Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Ashtaka

ஶ்ரீகமலஜத³யிதாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: ஶ்ருʼங்க³க்ஷ்மாப்⁴ருʼந்நிவாஸே ஶுகமுக²முநிபி:⁴ ஸேவ்யமாநாங்க்⁴ரிபத்³மே ஸ்வாங்க³ச்சா²யாவிதூ⁴தாம்ருʼதகரஸுரராட்³வாஹநே வாக்ஸவித்ரி । ஶம்பு⁴ஶ்ரீநாத²முக்²யாமரவரநிகரைர்மோத³த: பூஜ்யமாநே வித்³யாம் ஶுத்³தா⁴ம் ச பு³த்³தி⁴ம் கமலஜத³யிதே ஸத்வரம் தே³ஹி மஹ்யம் ॥ 1॥ கல்பாதௌ³ பார்வதீஶ: ப்ரவரஸுரக³ணப்ரார்தி²த: ஶ்ரௌதவர்த்ம ப்ராப³ல்யம்…

శ్రీకమలజదయితాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: శృఙ్గక్ష్మాభృన్నివాసే శుకముఖమునిభిః సేవ్యమానాఙ్ఘ్రిపద్మే స్వాఙ్గచ్ఛాయావిధూతామృతకరసురరాడ్వాహనే వాక్సవిత్రి । శమ్భుశ్రీనాథముఖ్యామరవరనికరైర్మోదతః పూజ్యమానే విద్యాం శుద్ధాం చ బుద్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యమ్ ॥ ౧॥ కల్పాదౌ పార్వతీశః ప్రవరసురగణప్రార్థితః శ్రౌతవర్త్మ ప్రాబల్యం…

ଶ୍ରୀକମଲଜଦୟିତାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya: ଶୃଙ୍ଗକ୍ଷ୍ମାଭୃନ୍ନିଵାସେ ଶୁକମୁଖମୁନିଭିଃ ସେଵ୍ୟମାନାଙ୍ଘ୍ରିପଦ୍ମେ ସ୍ଵାଙ୍ଗଚ୍ଛାୟାଵିଧୂତାମୃତକରସୁରରାଡ୍ଵାହନେ ଵାକ୍ସଵିତ୍ରି । ଶମ୍ଭୁଶ୍ରୀନାଥମୁଖ୍ୟାମରଵରନିକରୈର୍ମୋଦତଃ ପୂଜ୍ୟମାନେ ଵିଦ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ଧାଂ ଚ ବୁଦ୍ଧିଂ କମଲଜଦୟିତେ ସତ୍ଵରଂ ଦେହି ମହ୍ୟମ୍ ॥ ୧॥ କଲ୍ପାଦୌ ପାର୍ଵତୀଶଃ ପ୍ରଵରସୁରଗଣପ୍ରାର୍ଥିତଃ ଶ୍ରୌତଵର୍ତ୍ମ ପ୍ରାବଲ୍ୟଂ…

ശ്രീകമലജദയിതാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ശൃങ്ഗക്ഷ്മാഭൃന്നിവാസേ ശുകമുഖമുനിഭിഃ സേവ്യമാനാങ്ഘ്രിപദ്മേ സ്വാങ്ഗച്ഛായാവിധൂതാമൃതകരസുരരാഡ്വാഹനേ വാക്സവിത്രി । ശംഭുശ്രീനാഥമുഖ്യാമരവരനികരൈര്‍മോദതഃ പൂജ്യമാനേ വിദ്യാം ശുദ്ധാം ച ബുദ്ധിം കമലജദയിതേ സത്വരം ദേഹി മഹ്യം ॥ 1॥ കല്‍പാദൌ പാര്‍വതീശഃ പ്രവരസുരഗണപ്രാര്‍ഥിതഃ ശ്രൌതവര്‍ത്മ പ്രാബല്യം…

ಶ್ರೀಕಮಲಜದಯಿತಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶೃಂಗಕ್ಷ್ಮಾಭೃನ್ನಿವಾಸೇ ಶುಕಮುಖಮುನಿಭಿಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮೇ ಸ್ವಾಂಗಚ್ಛಾಯಾವಿಧೂತಾಮೃತಕರಸುರರಾಡ್ವಾಹನೇ ವಾಕ್ಸವಿತ್ರಿ । ಶಮ್ಭುಶ್ರೀನಾಥಮುಖ್ಯಾಮರವರನಿಕರೈರ್ಮೋದತಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ಕಮಲಜದಯಿತೇ ಸತ್ವರಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ 1॥ ಕಲ್ಪಾದೌ ಪಾರ್ವತೀಶಃ ಪ್ರವರಸುರಗಣಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಶ್ರೌತವರ್ತ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಂ…

śrīkamalajadayitāṣṭakam Lyrics in English: srngaksmabhrnnivase sukamukhamunibhih sevyamananghripadme svangacchayavidhutamrtakarasuraraḍvahane vaksavitri । sambhusrinathamukhyamaravaranikarairmodatah pujyamane vidyam suddham ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ॥ 1॥ kalpadau parvatisah pravarasuraganaprarthitah srautavartma prabalyam…

শ্রীকমলজদয়িতাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: শৃঙ্গক্ষ্মাভৃন্নিবাসে শুকমুখমুনিভিঃ সেব্যমানাঙ্ঘ্রিপদ্মে স্বাঙ্গচ্ছায়াবিধূতামৃতকরসুররাড্বাহনে বাক্সবিত্রি । শম্ভুশ্রীনাথমুখ্যামরবরনিকরৈর্মোদতঃ পূজ্যমানে বিদ্যাং শুদ্ধাং চ বুদ্ধিং কমলজদয়িতে সত্বরং দেহি মহ্যম্ ॥ ১॥ কল্পাদৌ পার্বতীশঃ প্রবরসুরগণপ্রার্থিতঃ শ্রৌতবর্ত্ম প্রাবল্যং…

श्रीकमलजदयिताष्टकम् Lyrics in Hindi: शृङ्गक्ष्माभृन्निवासे शुकमुखमुनिभिः सेव्यमानाङ्घ्रिपद्मे स्वाङ्गच्छायाविधूतामृतकरसुरराड्वाहने वाक्सवित्रि । शम्भुश्रीनाथमुख्यामरवरनिकरैर्मोदतः पूज्यमाने विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम् ॥ १॥ कल्पादौ पार्वतीशः प्रवरसुरगणप्रार्थितः श्रौतवर्त्म प्राबल्यं…

શ્રીકમલજદયિતાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: શૃઙ્ગક્ષ્માભૃન્નિવાસે શુકમુખમુનિભિઃ સેવ્યમાનાઙ્ઘ્રિપદ્મે સ્વાઙ્ગચ્છાયાવિધૂતામૃતકરસુરરાડ્વાહને વાક્સવિત્રિ । શમ્ભુશ્રીનાથમુખ્યામરવરનિકરૈર્મોદતઃ પૂજ્યમાને વિદ્યાં શુદ્ધાં ચ બુદ્ધિં કમલજદયિતે સત્વરં દેહિ મહ્યમ્ ॥ ૧॥ કલ્પાદૌ પાર્વતીશઃ પ્રવરસુરગણપ્રાર્થિતઃ શ્રૌતવર્ત્મ પ્રાબલ્યં…