Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Raghavendra Stotram

Sri Raghavendra Kavacham Lyrics in Hindi

Sri Raghavendra Kavacham in Hindi: ॥ श्री राघवेन्द्र कवचम् ॥ कवचं श्री राघवेन्द्रस्य यतीन्द्रस्य महात्मनः । वक्ष्यामि गुरुवर्यस्य वाञ्छितार्थप्रदायकम् ॥ १ ॥ ऋषिरस्याप्पणाचार्यः छन्दोऽनुष्टुप् प्रकीर्तितम् । देवता श्रीराघवेन्द्र गुरुरिष्टार्थसिद्धये ॥ २ ॥ अष्टोत्तरशतं जप्यं भक्तियुक्तेन चेतसा । उद्यत्प्रद्योतनद्योत धर्मकूर्मासने स्थितम् ॥ ३ ॥ खद्योखद्योतनद्योत धर्मकूर्मासने स्थितम् । धृतकाषायवसनं तुलसीहारवक्षसम् ॥ ४ ॥ दोर्दण्डविलसद्दण्ड कमण्डलविराजितम् । […]

Sri Raghavendra Kavacham Lyrics in Tamil

Sri Raghavendra Kavacham in Tamil: ॥ ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ர கவசம் ॥ கவசம் ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ரஸ்ய யதீந்த்³ரஸ்ய மஹாத்மன꞉ | வக்ஷ்யாமி கு³ருவர்யஸ்ய வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யகம் || 1 || ருஷிரஸ்யாப்பணாசார்ய꞉ ச²ந்தோ³(அ)னுஷ்டுப் ப்ரகீர்திதம் | தே³வதா ஶ்ரீராக⁴வேந்த்³ர கு³ருரிஷ்டார்த²ஸித்³த⁴யே || 2 || அஷ்டோத்தரஶதம் ஜப்யம் ப⁴க்தியுக்தேன சேதஸா | உத்³யத்ப்ரத்³யோதனத்³யோத த⁴ர்மகூர்மாஸனே ஸ்தி²தம் || 3 || க²த்³யோக²த்³யோதனத்³யோத த⁴ர்மகூர்மாஸனே ஸ்தி²தம் | த்⁴ருதகாஷாயவஸனம் துலஸீஹாரவக்ஷஸம் || 4 || தோ³ர்த³ண்ட³விலஸத்³த³ண்ட³ கமண்ட³லவிராஜிதம் | […]

Sri Raghavendra Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Raghavendra Kavacham in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕವಚಂ ॥ ಕವಚಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ | ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗುರುವರ್ಯಸ್ಯ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೧ || ಋಷಿರಸ್ಯಾಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯಃ ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ | ದೇವತಾ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೨ || ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಜಪ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ | ಉದ್ಯತ್ಪ್ರದ್ಯೋತನದ್ಯೋತ ಧರ್ಮಕೂರ್ಮಾಸನೇ ಸ್ಥಿತಮ್ || ೩ || ಖದ್ಯೋಖದ್ಯೋತನದ್ಯೋತ ಧರ್ಮಕೂರ್ಮಾಸನೇ ಸ್ಥಿತಮ್ | ಧೃತಕಾಷಾಯವಸನಂ ತುಲಸೀಹಾರವಕ್ಷಸಮ್ || ೪ || ದೋರ್ದಂಡವಿಲಸದ್ದಂಡ ಕಮಂಡಲವಿರಾಜಿತಮ್ | […]

Sri Raghavendra Kavacham Lyrics in Telugu

Sri Raghavendra Kavacham in Telugu: ॥ శ్రీ రాఘవేంద్ర కవచం ॥ కవచం శ్రీ రాఘవేంద్రస్య యతీంద్రస్య మహాత్మనః | వక్ష్యామి గురువర్యస్య వాంఛితార్థప్రదాయకమ్ || ౧ || ఋషిరస్యాప్పణాచార్యః ఛందోఽనుష్టుప్ ప్రకీర్తితమ్ | దేవతా శ్రీరాఘవేంద్ర గురురిష్టార్థసిద్ధయే || ౨ || అష్టోత్తరశతం జప్యం భక్తియుక్తేన చేతసా | ఉద్యత్ప్రద్యోతనద్యోత ధర్మకూర్మాసనే స్థితమ్ || ౩ || ఖద్యోఖద్యోతనద్యోత ధర్మకూర్మాసనే స్థితమ్ | ధృతకాషాయవసనం తులసీహారవక్షసమ్ || ౪ || దోర్దండవిలసద్దండ కమండలవిరాజితమ్ | […]

Sri Raghavendra Kavacham Lyrics in English

Sri Raghavendra Kavacham in English: ॥ śrī rāghavēndra kavacam ॥ kavacaṁ śrī rāghavēndrasya yatīndrasya mahātmanaḥ | vakṣyāmi guruvaryasya vāñchitārthapradāyakam || 1 || r̥ṣirasyāppaṇācāryaḥ chandō:’nuṣṭup prakīrtitam | dēvatā śrīrāghavēndra gururiṣṭārthasiddhayē || 2 || aṣṭōttaraśataṁ japyaṁ bhaktiyuktēna cētasā | udyatpradyōtanadyōta dharmakūrmāsanē sthitam || 3 || khadyōkhadyōtanadyōta dharmakūrmāsanē sthitam | dhr̥takāṣāyavasanaṁ tulasīhāravakṣasam || 4 || dōrdaṇḍavilasaddaṇḍa kamaṇḍalavirājitam | […]

Sri Raghavendra Ashtakam Lyrics in Hindi

Sri Raghavendra Ashtakam in Hindi: ॥ श्री राघवेन्द्र अष्टकम् ॥ जय तुङ्गातटवसते वर मन्त्रालयमूर्ते । कुरु करुणां मयि भीते परिमलततकीर्ते ॥ तव पादार्चनसक्ते तव नामामृतमत्ते दिशदिव्यां दृशमूर्ते तव सन्तत भक्ते ॥ कृतगीतासुविवृत्ते कविजनसंस्तुतवृत्ते । कुरु वसतिं मम चित्ते परिवृत भक्तार्ते ॥ योगीन्द्रार्चितपादे योगिजनार्पितमोदे । तिम्मण्णान्वयचन्द्रे रमतां मम हृदयम् ॥ तप्तसुकाञ्चनसदृशे दण्डकमण्डलहस्ते । जपमालावरभूषे रमतां मम […]

Sri Raghavendra Ashtakam Lyrics in Tamil

Sri Raghavendra Ashtakam in Tamil: ॥ ஶ்ரீ ராக⁴வேந்த்³ர அஷ்டகம் ॥ ஜய துங்கா³தடவஸதே வர மந்த்ராலயமூர்தே | குரு கருணாம் மயி பீ⁴தே பரிமளததகீர்தே || தவ பாதா³ர்சனஸக்தே தவ நாமாம்ருத மத்தே தி³ஶதி³வ்யாம் த்³ருஶமூர்தே தவ ஸந்தத ப⁴க்தே || க்ருத கீ³தாஸுவிவ்ருத்தே கவிஜன ஸம்ஸ்துதவ்ருத்தே | குரு வஸதிம் மம சித்தே பரிவ்ருத ப⁴க்தார்தே || யோகீ³ந்த்³ரார்சிதபாதே³ யோகி³ஜனார்பிதமோதே³ | திம்மண்ணான்வயசந்த்³ரே ரமதாம் மம ஹ்ருத³யம் || தப்தஸுகாஞ்சனஸத்³ருஶே த³ண்ட³கமண்ட³லஹஸ்தே | […]

Sri Raghavendra Ashtakam Lyrics in Kannada

Sri Raghavendra Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟಕಂ ॥ ಜಯ ತುಂಗಾತಟವಸತೇ ವರ ಮಂತ್ರಾಲಯಮೂರ್ತೇ | ಕುರು ಕರುಣಾಂ ಮಯಿ ಭೀತೇ ಪರಿಮಳತತಕೀರ್ತೇ || ತವ ಪಾದಾರ್ಚನಸಕ್ತೇ ತವ ನಾಮಾಮೃತಮತ್ತೇ ದಿಶದಿವ್ಯಾಂ ದೃಶಮೂರ್ತೇ ತವ ಸಂತತ ಭಕ್ತೇ || ಕೃತಗೀತಾಸುವಿವೃತ್ತೇ ಕವಿಜನಸಂಸ್ತುತವೃತ್ತೇ | ಕುರು ವಸತಿಂ ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ಪರಿವೃತ ಭಕ್ತಾರ್ತೇ || ಯೋಗೀಂದ್ರಾರ್ಚಿತಪಾದೇ ಯೋಗಿಜನಾರ್ಪಿತಮೋದೇ | ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾನ್ವಯಚಂದ್ರೇ ರಮತಾಂ ಮಮ ಹೃದಯಮ್ || ತಪ್ತಸುಕಾಂಚನಸದೃಶೇ ದಂಡಕಮಂಡಲಹಸ್ತೇ | ಜಪಮಾಲಾವರಭೂಷೇ ರಮತಾಂ ಮಮ […]

Sri Raghavendra Ashtakam Lyrics in Telugu

Sri Raghavendra Ashtakam in Telugu: ॥ శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టకం ॥ జయ తుంగాతటవసతే వర మంత్రాలయమూర్తే | కురు కరుణాం మయి భీతే పరిమళతతకీర్తే || తవ పాదార్చనసక్తే తవ నామామృత మత్తే దిశదివ్యాం దృశమూర్తే తవ సంతత భక్తే || కృత గీతాసువివృత్తే కవిజన సంస్తుతవృత్తే | కురు వసతిం మమ చిత్తే పరివృత భక్తార్తే || యోగీంద్రార్చితపాదే యోగిజనార్పితమోదే | తిమ్మణ్ణాన్వయచంద్రే రమతాం మమ హృదయమ్ || తప్తసుకాంచనసదృశే దండకమండలహస్తే | […]

Sri Raghavendra Ashtakam Lyrics in English

Sri Raghavendra Ashtakam in English: ॥ śrī rāghavēndra aṣṭakam ॥ jaya tuṅgātaṭavasatē vara mantrālayamūrtē | kuru karuṇāṁ mayi bhītē parimalatatakīrtē || tava pādārcanasaktē tava nāmāmr̥tamattē diśadivyāṁ dr̥śamūrtē tava santata bhaktē || kr̥tagītāsuvivr̥ttē kavijanasaṁstutavr̥ttē | kuru vasatiṁ mama cittē parivr̥ta bhaktārtē || yōgīndrārcitapādē yōgijanārpitamōdē | timmaṇṇānvayacandrē ramatāṁ mama hr̥dayam || taptasukāñcanasadr̥śē daṇḍakamaṇḍalahastē | japamālāvarabhūṣē ramatāṁ mama […]

Scroll to top