Home / Shatinamavali / 108 Names of Sri Bala Tripura Sundari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

108 Names of Sri Bala Tripura Sundari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Balatripurasundarya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

।। ଶ୍ରୀ ବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ।।
ଅଥ ଶ୍ରୀ ବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ।
ଓଂ କଲ୍ୟାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌଭାଗ୍ୟଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଲୀଂକାର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହ୍ରୀଂକାର୍ୟୈ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ସ୍କନ୍ଦଜନନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଞ୍ଚଦଶାକ୍ଷର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହନାଧୀଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସଙ୍କ୍ଷୋଭିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵମୁଦ୍ରେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଙ୍ଗକୁସୁମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖ୍ୟାତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଙ୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜପ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ତଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୁତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟକ୍ଲିନ୍ନାୟୈ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ଅମୃତୋଦ୍ଭଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆନନ୍ଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମେଶ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରୁଣାୟୈ ନମଃ ।
var କାମେଶତରୁଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମରାଗକିରୀଟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌଗନ୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ସରିଦ୍ଵେଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵତ୍ରୟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵମୟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ କାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରଦେଵତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଵଲ୍ୟରେଖାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵେଶ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମାତୃକାୟୈ ନମଃ ।
var ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁସ୍ଵସ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କିଂକର୍ୟୈ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୀର୍ଵାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାପାନାନୁମୋଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଧାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହିତପତ୍ନିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନସମାଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନାହତାବ୍ଜନିଲୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଣିପୂରସମାଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମାସନାସୀନାୟୈ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ଵିଶୁଦ୍ଧସ୍ଥଲସଂସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟାତ୍ରିଂଶତ୍କଲାମୂର୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଷୁମ୍ନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାରୁମଧ୍ୟମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିଧ୍ୟେୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାଣାଗମରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ଐଂକାରଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ । ଓଂକାରାଦୟେ
ଓଂ ମହାଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
var ଐଂକାରାଦିମହାଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପଞ୍ଚପ୍ରଣଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତମୟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଞ୍ଚାଶଦ୍ଵର୍ଣରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଷୋଢାନ୍ୟାସମହାଭୂଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶମାତୃକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଧାରଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତରୁଣ୍ୟୈ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରଭୈରଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାମ୍ଭଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୋଗଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିକୋଣଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସୌଭାଗ୍ୟସମ୍ପନ୍ନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସମ୍ପତ୍ତିଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵକୋଣପୁରାଵାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବିନ୍ଦୁତ୍ରୟସମନ୍ଵିତାୟୈ ନମଃ । ୧୦୬ ।

ଇତି ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରୟାମଲତନ୍ତ୍ରେ ଉମାମହେଶ୍ଵରସଂଵାଦେ ନିଷ୍ପନ୍ନା
ଶ୍ରୀବାଲାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 108 Names of Sree Bala Tripura Sundari:

108 Names of Sri Bala Tripura Sundari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment