Ashtaka

Gangashtakam Lyrics in Gujarati

Sri Ganga Ashtakam Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીગંગાષ્ટકમ્ ॥


ભગવતિ તવ તીરે નીરમાત્રાશનોઽહં
વિગતવિષયતૃષ્ણઃ કૃષ્ણમારાધયામિ ।
સકલકલુષભંગે સ્વર્ગસોપાનગંગે
તરલતરતરંગે દેવિ ગંગે પ્રસીદ ॥ ૧ ॥

ભગવતિ ભવલીલામૌલિમાલે તવાંભઃ
કણમણુપરિમાણં પ્રાણિનો યે સ્પૃશન્તિ ।
અમરનગરનારિચામરમરગ્રાહિણીનાં
વિગતકલિકલંકાતંકમંકે લુઠન્તિ ॥ ૨ ॥

બ્રહ્માણ્ડં ખંડયન્તી હરશિરસિ જટાવલ્લિમુલ્લાસયન્તી
ખર્લ્લોકાત્ આપતન્તી કનકગિરિગુહાગણ્ડશૈલાત્ સ્ખલન્તી ।
ક્ષોણી પૃષ્ઠે લુઠન્તી દુરિતચયચમૂનિંર્ભરં ભર્ત્સયન્તી
પાથોધિં પુરયન્તી સુરનગરસરિત્ પાવની નઃ પુનાતુ ॥ ૩ ॥

મજ્જનમાતંગકુંભચ્યુતમદમદિરામોદમત્તાલિજાલં
સ્નાનંઃ સિદ્ધાંગનાનાં કુચયુગવિગલત્ કુંકુમાસંગપિંગમ્ ।
સાયંપ્રાતર્મુનીનાં કુશકુસુમચયૈઃ છન્નતીરસ્થનીરં
પાય ન્નો ગાંગમંભઃ કરિકલભકરાક્રાન્તરં હસ્તરંગમ્ ॥ ૪ ॥

આદાવાદિ પિતામહસ્ય નિયમવ્યાપારપાત્રે જલં
પશ્ચાત્ પન્નગશાયિનો ભગવતઃ પાદોદકં પાવનમ્ ।
ભૂયઃ શંભુજટાવિભૂષણમણિઃ જહનોર્મહર્ષેરિયં
કન્યા કલ્મષનાશિની ભગવતી ભાગીરથી દૃશ્યતે ॥ ૫ ॥

શૈલેન્દ્રાત્ અવતારિણી નિજજલે મજ્જત્ જનોત્તારિણી
પારાવારવિહારિણી ભવભયશ્રેણી સમુત્સારિણી ।
શેષાહેરનુકારિણી હરશિરોવલ્લિદલાકારિણી
કાશીપ્રાન્તવિહારિણી વિજયતે ગંગા મનૂહારિણો ॥ ૬ ॥

કુતો વીચિર્વીચિસ્તવ યદિ ગતા લોચનપથં
ત્વમાપીતા પીતાંબરપુગ્નિવાસં વિતરસિ ।
ત્વદુત્સંગે ગંગે પતતિ યદિ કાયસ્તનુભૃતાં
તદા માતઃ શાતક્રતવપદલાભોઽપ્યતિલઘુઃ ॥ ૭ ॥

ગંગે ત્રૈલોક્યસારે સકલસુરવધૂધૌતવિસ્તીર્ણતોયે
પૂર્ણબ્રહ્મસ્વરૂપે હરિચરણરજોહારિણિ સ્વર્ગમાર્ગે ।
પ્રાયશ્ચિતં યદિ સ્યાત્ તવ જલકાણિક્રા બ્રહ્મહત્યાદિપાપે
કસ્ત્વાં સ્તોતું સમર્થઃ ત્રિજગદઘહરે દેવિ ગંગે પ્રસીદ ॥ ૮ ॥

માતર્જાહ્નવી શંભુસંગવલિતે મૌલૈ નિધાયાઞ્જલિં
ત્વત્તીરે વપુષોઽવસાનસમયે નારાયણાંધ્રિદ્વયમ્ ।
સાનન્દં સ્મરતો ભવિષ્યતિ મમ પ્રાણપ્રયાણોત્સવે
ભૂયાત્ ભક્તિરવિચ્યુતા હરિહરદ્વૈતાત્મિકા શાશ્વતી ॥ ૯ ॥

ગંગાષ્ટકમિદં પુણ્યં યઃ પઠેત્ પ્રયતો નરઃ ।
સર્વપાપવિનિર્ભુક્તો વિષ્ણુલોકં સ ગચ્છતિ ॥ ૧૦ ॥

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્ય શ્રીગોવિન્દભગવત્પૂજ્યપાદસ્યશિષ્યા
શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતૌ ગઙ્ગાષ્ટકસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Gangashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment