Ashtaka

Durga Ashtakam 2 Lyrics in English

durgāṣṭakam 2 Lyrics in English:

katyayani mahamaye khaḍgabanadhanurdhare ।
khaḍgadharini canḍi durgadevi namo’stu te ॥ 1॥

vasudevasute kali vasudevasahodari ।
vasundharasriye nande durgadevi namo’stu te ॥ 2॥

yoganidre mahanidre yogamaye mahesvari ।
yogasiddhikari suddhe durgadevi namo’stu te ॥ 3॥

saṅkhacakragadapane sarṅgajyayatabahave ।
pitambaradhare dhanye durgadevi namo’stu te ॥ 4॥

rgyajussamatharvanascatussamantalokini ।
brahmasvarupini brahmi durgadevi namo’stu te ॥ 5॥

vrsninam kulasambhute visnunathasahodari ।
vrsnirupadhare dhanye durgadevi namo’stu te ॥ 6॥

sarvajne sarvage sarve sarvese sarvasaksini ।
sarvamrtajatabhare durgadevi namo’stu te ॥ 7॥

astabahu mahasattve astami navami priye ।
attahasapriye bhadre durgadevi namo’stu te ॥ 8॥

durgastakamidam punyam bhaktito yah pathennarah ।
sarvakamamavapnoti durgalokam sa gacchati ॥ 9॥