Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Martandabhairava | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Martanda Bhairava Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

।। ಶ್ರೀಮಾರ್ತಂಡಭೈರವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ।।
ಓಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಾಜೂಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದನಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವವರದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರೀಜಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಪೂರಗೌರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ಪಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸುರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ತಂಡಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗೇನ್ದ್ರಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮೌಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಪಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಚಿನ್ಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುಕೀಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ದುಷ್ಟಮರ್ದನದೇವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಡಾನೀವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿನಾಕಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಹರಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಹಿಮನಗಜಾಮಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂರ್ಜಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿತಾಪಶಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂಗದಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಭಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಪ್ರೇತಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಪಲಖಡ್ಗಧಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಮಷದಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮ್ಭೋಲಿಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲ್ಲಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಸೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸುರಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಸಂಗ್ರಾಮವರೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಲಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿತಾಪಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯತ್ರಿನಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಹಯವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ಧಕಧ್ವಂಸಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾರಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಿತಾಪಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಶ್ವನೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದುದ್ಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಸಾಮ್ಬಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ವಿಷಕಂಠಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಚಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚದಶನೇತ್ರಕಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲೂಖಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಾಜೂಟಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಖಂಡೇರಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಪ್ರಿಯರೂದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೈರಾಳಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಘನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಿರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮ್ಹಾಳಸಾಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ತಂಡಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾರ್ತಂಡಭೈರವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಆಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Martanda Bhairava:

108 Names of Shri Martandabhairava | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Martandabhairava | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top