Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gangashtakam Lyrics in Tamil

Sri Ganga Ashtakam Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீக³ங்கா³ஷ்டகம் ॥


ப⁴க³வதி தவ தீரே நீரமாத்ராஶநோঽஹம்
விக³தவிஷயத்ருʼஷ்ண: க்ருʼஷ்ணமாராத⁴யாமி ।
ஸகலகலுஷப⁴ங்கே³ ஸ்வர்க³ஸோபாநக³ங்கே³
தரலதரதரங்கே³ தே³வி க³ங்கே³ ப்ரஸீத³ ॥ 1 ॥

ப⁴க³வதி ப⁴வலீலாமௌலிமாலே தவாம்ப:⁴
கணமணுபரிமாணம் ப்ராணிநோ யே ஸ்ப்ருʼஶந்தி ।
அமரநக³ரநாரிசாமரமரக்³ராஹிணீநாம்
விக³தகலிகலங்காதங்கமங்கே லுட²ந்தி ॥ 2 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³ம் க²ண்ட³யந்தீ ஹரஶிரஸி ஜடாவல்லிமுல்லாஸயந்தீ
க²ர்ல்லோகாத் ஆபதந்தீ கநககி³ரிகு³ஹாக³ண்ட³ஶைலாத் ஸ்க²லந்தீ ।
க்ஷோணீ ப்ருʼஷ்டே² லுட²ந்தீ து³ரிதசயசமூநிம்ர்ப⁴ரம் ப⁴ர்த்ஸயந்தீ
பாதோ²தி⁴ம் புரயந்தீ ஸுரநக³ரஸரித் பாவநீ ந: புநாது ॥ 3 ॥

மஜ்ஜநமாதங்க³கும்ப⁴ச்யுதமத³மதி³ராமோத³மத்தாலிஜாலம்
ஸ்நாநம்: ஸித்³தா⁴ங்க³நாநாம் குசயுக³விக³லத் குங்குமாஸங்க³பிங்க³ம் ।
ஸாயம்ப்ராதர்முநீநாம் குஶகுஸுமசயை: ச²ந்நதீரஸ்த²நீரம்
பாய ந்நோ கா³ங்க³மம்ப:⁴ கரிகலப⁴கராக்ராந்தரம் ஹஸ்தரங்க³ம் ॥ 4 ॥

ஆதா³வாதி³ பிதாமஹஸ்ய நியமவ்யாபாரபாத்ரே ஜலம்
பஶ்சாத் பந்நக³ஶாயிநோ ப⁴க³வத: பாதோ³த³கம் பாவநம் ।
பூ⁴ய: ஶம்பு⁴ஜடாவிபூ⁴ஷணமணி: ஜஹநோர்மஹர்ஷேரியம்
கந்யா கல்மஷநாஶிநீ ப⁴க³வதீ பா⁴கீ³ரதீ² த்³ருʼஶ்யதே ॥ 5 ॥

ஶைலேந்த்³ராத் அவதாரிணீ நிஜஜலே மஜ்ஜத் ஜநோத்தாரிணீ
பாராவாரவிஹாரிணீ ப⁴வப⁴யஶ்ரேணீ ஸமுத்ஸாரிணீ ।
ஶேஷாஹேரநுகாரிணீ ஹரஶிரோவல்லித³லாகாரிணீ
காஶீப்ராந்தவிஹாரிணீ விஜயதே க³ங்கா³ மநூஹாரிணோ ॥ 6 ॥

குதோ வீசிர்வீசிஸ்தவ யதி³ க³தா லோசநபத²ம்
த்வமாபீதா பீதாம்ப³ரபுக்³நிவாஸம் விதரஸி ।
த்வது³த்ஸங்கே³ க³ங்கே³ பததி யதி³ காயஸ்தநுப்⁴ருʼதாம்
ததா³ மாத: ஶாதக்ரதவபத³லாபோ⁴ঽப்யதிலகு:⁴ ॥ 7 ॥

க³ங்கே³ த்ரைலோக்யஸாரே ஸகலஸுரவதூ⁴தௌ⁴தவிஸ்தீர்ணதோயே
பூர்ணப்³ரஹ்மஸ்வரூபே ஹரிசரணரஜோஹாரிணி ஸ்வர்க³மார்கே³ ।
ப்ராயஶ்சிதம் யதி³ ஸ்யாத் தவ ஜலகாணிக்ரா ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³பாபே
கஸ்த்வாம் ஸ்தோதும் ஸமர்த:² த்ரிஜக³த³க⁴ஹரே தே³வி க³ங்கே³ ப்ரஸீத³ ॥ 8 ॥

மாதர்ஜாஹ்நவீ ஶம்பு⁴ஸங்க³வலிதே மௌலை நிதா⁴யாஞ்ஜலிம்
த்வத்தீரே வபுஷோঽவஸாநஸமயே நாராயணாந்த்⁴ரித்³வயம் ।
ஸாநந்த³ம் ஸ்மரதோ ப⁴விஷ்யதி மம ப்ராணப்ரயாணோத்ஸவே
பூ⁴யாத் ப⁴க்திரவிச்யுதா ஹரிஹரத்³வைதாத்மிகா ஶாஶ்வதீ ॥ 9 ॥

க³ங்கா³ஷ்டகமித³ம் புண்யம் ய: படே²த் ப்ரயதோ நர: ।
ஸர்வபாபவிநிர்பு⁴க்தோ விஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²தி ॥ 10 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஸ்யஶிஷ்யா
ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத: க்ருʼதௌ க³ங்கா³ஷ்டகஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Gangashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gangashtakam Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top