Home / Ashtaka / Putrapraptikaram Shri Mahalaxmi Stotram Lyrics in Gujarati

Putrapraptikaram Shri Mahalaxmi Stotram Lyrics in Gujarati

પુત્રપ્રાપ્તિકરં શ્રીમહાલક્ષ્મીસ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati:

અનાદ્યનન્તરૂપાં ત્વાં જનનીં સર્વદેહિનામ્ ।
શ્રીવિષ્ણુરૂપિણીં વન્દે મહાલક્ષ્મીં પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૧॥

નામજાત્યાદિરૂપેણ સ્થિતાં ત્વાં પરમેશ્વરીમ્ ।
શ્રીવિષ્ણુરૂપિણીં વન્દે મહાલક્ષ્મીં પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૨॥

વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપેણ કૃત્સ્નં વ્યાપ્ય વ્યવસ્થિતામ્ ।
શ્રીવિષ્ણુરૂપિણીં વન્દે મહાલક્ષ્મીં પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૩॥

ભક્તાનન્દપ્રદાં પૂર્ણાં પૂર્ણકામકરીં પરામ્ ।
શ્રીવિષ્ણુરૂપિણીં વન્દે મહાલક્ષ્મીં પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૪॥

અન્તર્યામ્યાત્મના વિશ્વમાપૂર્ય હૃદિ સંસ્થિતામ્ ।
શ્રીવિષ્ણુરૂપિણીં વન્દે મહાલક્ષ્મીં પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૫॥

સર્પદૈત્યવિનાશાર્થં લક્ષ્મીરૂપાં વ્યવસ્થિતામ્ ।
શ્રીવિષ્ણુરૂપિણીં વન્દે મહાલક્ષ્મીં પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૬॥

ભુક્તિં મુક્તિં ચ યા દાતું સંસ્થિતાં કરવીરકે ।
શ્રીવિષ્ણુરૂપિણીં વન્દે મહાલક્ષ્મીં પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૭॥

સર્વાભયપ્રદાં દેવીં સર્વસંશયનાશિનીમ્ ।
શ્રીવિષ્ણુરૂપિણીં વન્દે મહાલક્ષ્મીં પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૮॥

॥ ઇતિ શ્રીકરવીરમાહાત્મ્યે પરાશરકૃતં પુત્રપ્રાપ્તિકરં
શ્રીમહાલક્ષ્મીસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts