Home / Shiva Temples / List of Lord Siva Temples in Vellore District – Tamil Nadu

List of Lord Siva Temples in Vellore District – Tamil Nadu

Vellore Siva Temples List:

 • Sri Virupatheeswarar Temple, Veppampattu Village. This temple is located south of Vellore at a distance of 15-kms
 • agasthIshvara koNdA
 • Ammundi (Aimpundi) - Kudiyaththam Taluk, Thrithalishvarar
 • Ambur - Nageshvarar
 • Arukadu - Ekambara Nathar, Kamaxi Amman
 • Anakkavur - Hanumanteshvarar
 • Vaniyampadi - Vridhdhishvarar
 • Thiruvirinchipuram - 13 km from Velur
 • Mahadeva Malai - 6 km from Thiruvirinchipuram
 • Velur - Jalakantheshvara Swamy temple
 • Ambur - Naga Natha Swamy temple
 • Kailasha giri - 10 km from Velur
 • Ilambaiyan Kottur - 8.5 miles from Kadambaththur, 2 miles south east of Thakkolam, Chandira Shekarar, Dhevanayakar, Kodendhu Mulaiyammai, Chandhira Thirththam
 • Uththama Chozapuram - Karapuramudaiya Nayanar
 • Gudiyaththam - Balachardhuleshvarar
 • Melpadi - Choleswara Temple
 • Melpadi - Somanatha Temple
 • Genganur (Genganallur) - Gengeshvarar
 • Vhempakkam
 • Chozapuram
 • Thakkolam (Thiruvural) - Arakkonam Taluk, Umapathishvarar, Jalanatheshvarar, Umaiyammai, Girija KannikambaL, Ural, Parvati Thirththam
 • Thakkolam (Thiruvural) - Gangadeshwarar
 • Thakkolam (Thiruvural) - Somanatheshwarar, 1 km on the route to Thiruvalangadu
 • Thakkolam (Thiruvural) - Paleeshwarar
 • Thakkolam (Thiruvural) - Theneshwarar
 • Thakkolam (Thiruvural) - Yamunadheswarar
 • Thakkolam (Thiruvural) - Mambazhaeswarar
 • Takkolam - Gangadharishvarar, Mohanavalli
 • Tirupattur - Brammeshvarar, Brahannayaki
 • Thellur
 • Padavedu - ammaiyappeshvarar
 • Padavedu - Somanatheshvarar
 • Mosur - 3 miles from Arakkonam, Kalaththishvarar
 • Mosur - Agaththishvarar
 • Vakkanapuram
 • Vallam - Gudiyattam Taluk, 8 miles from Arkadu, Vallanatheshvarar, Vallambikai, Gauri, Vajra Thirththam, Sivagangai, Niva river
 • Vallam - Vilvanatheshvarar
 • Vaniyampadi - 9 miles from Jolarpettai
 • Walajapettai - 10 miles from Arukadu (arcot)
 • Vilappakkan - Valajapettai Taluk, Nagaradheshvarar
 • Veppampattu - Virupakshishvarar
 • Veppur - Gudiyattam Taluk, Vashishteshvarar, Balakuchambal
 • Velur (Velore) - inside the fort, Jalakanteshvarar
 • Velur - mInAkshi sundhareshvarar
 • Jolarpettai

Vellore Shiva Temples Map:

Back To Shiva Temples in Tamil Nadu:

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts