1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Tamil

Shri Varaha Sahasranamavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீவராஹஸஹஸ்ரநாமாவளி: ॥

ௐ ஶ்ரீவராஹாய நம: । பூ⁴வராஹாய । பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே । பராத்பராய ।
பரமாய புருஷாய । ஸித்³தா⁴ய । விப⁴வே । வ்யோமசராய । ப³லிநே ।
அத்³விதீயாய । பரஸ்மை ப்³ரஹ்மணே । ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹாய । நிர்த்³வந்த்³வாய ।
நிரஹங்காராய । நிர்மாயாய । நிஶ்சலாய । அமலாய । விஶிகா²ய ।
விஶ்வரூபாய । விஶ்வத்³ருʼஶே நம: ॥ 20 ॥

ௐ விஶ்வபா⁴வநாய நம: । விஶ்வாத்மநே । விஶ்வநேத்ரே । விமலாய ।
வீர்யவர்த⁴நாய । விஶ்வகர்மணே । விநோதி³நே । விஶ்வேஶாய ।
விஶ்வமங்க³ளாய । விஶ்வாய । வஸுந்த⁴ராநாதா²ய । வஸுரேதஸே ।
விரோத⁴ஹ்ருʼதே³ । ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய । ஹர்யஶ்வாய । தை³த்யாரயே । ஹரஸேவிதாய ।
மஹாத³ர்ஶாய । மநோஜ்ஞாய நம: ॥ 40 ॥

ௐ நைகஸாத⁴நாய நம: । ஸர்வாத்மநே । ஸர்வவிக்²யாதாய । ஸர்வஸாக்ஷிணே ।
ஸதாம் பதயே । ஸர்வகா³ய । ஸர்வபூ⁴தாத்மநே । ஸர்வதோ³ஷவிவர்ஜிதாய ।
ஸர்வபூ⁴தஹிதாய । அஸங்கா³ய । ஸத்யாய । ஸத்யவ்யவஸ்தி²தாய । ஸத்யகர்மணே ।
ஸத்யபதயே । ஸர்வஸத்யப்ரியாய । மதாய । ஆதி⁴வ்யாதி⁴பி⁴யோ ஹந்த்ரே ।
ம்ருʼகா³ங்கா³ய । நியமப்ரியாய । ப³லவீராய நம: ॥ 60 ॥

ௐ தப:ஶ்ரேஷ்டா²ய நம: । கு³ணகர்த்ரே । கு³ணாய । ப³லிநே । அநந்தாய ।
ப்ரத²மாய । மந்த்ராய । ஸர்வபா⁴வவிதே³ । அவ்யயாய । ஸஹஸ்ரநாம்நே ।
அநந்தாய । அநந்தரூபாய । ரமேஶ்வராய । அகா³த⁴நிலயாய । அபாராய ।
நிராகாராய । நிராயுதா⁴ய । அமோக⁴த்³ருʼஶே । அமேயாத்மநே ।
வேத³வேத்³யாய நம: ॥ 80 ॥

ௐ விஶாம்பதயே நம: । விஹுதயே । விப⁴வாய । ப⁴வ்யாய । ப⁴வஹீநாய ।
ப⁴வாந்தகாய । ப⁴க்திப்ரியாய । பவித்ராங்க்⁴ரயே । ஸுநாஸாய । பவநார்சிதாய ।
ப⁴ஜநீயகு³ணாய । அத்³ருʼஶ்யாய । ப⁴த்³ராய । ப⁴த்³ரயஶஸே । ஹரயே ।
வேதா³ந்தக்ருʼதே । வேத³வந்த்³யாய । வேதா³த்⁴யயநதத்பராய । வேத³கோ³ப்த்ரே ।
த⁴ர்மகோ³ப்த்ரே நம: ॥ 100 ॥

ௐ வேத³மார்க³ப்ரவர்தகாய நம: । வேதா³ந்தவேத்³யாய । வேதா³த்மநே ।
வேதா³தீதாய । ஜக³த்ப்ரியாய । ஜநார்த³நாய । ஜநாத்⁴யக்ஷாய । ஜக³தீ³ஶாய ।
ஜநேஶ்வராய । ஸஹஸ்ரபா³ஹவே । ஸத்யாத்மநே । ஹேமாங்கா³ய । ஹேமபூ⁴ஷணாய ।
ஹரித³(தா)ஶ்வப்ரியாய । நித்யாய । ஹரயே । பூர்ணாய । ஹலாயுதா⁴ய ।
அம்பு³ஜாக்ஷாய । அம்பு³ஜாதா⁴ராய நம: ॥ 120 ॥

ௐ நிர்ஜராய நம: । நிரங்குஶாய । நிஷ்டு²ராய । நித்யஸந்தோஷாய ।
நித்யாநந்த³பத³ப்ரதா³ய । நிர்ஜரேஶாய । நிராலம்பா³ய । நிர்கு³ணாய ।
கு³ணாந்விதாய । மஹாமாயாய । மஹாவீர்யாய । மஹாதேஜஸே । மதோ³த்³த⁴தாய ।
மநோঽபி⁴மாநிநே । மாயாவிநே । மாநதா³ய । மாநல(ர)க்ஷணாய । மந்தா³ய ।
மாநிநே । மந:கல்பாய நம: ॥ 140 ॥

ௐ மஹாகல்பாய நம: । மஹேஶ்வராய । மாயாபதயே । மாநபதயே
மநஸ:பதயே । ஈஶ்வராய । அக்ஷோப்⁴யாய । பா³ஹ்யாய । ஆநந்தி³நே ।
அநிர்தே³ஶ்யாய । அபராஜிதாய । அஜாய । அநந்தாய । அப்ரமேயாய ।
ஸதா³நந்தா³ய । ஜநப்ரியாய । அநந்தகு³ணக³ம்பீ⁴ராய । உக்³ரக்ருʼதே ।
பரிவேஷ்டநாய । ஜிதேந்தி³ரயாய நம: ॥ 160 ॥

ௐ ஜிதக்ரோதா⁴ய நம: । ஜிதாமித்ராய । ஜயாய । அஜயாய ।
ஸர்வாரிஷ்டார்திக்⁴நே । ஸர்வஹ்ருʼத³ந்தரநிவாஸகாய । அந்தராத்மநே ।
பராத்மநே । ஸர்வாத்மநே । ஸர்வகாரகாய । கு³ரவே । கவயே । கிடயே ।
காந்தாய । கஞ்ஜாக்ஷாய க²க³வாஹநாய । ஸுஶர்மணே । வரதா³ய । ஶார்ங்கி³ணே ।
ஸுதா³ஸாபி⁴ஷ்டதா³ய நம: ॥ 180 ॥

ௐ ப்ரப⁴வே நம: । ஜி²ல்லிகாதநயாய । ப்ரேஷிணே । ஜி²ல்லிகாமுக்திதா³யகாய ।
கு³ணஜிதே । கதி²தாய । காலாய । கோலாய । ஶ்ரமாபஹாய । கிடயே ।
க்ருʼபாபராய । ஸ்வாமிநே । ஸர்வத்³ருʼஶே । ஸர்வகோ³சராய । யோகா³சார்யாய ।
மதாய । வஸ்துநே । ப்³ரஹ்மண்யாய । வேத³ஸத்தமாய நம: ॥ 200 ॥

ௐ மஹாலம்போ³ஷ்ட²காய நம: । மஹாதே³வாய । மநோரமாய । ஊர்த்⁴வபா³ஹவே ।
இப⁴ஸ்தூ²லாய । ஶ்யேநாய । ஸேநாபதயே । க²நயே । தீ³ர்கா⁴யுஷே ।
ஶங்கராய । கேஶிநே । ஸுதீர்தா²ய । மேக⁴நி:ஸ்வநாய । அஹோராத்ராய ।
ஸூக்தவாகாய । ஸுஹ்ருʼந்மாந்யாய । ஸுவர்சலாய । ஸாரப்⁴ருʼதே । ஸர்வஸாராய ।
ஸர்வக்³ர(க்³ரா)ஹாய நம: ॥ 220 ॥

ௐ ஸதா³க³தயே நம: । ஸூர்யாய । சந்த்³ராய । குஜாய । ஜ்ஞாய ।
தே³வமந்த்ரிணே । ப்⁴ருʼக³வே । ஶநயே । ராஹவே । கேதவே । க்³ரஹபதயே ।
யஜ்ஞப்⁴ருʼதே । யஜ்ஞஸாத⁴நாய । ஸஹஸ்ரபதே³ । ஸஹஸ்ராக்ஷாய ।
ஸோமகாந்தாய । ஸுதா⁴கராய । யஜ்ஞாய । யஜ்ஞபதயே । யாஜிநே நம: ॥ 240 ॥

ௐ யஜ்ஞாங்கா³ய நம: । யஜ்ஞவாஹநாய । யஜ்ஞாந்தக்ருʼதே । யஜ்ஞகு³ஹ்யாய ।
யஜ்ஞக்ருʼதே । யஜ்ஞஸாத⁴காய । இடா³க³ர்பா⁴ய । ஸ்ரவத்கர்ணாய ।
யஜ்ஞகர்மப²லப்ரதா³ய । கோ³பதயே । ஶ்ரீபதயே । கோ⁴ணாய । த்ரிகாலஜ்ஞாய ।
ஶுசிஶ்ரவஸே । ஶிவாய । ஶிவதராய । ஶூராய । ஶிவப்ரேஷ்டா²ய ।
ஶிவார்சிதாய । ஶுத்³த⁴ஸத்த்வாய நம: ॥ 260 ॥

ௐ ஸுரார்திக்⁴நாய நம: । க்ஷேத்ரஜ்ஞாய । அக்ஷராய । ஆதி³க்ருʼதே ।
ஶங்கி²நே । சக்ரிணே । க³தி³நே । க²ட்³கி³நே । பத்³மிநே । சண்ட³பராக்ரமாய ।
சண்டா³ய । கோலாஹலாய । ஶார்ங்கி³ணே । ஸ்வயம்பு⁴வே । அக்³ர்யபு⁴ஜே । விப⁴வே ।
ஸதா³சாராய । ஸதா³ரம்பா⁴ய । து³ராசாரநிவர்தகாய । ஜ்ஞாநிநே நம: ॥ 280 ॥

ௐ ஜ்ஞாநப்ரியாய நம: । அவஜ்ஞாய । ஜ்ஞாநதா³ய । அஜ்ஞாநதா³ய ।
யமிநே । லயோத³கவிஹாரிணே । ஸாமகா³நப்ரியாய । க³தயே । யஜ்ஞமூர்தயே ।
ப்³ரஹ்மசாரிணே । யஜ்வநே । யஜ்ஞப்ரியாய । ஹரயே । ஸூத்ரக்ருʼதே ।
லோலஸூத்ராய । சதுர்மூர்தயே । சதுர்பு⁴ஜாய । த்ரயீமூர்தயே । த்ரிலோகேஶாய ।
த்ரிதா⁴ம்நே நம: ॥ 300 ॥

ௐ கௌஸ்துபோ⁴ஜ்ஜ்வலாய நம: । ஶ்ரீவத்ஸலாஞ்ச²நாய । ஶ்ரீமதே । ஶ்ரீத⁴ராய ।
பூ⁴த⁴ராய । அர்ப⁴காய । வருணாய । வ்ருʼக்ஷாய । வ்ருʼஷபா⁴ய ।
வர்த⁴நாய । வராய । யுகா³தி³க்ருʼதே । யுகா³வர்தாய । பக்ஷாய । மாஸாய ।
ருʼதவே । யுகா³ய । வத்ஸராய । வத்ஸலாய நம: ॥ 320 ॥

ௐ வேதா³ய நம: । ஶிபிவிஷ்டாய । ஸநாதநாய । இந்த்³ரத்ராத்ரே । ப⁴யத்ராத்ரே ।
க்ஷுத்³ரக்ருʼதே । க்ஷுத்³ரநாஶநாய । மஹாஹநவே । மஹாகோ⁴ராய । மஹாதீ³ப்தயே ।
மஹாவ்ரதாய । மஹாபாதா³ய । மஹாகாலாய । மஹாகாயாய । மஹாப³லாய ।
க³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷாய । க³ம்பீ⁴ராய । க³பீ⁴ராய । கு⁴ர்கு⁴ரஸ்வநாய ।
ஓங்காரக³ர்பா⁴ய நம: ॥ 340 ॥

ஓந்ந்யக்³ரோதா⁴ய நம: । வஷட்காராய । ஹுதாஶநாய । பூ⁴யஸே । ப³ஹுமதாய ।
பூ⁴ம்நே । விஶ்வகர்மணே । விஶாம்பதயே । வ்யவஸாயாய । அக⁴மர்ஷாய ।
விதி³தாய । அப்⁴யுத்தி²தாய । மஹஸே । ப³லபி⁴தே³ । ப³லவதே । த³ண்டி³நே ।
வக்ரத³ம்ஷ்ட்ராய । வஶாய । வஶிநே । ஸித்³தா⁴ய நம: ॥ 360 ॥
ௐ ஸித்³தி⁴ப்ரதா³ய நம: । ஸாத்⁴யாய । ஸித்³த⁴ஸங்கல்பாய । ஊர்ஜவதே ।
த்⁴ருʼதாரயே । அஸஹாயாய । ஸுமுகா²ய । ப³ட³வாமுகா²ய । வஸவே । வஸுமநஸே ।
ஸாமஶரீராய । வஸுதா⁴ப்ரதா³ய । பீதாம்ப³ராய । வாஸுதே³வாய । வாமநாய ।
ஜ்ஞாநபஞ்ஜராய । நித்யத்ருʼப்தாய । நிராதா⁴ராய । நிஸ்ஸங்கா³ய ।
நிர்ஜிதாமராய நம: ॥ 380 ॥

ௐ நித்யமுக்தாய நம: । நித்யவந்த்³யாய । முக்தவந்த்³யாய । முராந்தகாய ।
ப³ந்த⁴காய । மோசகாய । ருத்³ராய । யுத்³த⁴ஸேநாவிமர்த³நாய । ப்ரஸாரணாய ।
நிஷேதா⁴த்மநே । பி⁴க்ஷவே । பி⁴க்ஷுப்ரியாய । ருʼஜவே । மஹாஹம்ஸாய ।
பி⁴க்ஷுரூபிணே । மஹாகந்தா³ய । மஹாஶநாய । மநோஜவாய । காலகாலாய ।
காலம்ருʼத்யவே நம: ॥ 400 ॥

ௐ ஸபா⁴ஜிதாய நம: । ப்ரஸந்நாய । நிர்விபா⁴வாய । பூ⁴விதா³ரிணே ।
து³ராஸதா³ய । வஸநாய । வாஸவாய । விஶ்வவாஸவாய । வாஸவப்ரியாய ।
ஸித்³த⁴யோகி³நே । ஸித்³த⁴காமாய । ஸித்³தி⁴காமாய । ஶுபா⁴ர்த²விதே³ ।
அஜேயாய । விஜயிநே । இந்த்³ராய । விஶேஷஜ்ஞாய । விபா⁴வஸவே ।
ஈக்ஷாமாத்ரஜக³த்ஸ்ரஷ்ட்ரே । ப்⁴ரூப⁴ங்க³நியதாகி²லாய நம: ॥ 420 ॥

ௐ மஹாத்⁴வகா³ய நம: । தி³கீ³ஶேஶாய । முநிமாந்யாய । முநீஶ்வராய ।
மஹாகாயாய । வஜ்ரகாயாய । வரதா³ய । வாயுவாஹநாய । வதா³ந்யாய ।
வஜ்ரபே⁴தி³நே । மது⁴ஹ்ருʼதே । கலிதோ³ஷக்⁴நே । வாகீ³ஶ்வராய । வாஜஸநாய ।
வாநஸ்பத்யாய । மநோரமாய । ஸுப்³ரஹ்மண்யாய । ப்³ரஹ்மத⁴நாய । ப்³ரஹ்மண்யாய ।
ப்³ரஹ்மவர்த⁴நாய நம: ॥ 440 ॥

ௐ விஷ்டம்பி⁴நே நம: । விஶ்வஹஸ்தாய । விஶ்வஹாய । விஶ்வதோமுகா²ய ।
அதுலாய । வஸுவேகா³ய । அர்காய । ஸம்ராஜே । ஸாம்ராஜ்யதா³யகாய । ஶக்திப்ரியாய ।
ஶக்திரூபாய । மாரஶக்திவிப⁴ஞ்ஜநாய । ஸ்வதந்த்ராய । ஸர்வதந்த்ரஜ்ஞாய ।
மீமாம்ஸிதகு³ணாகராய । அநிர்தே³ஶ்யவபுஷே । ஶ்ரீஶாய । நித்யஶ்ரியே ।
நித்யமங்க³ளாய । நித்யோத்ஸவாய நம: ॥ 460 ॥

ௐ நிஜாநந்தா³ய நம: । நித்யபே⁴தி³நே । நிராஶ்ரயாய । அந்தஶ்சராய ।
ப⁴வாதீ⁴ஶாய । ப்³ரஹ்மயோகி³நே । கலாப்ரியாய । கோ³ப்³ராஹ்மணஹிதாசாராய ।
ஜக³த்³தி⁴தமஹாவ்ரதாய । து³ர்த்⁴யேயாய । ஸதா³த்⁴யேயாய । து³ர்வாஸாதி³விபோ³த⁴நாய ।
து³ர்தி⁴யாம் து³ராபாய । கோ³ப்யாய । தூ³ராத்³தூ³ராய । ஸமீபகா³ய । வ்ருʼஷாகபயே ।
கபயே । கார்யாய । காரணாய நம: ॥ 480 ॥

ௐ காரணக்ரமாய நம: । ஜ்யோதிஷாம் மத²நஜ்யோதிஷே ।
ஜ்யோதிஶ்சக்ரப்ரவர்தகாய । ப்ரத²மாய । மத்⁴யமாய । தாராய ।
ஸுதீக்ஷ்ணோத³ர்ககாயவதே । ஸுரூபாய । ஸதா³வேத்த்ரே । ஸுமுகா²ய ।
ஸுஜநப்ரியாய । மஹாவ்யாகரணாசார்யாய । ஶிக்ஷாகல்பப்ரவர்தகாய ।
ஸ்வச்சா²ய । ச²ந்தோ³மயாய । ஸ்வேச்சா²ஸ்வாஹிதார்த²விநாஶநாய । ஸாஹஸிநே ।
ஸர்வஹந்த்ரே । ஸம்மதாய । அஸக்ருʼத³நிந்தி³தாய நம: ॥ 500 ॥

ௐ காமரூபாய நம: । காமபாலாய । ஸுதீர்த்²யாய । க்ஷபாகராய । ஜ்வாலிநே ।
விஶாலாய । பராய । வேத³க்ருʼஜ்ஜநவர்த⁴நாய । வேத்³யாய । வைத்³யாய ।
மஹாவேதி³நே । வீரக்⁴நே । விஷமாய । மஹாய । ஈதிபா⁴நவே । க்³ரஹாய ।
ப்ரக்³ரஹாய । நிக்³ரஹாய । அக்³நிக்⁴நே । உத்ஸர்கா³ய நம: ॥ 520 ॥

ௐ ஸந்நிஷேதா⁴ய நம: । ஸுப்ரதாபாய । ப்ரதாபத்⁴ருʼதே । ஸர்வாயுத⁴த⁴ராய ।
ஶாலாய । ஸுரூபாய । ஸப்ரமோத³நாய । சதுஷ்கிஷ்கவே । ஸப்தபாதா³ய ।
ஸிம்ஹஸ்கந்தா⁴ய । த்ரிமேக²லாய । ஸுதா⁴பாநரதாய । அரிக்⁴நாய । ஸுரமேட்³யாய ।
ஸுலோசநாய । தத்த்வவிதே³ । தத்த்வகோ³ப்த்ரே । பரதத்த்வாய । ப்ரஜாக³ராய ।
ஈஶாநாய நம: ॥ 540 ॥

ௐ ஈஶ்வராய நம: । அத்⁴யக்ஷாய । மஹாமேரவே । அமோக⁴த்³ருʼஶே ।
பே⁴த³ப்ரபே⁴த³வாதி³நே । ஸ்வாத்³வைதபரிநிஷ்டி²தாய । பா⁴க³ஹாரிணே ।
வம்ஶகராய । நிமித்தஸ்தா²ய । நிமித்தக்ருʼதே । நியந்த்ரே । நியமாய ।
யந்த்ரே । நந்த³காய । நந்தி³வர்த⁴நாய । ஷட்³விம்ஶகாய । மஹாவிஷ்ணவே ।
ப்³ரஹ்மஜ்ஞாய । ப்³ரஹ்மதத்பராய । வேத³க்ருʼதே நம: ॥ 560 ॥

ௐ நாம்நே நம: । அநந்தநாம்நே । ஶப்³தா³திகா³ய । க்ருʼபாய । த³ம்பா⁴ய ।
த³ம்ப⁴கராய । த³ம்ப⁴வம்ஶாய । வம்ஶகராய । வராய । அஜநயே ।
ஜநிகர்த்ரே । ஸுராத்⁴யக்ஷாய । யுகா³ந்தகாய । த³ர்ப⁴ரோம்ணே । பு³தா⁴த்⁴யக்ஷாய ।
மாநுகூலாய । மதோ³த்³த⁴தாய । ஶாந்தநவே । ஶங்கராய ।
ஸூக்ஷ்மாய நம: ॥ 580 ॥

ௐ ப்ரத்யயாய நம: । சண்ட³ஶாஸநாய । வ்ருʼத்தநாஸாய । மஹாக்³ரீவாய ।
கம்பு³க்³ரீவாய । மஹாந்ருʼணாய । வேத³வ்யாஸாய । தே³வபூ⁴தயே । அந்தராத்மநே ।
ஹ்ருʼதா³லயாய । மஹபா⁴கா³ய । மஹாஸ்பர்ஶாய । மஹாமாத்ராய । மஹாமநஸே ।
மஹோத³ராய । மஹோஷ்டா²ய । மஹாஜிஹ்வாய । மஹாமுகா²ய । புஷ்கராய ।
தும்பு³ரவே நம: ॥ 600 ॥

ௐ கே²டிநே நம: । ஸ்தா²வராய । ஸ்தி²திமத்தராய । ஶ்வாஸாயுதா⁴ய ।
ஸமர்தா²ய । வேதா³ர்தா²ய । ஸுஸமாஹிதாய । வேத³ஶீர்ஷாய । ப்ரகாஶாத்மநே ।
ப்ரமோதா³ய । ஸாமகா³யநாய । அந்தர்பா⁴வ்யாய । பா⁴விதாத்மநே । மஹீதா³ஸாய ।
தி³வஸ்பதயே । மஹாஸுத³ர்ஶநாய । விது³ஷே । உபஹாரப்ரியாய । அச்யுதாய ।
அநலாய நம: ॥ 620 ॥

ௐ த்³விஶபா²ய நம: । கு³ப்தாய । ஶோப⁴நாய । நிரவக்³ரஹாய । பா⁴ஷாகராய ।
மஹாப⁴ர்கா³ய । ஸர்வதே³ஶவிபா⁴க³க்ருʼதே । காலகண்டா²ய । மஹாகேஶாய ।
லோமஶாய । காலபூஜிதாய । ஆஸேவநாய । அவஸாநாத்மநே । பு³த்³த்⁴யாத்மநே ।
ரக்தலோசநாய । நாரங்கா³ய । நரகோத்³த⁴ர்த்ரே । க்ஷேத்ரபாலாய ।
து³ரிஷ்டக்⁴நே । ஹுங்காரக³ர்பா⁴ய நம: ॥ 640 ॥

ஓம் தி³க்³வாஸஸே நம: । ப்³ரஹ்மேந்த்³ராதி⁴பதயே । ப³லாய । வர்சஸ்விநே ।
ப்³ரஹ்மவத³நாய । க்ஷத்ரபா³ஹவே । விதூ³ரகா³ய । சதுர்த²பதே³ ।
சதுஷ்பதே³ । சதுர்வேத³ப்ரவர்தகாய । சாதுர்ஹோத்ரக்ருʼதே । அவ்யக்தாய ।
ஸர்வவர்ணவிபா⁴க³க்ருʼதே । மஹாபதயே । க்³ருʼஹபதயே । வித்³யாதீ⁴ஶாய ।
விஶாம்பதயே । அக்ஷராய । அதோ⁴க்ஷஜாய । அதூ⁴ர்தாய நம: ॥ 660 ॥

ௐ ரக்ஷித்ரே நம: । ராக்ஷஸாந்தக்ருʼதே । ரஜஸ்ஸத்த்வதமோஹந்த்ரே । கூடஸ்தா²ய ।
ப்ரக்ருʼதே: பராய । தீர்த²க்ருʼதே । தீர்த²வாஸிநே । தீர்த²ரூபாய ।
அபாம்பதயே । புண்யபீ³ஜாய । புராணர்ஷயே । பவித்ராய । பரமோத்ஸவாய ।
ஶுத்³தி⁴க்ருʼதே । ஶுத்³தி⁴தா³ய । ஶுத்³தா⁴ய । ஶுத்³த⁴ஸத்த்வநிரூபகாய ।
ஸுப்ரஸந்நாய । ஶுபா⁴ர்ஹாயா । ஶுப⁴தி³த்ஸவே நம: ॥ 680 ॥

ௐ ஶுப⁴ப்ரியாய நம: । யஜ்ஞபா⁴க³பு⁴ஜாம் முக்²யாய । யக்ஷகா³நப்ரியாய ।
ப³லிநே । ஸமாய । மோதா³ய । மோதா³த்மநே । மோத³தா³ய । மோக்ஷத³ஸ்ம்ருʼதயே ।
பராயணாய । ப்ரஸாதா³ய । லோகப³ந்த⁴வே । ப்³ருʼஹஸ்பதயே । லீலாவதாராய ।
ஜநநவிஹீநாய । ஜந்மநாஶநாய । மஹாபீ⁴மாய । மஹாக³ர்தாய । மஹேஷ்வாஸாய ।
மஹோத³யாய நம: ॥ 700 ॥

ௐ அர்ஜுநாய நம: । பா⁴ஸுராய । ப்ரக்²யாய । விதோ³ஷாய । விஷ்டரஶ்ரவஸே ।
ஸஹஸ்ரபதே³ । ஸபா⁴க்³யாய । புண்யபாகாய । து³ரவ்யயாய । க்ருʼத்யஹீநாய ।
மஹாவாக்³மிநே । மஹாபாபவிநிக்³ரஹாய । தேஜோঽபஹாரிணே । ப³லவதே ।
ஸர்வதா³ঽரிவிதூ³ஷகாய । கவயே । கண்ட²க³தயே । கோஷ்டா²ய ।
மணிமுக்தாஜலாப்லுதாய । அப்ரமேயக³தயே நம: ॥ 720 ॥

ௐ க்ருʼஷ்ணாய நம: । ஹம்ஸாய । ஶுசிப்ரியாய । விஜயிநே । இந்த்³ராய ।
ஸுரேந்த்³ராய । வாகி³ந்த்³ராய । வாக்பதயே । ப்ரப⁴வே । திரஶ்சீநக³தயே ।
ஶுக்லாய । ஸாரக்³ரீவாய । த⁴ராத⁴ராய । ப்ரபா⁴தாய । ஸர்வதோப⁴த்³ராய ।
மஹாஜந்தவே । மஹௌஷத⁴யே । ப்ராணேஶாய । வர்த⁴காய ।
தீவ்ரப்ரவேஶாய நம: ॥ 740 ॥

ௐ பர்வதோபமாய நம: । ஸுதா⁴ஸிக்தாய । ஸத³ஸ்யஸ்தா²ய । ராஜராஜே ।
த³ண்ட³காந்தகாய । ஊர்த்⁴வகேஶாய । அஜமீடா⁴ய । பிப்பலாதா³ய । ப³ஹுஶ்ரவஸே ।
க³ந்த⁴ர்வாய । அப்⁴யுதி³தாய । கேஶிநே । வீரபேஶாய । விஶாரதா³ய ।
ஹிரண்யவாஸஸே । ஸ்தப்³தா⁴க்ஷாய । ப்³ரஹ்மலாலிதஶைஶவாய । பத்³மக³ர்பா⁴ய ।
ஜம்பு³மலிநே । ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யகா³ய நம: ॥ 760 ॥

ௐ சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²ய நம: । கரபா⁴ஜே । அக்³நிஸம்ஶ்ரயாய ।
அஜீக³ர்தாய । ஶாகலாக்³ரயாய । ஸந்தா⁴நாய । ஸிம்ஹவிக்ரமாய ।
ப்ரபா⁴வாத்மநே । ஜக³த்காலாய । காலகாலாய । ப்³ருʼஹத்³ரதா²ய । ஸாராங்கா³ய ।
யதமாந்யாய । ஸத்க்ருʼதயே । ஶுசிமண்ட³லாய । குமாரஜிதே । வநேசாரிணே ।
ஸப்தகந்யாமநோரமாய । தூ⁴மகேதவே । மஹாகேதவே நம: ॥ 780 ॥

ௐ பக்ஷிகேதவே நம: । ப்ரஜாபதயே । ஊர்த்⁴வரேதஸே । ப³லோபாயாய ।
பூ⁴தாவர்தாய । ஸஜங்க³மாய । ரவயே । வாயவே । விதா⁴த்ரே । ஸித்³தா⁴ந்தாய ।
நிஶ்சலாய । அசலாய । ஆஸ்தா²நக்ருʼதே । அமேயாத்மநே । அநுகூலாய ।
பு⁴வோঽதி⁴காய । ஹ்ரஸ்வாய । பிதாமஹாய । அநர்தா²ய ।
காலவீர்யாய நம: ॥ 800 ॥

ௐ வ்ருʼகோத³ராய நம: । ஸஹிஷ்ணவே । ஸஹதே³வாய । ஸர்வஜிதே ।
ஶத்ருதாபநாய । பாஞ்சராத்ரபராய । ஹம்ஸிநே । பஞ்சபூ⁴தப்ரவர்தகாய ।
பூ⁴ரிஶ்ரவஸே । ஶிக²ண்டி³நே । ஸுயஜ்ஞாய । ஸத்யகோ⁴ஷணாய । ப்ரகா³டா⁴ய ।
ப்ரவணாய । ஹாரிணே । ப்ரமாணாய । ப்ரணவாய । நித⁴யே । மஹோபநிஷதோ³
வாசே । வேத³நீடா³ய நம: ॥ 820 ॥

ௐ கிரீடத்⁴ருʼதே நம: । ப⁴வரோக³பி⁴ஷஜே । பா⁴வாய । பா⁴வஸாத்⁴யாய ।
ப⁴வாதிகா³ய । ஷட்³த⁴ர்மவர்ஜிதாய । கேஶிநே । கார்யவிதே³ । கர்மகோ³சராய ।
யமவித்⁴வம்ஸநாய । பாஶிநே । யமிவர்க³நிஷேவிதாய । மதங்கா³ய ।
மேசகாய । மேத்⁴யாய । மேதா⁴விநே । ஸர்வமேலகாய । மநோஜ்ஞத்³ருʼஷ்டயே ।
மாராரிநிக்³ரஹாய । கமலாகராய நம: ॥ 840 ॥

ௐ நமத்³க³ணேஶாய நம: । கோ³பீடா³ய । ஸந்தாநாய । ஸந்ததிப்ரதா³ய ।
ப³ஹுப்ரதா³ய । ப³லாத்⁴யக்ஷாய । பி⁴ந்நமர்யாத³பே⁴த³நாய । அநிர்முக்தாய ।
சாருதே³ஷ்ணாய । ஸத்யாஷாடா⁴ய । ஸுராதி⁴பாய । ஆவேத³நீயாய । அவேத்³யாய ।
தாரணாய । தருணாய । அருணாய । ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யாய ।
ஸர்வலோகவிலக்ஷணாய । ஸர்வாக்ஷாய । ஸுதா⁴தீ⁴ஶாய நம: ॥ 860 ॥

ௐ ஶரண்யாய நம: । ஶாந்தவிக்³ரஹாய । ரோஹிணீஶாய । வராஹாய ।
வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபத்⁴ருʼதே । ஸ்வர்க³த்³வாராய । ஸுக²த்³வாராய । மோக்ஷத்³வாராய ।
த்ரிவிஷ்டபாய । அத்³விதீயாய । கேவலாய । கைவல்யபதயே । அர்ஹணாய ।
தாலபக்ஷாய । தாலகராய । யந்திரணே । தந்த்ரவிபே⁴த³நாய । ஷட்³ரஸாய ।
குஸுமாஸ்த்ராய । ஸத்யமூலப²லோத³யாய நம: ॥ 880 ॥

ௐ கலாயை நம: । காஷ்டா²யை । முஹூர்தாய । மணிபி³ம்பா³ய । ஜக³த்³த்⁴ருʼணயே ।
அப⁴யாய । ருத்³ரகீ³தாய । கு³ணஜிதே । கு³ணபே⁴த³நாய । கு³ணபே⁴த³நாய ।
தே³வாஸுரவிநிர்மாத்ரே । தே³வாஸுரநியாமகாய । ப்ராரம்பா⁴ய । விராமாய ।
ஸாம்ராஜ்யாதி⁴பதயே । ப்ரப⁴வே । பண்டி³தாய । க³ஹநாரம்பா⁴ய । ஜீவநாய ।
ஜீவநப்ரதா³ய । ரக்ததே³வாய நம: ॥ 900 ॥

