Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Martandabhairava | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Shri Martanda Bhairava Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

।। श्रीमार्तण्डभैरवाष्टोत्तरशतनामावलिः ।।
ॐ त्र्यम्बकाय नमः ।
ॐ महादेवाय नमः ।
ॐ जदीश्वराय नमः ।
ॐ त्रिपुरारये नमः ।
ॐ जटाजूटाय नमः ।
ॐ चन्दनभूषणाय नमः ।
ॐ चन्द्रशेखराय नमः ।
ॐ गौरी प्राणेश्वराय नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।
ॐ महारुद्राय नमः । १० ।

ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ शिववरदमूर्तये नमः ।
ॐ गिरीजापतये नमः ।
ॐ पशुपतये नमः ।
ॐ कर्पूरगौराय नमः ।
ॐ शङ्कराय नमः ।
ॐ सर्पभूषणाय नमः ।
ॐ असुरमर्दनाय नमः ।
ॐ ज्ञानदाकाय नमः ।
ॐ त्रिमूर्तये नमः । २० ।

ॐ शिवाय नमः ।
ॐ मार्तण्डभैरवाय नमः ।
ॐ नागेन्द्रभूषणाय नमः ।
ॐ नीलकण्ठाय नमः ।
ॐ चन्द्रमौलये नमः ।
ॐ लोकपालाय नमः ।
ॐ देवेन्द्राय नमः ।
ॐ नीलग्रीवाय नमः ।
ॐ शशाङ्कचिन्हाय नमः ।
ॐ वासुकीभूषणाय नमः । ३० ।

ॐ दुष्टमर्दनदेवेशाय नमः ।
ॐ उमावराय नमः ।
ॐ खड्गराजाय नमः ।
ॐ मृडानीवराय नमः ।
ॐ पिनाकपाणये नमः ।
ॐ दशवक्त्राय नमः ।
ॐ निर्विकाराय नमः ।
ॐ शूलपाणये नमः ।
ॐ जगदीशाय नमः ।
ॐ त्रिपुरहराय नमः । ४० ।

ॐ हिमनगजामाताय नमः ।
ॐ खड्गपाणये नमः ।
ॐ व्योमकेशाय नमः ।
ॐ त्रिशूलधारये नमः ।
ॐ धूर्जटये नमः ।
ॐ त्रितापशामकाय नमः ।
ॐ अनङ्गदहनाय नमः ।
ॐ गङ्गाप्रियाय नमः ।
ॐ शशिशेखराय नमः ।
ॐ वृषभध्वजाय नमः । ५० ।

ॐ प्रेतासनाय नमः ।
ॐ चपलखड्गधारणाय नमः ।
ॐ कल्मषदहनाय नमः ।
ॐ रणभैरवाय नमः ।
ॐ खड्गधराय नमः ।
ॐ रजनीश्वराय नमः ।
ॐ त्रिशूलहस्ताय नमः ।
ॐ सदाशिवाय नमः ।
ॐ कैलासपतये नमः ।
ॐ पार्वतीवल्लभाय नमः । ६० ।

ॐ गङ्गाधराय नमः ।
ॐ निराकाराय नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ वीररूपाय नमः ।
ॐ भुजङ्गनाथाय नमः ।
ॐ पञ्चाननाय नमः ।
ॐ दम्भोलिधराय नमः ।
ॐ मल्लान्तकाय नमः ।
ॐ मणिसूदनाय नमः ।
ॐ असुरान्तकाय नमः । ७० ।

ॐ सङ्ग्रामवरीराय नमः ।
ॐ वागीश्वराय नमः ।
ॐ भक्तिप्रियाय नमः ।
ॐ भैरवाय नमः ।
ॐ भालचन्द्राय नमः ।
ॐ भस्मोद्धाराय नमः ।
ॐ व्याघ्राम्बराय नमः ।
ॐ त्रितापहाराय नमः ।
ॐ भूतभव्यत्रिनयनाय नमः ।
ॐ दीनवत्सलाय नमः । ८० ।

ॐ हयवाहनाय नमः ।
ॐ अन्धकध्वंसये नमः ।
ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।
ॐ उदारधीराय नमः ।
ॐ मुनितापशमनाय नमः ।
ॐ जाश्वनीलाय नमः ।
ॐ गौरीशङ्कराय नमः ।
ॐ भवमोचकाय नमः ।
ॐ जगदुद्धाराय नमः ।
ॐ शिवसाम्बाय नमः । ९० ।

ॐ विषकण्ठभूषणाय नमः ।
ॐ मायाचालकाय नमः ।
ॐ पञ्चदशनेत्रकमलाय नमः ।
ॐ दयार्णवाय नमः ।
ॐ अमरेशाय नमः ।
ॐ विश्वम्भराय नमः ।
ॐ कालाग्निरुद्राय नमः ।
ॐ मणिहराय नमः ।
ॐ मालूखानाथाय नमः ।
ॐ जटाजूटगङ्गाधराय नमः । १०० ।

ॐ खण्डेरायाय नमः ।
ॐ हरिद्राप्रियरूद्राय नमः ।
ॐ हयपतये नमः ।
ॐ मैराळाय नमः ।
ॐ मेघनाथाय नमः ।
ॐ अहिरुद्राय नमः ।
ॐ म्हाळसाकान्ताय नमः ।
ॐ मार्तण्डाय नमः । १०८ ।

इति श्रीमार्तण्डभैरवाष्टोत्तरशतनआमावलिः समाप्ता ।

Also Read 108 Names of Sri Martanda Bhairava:

108 Names of Shri Martandabhairava | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Martandabhairava | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top