Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Shree Vitthala Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીવિઠ્ઠલાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

ૐ ક્લીમ્ । વિઠ્ઠલાય નમઃ । પુણ્ડરીકાક્ષાય । પુણ્ડરીકનિભેક્ષણાય ।
પુણ્ડરીકાશ્રમપદાય । પુણ્ડરીકજલાપ્લુતાય । પુણ્ડરીકક્ષેત્રવાસાય ।
પુણ્ડરીકવરપ્રદાય । શારદાધિષ્ઠિતદ્વારાય । શારદેન્દુનિભાનનાય ।
નારદાધિષ્ઠિતદ્વારાય । નારદેશપ્રપૂજિતાય । ભુવનાધીશ્વરીદ્વારાય ।
ભુવનાધીશ્વરીશ્વરાય । દુર્ગાશ્રિતોત્તરદ્વારાય ।
દુર્ગમાગમસંવૃતાય । ક્ષુલ્લપેશીપિનદ્ધોરુગોપેષ્ટ્યાશ્લિષ્ટજાનુકાય ।
કટિસ્થિતકરદ્વન્દ્વાય । વરદાભયમુદ્રિતાય । ત્રેતાતોરણપાલસ્થ-
ત્રિવિક્રમાય । તિતઊક્ષેત્રપાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

અશ્વત્થકોટીશ્વરવરપ્રદાય નમઃ । કરવીરસ્થાય નારીનારાયણાય ।
નીરાસઙ્ગમસંસ્થાય । સૈકતપ્રતિમાર્ચિતાય । વેણુનાદેન દેવાનાં
મનઃ શ્રવણમઙ્ગલાય । દેવકન્યાકોટિકોટિનીરાજિતપદામ્બુજાય ।
પદ્મતીર્થસ્થિતાશ્વત્થાય । નરાય । નારાયણાય
મહતે । ચન્દ્રભાગાસરોનીરકેલિલોલદિગમ્બરાય ।
સસધ્રીચીત્સવિષૂચીરિતિશ્રુત્યર્થરૂપધૃષે ।
જ્યોતિર્મયક્ષેત્રવાસિને । સર્વોત્કૃષ્ટત્રયાત્મકાય ।
સ્વકુણ્ડલપ્રતિષ્ઠાત્રે । પઞ્ચાયુધજલપ્રિયાય ।
ક્ષેત્રપાલાગ્રપૂજાર્થિને । પાર્વતીપૂજિતાય । ચતુર્મુખસ્તુતાય ।
જગન્મોહનરૂપધૃષે વિષ્ણવે નમઃ ॥ ૪૦ ॥

મન્ત્રાક્ષરાવલી હૃત્સ્થકૌસ્તુભોરઃસ્થલપ્રિયાય નમઃ ।
સ્વમન્ત્રોજ્જીવિતજનાય । સર્વકીર્તનવલ્લભાય । વાસુદેવાય ।
દયાસિન્ધવે । ગોગોપીપરિવારિતાય । યુધિષ્ઠિરહતારાતયે ।
મુક્તકેશિને । વરપ્રદાય । બલદેવોપદેષ્ટ્રે । રુક્મિણીપુત્રનાયકાય ।
ગુરુપુત્રપ્રદાય । નિત્યમહિમ્ને । ભક્તવત્સલાય । ભક્તારિઘ્ને ।
મહાદેવાય । ભક્તાભિલષિતપ્રદાય । સવ્યસાચિને । બ્રહ્મવિદ્યાગુરવે ।
મોહાપહારકાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ભીમામાર્ગપ્રદાત્રે નમઃ । ભીમસેનમતાનુગાય । ગન્ધર્વાનુગ્રહકરાય ।
અપરાધસહાય હરયે । સ્વપ્નદર્શિને । સ્વપ્નદૃશ્યાય ।
ભક્તદુઃસ્વપ્નશાન્તિકૃતે । આપત્કાલાનુપેક્ષિણે । અનપેક્ષાય ।
જનૈરપેક્ષિતાય । સત્યોપયાચનાય । સત્યસન્ધાય । સત્યાભિતારકાય ।
સત્યાજાનયે । રમાજાનયે । રાધાજાનયે । રથાઙ્ગભાજે । સિઞ્ચનાય ।
ગોપૈઃ ક્રીડનાય । દધિદુગ્ધાપહારકાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

બોધન્યુત્સવયુક્તીર્થાય નમઃ । શયન્યુત્સવ-
ભૂમિભાગે । માર્ગશીર્ષોત્સવાક્રાન્તવેણુનાદપદાઙ્કભુવે ।
દધ્યન્નવ્યઞ્જનાભોક્ત્રે । દધિભુજે । કામપૂરકાય । બિલાન્તર્ધાનસત્કેલિ-
લોલુપાય । ગોપવલ્લભાય । સખિનેત્રે પિધાયાશુ કોઽહં
પૃચ્છાવિશારદાય । સમાસમપ્રશ્નપૂર્વમુષ્ટિમુષ્ટિપ્રદર્શકાય ।
કુટિલીલાસુ કુશલાય । કુટિલાલકમણ્ડિતાય । સારીલીલાનુસારિણે ।
સદા વાહક્રીડાપરાય । કાર્ણાટકીરતિરતાય । મઙ્ગલોપવનસ્થિતાય ।
માધ્યાહ્નતીર્થપૂરેક્ષાવિસ્માયિતજગત્ત્રયાય । નિવારિતક્ષેત્રવિઘ્નાય ।
દુષ્ટદુર્બુદ્ધિભઞ્જનાય ।
વાલુકાવૃક્ષપાષાણપશુપક્ષિપ્રતિષ્ઠિતાય નમઃ ।
આશુતોષાય નમઃ । ભક્તવશાય । પાણ્ડુરઙ્ગાય । સુપાવનાય । પુણ્યકીર્તયે ।
પરસ્મૈ બ્રહ્મણે । બ્રહ્મણ્યાય । કૃષ્ણાય નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ઇતિ શ્રીપદ્મપુરાણાન્તર્ગતા શ્રીવિઠ્ઠલાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 108 Names of Shree Vitthala:

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Viththala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top