Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Martandabhairava | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Shri Martanda Bhairava Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

।। ଶ୍ରୀମାର୍ତଣ୍ଡଭୈରଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ।।
ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଦୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଟାଜୂଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦନଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌରୀ ପ୍ରାଣେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଵରଦମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରୀଜାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଶୁପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ପୂରଗୌରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ପଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସୁରମର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଦାକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିମୂର୍ତୟେ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାର୍ତଣ୍ଡଭୈରଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗେନ୍ଦ୍ରଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶାଙ୍କଚିନ୍ହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସୁକୀଭୂଷଣାୟ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ଦୁଷ୍ଟମର୍ଦନଦେଵେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉମାଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଡ୍ଗରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଡାନୀଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିନାକପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଵିକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରହରାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ହିମନଗଜାମାତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଡ୍ଗପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟୋମକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଶୂଲଧାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୂର୍ଜଟୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିତାପଶାମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଙ୍ଗଦହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଙ୍ଗାପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶିଶେଖରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷଭଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ପ୍ରେତାସନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚପଲଖଡ୍ଗଧାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ମଷଦହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରଣଭୈରଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଡ୍ଗଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରଜନୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଶୂଲହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାଶିଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଲାସପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଵତୀଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଗଙ୍ଗାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଜଙ୍ଗନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଞ୍ଚାନନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦମ୍ଭୋଲିଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଲ୍ଲାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିସୂଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସୁରାନ୍ତକାୟ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ସଙ୍ଗ୍ରାମଵରୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଗୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୈରଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଘ୍ରାମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିତାପହାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତଭଵ୍ୟତ୍ରିନୟନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀନଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ହୟଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ଧକଧ୍ଵଂସୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦାରଧୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିତାପଶମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାଶ୍ଵନୀଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌରୀଶଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵମୋଚକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦୁଦ୍ଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵସାମ୍ବାୟ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ଵିଷକଣ୍ଠଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାଚାଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଞ୍ଚଦଶନେତ୍ରକମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୟାର୍ଣଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲାଗ୍ନିରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଲୂଖାନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଟାଜୂଟଗଙ୍ଗାଧରାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଖଣ୍ଡେରାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଦ୍ରାପ୍ରିୟରୂଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୟପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୈରାଳାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଘନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହିରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମ୍ହାଳସାକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାର୍ତଣ୍ଡାୟ ନମଃ । ୧୦୮ ।

ଇତି ଶ୍ରୀମାର୍ତଣ୍ଡଭୈରଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନଆମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 108 Names of Sri Martanda Bhairava:

108 Names of Shri Martandabhairava | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Martandabhairava | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top