Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Kaligenide Naaku in Hindi

Annamayya Keerthana – Kaligenide Naaku Lyrics in Hindi:

कलिगेनिदे नाकु कैवल्यमु
तोलुतनेव्वरिकि दोरकनिदि ॥

जयपुरुषोत्तम जय पीताम्बर
जयजय करुणाजलनिधि ।
दय येऱङ्ग ने धर्ममु नेऱग ना
क्रिय यिदि नीदिव्यकीर्तनमे ॥

शरणमु गोविन्द शरणमु केशव
शरणु शरणु श्रीजनार्धन ।
परम मेऱङ्गनु भक्ति येऱङ्गनु
निरतमु नागति नीदास्यमे ॥

नमो नारायणा नमो लक्ष्मीपति
नमो पुण्डरीकनयना ।
अमित श्रीवेङ्कटाधिप यिदे ना
क्रममेल्लनु नीकयिङ्कर्यमे ॥

Also Read :

Kaligenide Naaku Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment