமநஶக்திஶ்ச ஹிரண்யக³ர்ப⁴பூ⁴ஸுரா ॥ 125 ॥

வாக்³வாதி³நீ ச வர்ணா ச ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ ।
தா³ருணா மோஹராத்ரிஶ்ச ப்⁴ரமாதி³க³ணரூபிணீ ॥ 126 ॥

தீ³பிகா க்ரீட³வரதா³ மோஹிநீ க³ரலாஶநா ।
கபர்தா³ர்சிதஸர்வாங்கீ³ கபர்தா³ப⁴ரணப்ரியா ॥ 127 ॥

ஸாவித்ரீ பை⁴ரவீவிக்⁴நா பீதாபீதாம்ப³ரப்ரபு:⁴ ।
த³ஶவக்த்ராநவத்³யாங்கீ³ த்ரிம்ஶல்லோசநபூ⁴ஷிதா ॥ 128 ॥

த³ஶாங்க்⁴ரிர்த³ஶதோ³ர்த³ண்டா³ ஸ்பு²ரத்³த³ம்ஷ்ட்ராதிபீ⁴ஷணா ।
கர்பூரகாந்திவத³நா நீலபா³ஹுரநுத்தமா ॥ 129 ॥

ப்³ரஹ்மகே³யா முநித்⁴யேயா ஹ்ரீங்காரா காமவிக்³ரஹா ।
ஷட்³பீ³ஜா நவபீ³ஜா ச நவாக்ஷரதநு: க²கா³ ॥ 130 ॥

த³ஶார்ணா த்³வாத³ஶார்ணாட்⁴யா ஷோட³ஶார்ணாவிபீ³ஜகா³ ।
மாலாமந்த்ரமயீ ஜய்யா ஸர்வபீ³ஜைகதே³வதா ॥ 131 ॥

ஜபமாலா ச ஜயதா³ ஜபவிக்⁴நவிநாஶிநீ ।
ஜபகர்த்ரீ ஜபஸ்தோத்ரா மந்த்ரயந்த்ரப²லப்ரதா³ ॥ 132 ॥

மந்த்ராவரணரூபைகா யந்த்ராவரணதே³வதா ।
பத்³மிநீ பத்³மபத்ராக்ஷீ ஶமீ யஜ்ஞாங்க³தே³வதா ॥ 133 ॥

யஜ்ஞஸித்³தி:⁴ ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ராக்ஷபத³ப்ரதா³ ।
ரேணுவஶாவதாராட்⁴யா மஹிஷாந்தகரீ ஸமித் ॥ 134 ॥

ருʼக்³வேதா³ ச யஜுர்வேதா³ ஸாமவேதா³ த்ரயீபரா ।
அபி⁴சாரப்ரியாத²ர்வா பஞ்சதந்த்ராதி⁴தே³வதா ॥ 135 ॥

அபி⁴சாரக்ரியா ஶாந்தி: ஶாந்திமந்த்ராதி⁴தே³வதா ।
அபி⁴சாரோபஶமநீ ஸர்வாநந்த³விதா⁴யிநீ ॥ 136 ॥

அத²ர்வபாட²ஸம்பந்நா லேக²நீ லேக²கஸ்தி²தா ।
பூ⁴மலேக்²யா வர்ணஶக்தி: ஸர்வஶக்தி: ப்ரஸித்³தி⁴தா³ ॥ 137 ॥

கீர்திகாமா கலாகாமா காமாக்ஷீ ஸர்வமங்க³ளா ।
ஶூலேஶ்வரீ குஶூலக்⁴நீ சிந்தாஶோகவிநாஶிநீ ॥ 138 ॥

சிந்தாதி³தே³வதா பூ⁴தநாயகா நலகூப³ரீ ।
கராலீத்யூர்த்⁴வகேஶீ ச ஶ்ரீத⁴ரீ ச விநாயகீ ॥ 139 ॥

காமேஶ்வரீ ச கௌவேரீ பத்³மாவத்யபி⁴தா⁴க³தி: ।
ஜ்வாலாமுகீ² ச கௌவேரீ விஜயா மேக⁴வாஹநா ॥ 140 ॥

மஹாப³லா மஹோத்ஸாஹா மஹாப⁴யநிவாரிணீ ।
காமிநீ ஶாங்கரீ காஷ்டா² ஸஹஸ்ரபு⁴ஜநிக்³ரஹா ॥ 141 ॥

ப்ரபா⁴ ப்ரபா⁴கரீ பா⁴ஷா ஸப்தாஶ்வரத²ஸம்ஸ்தி²தா ।
அலகாபுரஸம்ஸ்தா²நா ம்ருʼடா³நீ விந்த்⁴யநிஶ்சலா ॥ 142 ॥

ஹிமாசலக்ருʼதக்ரீடா³ பீடா³பாபநிவாரிணீ ।
அர்த⁴மாத்ராக்ஷரா ஸந்த்⁴யா த்ரிமாத்ரா பா⁴ரதீ த்⁴ருʼதி: ॥ 143 ॥

வேத³மாதா வேத³க³ர்பா⁴ கௌஶிகீ த்ர்யம்ப³கா ஸ்வரா ।
அம்பா³லிகா க்ஷுதா⁴ த்ருʼஷ்ணா தூ⁴ம்ரா ரௌத்³ரா து³ரத்யயா ॥ 144 ॥

பாநபாத்ரகரா ஜாதி: ஶ்ரத்³தா⁴வார்தா சிதாஸ்தி²தா ।
து³ர்கா³ணீ ரக்தசாமுண்டா³வ்ருʼதி: ஸோமாவதம்ஸிநீ ॥ 145 ॥

ஶரண்யார்யா து³ர்கா³பரா ஸாரா ஜ்யோஸ்லா மஹாஸ்ம்ருʼதி: । ஜ்யோத்ஸ்நா
ஜக³த்ப்ரதிஷ்டா² கல்யாணீ சா²யா துஷ்டிஶ்ச தாமஸீ ॥ 146 ॥

த்ருʼஷ்ணா வாக்³தீ⁴ஶ்ச நத்³தா⁴ ச க³தி³நீ சக்ரதா⁴ரிணீ ।
லஜ்ஜா ஸஹஸ்ரநயநா மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ॥ 147 ॥

பீ⁴மா ப⁴த்³ரா ப⁴க³வதீ நவது³ர்கா³ঽபராஜிதா ।
மேகா⁴ஷ்டாத³ஶ தோ³ர்த³ண்டா³ து³ர்கா³ காத்யாயநீ ரதி: ॥ 148 ॥

ஸர்வத: பாணிபாதோ³ருர்ப்⁴ராமரீ சந்த்³ரரூபிணீ ।
இந்த்³ராணீ ச மஹாமாரீ ஸர்வதோঽக்ஷிஶிரோமுகா² ॥ 149 ॥

ஸப்தாதி⁴ஸம்ஶ்ரயா ஸத்தா ஸப்தத்³வீபாப்³தி⁴மேக²லா ।
ஸூர்யதீ³ப்திர்வஜ்ரபங்க்தி: பாநோந்மத்தா ச பிங்க³லா ॥ 150 ॥

ஸர்வஜ்ஞா விஶ்வமாதா ச ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாரிணீ ।
விஶ்வப்ரியா ப்ராணஶக்திரநந்தகு³ணநாமதீ:⁴ ॥ 151 ॥

ஸர்வகல்யாணநிலயா ஶாரதா³ த்ர்யம்பி³கா ஸுதா⁴ ॥ 152 ॥

ஶ்ரீ ஶங்கர உவாச —

தி³வ்யம் நாமஸஹஸ்ரம் தே ரேணுகாயா மயேரிதம் ।
ஸர்வகாமஸம்ருʼத்³த்⁴யர்த²மநேந ப⁴ஜ ஷண்முக² ॥ 153 ॥ ஸம்ருʼத்³தி⁴ அர்த²ம் அநேந

பு⁴க்திதோ³ முக்திஶ்சாபி ப⁴ஜதாம் கல்பபாத³ப: ।
ஜயப்ரதோ³ விஶேஷேண நாநேந ஸத்³ருʼஶோ மநு: ॥ 154 ॥

புரஶ்சரணமுத்³தி³ஷ்டம் ஸஹஸ்ரம் நவகம் ஶுப⁴ம் ।
விஜயார்த²ம் விஶேஷேண ப்ரயோக³ம் ஸாத⁴யேத்தத: ॥ 155 ॥

ஹஸ்தயோர்பா⁴ஜநம் க்ருʼத்வா ப்ரஸாத³ம் யாசயேந்முஹு: ।
லப்³த⁴ப்ரஸாதோ³ ப⁴க்தேப்⁴யஶ்சிந்தயேத்⁴ருʼதி³ ரேணுகாம் ॥ 156 ॥ சிந்தயேத் ஹ்ருʼதி³

ப⁴க்திதோ யோகி³நீவ்ருʼந்த³ம் பூஜயேத்தோஷயேந்முதா³ ।
தத்பாத்ரம் பூரயேத³ந்நை: பூஜயித்வோபசாரகை: ॥ 157 ॥

ஶ்ருʼங்கி³நாத³ம் ஸமாகர்ண்ய ப்ரார்த²யேது³த³யாஶிஷம் ।
ஸர்வேப்⁴யஶ்சாஶிஷோ லப்³த்⁴வா பு⁴ஞ்ஜீத ஸஹபா³ந்த⁴வை: ॥ 158 ॥

நாநாஜாதிப⁴வாந்ப⁴க்தாந் ப்ரீயதாம் ரேணுகேதி ச ।
உத்ஸர்கா³தி³ப்ரஸாதே³ந தோஷயேச்ச முஹுர்முஹு: ॥ 159 ॥

தீ³பகாட³மருத்⁴வாநைருத³யோத்³தா³மகீர்தநை: ।
கோ³தோ³ஹஸமயே குர்யாத்³கோ³தோ³ஹஜமஹோத்ஸவம் ॥ 160 ॥

ஜக³த³ம்பா³மயம் பஶ்யந் ஸகலம் த்³ருʼஷ்டிகோ³சரம் ।
தீ³பிகாட³மரூத்ஸாஹம் ப⁴க்தை: ஸஹ நிஶாம் நயேத் ॥ 161 ॥

அவர்ஷணே த⁴ராகம்பே ஸங்க்ஷோபே⁴ ஸாக³ரஸ்ய ச ।
ஆவர்தநஸஹஸ்ரேண நிஶ்சிதே ஜாயதே ஶுப⁴ம் ॥ 162 ॥

து³ஷ்டோத்பாதே மஹாகோ⁴ரே ஸங்கடே து³ரதிக்ரமே ।
அயுதாவர்தநாந்நூநமஸாத்⁴யமபி ஸாத⁴யேத் ॥ 163 ॥

நிஶீதே² வா ப்ரதோ³ஷே வா ஜக³த³ம்பா³லயே ஶுசி: ।
நவராத்ரம் ஜபேத்³யஸ்து ப்ரத்யஹம் நவவாரகம் ॥ 164 ॥

நாமபி:⁴ பூஜநம் ஹோமம் ப்ரத்யயம் குருதே வ்ரதீ ।
ப்ரஸந்நாஸ்மை மஹாமாயா ப்ரத்யக்ஷம் ப⁴வதி த்⁴ருவம் ॥ 165 ॥

த்ரிவாரம் நியதம் ஜப்த்வா ஷண்மாஸம் வ்ரதவாந் ஶுசி: ।
தா³ரித்³ர்யார்ணவமுத்தீர்ய விபுலாம் ஶ்ரியமாப்நுயாத் ॥ 166 ॥

விஶேஷஸாத⁴நம் குர்யாத்புரஶ்சர்யாம் புந: ஸுதீ:⁴ ।
ஸாத⁴யேத்ஸகலாந்காமாந் ஸத்வரம் நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 167 ॥

புஷ்பாஜ்யபாயஸதிலைர்ஹரித்³ராமது⁴சந்த³நை: ।
நாநாபரிமலத்³ரவ்யைர்ப⁴க்தியுக்தோ யஜேந்முதா³ ॥ 168 ॥

இத³ம் பட²தி யோ ப⁴க்த்யா ஶ்ருʼணுயாத்³வாபி நித்யஶ: ।
நிர்விக்⁴நம் லப⁴தேঽபீ⁴ஷ்டம் ஜீவேச்ச ஶரதா³ம் ஶதம் ॥ 169 ॥

ஶுக்லபக்ஷேঽத²வா க்ருʼஷ்ணே பூ⁴தாத:⁴ ஷஷ்டி²காதி³நாத் ।
ஸாத⁴க: ஸாங்க³விதி⁴நா ஸாத⁴யேத்ஸ்தோத்ரமந்த்ரவித் ॥ 170 ॥

இஷே ஶுக்லநவம்யந்தமாரப்⁴ய ப்ரதிபத்திதி²ம் ।
நவராத்ரோக்தவிதி⁴நா கலஶம் பூஜயேந்முதா³ ॥ 171 ॥

ஸங்கடே ஸத்வரே க்ருʼத்யே விதி⁴நாவர்தயேத் ஸ்தி²திம் ।
ப்ராப்நோதி வாஞ்சி²தம் ஸத்³ய: ஸர்வவிக்⁴நவிநாஶக்ருʼத் ॥ 172 ॥

க்⁴ருʼதத்³வீபத்³வயம் க்ருʼத்வா த³க்ஷிணோத்தரபா⁴க³யோ: ।
நாநாபோ⁴கோ³பசாரைஶ்ச தோஷயேஜ்ஜக³த³ம்பி³காம் ॥ 173 ॥

குங்குமாக³ருகஸ்தூரீசந்த³நாபி⁴ரர்சயேத் ।
குமாரீம் பூஜயேத்ப⁴க்த்யா ப்³ராஹ்மணாம்ஶ்ச ஸுவாஸிநீம் ॥ 174 ॥

ஷட்³ரஸை: ஸ்வாது³ பக்வாந்நைர்போ⁴ஜயேச்ச சதுர்விதை:⁴ ।
ஶக்திதோ த³க்ஷிணாம் த³த்³யாத்³வாஸோதா⁴ந்யம் க³வாதி³கம் ॥ 175 ॥

வித்தஶாட்²யம் ந குர்வீத ஸர்வகார்யஸம்ருʼத்³த⁴யே ।
ப்ரணமேத் ப்ரணமேத்³ப⁴க்த்யா ப்ரோச்யதாமுத³யோஸ்த்வதி: ॥ 176 ॥

பூ⁴ஷிதோ மங்க³ளஸ்நாநை: ஸ்வாலேப்யாம்ப³ரமால்யவாந் ।
விபூ⁴ஷ்யாங்க³ம் கபர்தை³ஶ்ச ப்ரஜ்வால்ய க்⁴ருʼததீ³பிகாம் ॥ 177 ॥

யத்³யதா³ரப்⁴யதே கார்யம் ததா³தௌ³ ச ஸமாபநே ।
ஸம்பூஜ்யாம்பா³ம் குமாரீம்ஶ்ச பூஜயேஜ்ஜபபூர்வகம் ॥ 178 ॥

பூ⁴தாஷ்டம்யாம் நவம்யாம் ச பௌ⁴மே ச நியத: படே²த் ।
ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 179 ॥

பூ⁴தா ரக்ஷ: பிஶாசாத்³யா வைரிணோ த³ஸ்யவோபி ச ।
பட்²யதேঽநுதி³நம் யத்ர தத்³க்³ருʼஹம் ந விஶந்தி ச ॥ 180 ॥

அப்³தி⁴ஸஞ்சரணே போதே லங்க⁴நே கி³ரிரோஹணே ।
சித்தக்ஷோபே⁴ ப்ரஸாதே³ ச விஷாதே³ வா படே²தி³த³ம் ॥ 181 ॥

து:³ஸ்வப்நத³ர்ஶநே மார்கே³ விட்³வரே கலஹாக³மே ।
யாத்ராகாலே படே²தே³தத் ஸர்வமாங்க³லிகாக³மே ॥ 182 ॥

நிஷ்காமோ வா ஸகாமோ வா புருஷார்த²ப்ரத³ம் யத: ।
த்ரைவர்ணிக: படே²தே³ததி³தர: பாட²யேத் ஸதா³ ॥ 183 ॥

ஸௌபா⁴க்³யம் லப⁴தே நாரீ கந்யா ஸர்வோத்தமம் வரம் ।
ம்ருʼதவத்ஸா லபே⁴த்புண்யமாயுஷ்மத்ஸந்ததிம் ஶுபா⁴ம் ॥ 184 ॥

அஸூதிர்லப⁴தே ஸூதிம் ஸுஸூதிம் கஷ்டஸூதிகா ।
உதா³ஸீநா லபே⁴த்ப்ரீதிம் பதிபா³லப்ரியங்கரீ ॥ 185 ॥

ந வைத⁴வ்யமவாப்நோதி ந ஸபத்நீம் லபே⁴த்க்வசித் ।
ஸுரூபா ஸுப⁴கா³ த⁴ந்யா விரஹம் நாப்நுயாத்க்வசித் ॥ 186 ॥

ச்யவத்³க³ர்ப⁴வதீ யா ச த்³ருʼட⁴க³ர்ப⁴வதீ ப⁴வேத் ।
வித்தாபத்யபரீவாரா பதிமண்டி³தவிக்³ரஹா ॥ 187 ॥

ஸஹஸ்ரநாமகம் ஸ்தோத்ரம் பட்²யதே யத்ர வேஶ்மநி ।
க்³ரஹா: காலக்³ரஹா: பீடா³ம் நைவ குர்வந்தி கர்ஹிசித் ॥ 188 ॥

யத்³க்³ருʼஹே பூஜிதம் ஹ்யேதத் புஸ்தகம் வா ஸுப⁴க்தித: ।
ஶக்திதோ ஹவநம் குர்யாத்³ விக்⁴நஸ்தத்ர விநஶ்யதி ॥ 189 ॥

க³ர்பி⁴ணீ ஸ்ராவயேந்நித்யம் க³ர்ப⁴தோ³ஷாந்நிவர்ததே ।
ஸூதிகாயதநே ப்ரோக்தம் ஸூதிகாபா³லஸௌக்²யத³ம் ॥ 190 ॥

ஸர்வம் மந்த்ராதி⁴கமித³ம் ப⁴க்த்யா ய: ஸர்வதா³ படே²த் ।
ஶ்ராவயேத் பாட²யேத்³வாபி ஸர்வத்ர லப⁴தே ஜயம் ॥ 191 ॥

புஸ்தகாநி ப்ரதே³யாநி விப்ரேப்⁴யோ நவப⁴க்தித: ।
ஸோபசாராணி விதி⁴நா ரேணுகா துஷ்டிஹேதவே ॥ 192 ॥

புத்ரகாமீ ஶுபா⁴ந் புத்ராந் த⁴நார்தீ² விபுலம் த⁴நம் ।
கந்யார்தீ² லப⁴தே கந்யாம் குலஶீலாதி³மண்டி³தாம் ॥ 193 ॥

வித்³யாகாமோ லபே⁴த்³வித்³யாம் கவித்வம் கவிதாப்ரிய: ।
ப்ரஜ்ஞாதிஶயமாஸாத்³ய ஸமர்தோ² க்³ரந்த²தா⁴ரணே ॥ 194 ॥

முச்யதே நிக³டா³ப³த்³த:⁴ ஸ்க²லத்³கீ:³ ஸ்பஷ்டவாக்³ப⁴வேத் ।
காமுக: காமமாப்நோதி பூ⁴பாலம் வஶமாநயேத் ॥ 195 ॥

குஷ்டா²பஸ்மாரரஹிதோ ஜ்வரரோக³விவர்ஜித: ।
ரோகீ³ ரோக³விநிர்முக்த: ஶத்ருஸங்கா⁴ஜ்ஜயோ ப⁴வேத் ॥ 196 ॥

ஶீதலோ ஜாயதே வஹ்நிர்விஷம் ஸ்யாத³ம்ருʼதோபமம் ।
ஶஸ்த்ராண்யுத்பலதாம் யாந்தி பட²நாத³ஸ்ய ப⁴க்தித: ॥ 197 ॥

அந்தோ⁴ த்³ருʼஷ்டிமவாப்நோதி ப³தி⁴ர: ஶ்ருதிமாந் ப⁴வேத் ।
மூகோ வாசாலதாமேதி ரேணுகாயா: ப்ரஸாத³த: ॥ 198 ॥

ரேணுகேத்யேகநாமேத³ம் த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷத³ம் ।
ப²லம் நாமஸஹஸ்ரஸ்ய ஸமர்தோ² வக்துமஸ்தி க: ॥ 199 ॥

ரேணுகாஸ்மரணாந்நூநம் விஷம் நாக்ரமேத் தநௌ ।
ஸர்வபீடோ³பஶாந்திஶ்ச ஸகலார்த²ஸுகோ²த³ய: ॥ 200 ॥

நாராயண: ஶ்ரியா யுக்த: ஸாவித்ரீஸஹிதோ விதி:⁴ ।
அஹம் ப⁴வாநீஸஹிதோ ரேணுகார்சநதோঽர்சிதா ॥ 201 ॥

ஸர்வம் யஜ்ஞப²லம் தஸ்ய பாராயணப²லம் ததா² ।
ஸாங்க³யோக³ப²லம் தஸ்ய ரேணுகா யேந பூஜிதா ॥ 202 ॥

உச்யதே பா³ஹுமுத்³த்⁴ருʼத்ய ப³ஹுநோக்தேந ஷண்முக² ।
ஸேவ்யதே ரேணுகா யைஸ்தே ஸேவ்யந்தே த்ரித³ஶைரபி ॥ 203 ॥

இதி ஶ்ரீ பத்³மபுராணே மாயோபாக்²யாநே ரேணுகாப்ரஸ்தாவே
ரேணுகாப்ரக்ருʼதிபா⁴வே ஶங்கரஷண்முக²ஸம்வாதே³
ஶங்கரப்ரோக்தம் ரேணுகாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Shri Renuka:

1000 Names of Sri Renuka | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top