Varahi Stotrams

Hymn to Goddess Varahamukhi Lyrics in Gujarati

Maha Varahi Hymns Lyrics in Gujarati:

॥ વરાહમુખીસ્તવઃ તથા વારાહ્યનુગ્રહાષ્ટકમ્ ॥

કુવલયનિભા કૌશેયાર્ધોરુકા મુકુટોજ્જ્વલા
હલમુસલિની સદ્ભક્તેભ્યો વરાભયદાયિની ।
કપિલનયના મધ્યે ક્ષામા કઠોરઘનસ્તની
જયતિ જગતાં માતઃ સા તે વરાહમુખી તનુઃ ॥ ૧ ॥

તરતિ વિપદો ઘોરા દૂરાત્ પરિહ્રિયતે ભય-
સ્ખલિતમતિભિર્ભૂતપ્રેતૈઃ સ્વયં વ્રિયતે શ્રિયા ।
ક્ષપયતિ રિપૂનીષ્ટે વાચાં રણે લભતે જયં
વશયતિ જગત્ સર્વં વારાહિ યસ્ત્વયિ ભક્તિમાન્ ॥ ૨ ॥

સ્તિમિતગતયઃ સીદદ્વાચઃ પરિચ્યુતહેતયઃ
ક્ષુભિતહૃદયાઃ સદ્યો નશ્યદ્દૃશો ગલિતૌજસઃ ।
ભયપરવશા ભગ્નોત્સાહાઃ પરાહતપૌરુષા
ભગવતિ પુરસ્ત્વદ્ભક્તાનાં ભવન્તિ વિરોધિનઃ ॥ ૩ ॥

કિસલયમૃદુર્હસ્તઃ ક્લિશ્યતે કન્દુકલીલયા
ભગવતિ મહાભારઃ ક્રીડાસરોરુહમેવ તે ।
તદપિ મુસલં ધત્સે હસ્તે હલં સમયદ્રુહાં
હરસિ ચ તદાઘાતૈઃ પ્રાણાનહો તવ સાહસમ્ ॥ ૪ ॥

જનનિ નિયતસ્થાને ત્વદ્વામદક્ષિણપાર્શ્વયો-
ર્મૃદુભુજલતામન્દોત્ક્ષેપપ્રણર્તિતચામરે ।
સતતમુદિતે ગુહ્યાચારદ્રુહાં રુધિરાસવૈ-
રુપશમયતાં શત્રૂન્ સર્વાનુભે મમ દેવતે ॥ ૫ ॥

હરતુ દુરિતં ક્ષેત્રાધીશઃ સ્વશાસનવિદ્વિષાં
રુધિરમદિરામત્તઃ પ્રાણોપહારબલિપ્રિયઃ ।
અવિરતચટત્કુર્વદ્દંષ્ટ્રાસ્થિકોટિરટન્મુકો
ભગવતિ સ તે ચણ્ડોચ્ચણ્ડઃ સદા પુરતઃ સ્થિતઃ ॥ ૬ ॥

ક્ષુભિતમકરૈર્વીચીહસ્તોપરુદ્ધપરસ્પરૈ-
શ્ચતુરદધિભિઃ ક્રાન્તા કલ્પાન્તદુર્લલિતોદકૈઃ ।
જનનિ કથમુત્તિષ્ઠેત્ પાતાલસદ્મબિલાદિલા
તવ તુ કુટિલે દંષ્ટ્રાકોટી ન ચેદવલમ્બનમ્ ॥ ૭ ॥

તમસિ બહુલે શૂન્યાટવ્યાં પિશાચનિશાચર-
પ્રમથકલહે ચોરવ્યાઘ્રોરગદ્વિપસંકટે ।
ક્ષુભિતમનસઃ ક્ષુદ્રસ્યૈકાકિનોઽપિ કુતો ભયં
સકૃદપિ મુખે માતસ્ત્વન્નામ સંનિહિતં યદિ ॥ ૮ ॥

વિદિતવિભવં હૃદ્યૈઃ પદ્મૈર્વરાહમુખીસ્તવં
સકલફલદં પૂર્ણં મન્ત્રાક્ષરૈરિમમેવ યઃ ।
પઠતિ સ પટુઃ પ્રાપ્નોત્યાયુશ્ચિરં કવિતાં પ્રિયાં
સુતસુખધનારોગ્યં કીર્તિં શ્રિયં જયમુર્વરામ્ ॥ ૯ ॥

ઇતિ શ્રીવરાહમુખીસ્તવઃ સમાપ્તઃ ॥

Add Comment

Click here to post a comment