ௐ தே³வமூலாய நம: । வேத³மூலாய । மந:ப்ரியாய । விரோசநாய ।
ஸுதா⁴ஜாதாய । ஸ்வர்கா³த்⁴யக்ஷாய । மஹாகபயே । விராட்³ரூபாய । ப்ரஜாரூபாய ।
ஸர்வதே³வஶிகா²மணயே । ப⁴க³வதே । ஸுமுகா²ய । ஸ்வர்கா³ய । மஞ்ஜுகேஶாய ।
ஸுதுந்தி³லாய । வநமாலிநே । க³ந்த⁴மாலிநே । முக்தாமாலிநே । அசலோபமாய ।
முக்தாய நம: ॥ 920 ॥

ௐ அஸ்ருʼப்யாய நம: । ஸுஹ்ருʼதே³ । ப்⁴ராத்ரே । பித்ரே । மாத்ரே । பராயை க³த்யை ।
ஸத்த்வத்⁴வநயே । ஸதா³ப³ந்த⁴வே । ப்³ரஹ்மருத்³ராதி⁴தை³வதாய । ஸமாத்மநே ।
ஸர்வதா³ய । ஸாங்க்²யாய । ஸந்மார்க³த்⁴யேயஸத்பதா³ய । ஸஸங்கல்பாய ।
விகல்பாய । கர்த்ரே । ஸ்வாதி³நே । தபோத⁴நாய । விரஜஸே ।
விரஜாநாதா²ய நம: ॥ 940 ॥

ௐ ஸ்வச்ச²ஶ்ருʼங்கா³ய நம: । து³ரிஷ்டக்⁴நே । கோ⁴ணாய । ப³ந்த⁴வே ।
மஹாசேஷ்டாய । புராணாய । புஷ்கரேக்ஷணாய । அஹயே பு³த்⁴ந்யாய । முநயே ।
விஷ்ணவே । த⁴ர்மயூபாய । தமோஹராய । அக்³ராஹ்யாய । ஶாஶ்வதாய ।
க்ருʼஷ்ணாய । ப்ரவராய । பக்ஷிவாஹநாய । கபிலாய । க²பதி²ஸ்தா²ய ।
ப்ரத்³யும்நாய நம: ॥ 960 ॥

ௐ அமிதபோ⁴ஜநாய நம: । ஸங்கர்ஷணாய । மஹாவாயவே । த்ரிகாலஜ்ஞாய ।
த்ரிவிக்ரமாய । பூர்ணப்ரஜ்ஞாய । ஸுதி⁴யே । ஹ்ருʼஷ்டாய । ப்ரபு³த்³தா⁴ய ।
ஶமநாய । ஸத³ஸே । ப்³ரஹ்மாண்ட³கோடிநிர்மாத்ரே । மாத⁴வாய । மது⁴ஸூத³நாய ।
ஶஶ்வதே³கப்ரகாராய । கோடிப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகாய । ஶஶ்வத்³ப⁴க்தபராதீ⁴நாய ।
ஶஶ்வதா³நந்த³தா³யகாய । ஸதா³நந்தா³ய । ஸதா³பா⁴ஸாய நம: ॥ 980 ॥

ௐ ஸதா³ ஸர்வப²லப்ரதா³ய நம: । ருʼதுமதே । ருʼதுபர்ணாய । விஶ்வநேத்ரே ।
விபூ⁴த்தமாய । ருக்மாங்க³த³ப்ரியாய । அவ்யங்கா³ய । மஹாலிங்கா³ய । மஹாகபயே ।
ஸம்ஸ்தா²நஸ்தா²நதா³ய । ஸ்ரஷ்ட்ரே । ஜாஹ்நவீவாஹத்⁴ருʼஶே । ப்ரப⁴வே ।
மாண்டு³கேஷ்டப்ரதா³த்ரே । மஹாத⁴ந்வந்தரயே । க்ஷிதயே । ஸபா⁴பதயே ।
ஸித்³த⁴மூலாய । சரகாத³யே । மஹாபதா²ய நம: ॥ 1000 ॥

ௐ ஆஸந்நம்ருʼத்யுஹந்த்ரே நம: । விஶ்வாஸ்யாய । ப்ராணநாயகாய । பு³தா⁴ய ।
பு³தே⁴ஜ்யாய । த⁴ர்மேஜ்யாய । வைகுண்ட²பதயே । இஷ்டதா³ய நம: ॥ 1008 ॥

இதி ஶ்ரீவராஹஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

Also Read 1000 Names of Shri Varaha:

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment