Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Kakad Aarati Lyrics in English with Meaning | Sai Baba Morning Harathi

Shirdi Saibaba Morning Harathi / Sunrise Arathi / Kakad Aarti starts at 5:00 AM Every Day
Arathi is also known as Shirdi Saibaba Morning Aarti, Saibaba Arti, Sai Baba Harthi.

Other Shirdi Saibaba Arathi with Meaning :

1) Shirdi Saibaba Kakad Arati / Morning Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

2) Shirdi Saibaba Madhyan Aarti \ Noon Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

3) Shirdi Saibaba Dhoop Aarti / Evening Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

4) Shirdi Saibaba Shej Arati \ Night Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shiridi Sai Baba Slokams – Kakada Aarati Lyrics in English :

Shri Satchitaanand Sadguru Sainaath Maharaaj ki Jai

1) BHUPALI

Composed by: Sant Tukaram Maharaj

Joduniyaa kara charanee ttevilaa mathaa
Parisawee vinanthee maajzee Sadgurunaathaa

Aso naso bhaava aalo tujziyaa ttaayaa
Kripaa drishtee paahe majzakade Sadgururaayaa

Akhandeeta asaave aise vaatate paayee
Sandoonee sankoch ttaava todaasaa deyee.

Tukaahmane Devaa maajzee vedeevaakudee
Naame bhavapaasaa haathee aapulyaa thondi

2) BHUPALI

Composed by: Sant Janabai

Uttaa Paandurangaa aataa prabhaatasamayo paatalaa
Vaishnawaancha melaa garudapaaree daatalaa

Garuda paaraapaasunee mahaadwaaraa payanta
Suravaraanchee maandee ubhee jodooniyaa haat

Suka anakaadika naarada tumbara bhaktanchyaa kotee
Trisool damaroo ghewooni wubhaa girijechaa patee

Kaleeyugeechaa bhakta Namaa ubhaa keertanee
Paatteemaage wubhee dolaa laavuniyaa Janee

3) BHUPALI

Composed by: Shri Krishna Jogiswar Bhishma

Utta utta Sri Sainaathaguru charana kamala daavaa
Aadhivyaadhi bhavataapa vaarunee taaraa jadajeevaa :(dhr):

Gelee tumha soduniyaa bhava tama rajanee vilayaa
Pareehi agnaanaasee tumachee bhulavi yogamaayaa
Sakthi na amhaa yatkinchitahee tijalaa saaraya
Tumheecha teete saaruni daavaa mukha jana taaraayaa

Bho Sainaatha Maharaaja bhava timiranaasaka ravee
Agnanee aamhee kitee tumhicha varnaava thoravee
Thee varnitaa bhaagale bahuvadani sesvidhi kavee

Sakripa howuni mahimaa tumachaa tumheecha vadavaava Adhi….. Utha…..

Bhakta manee sadbhaava dharooni je tumha anusarale,
Dhyaanyasthawa te darsana tumache dwwari ubhe ttele
Dhyaanasthaa tumha asa paahunee mana amuche ghaale,
Paree thwadvachanaamrith praasaayaate aatura jzhaale

Wughadoonee netrakamalaa deenabandhu Ramakaanta,
Paahi baa kripadrishtee baalakaa jashee maaataa
Ranjavee madhuravaanee haree taapa Sainaatha

Aamhceecha aapule karyaasthava tuja kashtavito Deva
Sahana karisil te aikuni dyaavee bhett Krishna daava
Utha…… adhivyadhi

4) BHUPALI

Composed by: Sant Namdev

Utta Panduranga aataa darash dhya sakala
Jzhala arunodaya sarali nidrechi vela

Sant sadhu muni avaghe jhaleti ghola
Soda sheje sukhe aata bagdu ghya mukha kamala

Rang mandapi mahadwari jzzaalise daati
Man utaaveel roop pahawaya drishti.

Rahee rakhumabai tumha yewoo dya daya
Sheje haalawunee jage kara Dev raya

Garud Hanumant ubhe paahatee wat
Swargiche surwar ghewuni aale bobhat

Zhale muktha dwar laabha zhala rokada
Vishnudas naama ubha ghewooni kakada.

5. ABHANG Aarti with Five-Wick Lamp

Composed by: Shri Krishna Jogiswar Bhishma

Ghewuniya panchaarati, karoo Babansi aarati
Taking the five-wick lamp, I do Baba’s Arati. Sai’s Aarti. I do Baba’s Aarti.
Utta utta ho bandhawa. Owaaloo ha Ramadhava.

Karooniya sthira man, pahu gambhirira he dhyan
Sayeeche he dhyan pahu gambhirira he dhyan

Krishnanatha Datt Sai jado chitta tujze paayee
Chitta Deva paayee Jado chitta tuzhe paayee

6) KAKAD AARTI

Composed by: Shri Krishna Jogiswar Bhishma

Kaakad aarati kareeto Sainatha deva
Chinmaya roop daakhavee ghewuni balak laghu seva

Kaam krodh mad matsar aattunee kaakada kela
Vairagyache toop ghaaluni mee to bhijaveela

Sainath Guru bakti jwalane to mee petawila
Tad vryitti jaluni guroo ne prakash paadila
Dwaita tama naasooni milavi tatswaroopi jeewa
Chinmaya …. Kaakad…. Aarati….

Bhoochar khechar vyaapooni awaghe hritkamali raahasee
Tochi dattaadev tu shridi raahuni paawasee
Rahooni yethe anayatrahitoo baktaastava dhavasee
Nirasooniyaa sankata daasaa anubhawa daavisee
Na kale twalleelahee konyaa devaa waaa maanavaa
Chinmaya …. Kaakad…. Aarati….

Twat yasha dundubheene saare ambar he kondale
Sagun murti paahanyaa aatur jan Shirdee aale
Proshuni twadvachanaamrita aamuche dehabhaan haarpale
Sodooniyaa durabhimaan maanas twaccharanee waahile
Kripa karooniya Sai maawle daas padari ghyaawaa

Shirdi Saibaba Kakad Aarati Meaning:

Let us Hail! Shri Sachchidananda Sadguru Sainath Maharaj!

1) BHUPALI

With folded hands, I lay my head at your feet. O Sadgurunatha, please listen to my entreaty

Forever, I want to remain at your feet, grant me the place without any hesitancy.

Since I desire to be at your feet always, give me shelter, leaving aside all reservations.

Tuka says: In whatever haphazard and worthless way I call you O God, by your name, break my worldly shackles with your own hands.

2) BHUPALI

Arise, O Panduranga (Vithal, Incarnation of Lord Vishnu at Pandharpur), it is now dawn. Vishnu’s devotees have gathered in large numbers at Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples).

From the Garudpara (Eagle-shaped platform found in Vaishnava temples), right up to the main door, the assembly of the best of the deities stands with folded hands.

In the midst of large gatherings are Shuka-Sanaka, Narada-Tumbar; and even Girija’s consort (Shankar) is standing there with trident and damru (sort of tabor shaped like an hour-glass).

In these times of Kaliyug (The dark and troublesome Age of the present) Namdev is performing the kirtan (Praising the Lord with music and singing) and behind him stands Jani (Servant at Namdev’s house. She was dedicated to Pandurang) meditating on you with intensity.

3) BHUPALI

Arise! Arise! Shri Sainath Guru, show us your lotus feet. Tide over and relieve us of all worldly tensions, physical tribulations, and temporal problems; and, save us all.

Dark worldly night has finished and left you. You are beyond all illusions. Yet the ignorant are deceived by these illusions (‘Yogmaya’). We do not have even the slightest of powers to ward off these illusions. You alone can grant salvation to the people by giving darshan (divine vision) of your divine face.

O, Lord Sainath Maharaj, you are the sun that destroys the darkness of ignorance of this world. How ignorant we are! You alone can describe your greatness. Even the great poets and thousand-headed Seshnag (the snake on which Lord Vishnu rests) are exhausted in their attempt to describe it.

Mercifully, therefore, O Lord you alone can describe your greatness. Tide over…

The faithful devotees, who follow you with good intentions and feelings to have your darshan (Divine vision) are waiting at your doors. We are filled with contentment to see you in deep meditation, but we are eager to drink from you the nectar of your teachings.

Open you lotus eyes, Lord of the poor and destitute, Lord LaxmiPati (Vishnu) and look us at mercifully, as a mother looks at her child. Your enlightened words and sweet voice, remove all our sufferings, O Sainath.

O, Lord, we trouble you with our own problems. Please bear with us, listen to us, and meet us, is Krishna’s (Composer of this portion of aarti) fervent prayer. Arise!… Arise!… Tide over…..

4) BHUPALI

Arise, Pandurang (Viithal, Incarnation of Vishnu, at Pandharpur) now give Darshan (divine vision) to all. It is sunrise, and the time to sleep is past.

The saints, sadhus, sages all have gathered. Now leave the comfort of your bed and show us your lotus face.

A big crowd is gathered in the pandal upto the main gate. Everyone is eager at heart to see your handsome face.

Rahi (Radha surrendered to the incarnation of Saguna avatar of Pandurang), Rakhumabai (Rukmini, consort of Pandurang) have to pity on us. Shake the bed a little, so that it wakes up the Lord.

Garud and Hanumant are standing and waiting. The gods and goddesses are singing. And acclaiming your glory.

The doors have opened and we have received the unparalleled reward of Your Darshan. Vishnu’s devoted slave Nama is standing with the Kakda (Kindled cloth wicks wrapped around wooden sticks).

5. ABHANG Aarti with Five-Wick Lamp

Wake up! Wake up! Oh my brethren. Let us offer Aarti to Rakhmadhava (Consort of Ram i.e. Vishnu). Sai Ramadhava. Let us do Arati to Rakhmadhava.

With concentration, let us see a glimpse of the meditative figure. Let us see a glimpse of Sai’s meditative figure. Let us have an exalted glimpse of the meditative figure

Krishna-Natha! Datta Sai! Enjoin our minds to your feet. Lord, to your feet enjoin our minds. Enjoin our minds to your feet.

6) KAKAD AARTI

Let me do Kaakad Aarti, in the early morning hours, O Lord Sainath! Show me your pure, intelligent and handsome form, and accept this insignificant service from me, your child.

I have compressed and entwined lust, anger, ego, envy and made them into a wick for the lamp; and soaked it into the ghee (clear butter) of asceticism that I have poured.

I have lit it with the spark of devotion for Sainath Guru(Master). After burning up the vices, the Guru has shed the light on me. Destroy the darkness of duality and merge me in thy Self.
Show me ……. I do Arati…….. Show me………..

Pervading the entire universe, you also make your abode in every living being’s heart. You are also the Datta deity, who lives in Shirdi and blesses us. Though you abide at Shirdi, you also race elsewhere for the sake of your devotees. After obliterating every trace of their troubles you give your devotees your experiences. Neither the gods nor human beings can understand your divine play (Leela).
Show me ……. I do Arati …… Show me…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top