Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Shree Vitthala Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீவிட்²ட²லாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ॥

ௐ க்லீம் । விட்²ட²லாய நம: । புண்ட³ரீகாக்ஷாய । புண்ட³ரீகநிபே⁴க்ஷணாய ।
புண்ட³ரீகாஶ்ரமபதா³ய । புண்ட³ரீகஜலாப்லுதாய । புண்ட³ரீகக்ஷேத்ரவாஸாய ।
புண்ட³ரீகவரப்ரதா³ய । ஶாரதா³தி⁴ஷ்டி²தத்³வாராய । ஶாரதே³ந்து³நிபா⁴நநாய ।
நாரதா³தி⁴ஷ்டி²தத்³வாராய । நாரதே³ஶப்ரபூஜிதாய । பு⁴வநாதீ⁴ஶ்வரீத்³வாராய ।
பு⁴வநாதீ⁴ஶ்வரீஶ்வராய । து³ர்கா³ஶ்ரிதோத்தரத்³வாராய ।
து³ர்க³மாக³மஸம்வ்ருʼதாய । க்ஷுல்லபேஶீபிநத்³தோ⁴ருகோ³பேஷ்ட்யாஶ்லிஷ்டஜாநுகாய ।
கடிஸ்தி²தகரத்³வந்த்³வாய । வரதா³ப⁴யமுத்³ரிதாய । த்ரேதாதோரணபாலஸ்த²-
த்ரிவிக்ரமாய । திதஊக்ஷேத்ரபாய நம: ॥ 20 ॥

அஶ்வத்த²கோடீஶ்வரவரப்ரதா³ய நம: । கரவீரஸ்தா²ய நாரீநாராயணாய ।
நீராஸங்க³மஸம்ஸ்தா²ய । ஸைகதப்ரதிமார்சிதாய । வேணுநாதே³ந தே³வாநாம்
மந: ஶ்ரவணமங்க³ளாய । தே³வகந்யாகோடிகோடிநீராஜிதபதா³ம்பு³ஜாய ।
பத்³மதீர்த²ஸ்தி²தாஶ்வத்தா²ய । நராய । நாராயணாய
மஹதே । சந்த்³ரபா⁴கா³ஸரோநீரகேலிலோலதி³க³ம்ப³ராய ।
ஸஸத்⁴ரீசீத்ஸவிஷூசீரிதிஶ்ருத்யர்த²ரூபத்⁴ருʼஷே ।
ஜ்யோதிர்மயக்ஷேத்ரவாஸிநே । ஸர்வோத்க்ருʼஷ்டத்ரயாத்மகாய ।
ஸ்வகுண்ட³லப்ரதிஷ்டா²த்ரே । பஞ்சாயுத⁴ஜலப்ரியாய ।
க்ஷேத்ரபாலாக்³ரபூஜார்தி²நே । பார்வதீபூஜிதாய । சதுர்முக²ஸ்துதாய ।
ஜக³ந்மோஹநரூபத்⁴ருʼஷே விஷ்ணவே நம: ॥ 40 ॥

மந்த்ராக்ஷராவலீ ஹ்ருʼத்ஸ்த²கௌஸ்துபோ⁴ர:ஸ்த²லப்ரியாய நம: ।
ஸ்வமந்த்ரோஜ்ஜீவிதஜநாய । ஸர்வகீர்தநவல்லபா⁴ய । வாஸுதே³வாய ।
த³யாஸிந்த⁴வே । கோ³கோ³பீபரிவாரிதாய । யுதி⁴ஷ்டி²ரஹதாராதயே ।
முக்தகேஶிநே । வரப்ரதா³ய । ப³லதே³வோபதே³ஷ்ட்ரே । ருக்மிணீபுத்ரநாயகாய ।
கு³ருபுத்ரப்ரதா³ய । நித்யமஹிம்நே । ப⁴க்தவத்ஸலாய । ப⁴க்தாரிக்⁴நே ।
மஹாதே³வாய । ப⁴க்தாபி⁴லஷிதப்ரதா³ய । ஸவ்யஸாசிநே । ப்³ரஹ்மவித்³யாகு³ரவே ।
மோஹாபஹாரகாய நம: ॥ 60 ॥

பீ⁴மாமார்க³ப்ரதா³த்ரே நம: । பீ⁴மஸேநமதாநுகா³ய । க³ந்த⁴ர்வாநுக்³ரஹகராய ।
அபராத⁴ஸஹாய ஹரயே । ஸ்வப்நத³ர்ஶிநே । ஸ்வப்நத்³ருʼஶ்யாய ।
ப⁴க்தது:³ஸ்வப்நஶாந்திக்ருʼதே । ஆபத்காலாநுபேக்ஷிணே । அநபேக்ஷாய ।
ஜநைரபேக்ஷிதாய । ஸத்யோபயாசநாய । ஸத்யஸந்தா⁴ய । ஸத்யாபி⁴தாரகாய ।
ஸத்யாஜாநயே । ரமாஜாநயே । ராதா⁴ஜாநயே । ரதா²ங்க³பா⁴ஜே । ஸிஞ்சநாய ।
கோ³பை: க்ரீட³நாய । த³தி⁴து³க்³தா⁴பஹாரகாய நம: ॥ 80 ॥

போ³த⁴ந்யுத்ஸவயுக்தீர்தா²ய நம: । ஶயந்யுத்ஸவ-
பூ⁴மிபா⁴கே³ । மார்க³ஶீர்ஷோத்ஸவாக்ராந்தவேணுநாத³பதா³ங்கபு⁴வே ।
த³த்⁴யந்நவ்யஞ்ஜநாபோ⁴க்த்ரே । த³தி⁴பு⁴ஜே । காமபூரகாய । பி³லாந்தர்தா⁴நஸத்கேலி-
லோலுபாய । கோ³பவல்லபா⁴ய । ஸகி²நேத்ரே பிதா⁴யாஶு கோঽஹம்
ப்ருʼச்சா²விஶாரதா³ய । ஸமாஸமப்ரஶ்நபூர்வமுஷ்டிமுஷ்டிப்ரத³ர்ஶகாய ।
குடிலீலாஸு குஶலாய । குடிலாலகமண்டி³தாய । ஸாரீலீலாநுஸாரிணே ।
ஸதா³ வாஹக்ரீடா³பராய । கார்ணாடகீரதிரதாய । மங்க³ளோபவநஸ்தி²தாய ।
மாத்⁴யாஹ்நதீர்த²பூரேக்ஷாவிஸ்மாயிதஜக³த்த்ரயாய । நிவாரிதக்ஷேத்ரவிக்⁴நாய ।
து³ஷ்டது³ர்பு³த்³தி⁴ப⁴ஞ்ஜநாய ।
வாலுகாவ்ருʼக்ஷபாஷாணபஶுபக்ஷிப்ரதிஷ்டி²தாய நம: ।
ஆஶுதோஷாய நம: । ப⁴க்தவஶாய । பாண்டு³ரங்கா³ய । ஸுபாவநாய । புண்யகீர்தயே ।
பரஸ்மை ப்³ரஹ்மணே । ப்³ரஹ்மண்யாய । க்ருʼஷ்ணாய நம: ॥ 108 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணாந்தர்க³தா ஶ்ரீவிட்²ட²லாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

Also Read 108 Names of Shree Vitthala:

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top