108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Sri Markandeya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

।। ஶ்ரீமார்கண்டே³யாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ।।
அஸ்ய ஶ்ரீமார்கண்டே³யமந்த்ரஸ்ய ஜைமிநிர்ருʼஷி: மார்கண்டே³யோ தே³வதா ।
மார்கண்டே³ய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
மஹாபா⁴க³ தர்ஜிநீப்⁴யாம் நம: ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஸப்தகல்பாந்தஜீவந மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ஶிகா²யை வஷட் ।
ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம: கவசாய ஹூம் ।
தே³ஹி மே கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
முநிபுங்க³வ கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: அஸ்த்ராய ப²ட் ॥

அத² த்⁴யாநம் –
ஆஜாநுபா³ஹும் ஜடிலம் கமண்ட³லுத⁴ரம் ஶுப⁴ம் ।
ம்ருʼகண்ட³தநயம் த்⁴யாயேத்³ த்³விபு⁴ஜம் ஸாக்ஷஸூத்ரகம் ॥

அதா²ங்க³பூஜா –
(ௐ இதி மந்த்ராதௌ³ ஸர்வத்ர யோஜயேத் ।)
ௐ மார்கண்டே³யாய நம: பாதௌ³ பூஜயாமி ।
ௐ ப்⁴ருʼகு³வம்ஶஸமுத்³ப⁴வாய நம: கு³ல்போ² பூஜயாமி ।
ௐ ஜக³த்³வந்த்³யாய நம: ஜாநுநீ பூஜயாமி ।
ௐ உருஸ்தை²ர்யாய நம: ஊரூ பூஜயாமி ।
ௐ த⁴ர்மதா⁴த்ரே நம: காடிம் பூஜயாமி ।
ௐ அக⁴நாஶநாய நம: நாபி⁴ம் பூஜயாமி ।
ௐ வேத³விதே³ நம: உத³ரம் பூஜயாமி ।
த்ரிகாலஜ்ஞாய ஹ்ருʼத³யம் பூஜயாமி ।
ம்ருʼகண்டு³புத்ராய ஸ்தநௌ பூஜயாமி ।
ஶுப்⁴ரயஜ்ஞோபவீதாய கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
மஹோர்த்⁴வபா³ஹவே பா³ஹூ பூஜயாமி ।
கமண்ட³லுத⁴ராய ஹஸ்தௌ பூஜயாமி ।
ப்ரஸந்நவத³நாய முக²ம் பூஜயாமி ।
ப்ராணாயாமபராயணாய நாஸிகாம் பூஜயாமி ।
ஜ்ஞாநசக்ஷுஷே நேத்ரே பூஜயாமி ।
ஜிதேந்த்³ரியாய கர்ணௌ பூஜயாமி ।
தீ³ர்க⁴ஜீவாய லலாடம் பூஜயாமி ।
ஜடிலாய ஶிர: பூஜயாமி । இத்யங்க³பூஜா ॥

அத² அஷ்டோத்தரஶதநாமபூஜா –
(ௐ இதி ப்ரணவம் ஏவம் அந்தே நம: ஸர்வத்ர யோஜயேத் ) ।
ௐ மார்கண்டே³யாய நம: । பா⁴ர்க³வர்ஷபா⁴ய । ப்³ரஹ்மர்ஷிவர்யாய ।
தீ³ர்க⁴ஜீவாய । மஹாத்மநே । ஸர்வலோகஹிதைஷிணே । ஜ்ஞாநார்ணவாய ।
நிர்விகாராய । வாக்³யதாய । ஜிதம்ருʼத்யவே । ஸம்யமிநே ।
த்⁴வஸ்தக்லேஶாந்தராத்மநே । து³ராத⁴ர்ஷாய । தீ⁴மதே । நி:ஸங்கா³ய ।
பூ⁴தவத்ஸலாய । பரமாத்மைகாந்தப⁴க்தாய । நிர்வைராய । ஸமத³ர்ஶிநே ।
விஶாலகீர்தயே நம: । 20 ।

ௐ மஹாபுண்யாய நம: । அஜராய । அமராய । த்ரைகாலிகமஹாஜ்ஞாநாய ।
விஜ்ஞாநவதே । விரக்திமதே । ப்³ரஹ்மவர்சஸ்விநே । புராணாசார்யாய ।
ப்ராப்தமஹாயோக³மஹிம்நே । அநுபூ⁴தாத்³பு⁴தப⁴க³வந்மாயாவைப⁴வாய ।
ஸர்வத⁴ர்மவிதா³ம் வராய । ஸத்யவ்ரதாய । ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²பராயணாய ।
தப:ஸ்வாத்⁴யாயஸம்யுதாய । ப்³ருʼஹத்³வ்ரதத⁴ராய । ஶாந்தாய । ஜடிலாய ।
வல்கலாம்ப³ராய । கமண்ட³லுத⁴ராய । த³ண்ட³ஹஸ்தாய நம: । 40 ।

ௐ ஶுப்⁴ரயஜ்ஞோபவீதாய நம: । ஸுமேக²லாய । க்ருʼஷ்ணாஜிநப்⁴ருʼதே ।
நரநாராயணப்ரியாய । அக்ஷஸூத்ரத⁴ராய । மஹாயோகா³ய । ருத்³ரப்ரியாய ।
ப⁴க்தகாமதா³ய । ஆயுஷ்ப்ரதா³ய । ஆரோக்³யதா³யிநே । ஸர்வைஶ்வர்யஸுக²தா³யகாய ।
மஹாதேஜஸே । மஹாபா⁴கா³ய । ஜிதவிக்ரமாய । விஜிதக்ரோதா⁴ய । ப்³ரஹ்மஜ்ஞாய ।
ப்³ராஹ்மணப்ரியாய । முக்திதா³ய । வேத³விதே³ । மாந்தா⁴ய நம: । 60 ।

ௐ ஸித்³தா⁴ய நம: । த⁴ர்மாத்மநே । ப்ராணாயாமபராயணாய ।
ஶாபாநுக்³ரஹஶக்தாய । வந்த்³யாய । ஶமத⁴நாய । ஜீவந்முக்தாய ।
ஶ்ரத்³தா⁴வதே । ப்³ரஹ்மிஷ்டா²ய । ப⁴க³வதே । பவித்ராய । மேதா⁴விநே ।
ஸுக்ருʼதிநே । குஶாஸநோபவிஷ்டாய । பாபஹராய । புண்யகராய । ஜிதேந்த்³ரியாய ।
அக்³ந்யர்கோபாஸகாய । த்⁴ருʼதாத்மநே । தை⁴ர்யஶாலிநே நம: । 80 ।

ௐ மஹோத்ஸாஹாய நம: । உருஸ்தை²ர்யாய । உத்தாரணாய । ஸித்³த⁴ஸமாத⁴யே ।
க்ஷமாவதே । க்ஷேமகர்த்ரே । ஶ்ரீகராய । ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சநாய ।
சி²ந்நஸம்ஶயாய । ஸம்ஶயச்சே²த்ரே । ஶோகஶூந்யாய । ஶோகஹராய ।
ஸுகர்மணே । ஜயஶாலிநே । ஜயப்ரதா³ய । த்⁴யாநத⁴நாய । ஶாந்திதா³ய ।
நீதிமதே । நிர்த்³வந்த்³வாய । ஸர்வபூ⁴தாத்மபூ⁴தாத்மநே நம: । 100 ।

ௐ விநயபூர்ணாய நம: । ஸ்தி²ரபு³த்³த⁴யே । ப்³ரஹ்மயோக³யுக்தாத்மநே ।
அந்த:ஸுகா²ய । அந்தராராமாய । அந்தர்ஜ்யோதிஷே । விக³தேச்சா²ய । விக³தப⁴யாய
நம: ॥ 108 இதி ॥

நமஸ்துப்⁴யம் த்³விஜஶ்ரேஷ்ட² தீ³ர்க⁴ஜீவிந்நமோঽஸ்து தே ।
நாராயணஸ்வரூபாய நமஸ்துப்⁴யம் மஹாத்மநே ॥

நமோ ம்ருʼகண்டு³புத்ராய ஸர்வலோகஹிதைஷிணே ।
ஜ்ஞாநார்ணவாய வை துப்⁴யம் நிர்விகாராய வை நம: ॥

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

Also Read 108 Names of Sri Markandeya:

108 Names of Shri Markandeya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment