Home / Ayyappa Stotram / Ayyappa Ashtottara Namavali - Ayyappa Songs Lyrics in English

Ayyappa Ashtottara Namavali - Ayyappa Songs Lyrics in English

om mahaa shaastre nama: om mahaa devaaya nama:
om mahaa deva sutaaya nama: om avyaaya nama:
om loka kartre nama: om loka bhartre nama: om loka hartre nama:
om paraatparaaya nama:
om triloka rakShakaaya nama: om dhanvine nama: ||10||

om tapasvine nama:
om bhoota sainikaaya nama: om mantra vedine nama:
om mahaa vedine nama: om maarutaaya nama:
om jagadeeshvaraaya nama: om lokaadhyakShaaya nama: om agraNye nama:
om shreemate nama:
om aprameya paraakramaaya nama: ||20||

om siMhaarooDhaaya nama: om gajaarooDhaaya nama: om hayaarooDhaaya nama: om maheshvaraaya nama:
om naanaa shastra dharaaya nama: om anarghaaya nama:
om naanaa vidyaa vishaaradaaya nama:
om naanaa roopa dharaaya nama: om veeraaya nama:
om naanaa praaNi nishevakaaya nama: ||30||

om bhooteshaaya nama: om bhootidaaya nama: om bhRutyaaya nama:
om bhujangaa-bharaNottamaaya nama:
om ikShudhanvine nama:
om puShpa baaNaaya nama:
om mahaa roopaaya nama: om mahaa prabhave nama:
om maayaa devee sutaaya nama: om maanyaaya nama: ||40||

om mahaa neetaaya nama: om mahaa guNaaya nama: om mahaa shaivaaya nama: om mahaa rudraaya nama: om vaishNavaaya nama:
om vishNu poojakaaya nama: om vighneshaaya nama:
om veera bhadreshaaya nama: om bhairavaaya nama:
om shaNmukha dhruvaaya nama:
||50||

om merushrunga samaaseenaaya nama:
om muni sangha nishevitaaya nama:
om devaaya nama: om bhadraaya nama:
om jaga naathaaya nama: om gaNa naathaaya nama: om gaNeshvaraaya nama: om mahaa yogine nama: om mahaa maayine nama:
om mahaa gyaanine nama: ||60||

om mahaa sthiraaya nama: om deva shaastre nama: om bhoota shaastre nama:
om bheemahaasa paraakramaaya nama:
om naaga haaraaya nama: om naaga keshaaya nama: om vyoma keshaaya nama: om sanaatanaaya nama: om suguNaaya nama:
om nirguNaaya nama: ||70|| om nityaaya nama:

om nitya truptaaya nama: om niraashrayaaya nama: om lokaashrayaaya nama:
om gaNaadheeshaaya nama:
om chatu: ShaShTi kalaa mayaaya nama:
om Rug yaju: saama atharva roopiNe nama:
om mallakaasura bhanjanaaya nama
om trimoortaye nama:
om daitya mathanaaya nama: ||80||

om prakrutaye nama:
om purushottamaaya nama: om kaala gyaanine nama: om mahaa gyaanine nama: om kaamadaaya nama:
om kamalekshaNaaya nama: om kalpavrukshaaya nama: om mahaa vrukshaaya nama: om vidyaa vrukshaaya nama:
om vidyaa vrukshaaya nama: ||90||

om samsaara taapa vicChetre nama:
om pashuloka bhayankaraaya nama:
om rogahantre nama:
om praaNa dhaatre nama:
om paragarvavi bhanjanaaya nama: om sarva shaastraartha tatvagyaaya nama:
om neetimate nama:
om paapabhanjanaaya nama: om pushkalaa poorNaa samyuktaaya nama:
om paramaatmane nama: ||100||

om sataangataye nama:
om anantaaditya sankaashaaya nama:
om subrahmaNya anujaaya nama: om baline nama:
om bhaktaanukampine nama: om deveshaaya nama:
om bhagavate nama:
om bhakta vatsalaaya nama: ||108||

om shree poorNaa puShkalaambaa sameta shree hariharaputra svaamine nama:

Add Comment

Click here to post a comment