Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Kaligenide Naaku in English

Annamayya Keerthana – Kaligenide Naaku Lyrics in English:

kaligenide naku kaivalyamu
tolutanevvariki dorakanidi ||

jayapurusottama jaya pitambara
jayajaya karunajalanidhi |
daya yeranga ne dharmamu neraga na
kriya yidi nidivyakirtaname ||

saranamu govinda saranamu kesava
saranu saranu srijanardhana |
parama meranganu bhakti yeranganu
niratamu nagati nidasyame ||

namo narayana namo laksmipati
namo pundarikanayana |
amita srivenkatadhipa yide na
kramamellanu nikayinkaryame ||

Also Read :

Kaligenide Naaku Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment